การทำ สวนส้มโอ GAP ระดับประเทศ ส่งผลผลิตป้อนตลาดเอเชีย และยุโรป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกส้มโอ

ทิศทางการส่งออกผลไม้ของไทยไปสู่ตลาดโลกนั้นนับวันจะยิ่งสดใส แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดีนัก แต่ในภาคการเกษตรกลับสวนกระแส และมีปริมาณความต้องการสินค้าจากประเทศไทยในเวทีระดับโลกมากขึ้น แม้ประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับหลายประเทศ แม้กระทั่งต้องแข่งกับตัวเองในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ต้องการอย่างถาวร

แต่จุดแข็งของประเทศไทย คือ เรื่องภูมิอากาศ ที่เป็นข้อได้เปรียบหลักที่ต่างชาติหลายประเทศมองว่าเมืองไทยปลูกอะไรก็อร่อย ถึงตอนนี้ผลไม้ที่ส่งออกสู่ตลาดสากลมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ขึ้นชื่อลือชาก็คงไม่พ้นมะม่วง แต่ที่มีมากและตามมาไม่แพ้กัน คือ มังคุด ลำไย และ ส้มโอ

Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นชินกับผลไม้หลายอย่างที่ต่างชาติต้องการ แต่พอพูดถึง “ส้มโอ” หลายคนมองว่ามีความน่าสนใจอย่างไร รสชาติ รูปร่าง บางคนย้อนแย้งด้วยซ้ำว่าไม่อร่อย ถ้าเทียบกับผลไม้อื่น แต่นั่นคือความเห็นส่วนบุคคล

แต่ในภาพรวมของตลาดการค้าผลไม้ระหว่างประเทศ ส้มโอมีตัวเลขการส่งออกสูงมาก หลายประเทศมีความต้องการ ไม่ว่าจะจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือแม้แต่ในฝั่งยุโรป ไม่ว่าจะเยอรมัน หรืออเมริกา ก็ล้วนแต่ให้ความสนใจ “ส้มโอเมืองไทย” เขาว่ากันว่า “รสชาติดีกว่าส้มโอทุกชนิดที่ปลูกในโลกใบนี้ทีเดียว

คุณธนกฤต ไทยทวี ทายาทของ คุณทิม ไทยทวี หรือ “สวนส้มโอไทยทวี” ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็น“มือหนึ่งด้านการปลูกส้มโอของเมืองไทย” ซึ่งประเด็นวันนี้จะตีแผ่ทุกแง่มุม และวิธีการปลูก การดูแลรักษา และทิศทางของการตลาดของส้มโอไทยในอนาคตข้างหน้าด้วย

สวนส้มโอ ไทยทวี มือหนึ่งเรื่องการปลูกส้มโอระดับประเทศ และสมกับคำขวัญของจังหวัดนครปฐมว่า “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.คุณธนกฤตลูกชายคุณทิม-ผู้สานต่อด้านการตลาดของสวนไทยทวี
3.คุณธนกฤตลูกชายคุณทิม-ผู้สานต่อด้านการตลาดของสวนไทยทวี

จุดเริ่มต้นการปลูกส้มโอ

จุดเริ่มต้นมาจากคุณทิมได้ริเริ่มในการสร้าง สวนส้มโอ ไทยทวี เริ่มปลูกส้มโอเมื่อปี พ.ศ.2512 จนถึงปัจจุบันผลผลิตปัจจุบันสามารถส่งออกต่างประเทศได้ และส่งส้มโอเข้าประกวดในงานประกวด โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดนครปฐม

ต่อมาคุณธนกฤตลูกชายคนเดียวของคุณทิมก็ได้เข้ามาสานต่อเพื่อดูแลเรื่องการตลาดของ สวนส้มโอ ไทยทวี พร้อมกล่าวว่า “ก่อนที่คุณพ่อจะมาเป็นเกษตรกรเริ่มอาชีพด้วยการทำธุรกิจแร่ที่เขาหลัก แต่มาระยะหลังเริ่มประสบปัญหา จึงกลับภูมิลำเนาเดิม คือ นครปฐม และเริ่มอาชีพเกษตรกรรมอย่างเต็มตัว เริ่มด้วยการทำนาต่อเนื่องมาถึงการทำ สวนส้มโอ ใช้วิธีลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆ จนเริ่มหาแนวทางที่ชัดเจนของตัวเองได้”

4.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจตลอดเวลาที่ผ่านมา
4.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจตลอดเวลาที่ผ่านมา

การประกวดส้มโอ

แต่ที่เริ่มติดตลาดได้มากขึ้นนั้นเกิดจากการที่คุณทิมทำส้มโอให้มีคุณภาพ และได้เอาผลผลิตไปประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นก็เริ่มมีคนรู้จัก และสนใจ สวนส้มโอ ไทยทวีมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีรายการทีวีเข้ามาสัมภาษณ์ รวมถึงการออกงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป

วันนี้ สวนส้มโอ ไทยทวีจึงกลายเป็นที่ศึกษาดูงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเรื่องส้มโอ เป็นสวนตัวอย่าง เป็นเกษตรกรดีเด่น และเป็นเกษตรกรให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

“การที่เรามาถึงจุดนี้ ประสบความสำเร็จได้ เพราะคำสั่งสอนจากพ่อและแม่ รวมทั้งการดำเนินชีวิต การดูแลครอบครัว ที่พ่อกับแม่เป็นคนขยัน ทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็น ซื่อสัตย์ สุจริต จนเป็นที่รักของคนทั่วไป ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พ่อบอกลูกๆ เสมอว่า คนเราจะยากดี มีจน ต้องซื่อสัตย์ และไม่คดโกงใคร ก็จะเจริญ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่เรายึดหลักปฏิบัติมาตลอด เราต้องซื่อสัตย์ทั้งต่อวิชาชีพ ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวก่อน ทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ลงปฏิบัติงานจริงในพื้นที่  ไม่หลอกลวงใครในการให้คำปรึกษา ต้องให้ความจริงใจ สร้างความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้น” 

5.สวนส้มโอคุณทีมหลังน้ำท่วมปี-54
5. สวนส้มโอ คุณทีมหลังน้ำท่วมปี-54

สภาพพื้นที่ปลูกส้มโอ

วันนี้ทางสวนไทยทวีมีพื้นที่การปลูกส้มโออยู่ประมาณ 40 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง ซึ่ง สวนส้มโอ แปลงใหญ่เนื้อที่ 30 กว่าไร่นั้น โดยคุณทิมมีบทบาทสำคัญมากในการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกส้มโอนครไชยศรี จนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินมงกุฎไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่เป็นอันมาก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยเฉพาะเรื่องของการคัดกิ่งพันธุ์ให้ได้คุณภาพ การคัดขนาดของกิ่งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ ไม่ให้มีการปลอมปนผลไม้เพื่อการส่งออก มิฉะนั้นจะเป็นการทำลายคุณภาพของผลไม้ไทย และตัดอนาคตด้านการส่งออก การทำงานระยะยืนต้องหวังผลระยะยาวที่จะเกิดได้จากการยอมรับในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

6.ส้มโอพันธุ์ทองดี
6.ส้มโอพันธุ์ทองดี
ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ส้มโอพันธุ์ขาวหอม
ส้มโอพันธุ์ขาวหอม

สายพันธุ์ส้มโอ

สวนส้มโอ ไทยทวีนั้นปลูกส้มโออยู่หลายสายพันธุ์ แต่ที่เน้นอย่างจริงจัง และทำเป็นการค้านั้น คือ “ขาวน้ำผึ้ง” และ “ทองดี” ซึ่งในพื้นที่กว่า 40 ไร่ (2 แปลง) มีส้มโอรวมกันกว่า 1,500 ต้น

เหตุที่เน้น 2 สายพันธุ์นี้เป็นหลัก เพราะมีความต้องการในตลาด ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม รสชาติที่ดี ซึ่งมีเอกลักษณ์ในตัวเองที่สำคัญดังนี้

1.พันธุ์ขาวทองดี

มีขนาดผลปานกลาง ทรงผลกลมแป้น ไม่มีจุก น้ำหนักผลประมาณ 940-1,060 กรัม เปลือกผลค่อนข้างบาง สีของเปลือกในและผนังกลีบสีชมพูเรื่อๆ ลักษณะนิ่ม ฉ่ำน้ำ จำนวนกลีบ 14-16 กลีบ มีความหวาน สูง ชาวจีนนิยมเพราะสีเนื้อคล้ายสีทับทิม ใช้ไหว้เจ้าก็เป็นมงคล

2.พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มีขนาดผลใหญ่ ทรงผลกลมมีจุก น้ำหนักผลประมาณ 1,800 กรัม เปลือกผลหนาประมาณ 2.3 เซนติเมตร เนื้อผลมี 13-15 กลีบ เนื้อกุ้งสีเหลืองอมน้ำตาล รสเปรี้ยวอมหวาน และกรอบ ไม่มีรสขม และรสซ่า แก่จัด เนื้อแห้งถูกคอคนไทย ต่างชาติก็นิยม

และนอกจาก 2 สายพันธุ์ที่ว่านี้ความจริงการปลูกส้มโอเพื่อเป็นการค้าในประเทศไทยยังมีอีกหลายสายพันธุ์ เช่น

พันธุ์ขาวใหญ่ เนื้อเป็นสีครีมอ่อน

พันธุ์ขาวพวง ผลกลม มีจุกสูง ผิวเรียบ สีเปลือกเขียวอ่อนอมเหลือง มีเมล็ดน้อย เป็นพันธุ์ดั้งเดิม

พันธุ์ขาวแตงกวา ผลขนาดกลาง กลมแป้น เปลือกบาง เนื้อสีขาว นิยมปลูกที่จังหวัดชัยนาท

พันธุ์ท่าข่อย เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่จังหวัดพิจิตร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

พันธุ์ทับทิมสยาม มีเนื้อสีแดงเข้ม (สีทับทิม) รสชาติหวาน หอม นุ่ม น่ารับประทาน ผิวผลมีขนอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล เมื่อจับผลเบาๆ จะรู้สึกผิวเปลือกนุ่ม เปลือกบาง ถ้าเก็บเกี่ยว หรือขนส่งไม่ดี จะช้ำง่าย ปลูกกันมากที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.กิ่งพันธุ์ส้มโอแท้ที่ผลิตปีละหลายพันกิ่ง
7.กิ่งพันธุ์ส้มโอแท้ที่ผลิตปีละหลายพันกิ่ง

เทคนิคการปลูกส้มโอ

นครไชยศรีค่อนข้างได้เปรียบเรื่องพื้นที่ในการปลูก ด้วยพื้นที่ดั้งเดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน มีการพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้จำนวนมาก ธาตุอาหารในดินจึงสมบูรณ์ ถ้ารวมกับเทคนิควิธีการปลูกที่ดี ผลผลิตที่ได้จะยิ่งมีคุณภาพมากตามไปด้วย

การปลูกส้มโอให้ได้คุณภาพแท้จริงนั้นเป็นหลักการค่อนข้างละเอียด แต่เรายกตัวอย่างมาอธิบายพอเข้าใจดังนี้

-การเตรียมแปลงปลูก และดินสำหรับการปลูก หากที่ดินแปลงปลูกมีขนาดใหญ่ ควรเริ่มปรับพื้นที่ หรือเตรียมดินในฤดูแล้ง และควรจัดพื้นที่ขุดบ่อน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ระยะห่างในการปลูกนั้นทั่วไปใช้ประมาณ 5×6 เมตร ต้องมีการไถพรวนดินเพื่อยกแนวปลูกให้เป็นร่องลูกฟูก ควรสูงจากดินเดิมประมาณ 50-75 ซม. ปรับสภาพดินก่อนปลูกด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเก่า หากดินที่จะปลูกเป็นดินร่วนปนทรายควรจัดเตรียมเศษพืช หรือฟาง เพื่อคลุมดินรักษาความชื้นเอาไว้ด้วย

-การเตรียมต้นพันธุ์ หากเลือกใช้ต้นพันธุ์เป็นกิ่งตอน ควรเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรง ไม่เป็นโรค และต้นแม่นี้ควรมีอายุมากกว่า 8-9 ปี เป็นกิ่งตอนที่ตั้งตรง แข็งแรง สีเขียวอมน้ำตาล มีรากออกโดยรอบที่ควั่น ความสูงของกิ่งประมาณ 45-55 ซม. และไม่ควรอยู่ในถุงเพาะชำนานเกิน 6 เดือน ถ้าหากเป็นกิ่งพันธุ์ที่ติดตา หรือเสียบยอด ไม่ควรให้อยู่ในถุงเพาะชำนานเกินกว่า 1 ปี

8.ผลส้มโอรอการเก็บเกี่ยว
8.ผลส้มโอรอการเก็บเกี่ยว

การให้น้ำและปุ๋ยต้นส้มโอ

หลังปลูก-ต้นอายุ 1 ปี การดูแลช่วงนี้ คือ การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอ มีการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบ เดือนละประมาณ 1-2 ครั้ง ระวังการทำลายของเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และหนอนชอนใบ ในระยะยอด และใบอ่อน หากพบการระบาดควรรีบจัดการทันที และตั้งแต่อายุต้น 10-12 เดือน ควรมีการตัดแต่งกิ่งกระโดง กิ่งแห้ง และกิ่งที่เป็นโรค

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในช่วงนี้สามารถเลือกปลูกพืชที่เป็นรายได้เสริมแซมเข้าไปด้วย แต่ให้เลือกชนิดที่เหมาะสมกับส้มโอที่ปลูก พืชที่เลือกควรมีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 3 ปี (กิ่งต้นส้มโอจะแผ่ชนกัน) เช่น มะละกอ, ฝรั่ง, หมากพลู เป็นต้น

เมื่อต้นอายุ 1-3 ปี การดูแลให้เน้นการสร้างทรงพุ่มโดยให้มีลำต้นหลักเพียงลำต้นเดียว มีกิ่งใหญ่ 4-7 กิ่ง ตอนนี้สามารถควบคุมให้มีการแตกยอดอ่อนเป็นรุ่น หรือเป็นชุดพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่ตอนที่ส้มโออายุ 1 ปีครึ่ง โดยสามารถบังคับได้ทุกๆ 50-55 วัน อาศัยวิธีการให้น้ำเป็นระยะๆ

ส่วนการให้ปุ๋ยทางดินควรปรับเป็นการให้ 30-40 วัน/ครั้ง เริ่มไว้ผลเมื่อต้นอายุประมาณ 30-36 เดือน (ยกเว้นพันธุ์ทองดี ให้เริ่มที่อายุประมาณ 6 ปี) โดย “เว้นน้ำ” หรือ “กักน้ำ” ในช่วงฤดูหนาวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน เมื่อติดผลครั้งแรกควรปลิดผลทิ้ง กะประมาณให้เหลือไว้ถึงตอนเก็บผลแค่ 5-10  ผล/ต้น ครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อไม่ให้ต้นโทรมเร็ว

9.การบำรุงต้นส้มโอให้สมบูรณ์เสมอ
9.การบำรุงต้นส้มโอให้สมบูรณ์เสมอ

การบำรุงดูแลรักษาต้นส้มโอ

ในการบังคับการแตกยอดอ่อนพร้อมดอกรุ่นแรก ใช้วิธีการกักน้ำให้ต้นมีสภาพขาดน้ำในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (ประมาณ 7-20 วัน แล้วแต่สภาพดินเหนียว หรือดินทราย, อายุและขนาดของต้นส้มโอ) จากนั้นจึง “ขึ้นน้ำ” โดยการค่อยๆ เพิ่มการรดน้ำจนสู่ระดับปกติ  และรดน้ำอย่างเพียงพอเพื่อให้ต้นส้มผลิยอดอ่อนชุดใหม่ และเริ่มตัดแต่งได้เมื่อหมดฤดูฝน หรือหลังเก็บเกี่ยวส้มโอรุ่นในฤดูช่วงเดือนตุลาคม

ส่วนการให้ปุ๋ยทางดินแก่ต้นควรพิจารณาความสมบูรณ์ของต้น ขนาดของใบ และผลของการวิเคราะห์ดินเป็นสำคัญ ในสภาพทั่วๆ ไป สำหรับพื้นดินที่มีไนโตรเจนไม่สูง สังเกตจากส้มโอที่เก็บเกี่ยวได้จะมีเปลือกบาง ผิวเนียน มัน ช่วงนี้ควรมีการเสริมปุ๋ยทางใบเพื่อป้องกันการหลุดร่วงของผล เนื่องจากสภาวะอากาศ การเสริมธาตุอาหารช่วงนี้จะทำให้ได้ส้มโอที่มีขนาดใหญ่สม่ำเสมอ ผิวเนียนสวย

10.สวนส้มโอคุณภาพและได้มาตรฐาน
10. สวนส้มโอ คุณภาพและได้มาตรฐาน

ข้อดีของการได้มาตรฐาน IFOM

คุณธนกฤตกล่าวว่าตอนนี้ทางสวนเองกำลังก้าวไปสู่มาตรฐานที่ดี นั่นคือ การขอมาตรฐานIFOM (International Organic Agriculture Movements) หลักเกณฑ์สำคัญประกอบด้วย 4 ข้อสำคัญ คือ เรื่องสุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สิ่งที่มาตรฐานนี้ต้องการ คือ การควบคุมการผลิตที่เน้นความปลอดภัย และเอาใจใส่ตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต แหล่งที่มาของปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ รวมถึงการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ว่าเป็นตัวยาอะไร ใช้แค่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ซึ่งต้องมีการจดบันทึก ทำรายงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อดีของการได้มาตรฐานตัวนี้มาเท่ากับเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการส่งออกได้มากขึ้น เพราะเป็นหลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติที่มีประเทศสมาชิกมากมายอย่างยิ่ง

แม้ปัจจุบันส้มโอจะได้ GI (เฉพาะส้มโอในเขตสามพราน นครไชยศรี และพุทธมณฑล) ซึ่งก็ถือว่าสามารถเปิดตลาดได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่การได้ IFOM ความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น การเป็น GI คือ รู้แหล่งที่มา รู้ต้นทาง ปลายทาง แต่ถ้ามี IFOM ควบคู่กันไป ก็จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการส่งออกได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในตลาดยุโรป ที่มีมาตรฐานในการนำเข้าที่สูงกว่าประเทศในแถบเอเชียอย่างมาก

11.ส้มโอคุณภาพมาตรฐานส่งออก
11.ส้มโอคุณภาพมาตรฐานส่งออก

ด้านตลาดส้มโอ

ในยุคแรกมีการรวมกลุ่มกันจัดส่งไปยังไต้หวันเยอะมาก การตอบรับก็เริ่มดีขึ้น นับแต่นั้นเป็นต้นมาเริ่มมีบริษัทที่เข้ามาตั้งจุดรับซื้อมากขึ้น จากตลาดไต้หวันก็เริ่มมีจากประเทศจีน และประเทศอื่นๆในเอเชีย ติดต่อซื้อขายเข้ามามากขึ้น รวมถึงญี่ปุ่น ในปัจจุบันด้วย แต่มาตรฐานในการนำเข้าของแต่ละประเทศถือเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ทำให้การส่งออกยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่

รวมถึงผลผลิตของส้มโอในประเทศไทยเอง ในปีที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องอากาศ ทำให้ไม่ได้ปริมาณสินค้าตามต้องการ รวมถึงการออกผลผลิตที่ล่าช้ามากขึ้นด้วย แต่ความต้องการในต่างประเทศเองก็ยังคงมีมากอยู่ แม้ว่าตอนนี้ประเทศจีนจะสามารถปลูกส้มโอได้แล้ว แต่โดยรวมคุณภาพและความนิยมยังสู้ไม่ได้กับส้มโอในประเทศไทย รวมถึงที่พม่าก็เป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการปลูกพืชชนิดนี้เท่านั้น

12.ผลผลิตที่รอแกะเปลือกขายเป็นแพ็ค
12.ผลผลิตที่รอแกะเปลือกขายเป็นแพ็ค
ส้มโอแบบแพ๊คจากสวนไทยทวี
ส้มโอแบบแพ๊คจากสวนไทยทวี

การจำหน่ายส้มโอ

อย่างไรก็ดีสายพันธุ์ยอดนิยมทั้งในและต่างประเทศทุกวันนี้ก็ยังเป็นขาวน้ำผึ้ง และทองดี โดยเฉพาะทองดีถ้ายิ่งทำให้ผิวสวยได้มากเท่าไหร่ราคาจำหน่ายก็ยิ่งมากตามไป ต่างจากขาวน้ำผึ้ง ไม่ว่าจะตลาดในประเทศหรือต่างประเทศไม่ต้องการผิวที่สวย เพราะสามารถเอาไปแกะบรรจุแพ็คได้

ส่วนพวกทับทิมสยามตลาดใหญ่จะอยู่แถวฮ่องกง สิงคโปร์ มีจีนอยู่บ้าง ในฝั่งยุโรปเองไม่ว่าจะเยอรมัน หรืออเมริกา ก็มีความต้องการส้มโอเมืองไทยไม่น้อยหน้ากัน ที่เยอรมันจะนิยมพันธุ์ขาวน้ำผึ้งเป็นหลัก ที่อเมริกาจะชอบพวกทองดีมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดหมายปลายทางเหล่านี้ล้วนแต่มีมาตรฐานในการนำเข้าที่สูงพอสมควร เป็นปัญหาของเกษตรกรไทยหลายคนที่ไม่นิยมการขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต จึงทำให้โอกาสในการเปิดสู่ตลาดสากลนั้นแคบลง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

น่าจะเป็นบทบาทของหน่วยงานราชการเองที่ควรเข้ามาส่งเสริมความเข้าใจเรื่องนี้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถส่งออกส้มโอได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะถ้าดูจากตัวเลขแล้วถือว่าน่าเสียดาย ถ้าเราไม่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งที่หลายประเทศมั่นใจในคุณภาพ และพร้อมที่จะรับซื้อ เพียงแค่ขอมาตรฐานที่เป็นสากลเท่านั้น หากแก้ปัญหาส่วนนี้ได้โอกาสทองของเกษตรกรไทยในการส่งออกส้มโอจะเปิดกว้างอีกมาก เรียกว่าจะลืมตาอ้าปากได้

13.รถโมบายเพื่อออกบูธจำหน่ายส้มโอตามสถานที่ต่างๆ
13.รถโมบายเพื่อออกบูธจำหน่ายส้มโอตามสถานที่ต่างๆ

การให้ความรู้การทำ สวนส้มโอ

ปัจจุบันคุณทิมยังคงมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (การทำ สวนส้มโอ ) ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งในและนอกพื้นที่ และได้มีการทดลองผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดินให้คืนสู่ธรรมชาติ จนกระทั่งสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ถึง 70% ส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และได้มาตรฐาน GAP

โดย สวนส้มโอ ไทยทวีได้มีการส่งออกส้มโอไปยังเอเชียและทวีปยุโรป เช่น จีน ฮ่องกง และแคนาดา เป็นต้น ส่วนภายในประเทศได้มีการส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าในโอกาสต่างๆ และในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์จะเปิดร้านขายส้มโออยู่ที่ “ตลาดสุขใจ” ภายในพื้นที่ของสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม อีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสวนส้มไทยทวี 41/2 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120 โทร.02-482-1985 มือถือ 081-869-7267, 08-1857-8590 E-mail :[email protected] , www.thaithaweepomelo.com