หน้าแรก กล้วยแดง อินโดด่าง อัญมณีน้ำเอก ดูแลไม่ยาก สีสวย อึด ทนแสง 4.กล้วยแดงอินโดด่างสไตล์-ฮาร์ฟ-หรือด่างครึ่งใบ

4.กล้วยแดงอินโดด่างสไตล์-ฮาร์ฟ-หรือด่างครึ่งใบ

1.กล้วยแดงอินโดด่าง-ฝนทิพย์

4.กล้วยแดงอินโดด่างสไตล์-ฮาร์ฟ-หรือด่างครึ่งใบ

2.ใบมีลายด่างสีเหลืองทองเป็นเส้นละเอียด-สวย-โดดเด่น
5.กล้วยแดงอินโดด่างมีจำหน่ายหลายไซส์
error: เนื้อหานี้มีเจ้าของลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อ บจก. มีเดียออฟกรีนกรุ๊ป การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญา อาจถูกจำคุกและถูกปรับค่าเสียหาย