วิธีปลูกโกโก้ ให้ผลผลิต ทะลุเกิน 100 ผล คุณภาพดี มีบริษัทรับซื้อราคา 5 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การส่งเสริมการปลูกโกโก้

หากจะพูดถึงโกโก้ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่หน่วยงานราชการรับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังเก็บข้อมูลทุกๆ ด้าน เพื่อบรรจุให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการโจทย์ที่ภาครัฐค้นหาคำตอบ ก็คือ โกโก้สามารถเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงหรือไม่ วิธีปลูกโกโก้

ซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนได้สอบถามไปยังรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบดังกล่าว  ก็ทำให้ทราบว่าโกโก้สามารถเป็นพืชที่สร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับมี “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างแท้จริงและเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางเอาไว้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังการันตีทางด้านการรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกอย่างแท้จริง ไม่อิงมโน

1.เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
1.เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม

วิธีปลูกโกโก้

อีกทั้ง “โกโก้ไทย 1” ยังถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางด้านการต้านทานโรคที่ไม่เป็นสองรองสายพันธุ์ใดทั่วประเทศไทย วิธีการปลูกที่แสนง่าย โดยเว้นระยะไว้ที่ 3×3หรือ 4×4 ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ปลูก ขนาดความกว้างของหลุมอยู่ที่ 40x40x40 ซม.

2.คุณอภิภู,ดร.โต,ดร.อานนท์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
2.คุณอภิภู,ดร.โต,ดร.อานนท์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม

จุดเด่นของสายพันธุ์โกโก้ไทย 1

“นอกจากนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของสายพันธุ์โกโก้ไทย 1 ก็คือ เขาสามารถให้ดอกเร็ว มีเกสรตัวผู้กับตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน นอกจากนี้เมล็ดโกโก้สายพันธุ์นี้มีโปรตีนที่พอเหมาะ มีไขมันที่ดี และมีคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป ที่สำคัญหลังจากที่ปลูกไปแล้วอายุ 8-10 เดือน เขาสามารถออกดอกได้เป็นรุ่นแรก

จากนั้นอายุประมาณ 15 เดือน โกโก้ไทย 1 สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่รวดเร็ว ถ้าเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ นอกจากนี้โกโก้ไทย 1 ยังสามารถต้านทานเชื้อโรคไวรัส และเชื้อรา ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเกษตรกรจะต้องดูแลเป็นอย่างดี เพื่อการตอบสนองทางด้านผลผลิตเจริญเติบโตได้ขนาดถึง 2-3 ผล/กิโลกรัม หรือหากเกษตรกรทำการดูแลบำรุงดินเป็นอย่างดี ท่านสามารถทำน้ำหนักได้ผลละ 1 กิโลกรัม เลยทีเดียว สนนราคาการรับซื้อของบริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด กำหนดไว้ในราคาประกันไม่ต่ำกว่า 5 บาท/กิโลกรัม

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับซื้อตามภาวการณ์ผันผวนขึ้น-ลงของราคาตลาดโลกอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งถือว่าเกษตรกรขายโกโก้ได้ราคาดีไม่แพ้พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เลยทีเดียว หลังจากปลูกไปแล้ว 2 ปี เขาก็จะให้ผลผลิตที่ทยอยออกในแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จนทะลุเกิน 100 ผล และสามารถเก็บขายได้ทุกเดือน สิ่งที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่ง ก็คือ ลำต้นสามารถให้ผลผลิตได้นานถึง 60 ปี ก่อนที่ลำต้นจะหมดอายุขัยไปในที่สุด ซึ่งตรงนี้นี่เองคือตัวชี้วัดทางด้านการให้ความสนใจของเกษตรกรที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.คุณอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา
3.คุณอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา
เกษตรกร จ.ตาก ให้ความสนใจอย่างจดจ่อ
เกษตรกร จ.ตาก ให้ความสนใจอย่างจดจ่อ

การให้ความรู้ในการปลูกโกโก้

“ดร.รุ่งโรจน์  วรามิตร”  หรือ “ดร.โต”  ประธานผู้จัดการ “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” ได้เปรยก่อนตอบคำถามให้กับผู้เขียน พร้อมกันนี้ “คุณอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา” รองประธานผู้จัดการ ก็ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบทบาททางด้านการจัดการทางด้านการส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือตลาดควบคู่กันไปด้วย

ก่อนอื่น ดร.โตได้กล่าวถึงการนัดรวมพลเกษตรกรจังหวัดตากที่ให้ความสนใจในการเข้ามารับฟังและศึกษาเรียนรู้ว่า การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ของจังหวัดตาก และเกษตรกรให้ความสนใจดีอีกจังหวัดหนึ่ง การจัดงานถ่ายทอดให้องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปรับทรงกิ่ง สร้างทรงพุ่ม ที่เหมาะสม การต่อยอดสร้างกิ่งชั้นฉัตรให้มากยิ่งขึ้น และการติดตา ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรส่วนมากรู้จักกันดี ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ที่มีรูปทรงต้นสูงชะลูดแตกกิ่งน้อย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทางด้านการสร้างกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แต่ละต้นได้มากยิ่งขึ้น สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่น้อยก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นการสร้างกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การนัดรวมตัวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” ซึ่งเป็นแม่งาน ได้มีนโยบายและแผนงานอย่างจริงจังให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในโครงการฯ ทุกจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นแผนงานงานที่ยึดมั่นของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงาน อีกทั้งยังเข้าใจผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับและเรียนรู้ในเรื่องที่ดีอย่างพร้อมเพรียงและเท่าเทียมกัน

“ลักษณะการทำงานจัดได้ว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งเสริมการปลูก การปรับปรุงดินก่อนทำการปลูก การปรับรูปทรงลำต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังเข้าใจถึงความต้องการทางด้านการตลาดที่เราสามารถหยิบยื่นให้กับเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างแท้จริง

ส่วนทางด้านปลายน้ำ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ซึ่งเรารับซื้อมาจากเกษตรกรที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือซึ่งผมเป็นผู้ดูแลอยู่ โดยเฉพาะจังหวัดตากที่เราเข้ามาส่งเสริมการปลูกและการดูแลอย่างถูกต้อง ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะเห็นได้ในครั้งนี้ที่มีเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดการทรงพุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยท่าน ดร.อานนท์ สุทนต์ เพื่อสร้างผลผลิตต่อยอดให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการวางแผนการจัดการสวนได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณอภิภูในฐานะเป็นผู้ดูแลเกษตรกรทางภาคเหนือ ได้กล่าวเสริมในสิ่งที่ให้โอกาสการศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวอำเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมดูงานในครั้งนี้กว่า 50 คน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

4.cocoa-love
4.cocoa-love
cocoa-eye
cocoa-eye
cocoa-detox
cocoa-detox

ล่าสุดรอ…อย.อนุมัติผลิตภัณฑ์ผสมสาร CBD จากกัญชา คุณสมบัติบำรุงฮอร์โมนทางเพศ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” จนถึง ณ วันนี้ ผู้เขียนน่าจะได้เกาะติดข่าวคราวความเคลื่อนไหวสายพันธุ์โกโก้ไทย 1 มาเกือบ 2 ปี แต่สิ่งที่น่าสังเกตและน่ายินดี ก็คือ เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศได้จับตาและจดจ้องอย่างน่าสนใจ จนกระทั่งสร้างภูมิความเข้าใจอย่างแท้จริง และเริ่มต้นทำการปลูกทั้งเชิงเดี่ยวและลักษณะการปลูกแบบเชิงผสมผสานกับพืชหลักที่มีอยู่แล้วอย่างไม่หวาดหวั่น

สำหรับเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรกำหนดไว้ที่ 5,000 ไร่/1จังหวัด โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 100 ต้น/1ไร่ นอกจากนี้ยังอภินันท์ปุ๋ยให้ฟรี 2 กระสอบ และสารบำรุงการเจริญเติบโตให้กับลำต้นอีก 1 ขวด การเสนอราคาให้กับเกษตรกรที่บริษัทฯ เข้าใจและเห็นว่าเกษตรกรสามารถจับต้องได้ในราคา 8,250 บาท/ไร่

ซึ่งดูแล้วเป็นราคาที่ไม่หนักเกินไปต่อการลงทุนของเกษตรกร หากเปรียบเทียบผลผลิตต่อต้นที่ได้เฉลี่ย 4 กก./ต้น/เดือน ในราคารับซื้อในปัจจุบันอยู่ที่ 10 บาท/1กก. ดังนั้นเกษตรกรสามารถทำเงินได้ 40 บาท/ต้น/เดือน หากทำการรวมรายได้ทั้งหมด 100 ต้น/ไร่ เกษตรกรสามารถทำเงินจากการขายผลโกโก้ได้ถึง 4,000 บาท/ไร่/เดือน เลยทีเดียว

และนั่นก็คือรายได้ที่ล่อตาล่อใจให้กับเกษตรกร โดยทำการปิดประตูตายกับคำว่ามโนหรือว่าไม่โอเค จากช่วงระยะเวลา 3 ปี ผลตอบรับทางด้านผลผลิตเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆ โดยการเข้าไปส่งเสริมของเจ้าหน้าที่บริษัททุกภาคส่วนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และมีสิ่งหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ นั่นก็คือ การรับซื้อผลผลิตโดยการสร้างนวัตกรรมเข้ามารองรับ ซึ่งเป็นการต่อยอดทางด้านธุรกิจ

ที่ปัจจุบัน บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด ได้นำเข้าสู่งานวิจัยเพื่อค้นหาสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีอยู่ในโกโก้ ไม่ว่าจะเป็น โพลิตินัม อินโดฟิน และฟอร์โอนอย จึงไม่แปลกที่งานวิจัยทำเป็นผลิตภัณฑ์และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  • Cocoa love โกโก้ เลิฟ” ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านการรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และบำรุงฮอร์โมนทางเพศให้กับท่านสุภาพบุรุษ
  • Cocoa Eye โกโก้ อาย” ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตา
  • Cocoa Detox โกโก้ ดีท็อกซ์” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างระบบลำไส้
  • นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางด้านขนมขบเคี้ยวที่แปรรูปเป็นช็อกโกแลตชื่อว่า Cocoa me”

ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด จะทำการเปิดตัวในงานประชุมสัมมนาวิชาการและงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  ปี 2563  ณ โรงแรมพวงเกษมคันทรี รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ  ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

“สำหรับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่ในขั้นตอนงานวิจัย เราได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่นำมาแปรรูปร่วมกันกับน้ำมันกัญชา ความโดดเด่นของโกโก้ ก็คือ มีสารโอเมก้า 3 ที่มากมาย พร้อมกันนั้นโกโก้ยังมีน้ำมันที่สามารถนำมาสกัดร่วมกับน้ำมันกัญชาได้ พร้อมกันนั้นเรายังนำน้ำมันงาเข้ามามีส่วนผสมอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หรือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และโรคเครียดนอนไม่หลับ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทเราก็สามารถรักษาได้ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาอย่างถูกต้องต่อไป” ดร.โตกล่าวถึงนวัตกรรมใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยในขณะนี้

5.ดร.ให้ความรู้การโน้มกิ่ง
5.ดร.ให้ความรู้การโน้มกิ่ง
วิธีปลูกโกโก้
วิธีปลูกโกโก้
ลักษณะการติดตาโกโก้
ลักษณะการติดตาโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้

การปรับโน้มกิ่งให้เอนราบ การบากลำต้น การต่อยอด โดยผู้ชำนาญการ

จากนั้นผู้เขียนได้ทำการสอบถาม “ดร.อานนท์ สุทนต์” หรือ อ.ยักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตเกษตรศิลป์แม่โจ้ โอกาสหน้าผู้เขียนจะนำรายละเอียดมาเสนออีกครั้งในฉบับหน้า อ.ยักษ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชไร่ ไม้ผล และการส่งเสริม โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างลำต้น ไม่ว่าจะเป็นการบากลำต้นเพื่อให้กิ่งแตกออกมาใหม่ การต่อยอดลำต้นและติดตาเพื่อสร้างกิ่งให้ได้ลูกโกโก้ตามความพอใจของเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่น้อย

ดร.อานนท์พูดถึงการดามกิ่งให้โน้มขนานกับพื้นดิน การบากลำต้น การต่อยอด หรือการติดตา เกษตรกรควรคำนึงถึงการเว้นช่วงให้พอเหมาะต่อการเก็บผลผลิตที่ง่ายดาย โดยลักษณะการกำหนดความสูงของลำต้นควรให้อยู่ที่ประมาณ 2 เมตร ซึ่งสามารถทำได้ โดยการดัดกิ่งที่ปลายยอดลำต้นให้ขนานกับพื้น โดยใช้ไม้ไผ่ดามขวางยันระหว่างกิ่งต่อกิ่ง และใช้เชือกมัดให้แน่น

สำหรับการบากลำต้น เกษตรกรควรใช้มีดบากไปตรงใต้ตาให้ถึงแก่น หากเกษตรกรต้องการให้กิ่งแตกออก 2 ด้าน ท่านสามารถบากตรงข้างกันได้เลย สำหรับต้นโกโก้ที่พร้อมที่จะทำ ดร.อานนท์แนะนำว่าท่านสามารถบากได้ตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่เจริญเติบโตพอเหมาะ หรือเกษตรกรสังเกตเห็นต้นพันธุ์ที่มีใบ 2 ใบ ก็สามารถลงมือทำได้เลยทางด้านการต่อยอด

ดร.อานนท์ได้แนะนำว่าควรเลือกลักษณะกิ่งยอดที่จะนำมาเสียบอย่างพอเหมาะกับลำต้นที่จะเสียบ จากนั้นให้ใช้มีดปาดเฉียงเป็นรูปโล้ เสร็จสรรพให้ใช้มีดกรีดไปที่เปลือกลำต้นขนาดพอดีกับกิ่ง หลังจากที่ใช้กิ่งเสียบเข้าไปที่ใต้เปลือกให้นำพลาสติกใสพันรอบให้มิดทั้งช่วงบนและล่าง เพื่อป้องกันอากาศและน้ำซึมเข้าภายใน อีกประมาณ 15 วัน เมื่อสังเกตเห็นกิ่งติดเป็นที่เรียบร้อยให้กรีดพลาสติกที่พันรอบทั้งด้านบนและด้านล่าง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายอากาศของแผลที่กำลังติดใหม่ๆ นั่นเอง สำหรับการติดก็ให้ทำลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นงานที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ท้ายที่สุดเนื่องจากผู้เขียนได้สัมภาษณ์เกษตรกร จ.ตาก ซึ่งรายละเอียดนิตยสารพลังเกษตรจะนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันต่อไป วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้

บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

36/133 ม.2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.02-504-2238, 093-232-3399, 082-593-9222, 080-323-2963

E-mail : [email protected], Facebook : @cocoathai2017, ID Line : @cocoathai2017, www.cocoathai2017.co.th

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับทีี่ 11