6.รายได้จากการขายผลผลิตฝรั่ง
6.รายได้จากการขายผลผลิตฝรั่ง

การปลูกฝรั่ง ฝรั่งแป้นสีทอง เก็บผลผลิตได้นาน ทำกำไรได้ไร่ละ 60,000 บาท 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นสวนผลไม้มากมาย ผลไม้จากที่นี่ได้ป้อนเข้าสู่ตลาดทั่วประเทศ วันนี้จะนำพาทุกท่านไปรู้จักกับ “สวนฝรั่งต้นแบบ”ด้านการ ปลูกฝรั่ง ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีรายได้ที่ดี มีกำไรงาม ของ ผู้ใหญ่ธวัช อุทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านวังนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ซึ่งเดิมที การปลูกฝรั่ง นั้นชาวสวนจะไม่ใช้สารเคมีมากเหมือนในปัจจุบัน ทำให้ต้นฝรั่งสามารถให้ผลผลิต และมีอายุได้นานถึง 10 ปี แต่ในปัจจุบันการใช้สารเคมีอย่างหนักจนกระทั่งเกิดการสะสมมากขึ้นบนหน้าดิน ทำให้รากฝอยของต้นฝรั่งไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ และเริ่มตายลงไป

ทำให้ต้นฝรั่งในหลายพื้นที่วันนี้มีอายุการเก็บเกี่ยวได้เพียง 3 ปี เท่านั้น ก็จะต้องโค่นต้นเก่าเพื่อปลูกใหม่ และต้องรออีก 8 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกได้ นั่นหมายความว่า เกษตรกรมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่มีระยะเวลา และมีรายได้ ขาดหายไปเป็นจำนวนมาก

ฝรั่งแป้นสีทอง
ฝรั่งแป้นสีทอง

 

1.สวนฝรั่งของผู้ใหญ่ธวัช-อุทัย-จ.สมุทรสาคร
1.การปลูกฝรั่ง สวนฝรั่ง ฝรั่งแป้นสีทอง ของผู้ใหญ่ธวัช-อุทัย-จ.สมุทรสาคร

สายพันธุ์ฝรั่ง

ผู้ใหญ่ธวัชยอมรับว่า การทำสวนฝรั่งนั้นเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถบังคับให้ออกลูกได้เอง โดยวิธีการโน้มกิ่งผู้กับลวดแล้วตัดปลายกิ่ง เพื่อให้แตกใบ ออกดอก และติดผลใหม่ได้  ซึ่งพันธุ์ฝรั่งที่เป็นที่ต้องการก็คือ “ ฝรั่งแป้นสีทอง ” เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเนื้อกรอบตั้งแต่ภายนอกจนถึงเนื้อใน นอกจากทานผลสดได้แล้วยังสามารถนำผลผลิตไปดอง หรือทำเป็นฝรั่งแช่บ๊วย ได้ ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

อีกทั้งสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมสำหรับทำการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน จึงทำให้มีตะกอนแร่ธาตุสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในดินยังมีซากพืช ซากสัตว์ ทำให้ดินมีลักษณะร่วนซุย รดน้ำง่าย อากาศถ่ายเทสะดวก และยังมีจุลินทรีย์ในดินจำนวนมาก

2.สายพันธุ์ฝรั่ง
2.สายพันธุ์ฝรั่ง ปลูกฝรั่ง

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใน ต้นฝรั่ง

ประกอบกับรัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยใช้วิธีทางชีวภาพและชีวภัณฑ์ต่างๆ และยังได้นำตัวอย่างดินเข้าไปตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ปัจจัยการผลิตจำพวกปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี “จะทำยังไงให้ ต้นฝรั่ง อยู่ทนที่สุด อยู่นานที่สุด เก็บผลผลิตได้นานที่สุด” นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ธวัชให้ความสำคัญมาก

และพยายามแนะนำวิธีต่างๆ ให้กับเกษตรกรชาวสวนที่ ปลูกฝรั่ง ในพื้นที่ เพื่อลดการใช้เคมี เพิ่มวิธีทางชีวภาพ เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพราะจะทำให้ลดต้นทุน และฝรั่งจะมีรสชาติหวาน อร่อย มากขึ้น นอกจากนี้จากการที่หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบสภาพดิน

ทำให้รู้ว่าในดินมีธาตุอาหารตัวกลางและตัวหลังสูง ดังนั้นการให้ปุ๋ยจึงใส่เพียงปุ๋ยตัวหน้าก็เพียงพอต่อความต้องการของ ต้นฝรั่ง ที่สามารถลดต้นทุนได้ดีมาก

 

3.การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในต้นฝรั่ง
3.การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใน ต้นฝรั่ง

การป้องกันโรคและแมลงใน ต้นฝรั่ง

ด้านโรคและแมลงรบกวนฝรั่งนั้นก็ยังมีอยู่เป็นระยะ แต่ผู้ใหญ่ธวัชจะใช้ยาสูบ สะเดา เหล้าขาวหมักรวมกัน 15-20 วัน แล้วนำมาผสมน้ำฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน เป็นประจำ และสม่ำเสมอ จะช่วยให้โรคและศัตรูพืชลดลงได้ และลดต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลงได้ดี

นอกจากนี้หน่วยงานราชการยังเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ “เชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรีย”  ซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดเชื้อรา และเพลี้ยแป้ง ในฝรั่งได้ดี เป็นการให้สิ่งมีชีวิตกำจัดสิ่งมีชีวิตได้อย่างสมดุล และยังไม่ทำให้สภาพดินและต้นไม้เสื่อมโทรมด้วย

 

4.การป้องกันโรคและแมลง
4.การป้องกันโรคและแมลง
ผลผลิตฝรั่งแป้นสีทอง
ผลผลิตฝรั่งแป้นสีทอง

รายได้จากการขายผลผลิตฝรั่งทำกำไรได้ไร่ละ 60,000 บาท

ผลจากการนำชีวภาพเข้ามาใช้ใน สวนฝรั่ง ของตนเอง ทำให้ผู้ใหญ่ธวัชมีต้นทุนต่อปีเพียงไร่ละ 20,000 บาท แต่สามารถทำกำไรได้ไร่ละ 60,000 บาท  สามารถลดค่าปุ๋ยได้ลงถึง 1 ใน 3 จากเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน

แต่จุดอ่อนของการใช้วิธีทางชีวภาพ คือ จะมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมปุ๋ยและยามากกว่าการใช้สารเคมีที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที สะดวก รวดเร็วกว่า ใช้ง่ายกว่า  แต่ปุ๋ยอินทรีย์มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรมากกว่า เนื่องจากสารเคมีอาจจะมีการตกค้างได้

 

5.ผลผลิตที่ห่อและรอเก็บเกี่ยวผลผลิต
5.ผลผลิตที่ห่อและรอเก็บเกี่ยวผลผลิต การปลูกฝรั่ง

 

6.รายได้จากการขายผลผลิตฝรั่ง
6.รายได้จากการขายผลผลิตฝรั่ง

การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรชาว สวนฝรั่ง

เมื่อผู้ใหญ่ธวัชได้รับองค์ความรู้และแนวคิดต่างๆ มาแล้ว ผู้ใหญ่ธวัชก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนย์การจัดการดินและปุ๋ย, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  ซึ่งมีการเผยแพร่องค์ความรู้ เคล็ดลับ และวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาว สวนฝรั่ง ให้กลายเป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกโดยรวมอยู่ที่ 1,000 ไร่ ภายในพื้นที่ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และช่วยให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถจัดตั้งกลุ่มให้เป็นสหกรณ์ฯ ได้ในที่สุด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การขาย ผลผลิต และแปรรูปสินค้าได้ด้วยตนเอง

 

7.การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนฝรั่ง
7.การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนฝรั่ง

การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในภาคการเกษตร

ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย ที่มีความต้องการในด้านการบริโภคที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในภาคการเกษตร ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป แมลง โรค ศัตรูพืช เพิ่มขึ้น

ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องตระหนัก และยอมรับการเปลี่ยนแปลง เร่งพัฒนาตัวเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำไรจากการขาย สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและครอบครัวต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล

ผู้ใหญ่ธวัช อุทัย เกษตรจังหวัดสมุทรสาครและส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร

การปลูกฝรั่ง ฝรั่งแป้นสีทอง ทำกำไรได้ไร่ละ 60,000 บาท ปลูกฝรั่ง การปลูกฝรั่งแป้นสีทอง ถุงห่อฝรั่ง การห่อฝรั่ง สวนฝรั่ง พันธุ์ฝรั่งที่นิยม ต้นฝรั่ง ประโยชน์ของฝรั่ง ใบฝรั่ง น้ําฝรั่ง ฝรั่งสรรพคุณ ปุ๋ยหวานฝรั่ง