เพราะความที่พืชพื้นเมืองในอเมริกาใต้ / อเมริกาเหนือ ที่ชาวโลกรู้จักในนาม CACAO หรือไทยเรียก “โกโก้” ชอบอากาศแบบร้อนชื้น ทำให้หลายประเทศที่มีอากาศแบบนี้นำไปปลูก และเพราะความที่โกโก้มีพฤกษเคมีในระดับยารักษาโรค หรือเป็นอาหารสุขภาพ

ไม่ว่าจะเป็นสารโพลีฟีนอล ต้านอนุมูลอิสระ หรือ สารอัลคาลอยด์ กระตุ้นหัวใจ ขยายหลอดเลือด เป็นต้น ทำให้ เมล็ดโกโก้ ที่มีสารสำคัญกลายเป็นพืชอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ จึงกลายเป็นอาหารและยาที่แต่ละประเทศนำไปพัฒนา

1.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนส่งเสริมดูแลผลผลิตเข้าโรงงาน
1.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนส่งเสริมดูแลผลผลิตเข้าโรงงาน

สภาพพื้นที่ปลูกโกโก้

เนื่องจากโกโก้เป็นไม้ยืนต้น มี “ปริมาณใบ” มากตามอายุ ต้องการความชื้นมาก แต่แสงแดดน้อย เมื่อใบหล่นตกพื้น เจอความชื้น ทำให้ จุลินทรีย์ ย่อยใบเป็นปุ๋ย บำรุงดิน เป็นพืชป่าที่ต้านทานโรค ใช้สารเคมีน้อย ต้นทุนการผลิตจึงต่ำ เมื่อผลผลิตสูง และมีตลาดรองรับ ทำให้เกษตรกรมี “กำไร” สามารถนำผลผลิตป้อนโรงงานแปรรูปตลอดเวลา นอกจากนี้เกษตรกรสามารถแปรรูปเบื้องต้นได้ง่าย ก่อนส่งเมล็ดให้โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

เหตุนี้ โกโก้จึงกระจายไปทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ “ความชื้นต่ำ” อย่าง อีสาน เมื่อปลูกโกโก้ 3 ปี ทำให้สวนโกโก้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมากขึ้น ขณะที่ดินใต้ร่มโกโก้คุณภาพดีขึ้น

ดังนั้นโกโก้จึงเป็นพืชเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมความเป็น พืชสุขภาพ ให้มีคุณค่ามากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็น พืชอุตสาหกรรม นำเงินตราเข้าประเทศที่ชัดเจน

2.โกโก้มีผลทั้งปี ไม่ต้องผสมเกสร เพราะพันธุ์นี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ
2.โกโก้มีผลทั้งปี ไม่ต้องผสมเกสร เพราะพันธุ์นี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ

การพัฒนาสายพันธุ์โกโก้

ทั้งนี้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโกโก้ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนามากขึ้นจนสู้กับระดับสากลได้ไม่ยาก ตัวอย่างการพัฒนาสายพันธุ์โกโก้ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปลูกในประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นผลงานที่ได้รับการพัฒนาจากนักวิจัยคนไทยมากฝีมืออย่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยพัฒนาพันธุ์ตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน

โกโก้สายพันธุ์ ไอ.เอ็ม.1 (สายพันธุ์หอม) สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ผ่านการรับรองสายพันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท MARK RIN FARM ที่มี อ.วิโรจน์ เขียนสีม่วง เป็นที่ปรึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ส่งเสริมการปลูก และรับซื้อผลผลิต เมื่อ 5 ก.ย. 61 ซึ่งทาง หจก.ช็อกโกแลนด์กรุ๊ป ได้ทำสัญญากับเกษตรกร ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 2560 และมีโรงงานแปรรูปช็อกโกแลตรับซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้บริโภค ทั้งไทยและเทศ ยอมรับพิสูจน์จากยอดขายในห้างแมคโคร

สายพันธุ์โกโก้ในโลก มี 2 ประเภท คือ โกโก้เนื้อ (Bulk Cacao) และ โกโก้หอม (Fine Cacao) สิ่งที่กำหนดที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็นราคาและปริมาณในตลาดโลก โกโก้เนื้อ (Bulk Cacao) ทั้งโลกมีประมาณ 3.2 ล้านตัน ราคาตันละ $3,000-3,500 ส่วน โกโก้หอม (Fine Cacao) มีปริมาณน้อยกว่า ทำให้ราคาสูงกว่าโกโก้เนื้อ (Bulk Cacao)

3.ปลูกได้ทุกพื้นที่ เก็บส่งโรงงานมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว
3.ปลูกได้ทุกพื้นที่ เก็บส่งโรงงานมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว

ข้อดีของโกโก้สายพันธุ์ ไอ.เอ็ม.1

ประเทศไทย มีทั้งโกโก้สายพันธุ์เนื้อและสายพันธุ์หอม คือ โกโก้สายพันธุ์เนื้อ ได้แก่ โกโก้สายพันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 และ โกโก้สายพันธุ์หอม ได้แก่ โกโก้สายพันธุ์ไอ.เอ็ม.1

ข้อดีของการปลูกโกโก้ สายพันธุ์ ไอ.เอ็ม.1 (สายพันธุ์หอม)

มีปริมาณไขมันสูง เฉลี่ย 52 % ตลาดโลกต้องการที่สุด

มีความต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นพืชอุตสาหกรรม

มีตลาด มีโรงงาน ในประเทศไทย ทำสัญญารับซื้อคืน โดย MARK RIN FARM

มีสายพันธุ์ดี ดอกสมบูรณ์เพศ แมลงไม่ต้องช่วยผสมเกสร ปลูกต้นเดียวก็ติดผล

มีประกันราคาขั้นต่ำ เก็บผลได้ตลอดปี ผลตอบแทนสูง

มีศัตรูพืชน้อย เหมาะกับการปลูกระบบอินทรีย์ ลดการใช้เคมี

4.มีจุดรับซื้อทุกจังหวัด.
4.มีจุดรับซื้อทุกจังหวัด.

จุดเด่นของโกโก้สายพันธุ์ ไอ.เอ็ม.1

-เป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง โตเร็ว ต้นทุนต่ำ

-ผลผลิตมี รสชาติดี หอมมัน เป็นที่ต้องการของตลาด

-มีโรงงานแปรรูปรองรับและสัญญาประกันราคาผลผลิต

5.ราคาของเมล็ดโกโก้ถูกกำหนดด้วยกลิ่น รสชาติ โกโก้สายพันธุ์หอมจึงมีราคาสูกกว่า
5.ราคาของเมล็ดโกโก้ถูกกำหนดด้วยกลิ่น รสชาติ โกโก้สายพันธุ์หอมจึงมีราคาสูกกว่า

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ผลผลิตโกโก้

การรับซื้อผลผลิต ทางโรงงานเน้นรับผลสุก เนื่องจากควบคุมคุณภาพและรสชาติได้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลโกโก้สุก 10 กิโลกรัม เมื่อตากแห้งจะเหลือประมาณ 1 กิโลกรัม ราคาเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลกอยู่ที่ 60-120 บาทต่อกิโลกรัม ตอนนี้บริษัทประกันราคาผลสุกที่กิโลกรัมละ 8 บาท เพื่อนำเข้าโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

โกโก้สายพันธุ์ ไอ.เอ็ม1 เป็นพืชอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการแปรรูป และมีตลาดรองรับ ทั้งในยุโรป และ เอเชีย ทาง กลุ่ม ช็อกโกแลนด์ กรุ๊ป มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปโกโก้มากกว่า 18 ปี จึงมี “โกโก้พรีเมียม” ที่หลายประเทศต้องการหลังจากรับผลผลิตมา 2 ปี อัตราการส่งผลเข้าโรงงานแต่ละภาคของประเทศ

ประเทศไทยสามารถปลูกโกโก้ได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ ภาคเหนือ กลาง อีสาน ตะวันตก และ ตะวันออก สามารถเก็บผลได้ทั้งปี มีดกทั้งปี แต่ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ และ ภาคใต้ ผลดกดี แต่ช่วงเวลาฝนชุกดอกจะเน่า ทำให้ช่วงหน้าฝนติดผลลดลง

เนื่องจากโกโก้ลูกผสมชุมพร 1 ชอบแดดรำไร จึงเป็นพืชแซมที่เหมาะกับ สวนยาง สวนปาล์ม หรือ สวนมะพร้าว ซึ่งขณะนี้ภาคใต้ประสบความสำเร็จหลายสวน นอกจากนี้ใบของโกโก้เมื่อหว่านบนดิน ช่วยปกคลุมหน้าดิน เกิดจุลินทรีย์ ช่วยย่อย ซากพืช ซากสัตว์ ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีได้มาก

ตอนนี้กลุ่ม ช็อกโกแลนด์ กรุ๊ป เปิดรับโควตาต้นพันธุ์เพิ่มจาก 2 ล้านต้น เป็น 6.5 ล้านต้น คาดการณ์ว่าโควตาจะเต็มประมาณปี 2565 การควบคุมปริมาณต้นกล้าเพื่อป้องกันการล้นตลาดต้นกล้า ผลิตจากโรงงานมีที่เดียวในประเทศไทย มั่นใจได้ โกโก้ ไอ.เอ็ม.1 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-267-2925 คุณดาว, 062-883-3150 ​คุณดรีม, 085-585-1242​คุณหนึ่ง​​