การใส่ปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้เกษตรกร 200 บาท/กระสอบ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การใส่ปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร

สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินค้าให้แก่เกษตรกร

ปัจจุบันปุ๋ยในท้องตลาดมีราคาสูง จึงทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่สูงตามไปด้วย สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด จึงมีแนวคิดที่ช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน จึงหันมาผลิตปุ๋ยเอง เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ถูกลง เพราะเมื่อสหกรณ์ผลิตปุ๋ยเองต้นทุนในการผลิตจึงไม่สูงมาก ทำให้สหกรณ์จำหน่ายปุ๋ยให้เกษตรกรในราคาถูก ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยให้แก่สมาชิก หรือเกษตรกร 100-300 บาท ต่อกระสอบ

ข่าวปุ๋ยแก้วเก้า-3
ข่าวปุ๋ยแก้วเก้า-3

ข้อดี ของการมีเครื่องผสมปุ๋ยไว้ใช้เองในสหกรณ์ นอกจากการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยให้แก่สมาชิกแล้ว เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ยังตอบโจทย์การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด โดยการใช้ปุ๋ยแบบถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา และถูกวิธีเพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ย แบบสิ้นเปลืองหรือการใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นเครื่องผสมปุ๋ยยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยที่ด้อยมาตรฐาน เพราะเกษตรกรสามารถตรวจเช็ครายละเอียด วันที่เวลาการผลิต และสถานที่ผลิตได้จาก OR-corde ทำให้เกษตรกรมั่นใจในการซื้อปุ๋ยได้มากยิ่งขึ้น

ข่าวปุ๋ยแก้วเก้า-2
ข่าวปุ๋ยแก้วเก้า-2

สนใจติดต่อ

สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หมู่ 4 สิงห์บุรีอุทัยธานี 207 ตำบล สรรพยา

อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150

สนใจติดต่อ บริษัท ทีพี เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด119 .4 .บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

โทร 0924242426 , 034-962342