1.มะพร้าวผลผลิตดกทั้งต้น มะพร้าวอ่อน การปลูกมะพร้าว
1.มะพร้าวผลผลิตดกทั้งต้น มะพร้าวอ่อน การปลูกมะพร้าว

“มะพร้าว” เป็นพืชยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วย “เปลือกนอก”ถัดไปข้างในจะเป็น “ใยมะพร้าว” ถัดไปข้างในอีกจะเป็นส่วนของ “กะลามะพร้าว” ซึ่งจะมีรูสีคล้ำอยู่ 3 รู สำหรับงอก ถัดจากนั้นจะเป็น “เนื้อมะพร้าว” ภายในมะพร้าวจะมีน้ำมะพร้าว

1.มะพร้าวผลผลิตดกทั้งต้น มะพร้าวอ่อน การปลูกมะพร้าว
1.มะพร้าวผลผลิตดกทั้งต้น มะพร้าวอ่อน การปลูกมะพร้าว

การปลูกมะพร้าว

ซึ่งใน มะพร้าวอ่อน น้ำมะพร้าวจะมีรสชาติหวาน หอม อร่อย และหากมะพร้าวแก่ น้ำมะพร้าวจะไม่สามารถรับประทานได้ เนื่องจากไม่มีรสชาตินั่นเอง มะพร้าวอยู่คู่บ้านเมืองไทยมานาน เนื่องจากเนื้อมะพร้าวสามารถนำมาขุดและบีบเป็นกะทิสำหรับปรุงอาหาร หรือนำมาทำขนมหวาน

ซึ่งจะได้รสชาติหวาน มัน ทำให้อาหารอร่อยมากขึ้น ส่วนกะลาสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ซังหรือใยมะพร้าวสามารถนำมาสับใช้สำหรับเพาะต้นไม้ขายได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้มะพร้าวจึงอยู่คู่คนไทยมาจวบจนทุกวันนี้

ดังเช่น คุณสมพร ทองนที หรือคุณตุ๊ก  เจ้าของสวน “ทองนที” เกษตรกรชาวสวนผลไม้ผสมผสานทั้งมะพร้าว กล้วย และส้มเขียวหวาน คุณตุ๊กยอมรับว่าเดิมทีตนเองทำสวนไม้ผลมาหลากหลายชนิด เริ่มตั้งแต่แตงโมรังสิต จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นสวนฝรั่ง และสวนส้มเขียวหวาน โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมาเรื่อยๆตั้งแต่คลอง 1 คลอง 3 คลอง 4 และที่สุดท้าย คือ คลอง 13 ในปัจจุบัน

2.คุณสมพร-และคุณสมปอง-ทองนที-เจ้าของสวนทองนที
2.คุณสมพร-และคุณสมปอง-ทองนที-เจ้าของสวนทองนที

คุณตุ๊กยอมรับว่าตนเองเป็นเกษตรกรชาวสวนส้มเขียวหวานมาก่อน แต่ต้องเลิกไป เนื่องจากรับมือกับโรคกรีนนิ่งที่ระบาดอย่างหนักไม่ไหว จากนั้นจึงได้หันมา ปลูกมะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอมทองพันธุ์ไต้หวัน ข้าวโพดหวาน และส้มเขียวหวาน ที่ยังพอมีเหลือให้ได้เก็บทานบ้าง

ซึ่งพืชเหล่านี้ถูกปลูกอยู่บนพื้นที่ 92ไร่ ใน อ.หนองแค จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ดินเช่าจากวัดอีกที เดิมทีเป็นสวนส้มเก่าที่ไม่มีคนดูแล เมื่อคุณตุ๊กได้ขอเช่าพื้นที่ก่อนปลูกผลไม้ลงไปก็ต้องทำการปรับพื้นที่ ลอกร่องทั้งหมด 20 เส้น ยาวประมาณ 1 กิโล และทำหลังร่องประมาณ 4 เมตร ให้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง และทำคันล้อมเพื่อป้องกันน้ำท่วม

จากนั้นจึงปลูกไม้ผลลงไป ทั้งส้มเขียวหวาน กล้วยหอมทองพันธุ์ไต้หวัน มะพร้าวน้ำหอม และข้าวโพดหวาน แต่ในปัจจุบันได้เลิกทำข้าวโพดหวาน เนื่องจากไม่มีเวลาดูแล

3.ต้นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์เตี้ย
3.ต้นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์เตี้ย ปลูกมะพร้าวน้ําหอม
ต้นกล้วยหอมทองพันธุ์ไต้หวัน
ต้นกล้วยหอมทองพันธุ์ไต้หวัน
ต้นส้มเขียวหวาน
ต้นส้มเขียวหวาน

การปลูกผลไม้แบบผสมผสาน

คุณตุ๊กได้เล่าให้ทีมงานนิตยสารเมืองไม้ผลและพืชสุขภาพว่า ปัจจุบันผลไม้หลักของทางสวนจะเป็นมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งขณะนี้มีอายุ 5 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 1,500 ต้น แบ่งเป็น 5 ร่อง ร่องละ 300 ต้นให้ผลผลิตแล้ว 90% รองลงมาจะเป็นกล้วยหอมทอง ซึ่งปลูกพร้อมกัน

นอกจากนี้ยังมีส้มเขียวหวานที่คุณตุ๊กทดลองปลูกอีกสักครั้ง แต่ก็ยังให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งไม่มีเวลาดูแลอย่างเต็มที่ ในส่วนของมะพร้าวคุณตุ๊กเริ่มปลูกเมื่อปี 2557 โดยนำพันธุ์มาจาก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์เตี้ย มีวิธีการปลูกเริ่มต้นจากการปรับพื้นที่ขุดหลุมห่างกัน 9 ศอก ขุดแบบสลับฟันปลา

ที่ต้องปลูกให้ต้นห่างกันพี่ตุ๊กย้ำว่าถ้าปลูกห่างกันลูกมะพร้าวจะดก แต่หากปลูกในระยะชิด อายุของต้นมะพร้าวจะน้อย ให้ผลผลิตได้ไม่กี่ปี  เนื่องจากต้นพืชแย่งสารอาหารกัน จากนั้นรองก้นด้วยฟูราดานเพื่อป้องกันปลวก เมื่อรองก้นหลุมแล้วนำต้นกล้ามะพร้าวลงปลูก โดยให้ต้นเอียงไปทางร่องน้ำให้มากที่สุด เพื่อที่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ง่าย เพียงตัดให้ลงน้ำ อีกทั้งทลายก็จะไม่แตกด้วย

4.การใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว
4.การใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว

การใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว มะพร้าวอ่อน 

หลังจากลงต้นกล้าแล้วกลบหลุมด้วยดิน และโรยด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น หลังจากนั้นรดน้ำทุกวัน เมื่อต้นมะพร้าวมีอายุได้ประมาณ 6 เดือน คุณตุ๊กจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15  และรดน้ำเป็นประจำให้ดินชื้น จากนั้นสังเกตดูยอดมะพร้าว

หากเริ่มขึ้นยอดจะต้องดูแลเรื่องแมลงและหนูเป็นพิเศษ ต้องไม่ปล่อยให้หญ้ารก และต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหนอน จำพวกคลอไพรรีฟอส ยาเชื้อรา  และแคลเซียมโบรอน ทุก 2-3 เดือนครั้ง โดยจะสลับกันฉีดพ่น เพื่อไม่ให้แมลงดื้อยา เช่น หากรอบนี้ฉีดพ่น สารคลอไพรรีฟอส รอบหน้าจะต้องฉีดพ่นสารอะบาเม็กติน เป็นต้น

และใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเม็ด 1-2 ครั้งต่อปี และในหน้าแล้งของทุกปีคุณตุ๊กจะใส่ปุ๋ยคอกเน้นขี้ไก่ จากนั้นจะดูดเลนในร่องน้ำขึ้นทับปุ๋ยคอกทุกปี เพื่อให้มะพร้าวได้ทั้งปุ๋ยคอกและอินทรียวัตถุที่อยู่ในเลน

5.ปลวกที่เข้ามากัดกินโคนต้นมะพร้าว
5.ปลวกที่เข้ามากัดกินโคนต้นมะพร้าว
กาบมะพร้าวแห้งที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้น
กาบมะพร้าวแห้งที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้น

การป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมื่อต้นมะพร้าวเริ่มเข้าปีที่ 3 ก็จะเริ่มแทงดอก และออกผล ให้เก็บเกี่ยว คุณตุ๊กยอมรับว่าต้นมะพร้าวดูแลค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยาก ปัญหาจะมีเพียงเรื่องของด้วง และปลวก ที่เจาะต้น ทำให้พี่ตุ๊กต้องคอยมาเดินดูต้นมะพร้าวตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นมะพร้าวเสียหาย รวมทั้งคอยดูกิ่งมะพร้าวที่เริ่มแห้งจะต้องตัดออก ซึ่งคุณตุ๊กจะนำกิ่งมะพร้าวนั้นๆ มากองกลางหลังร่อง เพื่อให้ย่อยสลายบำรุงดินต่อไป

6.มะพร้าวน้ำหอมสดจากสวน-รสชาติหวาน-หอม
6.มะพร้าวน้ำหอมสดจากสวน-รสชาติหวาน-หอม

รายได้จากผลผลิต มะพร้าวอ่อน

ปัจจุบันสวนทองนทีแห่งนี้จะตัด มะพร้าวอ่อน ขายในราคาลูกละ 15 ทุกปี จะไม่มีการขึ้นราคา หรือลดราคา เพราะคุณตุ๊กบอกว่าสวนขาย 15 บาท ก็อยู่ได้แล้ว เพราะตอนนี้ขายมะพร้าวมาได้ 2 ปี ก็คืนทุนแล้ว 200,000 บาท ด้วยเหตุนี้คุณตุ๊กจึงมองว่าราคา 15 บาท นี้เกษตรกรอยู่ได้ ผู้ซื้อก็อยู่ได้

ส่วนลูกค้าจะขายกี่บาทก็แล้วแต่ ถึงแม้บางช่วงมะพร้าวในท้องตลาดจะมีราคาสูง แต่ทางสวนจะไม่ขึ้นราคาเด็ดขาด นี่จึงเป็นจุดเด่นของสวนทองนทีที่ลูกค้าติดใจกลับมาสั่งซื้อมะพร้าวจากทางสวนตลอด ซึ่งปัจจุบันสวนทองนทีจะตัดมะพร้าวอาทิตย์ละ 2 ครั้ง หรือประมาณ 1,500 ลูก โดยลูกค้าจะเป็นคนเข้ามาเลือกตัดมะพร้าวในสวนเอง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่พอใจ การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว 

7.ผลผลิตกล้วยหอมทองสายพันธุ์ไต้หวัน
7.ผลผลิตกล้วยหอมทองสายพันธุ์ไต้หวัน
ลูกค้ามารอซื้อกล้วยหอม
ลูกค้ามารอซื้อกล้วยหอม

การจำหน่ายกล้วยหอม

แต่การที่ต้นมะพร้าวจะให้ผลผลิตได้นั้นต้องใช้เวลานานถึง 3 ปี คุณตุ๊กจึงปลูกพืชอย่างอื่นแซมระหว่างต้นมะพร้าว เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว เช่น กล้วย ชะอม พริกขี้หนูสวน เป็นต้น โดยเฉพาะกล้วยที่คุณตุ๊กเน้นปลูกพันธุ์กล้วยหอมไต้หวัน เนื่องจากให้จำนวนหวีค่อนข้างมาก ผลใหญ่ รสชาติหวาน หอม เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งกล้วยสายพันธุ์นี้ยังดูแลค่อนข้างง่าย ปัญหาน้อย  อีกทั้งผลผลิตที่ขายยังให้กำไรค่อนข้างดีอีกด้วย

8.ระบบสวนมะพร้าวแบบร่อง
8.ระบบสวนมะพร้าวแบบร่อง

การวางแผนในอนาคต

และในอนาคตคุณตุ๊กได้คิดว่าจะเพาะพันธุ์มะพร้าวขาย โดยจะแบ่งร่องไว้ 2 ร่อง สำหรับเพาะพันธุ์ขายโดยเฉพาะ เนื่องจากมีคนเข้ามาติดต่อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเวลาที่ทางสวนตัดมะพร้าวไม่ทัน มะพร้าวก็จะแก่ลงเรื่อยๆ และไม่สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งในปัจจุบันคุณตุ๊กนำมะพร้าวแก่มาขายให้กับแม่ค้าที่ทำขนมบ้าบิ่นขาย รวมถึงตัวของคุณตุ๊กเอง ซึ่งเวลาที่มีงานวัดคุณตุ๊กจะทำขนมบ้าบิ่นขายภายในงานด้วย

9.ฮอร์โมน-อาหารเสริมต่างๆ
9.ฮอร์โมน-อาหารเสริมต่างๆ มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อน

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากร้านกิตติเกษตร

ที่สำคัญคุณตุ๊กยอมรับว่า การปลูกมะพร้าว ขายผลนั้นเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากการดูแลค่อนข้างง่าย เมื่อต้นโตแล้วการจัดการไม่เยอะ อีกทั้งยังให้ผลผลิตได้ทุกอาทิตย์ สร้างรายได้หลักได้เป็นอย่างดีกว่าพืชชนิดอื่น ที่สำคัญเรื่องการดูแลสวน คุณตุ๊กจะใช้บริการจากร้านกิตติเกษตร สาขาคลอง 13 เป็นหลัก

เนื่องจากทางร้านจะให้คำปรึกษาในเรื่องของโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยไม่เอาเปรียบลูกค้า อีกทั้งทางร้านจะเน้นขายเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพ มีทะเบียนยาชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ กลับไปใช้ได้อย่างวางใจนั่นเอง การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าว

สนใจสั่งซื้อมะพร้าวน้ำหอมตัดอ่อน ติดต่อ  คุณสมพร ทองนที หรือ พี่ตุ๊ก และคุณสมปอง  ทองนที หรือเฮียปอง 54 หมู่ 10 ตำบล หนองโรง อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี โทร : 081-529-3319

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก บริษัท กิตติเกษตร จำกัด คุณวราภรณ์  กิตติทรัพย์เจริญ 124/24 หมู่ 4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร : 02-5461290-1, 02-908125-6

สนับสนุนโดย