1.สารอินทรีย์หลากหลายชนิด
1.สารอินทรีย์หลากหลายชนิด

ไทยเกษตรยุคใหม่ สร้างแฟรนไชส์ เกษตรอินทรีย์ สู่ทุกอำเภอ

คู่ขัดแย้งในการผลิต “สินค้าเกษตร” ปฐมภูมิระดับโลก คือ “อินทรีย์” กับ “เคมีสังเคราะห์” โดยเฉพาะในการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่มนุษย์ทำเกษตรเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ

ด้วยเหตุนี้ “ธุรกิจเคมีเกษตร” จึงถูกผลิตเพื่อตอบสนองเกษตรกร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารพืช (ปุ๋ยเคมี) กลุ่มวัชพืช กลุ่มศัตรูพืช และกลุ่มโรคพืช

ทั้ง 4 กลุ่ม เกิดจากดินเสื่อม สภาพแวดล้อมเสื่อม และระบบนิเวศน์หายไป ทำให้ศัตรูพืช โรคพืช และปุ๋ยเคมี มีบทบาทต่อการปลูกพืชมากขึ้น

1.สารอินทรีย์หลากหลายชนิด
1.สารอินทรีย์หลากหลายชนิด

ปัญหาและอุปสรรคของการปลูกพืช

อย่างไรก็ดี การมีเคมีเกษตรมาทดแทน แม้จะได้ผลผลิต/ไร่มากขึ้น แต่ก็นำปัญหา “สารตกค้าง” สู่มนุษย์ และสภาพแวดล้อม

ดังนั้นการกลับไปสู่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย ของมนุษย์ กลายเป็น “กระแส” ที่จุดติด เริ่มตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้น

แต่ถนนเกือบทุกสายมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้ “พืชแข็งแรง” มีภูมิคุ้มกันโรค-แมลงนั่นเอง และจะต้องทำให้ดินกลับมามีชีวิตไม่ใช่ปนเปื้อนด้วยสารพิษจากเคมี

ดังนั้น เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ หรือเกษตรปลอดสาร จะต้องถูกขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” ที่มนุษย์สร้างขึ้น และตอบโจทย์ทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้จริงภายในเวลาไม่นานเกินไป

2.คุณอภิญญา สว่างเมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกษตรยุคใหม่ จำกัด
2.คุณอภิญญา สว่างเมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกษตรยุคใหม่ จำกัด

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

คุณอภิญญา สว่างเมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกษตรยุคใหม่ จำกัด 1 ในคนไทยที่เข้าสู่ธุรกิจเกษตรปลอดสาร

“บ้านเราเคมีเข้ามา 60 ปีแล้ว สิ่งแวดล้อมพังหมด ไม่ว่าดิน น้ำ อากาศ เคมี ข้อดีเห็นผลเร็ว ใส่แล้วเขียว ข้อเสีย คือ ตกค้าง ทำลายดิน ทำลายน้ำ เวลาฉีดยาฆ่าหญ้า หรือยาปราบศัตรูพืช ฟุ้ง ทำให้อากาศเป็นพิษ”

วาทกรรมที่หลุดจากปากของผู้หญิงที่มุ่งมั่นในปณิธานเกษตรอินทรีย์ กัปตันทีมธุรกิจไทยเกษตรยุคใหม่ ผู้ผลิตสารอินทรีย์พรีเมียมหลายกลุ่ม ครอบคลุมตั้งแต่ฟื้นฟูดิน และทำให้พืชแข็งแรง ติดดอก ออกผลผลิตได้ดี โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ตั้งแต่ 13 กันยายน 2560

เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากกับดักของนายทุนเกษตร อยู่รอดในอาชีพเกษตรกรรม

3.ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ตราม้าดาวเพชร
3.ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ตราม้าดาวเพชร
ฮิวมิคทำให้พืชเจริญเติบโต ดอกใหญ่ ผลใหญ่เร็วขึ้น
ฮิวมิคทำให้พืชเจริญเติบโต ดอกใหญ่ ผลใหญ่เร็วขึ้น

การปรับปรุงบำรุงดิน

เนื่องจากปัญหาดินเสื่อมโทรมเพราะการใช้สารเคมีมานาน จำเป็นต้องล้างพิษดิน แต่เกษตรกรไม่ทำ ขนาด กรมพัฒนาที่ดิน แจกโดโลไมท์ให้ฟรี ก็ไม่ใช้

ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องผลิตปุ๋ยที่ผสมสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงออกมาให้เกษตรกรใช้ โดยตั้งราคาปุ๋ยพรีเมียมให้ต่ำกว่าปุ๋ยในท้องตลาด แต่มีเงื่อนไขจะต้องเป็นสมาชิกของ บริษัท ไทยเกษตรยุคใหม่ จำกัด จึงได้ราคาพิเศษ

“ดินสำคัญมาก พืชทุกชนิดเติบโตในดิน ถ้าดินเป็นกรด/ด่างมากไป มีปัญหา พืชก็กินไม่ได้ เติบโตไม่ได้” คุณอภิญญาย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องผลิตปุ๋ยผสมสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงในเม็ดเดียวกัน เป็นการบังคับให้เกษตรกรต้องปรับปรุงดินโดยออโต้

ในช่วงที่ต้องปรับปรุงบำรุงดิน ทางบริษัทได้ผลิตปุ๋ยน้ำคุณภาพสูงไว้ฉีดทางใบ เพื่อให้พืชได้กินอาหารสมบูรณ์

ต้องยอมรับความจริงว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังให้ปุ๋ยแก่พืช ผิดสูตร ผิดอัตรา ผิดช่วงเวลา และผิดวิธีใช้ เกิดผลเสียหายตามมา ดังนั้นจึงได้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ปุ๋ยโดยตรง

4.ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
4.ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ไคโตซาน วิตามินเร่งให้พืชกินปุ๋ยได้ดี
ไคโตซาน วิตามินเร่งให้พืชกินปุ๋ยได้ดี

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เมื่อสร้าง “จุดแข็ง” ด้านโปรดักส์สำเร็จ ทางบริษัทจึงต้องสร้างจุดแข็งด้านการตลาด เพื่อให้เกิดโมเมนตั้มทางธุรกิจที่รวดเร็ว

ด้วยการเปิดแฟรนไชส์ธุรกิจให้คนมีอาชีพ เปิดโปรโมชั่นพิเศษตลอดเวลา เช่น ซื้อ 1 ตัน แถม 10,000 กว่าบาท หรือซื้อ 20 ตัน แถมทอง 1 บาท ซื้อ 10 กระสอบ ได้ของแถมกว่า 5,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษา 10,000 บาท และได้รับการประกันชีวิต เป็นต้น สำหรับดีลเลอร์ เมื่อมียอดครบ 5,000 ตัน ได้กองทุนเงินสด 1 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรกู้ โดยใช้ 3 คน ค้ำประกัน เสียค่าธรรมเนียม 3%/ปี วันนี้ทางบริษัทมี 169 สาขา ไม่รวมต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังได้ส่งไปขายในจีน 9 มณฑล กัมพูชา พม่า ลาว และไนจีเรีย โดยมีดีลเลอร์ทำตลาดโดยตรง

ในด้านการจัดส่งสินค้า บริษัทมีรถพ่วง 300 คัน โดยส่งให้ฟรีทั้งหมด

5.ราแบคฟูลาร์ (ชนิดน้ำ) ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
5.ราแบคฟูลาร์ (ชนิดน้ำ) ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
ธาตุอาหารรอง-เสริม ชนิดฉีดทางใบ ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น
ธาตุอาหารรอง-เสริม ชนิดฉีดทางใบ ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น

เป้าหมายของบริษัท

“ถามว่าเรามีกำไรตรงไหน ยังไม่มีค่ะ กำไรของเรา คือ การลงทุนตั้งสาขาให้ครบทุกอำเภอ เมื่อยอดขายเติบโตกำไรจะตามมา” คุณอภิญญาเปิดเผยถึงเป้าหมายของบริษัท ที่จะนำผู้ร่วมธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัท

ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของคุณอภิญญา ลูกชาวนาราชบุรี ที่ต้องการเห็นเกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจน และต้องการให้เกษตรกรรมไทยเป็นเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับผู้บริโภค ซึ่งต้องการอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ

ดังนั้นจึงตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจุดประกายขยายผลเกษตรปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์ สู่สังคมเกษตร ภายใต้ปรัชญาทุกฝ่าย ได้ประโยชน์ร่วมกัน

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ บริษัท ไทยเกษตรยุคใหม่ จำกัด 129/215 ม.8 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.063-230-4677, 089-893-1586

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร

สนับสนุนโดย