แท็ก: เป้าหมายและทิศทางของกลุ่มชมรมพ่อค้ายางพารา จ.บึงกาฬ