มะยงชิด/มะปรางหวาน GI นครนายก ออกลูกดกปลายเดือน ม.ค.

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มะยงชิด/มะปรางหวาน GI นครนายก ออกลูกดกปลายเดือน ม.ค.

ลมหนาวเที่ยวนี้ซึ่งฉ่ำเย็นกว่าทุกครั้ง อาจทำให้หลายคนไม่คุ้นชินกับการปรับตัวเท่าไหร่ แต่นั่นไม่ใช่กับมะยงชิด มะปรางหวาน ผลไม้ขึ้นชื่อของนครนายก

มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า
มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า

“ออกมาเยอะมาก ติดดีทุกที่ ผลดก สวย” น้ำเสียงของ ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง นายกสมาคมชาวสวน มะปรางนครนายก พูดถึงผลผลิตของมะยงชิด และ มะปราง หวาน ในพื้นที่นครนายก ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตให้ชาวสวนได้เก็บเกี่ยวมากถึง 5 รุ่น

1.ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก
1.ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก

สภาพพื้นที่ปลูก มะยงชิด มะปรางหวาน

ร.ต.ต.อำนวย หรือ “ดาบนวย” กล่าวว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็นหลายรอบในฤดูกาลผลิตนี้ ทำให้มะยงชิด และมะปรางหวานของนครนายกกำลังติดผลดี ประกอบกับก่อนหน้านี้นำร่องใช้เทคนิคติดตั้งไฟนีออน เพื่อล่อให้ มะยงชิดออกลูก จึงส่งผลให้ผลผลิตชุดนี้ออกเร็ว ปลายเดือน ม.ค.-ก.พ. นี้ ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันได้แล้ว

“ปกติตามฤดูกาลจะหนาวช่วงกลางเดือนธันวาคม แต่ตอนนี้หนาวหลายระลอก น่าจะทำให้ผลผลิตมีมากถึง 5 รุ่น และคาดว่าอีกสักระยะ หากอากาศยังหนาวเย็นแบบนี้อาจจะมีผลผลิตออกตามมาอีกหลายรุ่น โดยเฉพาะรุ่นมหาชน จะออกมาเยอะมากติดดีทุกที่”

2.สวนมะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์
2.สวนมะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะยงชิด มะปรางหวาน

สำหรับในแง่ผลผลิตปีนี้ เนื่องจากผลดกหลายรุ่น ทำให้คาดว่าการเก็บเกี่ยว 2-3 รุ่นแรก น่าจะเกือบ 2,000-3,000 ตัน และอีกกว่าร้อยตัน สำหรับรุ่นที่ตามมา สวนทางกับปีที่แล้วซึ่งผลผลิตทั้งหมดของนครนายกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งถือว่าไม่ดี เพราะปกติสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ผลผลิตมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้าพร้อมจำหน่าย
3.ผลผลิตมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้าพร้อมจำหน่าย

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายมะยงชิด มะปรางหวาน

แม้มั่นใจผลผลิตมะยงชิด และมะปรางหวานจะมีออกมาเป็นจำนวนมาก  แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของพิษ ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ตอนนี้งานมะยงชิด มะปรางหวานซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอาจมีเหตุต้องเลื่อนออกไป ทำให้ทางสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งเกษตรและพาณิชย์จังหวัดได้วางแผนรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางตลาด โดยเฉพาะการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์

มะยงชิดและมะปรางหวานนครนายกเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีสายพันธุ์เด่น อาทิ มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี ที่จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น มะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์

มะยงชิดสายพันธุ์ทูลเกล้า, ทูลถวาย, บางขุนนนท์, ชิดสง่า, ชิดสาลิกา และชิดท่าด่าน สำหรับช่องทางจำหน่าย ผลไม้ GI ของนครนายกแห่งนี้ ดาบนวยย้ำชัด ตลาดมะยงชิดกับมะปรางยังขายได้ ผู้คนโทรศัพท์สอบถามเข้ามาเป็นประจำรวมถึงห้างสรรพสินค้า

4.มะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์ ลูกใหญ่ สวย
4.มะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์ ลูกใหญ่ สวย

แนวโน้มในอนาคต

ขณะเดียวกันเมื่อกล่าวถึงทิศทางในอนาคต ร.ต.ต.อำนวย ในฐานะนายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก ทิ้งท้ายว่า ตอนนี้พยายามผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาและต่อยอดการทำสวนผลไม้ขึ้นชื่อชนิดนี้ของจังหวัดกันต่อไป

สนใจสอบถามข้อมูลมะยงชิด/มะปรางหวานนครนายก ติดต่อ 081-762-4082 ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร