วิธีปลูกโกโก้ ให้ผลผลิต ทะลุเกิน 100 ผล คุณภาพดี มีบริษัทรับซื้อราคา 5 บาท/กก.

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การส่งเสริมการปลูกโกโก้

หากจะพูดถึงโกโก้ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่หน่วยงานราชการรับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังเก็บข้อมูลทุกๆ ด้าน เพื่อบรรจุให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการโจทย์ที่ภาครัฐค้นหาคำตอบ ก็คือ โกโก้สามารถเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงหรือไม่ วิธีปลูกโกโก้

ซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนได้สอบถามไปยังรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบดังกล่าว  ก็ทำให้ทราบว่าโกโก้สามารถเป็นพืชที่สร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับมี “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างแท้จริงและเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางเอาไว้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังการันตีทางด้านการรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกอย่างแท้จริง ไม่อิงมโน

1.เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
1.เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม

วิธีปลูกโกโก้

อีกทั้ง “โกโก้ไทย 1” ยังถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางด้านการต้านทานโรคที่ไม่เป็นสองรองสายพันธุ์ใดทั่วประเทศไทย วิธีการปลูกที่แสนง่าย โดยเว้นระยะไว้ที่ 3×3หรือ 4×4 ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ปลูก ขนาดความกว้างของหลุมอยู่ที่ 40x40x40 ซม.

2.คุณอภิภู,ดร.โต,ดร.อานนท์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
2.คุณอภิภู,ดร.โต,ดร.อานนท์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม

จุดเด่นของสายพันธุ์โกโก้ไทย 1

“นอกจากนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของสายพันธุ์โกโก้ไทย 1 ก็คือ เขาสามารถให้ดอกเร็ว มีเกสรตัวผู้กับตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน นอกจากนี้เมล็ดโกโก้สายพันธุ์นี้มีโปรตีนที่พอเหมาะ มีไขมันที่ดี และมีคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป ที่สำคัญหลังจากที่ปลูกไปแล้วอายุ 8-10 เดือน เขาสามารถออกดอกได้เป็นรุ่นแรก

จากนั้นอายุประมาณ 15 เดือน โกโก้ไทย 1 สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่รวดเร็ว ถ้าเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ นอกจากนี้โกโก้ไทย 1 ยังสามารถต้านทานเชื้อโรคไวรัส และเชื้อรา ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเกษตรกรจะต้องดูแลเป็นอย่างดี เพื่อการตอบสนองทางด้านผลผลิตเจริญเติบโตได้ขนาดถึง 2-3 ผล/กิโลกรัม หรือหากเกษตรกรทำการดูแลบำรุงดินเป็นอย่างดี ท่านสามารถทำน้ำหนักได้ผลละ 1 กิโลกรัม เลยทีเดียว สนนราคาการรับซื้อของบริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด กำหนดไว้ในราคาประกันไม่ต่ำกว่า 5 บาท/กิโลกรัม

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับซื้อตามภาวการณ์ผันผวนขึ้น-ลงของราคาตลาดโลกอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งถือว่าเกษตรกรขายโกโก้ได้ราคาดีไม่แพ้พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เลยทีเดียว หลังจากปลูกไปแล้ว 2 ปี เขาก็จะให้ผลผลิตที่ทยอยออกในแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จนทะลุเกิน 100 ผล และสามารถเก็บขายได้ทุกเดือน สิ่งที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่ง ก็คือ ลำต้นสามารถให้ผลผลิตได้นานถึง 60 ปี ก่อนที่ลำต้นจะหมดอายุขัยไปในที่สุด ซึ่งตรงนี้นี่เองคือตัวชี้วัดทางด้านการให้ความสนใจของเกษตรกรที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี”

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
3.คุณอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา
3.คุณอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา
เกษตรกร จ.ตาก ให้ความสนใจอย่างจดจ่อ
เกษตรกร จ.ตาก ให้ความสนใจอย่างจดจ่อ

การให้ความรู้ในการปลูกโกโก้

“ดร.รุ่งโรจน์  วรามิตร”  หรือ “ดร.โต”  ประธานผู้จัดการ “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” ได้เปรยก่อนตอบคำถามให้กับผู้เขียน พร้อมกันนี้ “คุณอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา” รองประธานผู้จัดการ ก็ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบทบาททางด้านการจัดการทางด้านการส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือตลาดควบคู่กันไปด้วย

ก่อนอื่น ดร.โตได้กล่าวถึงการนัดรวมพลเกษตรกรจังหวัดตากที่ให้ความสนใจในการเข้ามารับฟังและศึกษาเรียนรู้ว่า การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ของจังหวัดตาก และเกษตรกรให้ความสนใจดีอีกจังหวัดหนึ่ง การจัดงานถ่ายทอดให้องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปรับทรงกิ่ง สร้างทรงพุ่ม ที่เหมาะสม การต่อยอดสร้างกิ่งชั้นฉัตรให้มากยิ่งขึ้น และการติดตา ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรส่วนมากรู้จักกันดี ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ที่มีรูปทรงต้นสูงชะลูดแตกกิ่งน้อย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทางด้านการสร้างกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แต่ละต้นได้มากยิ่งขึ้น สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่น้อยก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นการสร้างกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การนัดรวมตัวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” ซึ่งเป็นแม่งาน ได้มีนโยบายและแผนงานอย่างจริงจังให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในโครงการฯ ทุกจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นแผนงานงานที่ยึดมั่นของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงาน อีกทั้งยังเข้าใจผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับและเรียนรู้ในเรื่องที่ดีอย่างพร้อมเพรียงและเท่าเทียมกัน

“ลักษณะการทำงานจัดได้ว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งเสริมการปลูก การปรับปรุงดินก่อนทำการปลูก การปรับรูปทรงลำต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังเข้าใจถึงความต้องการทางด้านการตลาดที่เราสามารถหยิบยื่นให้กับเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างแท้จริง

ส่วนทางด้านปลายน้ำ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ซึ่งเรารับซื้อมาจากเกษตรกรที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือซึ่งผมเป็นผู้ดูแลอยู่ โดยเฉพาะจังหวัดตากที่เราเข้ามาส่งเสริมการปลูกและการดูแลอย่างถูกต้อง ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะเห็นได้ในครั้งนี้ที่มีเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดการทรงพุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยท่าน ดร.อานนท์ สุทนต์ เพื่อสร้างผลผลิตต่อยอดให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการวางแผนการจัดการสวนได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม”

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

คุณอภิภูในฐานะเป็นผู้ดูแลเกษตรกรทางภาคเหนือ ได้กล่าวเสริมในสิ่งที่ให้โอกาสการศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวอำเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมดูงานในครั้งนี้กว่า 50 คน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

4.cocoa-love
4.cocoa-love
cocoa-eye
cocoa-eye
cocoa-detox
cocoa-detox

ล่าสุดรอ…อย.อนุมัติผลิตภัณฑ์ผสมสาร CBD จากกัญชา คุณสมบัติบำรุงฮอร์โมนทางเพศ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง “บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด” จนถึง ณ วันนี้ ผู้เขียนน่าจะได้เกาะติดข่าวคราวความเคลื่อนไหวสายพันธุ์โกโก้ไทย 1 มาเกือบ 2 ปี แต่สิ่งที่น่าสังเกตและน่ายินดี ก็คือ เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศได้จับตาและจดจ้องอย่างน่าสนใจ จนกระทั่งสร้างภูมิความเข้าใจอย่างแท้จริง และเริ่มต้นทำการปลูกทั้งเชิงเดี่ยวและลักษณะการปลูกแบบเชิงผสมผสานกับพืชหลักที่มีอยู่แล้วอย่างไม่หวาดหวั่น

สำหรับเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรกำหนดไว้ที่ 5,000 ไร่/1จังหวัด โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 100 ต้น/1ไร่ นอกจากนี้ยังอภินันท์ปุ๋ยให้ฟรี 2 กระสอบ และสารบำรุงการเจริญเติบโตให้กับลำต้นอีก 1 ขวด การเสนอราคาให้กับเกษตรกรที่บริษัทฯ เข้าใจและเห็นว่าเกษตรกรสามารถจับต้องได้ในราคา 8,250 บาท/ไร่

ซึ่งดูแล้วเป็นราคาที่ไม่หนักเกินไปต่อการลงทุนของเกษตรกร หากเปรียบเทียบผลผลิตต่อต้นที่ได้เฉลี่ย 4 กก./ต้น/เดือน ในราคารับซื้อในปัจจุบันอยู่ที่ 10 บาท/1กก. ดังนั้นเกษตรกรสามารถทำเงินได้ 40 บาท/ต้น/เดือน หากทำการรวมรายได้ทั้งหมด 100 ต้น/ไร่ เกษตรกรสามารถทำเงินจากการขายผลโกโก้ได้ถึง 4,000 บาท/ไร่/เดือน เลยทีเดียว

และนั่นก็คือรายได้ที่ล่อตาล่อใจให้กับเกษตรกร โดยทำการปิดประตูตายกับคำว่ามโนหรือว่าไม่โอเค จากช่วงระยะเวลา 3 ปี ผลตอบรับทางด้านผลผลิตเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆ โดยการเข้าไปส่งเสริมของเจ้าหน้าที่บริษัททุกภาคส่วนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และมีสิ่งหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ นั่นก็คือ การรับซื้อผลผลิตโดยการสร้างนวัตกรรมเข้ามารองรับ ซึ่งเป็นการต่อยอดทางด้านธุรกิจ

ที่ปัจจุบัน บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด ได้นำเข้าสู่งานวิจัยเพื่อค้นหาสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีอยู่ในโกโก้ ไม่ว่าจะเป็น โพลิตินัม อินโดฟิน และฟอร์โอนอย จึงไม่แปลกที่งานวิจัยทำเป็นผลิตภัณฑ์และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
  • Cocoa love โกโก้ เลิฟ” ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านการรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และบำรุงฮอร์โมนทางเพศให้กับท่านสุภาพบุรุษ
  • Cocoa Eye โกโก้ อาย” ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตา
  • Cocoa Detox โกโก้ ดีท็อกซ์” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างระบบลำไส้
  • นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางด้านขนมขบเคี้ยวที่แปรรูปเป็นช็อกโกแลตชื่อว่า Cocoa me”

ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด จะทำการเปิดตัวในงานประชุมสัมมนาวิชาการและงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  ปี 2563  ณ โรงแรมพวงเกษมคันทรี รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ  ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

“สำหรับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่ในขั้นตอนงานวิจัย เราได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่นำมาแปรรูปร่วมกันกับน้ำมันกัญชา ความโดดเด่นของโกโก้ ก็คือ มีสารโอเมก้า 3 ที่มากมาย พร้อมกันนั้นโกโก้ยังมีน้ำมันที่สามารถนำมาสกัดร่วมกับน้ำมันกัญชาได้ พร้อมกันนั้นเรายังนำน้ำมันงาเข้ามามีส่วนผสมอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หรือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และโรคเครียดนอนไม่หลับ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทเราก็สามารถรักษาได้ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาอย่างถูกต้องต่อไป” ดร.โตกล่าวถึงนวัตกรรมใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยในขณะนี้

5.ดร.ให้ความรู้การโน้มกิ่ง
5.ดร.ให้ความรู้การโน้มกิ่ง
วิธีปลูกโกโก้
วิธีปลูกโกโก้
ลักษณะการติดตาโกโก้
ลักษณะการติดตาโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้

การปรับโน้มกิ่งให้เอนราบ การบากลำต้น การต่อยอด โดยผู้ชำนาญการ

จากนั้นผู้เขียนได้ทำการสอบถาม “ดร.อานนท์ สุทนต์” หรือ อ.ยักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตเกษตรศิลป์แม่โจ้ โอกาสหน้าผู้เขียนจะนำรายละเอียดมาเสนออีกครั้งในฉบับหน้า อ.ยักษ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชไร่ ไม้ผล และการส่งเสริม โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างลำต้น ไม่ว่าจะเป็นการบากลำต้นเพื่อให้กิ่งแตกออกมาใหม่ การต่อยอดลำต้นและติดตาเพื่อสร้างกิ่งให้ได้ลูกโกโก้ตามความพอใจของเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่น้อย

ดร.อานนท์พูดถึงการดามกิ่งให้โน้มขนานกับพื้นดิน การบากลำต้น การต่อยอด หรือการติดตา เกษตรกรควรคำนึงถึงการเว้นช่วงให้พอเหมาะต่อการเก็บผลผลิตที่ง่ายดาย โดยลักษณะการกำหนดความสูงของลำต้นควรให้อยู่ที่ประมาณ 2 เมตร ซึ่งสามารถทำได้ โดยการดัดกิ่งที่ปลายยอดลำต้นให้ขนานกับพื้น โดยใช้ไม้ไผ่ดามขวางยันระหว่างกิ่งต่อกิ่ง และใช้เชือกมัดให้แน่น

สำหรับการบากลำต้น เกษตรกรควรใช้มีดบากไปตรงใต้ตาให้ถึงแก่น หากเกษตรกรต้องการให้กิ่งแตกออก 2 ด้าน ท่านสามารถบากตรงข้างกันได้เลย สำหรับต้นโกโก้ที่พร้อมที่จะทำ ดร.อานนท์แนะนำว่าท่านสามารถบากได้ตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่เจริญเติบโตพอเหมาะ หรือเกษตรกรสังเกตเห็นต้นพันธุ์ที่มีใบ 2 ใบ ก็สามารถลงมือทำได้เลยทางด้านการต่อยอด

ดร.อานนท์ได้แนะนำว่าควรเลือกลักษณะกิ่งยอดที่จะนำมาเสียบอย่างพอเหมาะกับลำต้นที่จะเสียบ จากนั้นให้ใช้มีดปาดเฉียงเป็นรูปโล้ เสร็จสรรพให้ใช้มีดกรีดไปที่เปลือกลำต้นขนาดพอดีกับกิ่ง หลังจากที่ใช้กิ่งเสียบเข้าไปที่ใต้เปลือกให้นำพลาสติกใสพันรอบให้มิดทั้งช่วงบนและล่าง เพื่อป้องกันอากาศและน้ำซึมเข้าภายใน อีกประมาณ 15 วัน เมื่อสังเกตเห็นกิ่งติดเป็นที่เรียบร้อยให้กรีดพลาสติกที่พันรอบทั้งด้านบนและด้านล่าง

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายอากาศของแผลที่กำลังติดใหม่ๆ นั่นเอง สำหรับการติดก็ให้ทำลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นงานที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ท้ายที่สุดเนื่องจากผู้เขียนได้สัมภาษณ์เกษตรกร จ.ตาก ซึ่งรายละเอียดนิตยสารพลังเกษตรจะนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันต่อไป วิธีปลูกโกโก้ วิธีปลูกโกโก้

บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

36/133 ม.2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.02-504-2238, 093-232-3399, 082-593-9222, 080-323-2963

E-mail : [email protected], Facebook : @cocoathai2017, ID Line : @cocoathai2017, www.cocoathai2017.co.th

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับทีี่ 11