ปุ๋ยเต็มสูตร ศักดิ์สยาม โรงงานผลิตปุ๋ยครบสูตร ผลิตยังไงคุณภาพเดียวกันทุกกระสอบ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปุ๋ยเต็มสูตร ศักดิ์สยาม  โรงงานผลิตปุ๋ยคสูตร ผลิตยังไงคุณภาพเดียวกันทุกกระสอบ

ศักดิ์สยาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา “ กลุ่มบริษัทปุ๋ย ศักดิ์สยาม ” ได้พยายามผลักดันเรื่องการผลิตปุ๋ยด้วยระบบ เบาท์เบรนดิ้ง ( ปุ๋ยผสมแบบไม่ปั้นเม็ด ) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเป็นระบบเดียวที่ได้มาตรฐานในการผลิตปุ๋ยได้ครบทุกสูตรเทียบเท่ากับปุ๋ยสั่งตัด ควบคู่ไปกับการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลก การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย มีความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้ ปุ๋ยเต็มสูตร “ ครบสูตรทุกกระสอบ ”  ช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้น

วัตถุดิบคุณภาพภายในโรงงาน
วัตถุดิบคุณภาพภายในโรงงาน ศักดิ์สยาม

ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า “ กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม ” (โทร​ :0-2921-9517 )นั้นเป็นผู้ผลิตราย แรก ๆ ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการผลิตปุ๋ยคุณภาพด้วยระบบเบาท์เบรนดิ้ง ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ประกอบกับการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงทำให้กลุ่มบริษัทปุ๋ย ศักดิ์สยาม ขยับขึ้นมาอยู่แถวหน้าของวงการได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเตรียมเดินหน้าขยายกิจการและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้ใช้ ปุ๋ยเต็มสูตร ที่ดี มีคุณภาพ ครบสูตรทุกกระสอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร เมื่อใช้แล้วดี ผลผลิตสูงขึ้น ก็ต้องมีกำไรมากขึ้น

นาย ทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ( ศักดิ์สยามกรุ๊ป )  เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ฯ จะมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพวัตถุดิบควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยเฉพาะเทคโนโลยี การผลิต ปุ๋ยครบสูตร แบบกระสอบต่อกระสอบ ( 50 กก.) นอกจากจะใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีแหล่งนำเข้า ที่ชัดเจนและมีชื่อเสียง นำเข้ามานานหลายปี ผ่านการวิจัยฯ วิเคราะห์ ทดลองแล้วทั้งวัตถุดิบแม่ ปุ๋ยเต็มสูตร สำหรับธาตุโปรแตสเซียม ( MOP ) จากเบราลุสและรัสเซีย

วัตถุดิบแม่ปุ๋ยสำหรับธาตุฟอสฟอรัส ( DAP ) จากรัสเซียและซาอุฯ วัตถุดิบแม่ปุ๋ยสำหรับไนโตรเจน ( ยูเรีย ) จากอินโดฯ และตะวันออกกลาง โดยมีสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบมากถึง 90 %  วัตถุดิบส่วนที่เหลือจะเป็นสารเติมเต็มที่ผลิตในประเทศ และมีประโยชน์ต่อพืช

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทศักดิ์สยามฯ
คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทศักดิ์สยามฯ

เพราะความมุ่งมั่นและกล้าคิด กล้าทำ ปุ๋ยที่ผลิตจากศักดิ์สยาม สามารถสร้างความต่างได้ ตามคำที่ว่า  “ แม่ปุ๋ยใครมีเงินก็ซื้อได้ ซื้อที่ไหนก็ได้ แต่กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีคือหัวใจของเราที่จะทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพ เราเน้นวัตถุดิบที่ดี เรากล้าลงทุนด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากถึง 20 กว่าล้านบาท

เพื่อให้เครื่องจักรมีความแม่นยำสูง มีค่าของการเซทน้ำหนักที่ละเอียดมากที่สุด นอกจากวัตถุดิบแม่ปุ๋ยหลัก ๆ อย่าง N – P และ K แล้ว วัตถุดิบเสริมหลายตัว เช่น ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม บางตัว  ที่ต้องใส่ลงไปในปุ๋ยสูตรเฉพาะ ที่วิจัยแล้วจำเป็นต้องใช้ ต้องใส่ทุกกระสอบ จำนวนเพียง 0.1 – 0.2 %

และมั่นใจว่าจะต้องมีอยู่ในทุกกระสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยให้สูงขึ้น ถ้าเป็นระบบการผลิตแบบเดิม ครั้งละ 500 – 5,000 กิโลกรัมต่อครั้ง วัตถุดิบที่มีราคาแพงแต่ใส่น้อยจะกระจายไปในแต่ละกระสอบได้หรือไม่ ? ”  ผู้บริหารคนเก่งยืนยันถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีทุก ๆ 5 ปี คุณภาพเครื่องจักรในระบบเซทน้ำหนักและกระบอกสูบต้องนำเข้าจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้ อาจมีราคาสูง

ขณะที่เครื่องจักรบางตัวก็สามารถหาซื้อได้ภายในประเทศควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งานให้มากขึ้น รวมไปถึงการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน  มี QC คอยตรวจสอบคุณภาพ  มีบาร์โค๊ดทุกกระสอบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นี่คือผลจากการริเริ่มและผลักดัน “ ระบบเบาท์เบรนดิ้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทั้งในอดีตที่เห็นผลจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ ที่มีบริษัทปุ๋ยมากกว่า 10 บริษัทนำไปขยายผลต่อเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ

ปุ๋ย ศักดิ์สยาม ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ปุ๋ย ศักดิ์สยาม ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

คุณทวีศักดิ์ยอมรับว่ากลุ่มบริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม วันนี้สามารถผลิต ปุ๋ยเต็มสูตร ได้ครบทุกสูตรด้วยเทคโนโลยีในระบบเบาท์เบรนดิ้งที่มีความแม่นยำสูง เทียบเท่ากับการผลิต “ ปุ๋ยสั่งตัด ” ที่เหมาะกับการนำไปใช้กับพืชแต่ละชนิดทั้ง พืชไร่ พืชพลังงาน พืชสวนและนาข้าว และทุกสภาพดิน

เนื่องการผลิตปุ๋ยแต่ละสูตรของที่นี่จะเน้นการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของธาตุอาหาร ก่อนจะผลิตปุ๋ยแต่ละสูตรให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดและธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ภายใต้เครื่องจักรที่สามารถปรับการผลิตปุ๋ยให้ได้ทุกสูตรตามที่ต้องการ

คอนเซปเราเน้นว่าจะขายปุ๋ยอย่างไร ? ให้เกษตรกรมีกำไร  ต้องทำอย่างไร? ให้ผลผลิตเขาได้มากว่าที่ตั้งไว้ เราจึงต้องพัฒนาปุ๋ยให้ดี ให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงได้กำไรมาก เกษตรกรก็จะนึกถึงเราเสมอ หัวใจหลักจริงๆตอนนี้เราต้องเอาข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหลายที่มีปัญหามาแก้ไขและพัฒนา ” คุณทวีศักดิ์กล่าว

การผลิต ปุ๋ยเต็มสูตร ทุกกระสอบขนาด 50 กก.
การผลิต ปุ๋ยเต็มสูตร ทุกกระสอบขนาด 50 กก.

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม มีกำลังการผลิตประมาณ 280,000 – 300,000 ตัน / ปี ในปี 2558 นี้ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดี ทั้งกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่ไตรมาสแรกมาจนถึงวันนี้ บริษัทฯมียอดขายสูงขึ้นประมาณฯ 4 – 5 %

และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการตลาดที่ว่า “ เราไม่รวยคนเดียว เราต้องรวยด้วยกัน แต่ต้องรวยด้วยอัตราส่วน ” อีกทั้งบริษัท ฯ ยังมีความพร้อม ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน  มีการเงินที่มั่นคง และมีสถาบันการเงินคอยสนับสนุนมากกว่า 5 สถาบัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจให้มีความพร้อม เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงในทุกๆด้านภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤติอยู่ในวันนี้เพราะถือว่า  “ วิกฤติคือโอกาส ” ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่มกำลังการผลิต การผลิตปุ๋ยครบสูตรทุกกระสอบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และชนิดของพืช

การสร้างพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรและสำนักงานใหม่ เพื่อเตรียมรองรับคณะตัวแทนจำหน่ายในทุกระดับและเกษตรกรที่จะเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยภายในโรงงาน การสร้างที่พักบนเนื้อที่ 60 ไร่เพื่อรองรับแขกผู้มาเยี่ยมเยียนให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความประทับใจ

วัตถุดิบคุณภาพ
วัตถุดิบคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าตราบใดที่ ประชากรโลกยังต้องบริโภคอาหาร เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารย่อมต้องใช้ปุ๋ยเพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช ขณะเดียวกันบริษัทฯก็จำเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ต้องพัฒนาให้ดีและล้ำหน้าคู่แข่งเสมอ

เป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน แต่การทำธุรกิจทุกอย่างย่อมมีปัญหา แต่อย่ายอมแพ้ต่อปัญหา ต้องกล้าเผชิญกับปัญหา มองวิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนาวันนี้เพื่อโอกาสที่ดีในวันข้างหน้า การบริหารทุกธุรกิจต้องมีการ “ ได้เสีย ”

บริษัทต้องมีการบริหารทางการเงินที่ดี แบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนทั้งเงินกองคลังเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  เงินเพื่อการลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจ เงินเพื่อการส่วนตัว จึงจะทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณทวีศักดิ์ยอมรับว่าเป็นเสน่ห์ของธุรกิจนี้

อีกทั้งประเทศไทยเป็นเมืองเกษตร ปีนี้น้ำแล้ง เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักเพราะไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้นทุกรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำ ต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้งให้ได้ เพราะการทำเกษตร ถ้าสามารถบริหารจัดการน้ำได้ เกษตรกรจะได้ผลผลิตที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพดี จำหน่ายและส่งออกก็ได้ราคาดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ล่าสุดกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน โดยร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางการค้า คือบริษัทเพิ่มผลผลิต จำกัด และ บริษัท กวางสี อีสเอเชีย ซูการ์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล ภายใต้การร่วมทุนมากกว่า 400 ล้านบาทเพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง ปุ๋ยเต็มสูตร

ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ในระบบการผลิตกระสอบต่อกระสอบ ( 50 กก. ) ในนาม บริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ( GEASF ) มีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตัน / ปี โดยมีแผนขยายกำลังผลิต เพิ่มอีก 100,000 ตันในเฟส 2 และมีกำหนดการในการเปิดตัวโรงงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้

ศักดิ์สยาม ปุ๋ยเต็มสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม( ศักดิ์สยามกรุ๊ป )

17 / 2 หมู่ 2 ถ.ลาดหลุมแก้ว-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทร / แฟกซ์: 0-2921-9517 , 0-2921-9221 , 0-2921-9227 http://saksiaminter.co.th