ปลูกแก้วมังกร ปลูกพริกไทย น้อยหน่า
ปลูกแก้วมังกร ปลูกพริกไทย น้อยหน่า

คุณกูสัน กูมุดา  เจ้าของ “ไร่สานฝัน” ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เดิมคือ อดีตเชฟชื่อดังของสายการบินแห่งหนึ่ง ที่นำมาซึ่งอาชีพที่มั่นคง และรายได้ที่ดี และยั่งยืน ประกอบกับการทำงานต้องมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง จนกระทั่งส่งผลต่อร่างกายทำให้เกิดมีโรคประจำตัว จนกระทั่งตกผลึกว่าต้องเลือกดูแลสุขภาพของตน

จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ และหันมาดูแลสวนกล้วยไม้ให้กับเจ้านายที่ อ.ปากช่อง จนสามารถเก็บเงินก้อนได้เพื่อซื้อที่ดิน 5 ไร่ ในเวลาต่อมา สิ่งแรกที่ทำ คือ การสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก่อน จะปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้านไว้บริโภคภายในครัวเรือน หลังจากนั้นก็เริ่มมองหาอาชีพและรายได้เข้าครอบครัวจากการทำเกษตร เพื่อวางรากฐานให้กับชีวิต

โดยมองหาพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกอยู่แล้วในพื้นที่ อย่าง “แก้วมังกร” “น้อยหน่าเพชรปากช่อง” และ “พริกไทย” ที่มีตลาดรองรับชัดเจน แต่ในมุมมองของคุณกูสันเลือกที่จะ ปลูกแก้วมังกร มากกว่า เนื่องจากต้องทำงานประจำด้วย ทำให้มีเวลาดูแลสวนตนเองน้อยกว่าคนอื่น อีกทั้งแก้วมังกรยังเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ให้ผลผลิตที่ดีไปพร้อมๆ กัน

โดยตั้งชื่อสวนแห่งนี้ว่า “ไร่สานฝัน” ที่เน้นการทำงานทุกอย่าง โดยใช้แรงงานภายในครอบครัวเพียง 2 คน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และจ้างแรงงานบ้างในบางช่วงเท่านั้น

1.คุณกูสัน-กูมุดา-เจ้าของไร่สานฝัน-จ.นครราชสีมา
1.คุณกูสัน-กูมุดา-เจ้าของไร่สานฝัน-จ.นครราชสีมา
ผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
การ ปลูกพริกไทย และผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

การเลือก ปลูกพริกไทย และการดูแลแบบอินทรีย์ 100% ขายได้ที่ราคาที่ 100 บาท/กก.

คุณกูสันให้ชีวิตใหม่กับตนเองด้วยการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติ มุ่งมั่นยึดหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ขอเดินตามรอยพ่อ บนเส้นทางของความพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100%  ให้ปลอดภัย ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค สร้างอาชีพและรายได้ที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตตลอดไป และตลาดมีความต้องการแถมขายได้ราคาดีกว่า ปลูกพริกไทย ปลูกพริกไทย ปลูกพริกไทย ปลูกพริกไทย ปลูกพริกไทย ปลูกพริกไทย

ด้วยเป้าหมายทำเกษตรอินทรีย์ 100% แบบชัดเจน จึงนำมาซึ่งจุดเริ่มต้น เมื่อคุณกูสันได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100% (Organic Plant Supplement)” ที่มีกระบวนการผลิตจากธรรมชาติ 100% มีอนุภาคเล็กที่สุดในระดับ “นาโน” และยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด และยังเพิ่มศักยภาพในการสร้างพลังงานภายในเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณกูสันได้ทดลองใช้อาหารเสริมแล้วปรากฏว่าต้นพืชที่ใกล้ตาย เช่น ต้นเสาวรส หลังจากฉีดพ่นแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งภายในวันเดียว และออกผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตที่ได้ลูกใหญ่กว่าเดิม และรสชาติหวานขึ้น จากเดิมที่มีเพียงรสเปรี้ยวรสเดียว

พริกไทย” ที่ปลูกไว้ข้างต้น น้อยหน่า ใต้ต้นสัก ใต้ต้นขนุน ที่กลับให้ผลผลิตดี โดยไม่มีผลเรื่องแสงแดดที่ไม่เพียงพอเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลผลิตมีขนาดใหญ่และยาวกว่า ปลูกพริกไทย ทั่วไป

ขายได้ที่ราคาที่ 100 บาท/กก. ที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวอยู่ได้อย่างพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน

ต้นเสาวรสหลังจากฉีดสารชีวภาพ
ต้นเสาวรสหลังจากฉีดสารชีวภาพ
2.อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น-100%
2.อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น-100%
3.น้อยหน่าลูกใหญ่-รสชาติหวาน
3. น้อยหน่า ลูกใหญ่-รสชาติหวาน

ต้น น้อยหน่า เพชรปากช่อง และการดูแลแบบอินทรีย์ 100%

คุณกูสันเริ่มใช้ “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” ฉีดพ่น “ต้น น้อยหน่า เพชรปากช่อง” ส่งผลให้ใบ น้อยหน่า ออกมามากขึ้น ทั้งใบดำ ใบมัน ใบใหญ่ และใบหนาขึ้น ด้วยสภาพของต้นที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทำให้ต้น น้อยหน่า มีผลผลิตออกก่อนสวนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน

ทั้งๆ ที่ขนาดต้นเท่ากัน อายุเท่ากัน ตัดแต่งพร้อมกัน แล้วยังให้ผลผลิตนานกว่าสวนอื่นๆ หรือหมดหลังสวนอื่นๆ  มีราคาขายผลผลิตที่ 80-90 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่หน้าสวนเลย นอกจากนี้คุณกูสันยังได้นำผลิตภัณฑ์นี้ฉีดพ่นกับพืชทุกชนิดที่ปลูกไว้ในพื้นที่ 5 ไร่ ของตนเอง

4.ต้นแก้วมังกรที่โค่นทิ้ง
4.ปลูกแก้วมังกร – ต้นแก้วมังกรที่โค่นทิ้ง
ปลูกแก้วมังกร ปลูกพริกไทย น้อยหน่า
ปลูกแก้วมังกร ปลูกพริกไทย น้อยหน่า

ปลูกแก้วมังกร และการดูแลแบบอินทรีย์ 100%

โดยเฉพาะการ ปลูกแก้วมังกร “ต้นแก้วมังกร” ที่เห็นผลชัดเจนมากที่สุด เดิมทีคุณกูสันจะ ปลูกแก้วมังกร ไว้ที่สวน 700 ต้น ซึ่งก่อนหน้านี้คุณกูสันใช้สารเคมีมาโดยตลอด ต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคและแมลงทุก 3-4 ครั้ง/เดือน เพราะถ้าไม่ใช้ปุ๋ยยา ไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้จะไม่มีคุณภาพ จึงทำให้ต้นโทรม และเริ่มตายลง จนต้องค่อยๆ โค่นทิ้งไป เหลือไว้เพียง 400 ต้น ในวันนี้

โดยที่ต้นแก้วมังกรมีอายุ 8 ปี แต่หลังจากใช้ “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” ฉีดพ่น ทำให้ต้นแก้วมังกรฟื้นตัวเร็วขึ้น ต้นสมบูรณ์ ติดดอกดก และให้ผลผลิตมากขึ้น หรือให้ผลผลิตได้มากเทียบเท่ากับแก้วมังกร 700 ต้น เลยทีเดียว นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับคุณกูสันที่นำมาซึ่งรายได้ที่ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้น

5.ต้นพริกไทยให้ผลผลิตดกมาก
5.ต้นพริกไทยให้ผลผลิตดกมาก

การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

ที่สำคัญการฉีดพ่น “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” ไปแล้วจะไม่มี “โรคและแมลงศัตรูพืช” เข้ามากัดกินทำลายยอดอ่อน และใบพืช ทุกชนิดที่ปลูกไว้เลย ทั้งๆ ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชเลยแม้แต่นิดเดียว ในทางตรงกันข้ามพืชกลับเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตที่ดี แม้อยู่ในที่ร่ม

6.การแตกใบอ่อนของต้นพืช
6.การแตกใบอ่อนของต้นพืช
ใบต้นส้มโอ-ใบใหญ่-หนา-ดกดำและมันขึ้น
ใบต้นส้มโอ-ใบใหญ่-หนา-ดกดำและมันขึ้น
ต้นอโวคาโดเริ่มแทงช่อดอก
ต้นอโวคาโดเริ่มแทงช่อดอก

การให้อาหารทางใบ

ประกอบกับ “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” มีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างง่าย การให้อาหารทางใบเพียงฉีดพ่นสารชีวภาพอาทิตย์ละครั้งในทุกพืช มีอัตราการใช้  3 ซีซี.ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งลำต้น ใบ กิ่ง ทุก 7-10 วัน ส่วนการให้ “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” ทางดิน จะฉีดพ่นในอัตราการใช้ 5 ซีซี.ต่อน้ำ 1 ลิตร รอบทรงต้น ฉีดพ่นรอบโคนต้นเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

“เพราะต้นไม้ที่ดีต้องมาจากรากที่สมบูรณ์” นอกจากนี้คุณกูสันจะโรยปุ๋ยคอกเพียงปีละ 1 ครั้ง เพิ่มธาตุอินทรียวัตถุเท่านั้น ก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพราะใน “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” มีธาตุอาหารครบทุกอย่างตามที่พืชต้องการ และใช้เพียงอย่างเดียว ตัวเดียว โดยไม่ต้องใช้อย่างอื่นเพิ่มอีกเลย  จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษแบบ 100%

7.ต้นมะนาวญี่ปุ่น
7.ต้นมะนาวญี่ปุ่น
คุณกูสันกับต้นเลม่อนญี่ป่น-ดกเต็มต้น
คุณกูสันกับต้นเลม่อนญี่ป่น-ดกเต็มต้น

รายได้จากการปลูกพืชผัก-ไม้ผลชนิดต่างๆ

ปัจจุบันคุณกูสันได้ปลูกพืชทุกชนิด ทั้งการ ปลูกแก้วมังกร น้อยหน่า เสาวรส มะนาว กล้วย ปลูกพริกไทย อะโวคาโด เลม่อนญี่ปุ่น ขนุน ทุเรียน ทุเรียนน้ำ ส้มโอ องุ่นแบบสารเคมี 100% ทั้งหมด ทำให้มีรายได้หมุนเวียนเข้าครอบครัวอย่างต่อเนื่องประมาณ 10,000-20,000 บาท

โดยเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวสร้างรายได้รายวัน ได้ ผลผลิตจาก น้อยหน่า เป็นรายได้รายเดือน และมีผลผลิตจากการ ปลูกแก้วมังกร เป็นรายได้รายปี ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย รสชาติอร่อย ต่างกับสวนที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาก ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษตกค้างในผลผลิต

“หลังจากใช้แล้วรู้สึกว่าผลผลิตออกก่อนเพื่อน แล้วก็หมดทีหลังเพื่อน ขายได้ราคาดี  ผลผลิตก็มี ปริมาณมากกว่าเพื่อน ต้นทุนก็ถูกลง ประหยัดแรงงาน เพราะฉีดพ่นครั้งเดียวจบเลย ใช้แรงงานในครอบครัวได้ สุขภาพก็ดี ตอนนี้ผมแข็งแรงมาก และหายจากโรคทุกอย่างที่เป็น เพราะการทำเกษตรปลอดภัย  ดินก็ดี  อากาศเย็น เพราะสวนผมมีแต่โอโซน ไม่มีสารเคมี ผมจะใช้ต่อไปแน่นอน เพราะเห็นผลจริงๆ ผมก็จบเกษตรมา แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะลองมาทุกอย่างกับตัวเองแล้วเห็นผลจริงทั้งหมด” คุณกูสันกล่าวพร้อมอยากให้ชาวสวนผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ

แม้แต่ที่ “ไร่สานฝัน” ก็เน้นทำผลผลิตให้ดี มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆไปหาใหญ่ “ผมวางแผนว่าผมต้องสบายตอนแก่ ไม่ใช่ลำบากตอนแก่ แค่นี้ผมก็พอใจแล้ว ผมสร้างที่นี่เพื่อเปลี่ยนทฤษฎีการใช้สารชีวภาพกับการทำเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า ซึ่ง “อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น 100%” สามารถทำได้จริง ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มผลผลิต ปลอดภัยทั้งคนกินและผู้ผลิต และจะทำเกษตรตามรอยพ่อ ดำเนินชีวิตตามพระราชดำริต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม “ไร่สานฝัน” ของคุณกูสัน และคุณอารมา กูมุดา

164 หมู่ 10 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.098-193-5122