เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยพาริช ต้นไม้ สูตร 40-0-0 ปุ๋ยไนโตรเจน
เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยพาริช ต้นไม้ สูตร 40-0-0 ปุ๋ยไนโตรเจน

ไนโตรเจนเป็นธาตุที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช อาจเรียกว่าสำคัญที่สุดในหมู่ธาตุอาหารหลักก็ว่าได้  เพราะไนโตรเจนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโปรตีนของพืช เป็นส่วนสำคัญในการช่วยในการให้พลังงาน และส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต ปุ๋ยไนโตรเจน

โดยพืชจะนำไนโตรเจนที่ดูดซับไปผสมกับไฮโดรเจนที่ได้จากน้ำ และก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ในอากาศมารวมกัน แล้วสร้างเป็นโปรตีนซึ่งมาสร้างเนื้อเยื่อ และส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ของพืช คล้ายกับคนที่โปรตีนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

การขาดไนโตรเจนก็เหมือนไม่มีอาหารมาให้พืชสร้างลำต้น ไม่มีพลังงานให้พืชเติบโต พืชก็โทรมใบเหลืองแก่น และตายในที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อส่งเสริมให้พืชเจริญอย่างสมบูรณ์ ป้องกันมิให้พืชแก่ก่อนกำหนด

1.การใช้ปุ๋ยพาริช ต้นไม้ ทำให้พืชเจริญเติบโต ได้ผลผลิตดี
1.การใช้ปุ๋ยพาริช ต้นไม้ ทำให้พืชเจริญเติบโต ได้ผลผลิตดี

การใช้ปุ๋ยเคมีช่วยเสริมไนโตรเจนให้กับดิน

ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ในการช่วยเสริมไนโตรเจนในดินหลักๆ ได้แก่ แอมโมเนียมซัลเฟต และยูเรีย ข้อแตกต่างระหว่าง ยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟต คือ ยูเรียมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบถึง 46% แต่แอมโมเนียมซัลเฟตมีเพียง 21% ดูผิวเผินเหมือนยูเรียจะดีกว่า เพราะมีราคาต่อหน่วยไนโตรเจนที่ต่ำกว่า

แต่จริงๆ ก็ไม่ใช่ว่ายูเรียจะดีกว่าเสมอไป เพราะแอมโมเนียมซัลเฟตมีซัลเฟอร์ หรือกำมะถัน เป็นส่วนประกอบอีกมากถึง 24% ซึ่งกำมะถันช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างคลอโรฟิลด์หรือสารที่ช่วยสังเคราะห์แสงพืช

เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พืชเติบโต ผลผลิตมีรสชาติสีสัน หากพืชขาดกำมะถันก็จะสร้างอาหารไม่ได้สมบูรณ์ ต้นไม่โต เราจึงต้องใส่กำมะถันให้กับพืช

นอกจากนั้น แอมโมเนียมซัลเฟตยังสูญเสียจากการระเหยไปในอากาศช้ากว่ายูเรีย เพราะโดยปกติยูเรียจะระเหยหายไปในอากาศภายในไม่กี่วัน ใบพืชจึงมีใบเขียว ไม่นานแล้วก็กลับมาเหลืองเหมือนเดิม

2.เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยพาริช ต้นไม้ สูตร 40-0-0
2.เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยพาริช ต้นไม้ สูตร 40-0-0

การใช้ปุ๋ยพาริชให้กับพืชผักหลากหลายชนิด ปุ๋ยไนโตรเจน

ปัจจุบันจึงต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต่างประเทศใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การนำสารลดการระเหยต่างๆ เช่น สาร NBPT (N Butyl ThiophosphoricTriamide) มาเคลือบ ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีใช้แล้วทั่วโลกและรองรับโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ โดยในประเทศไทยก็ได้เริ่มมีใช้ในบางพื้นที่แล้ว เช่นปุ๋ย พาริช ต้นไม้ 40-0-0 และ พาริช ต้นไม้ สูตรต่างๆ เป็นต้น

การเลือกใช้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินและความต้องการธาตุอาหารของพืชเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มักขาดแคลนแร่ธาตุกำมะถัน คือ พื้นที่ขาดแคลนอินทรียวัตถุ หรือพื้นที่ดินทราย จะแนะนำให้ใช้ 21-0-0 มากกว่ายูเรีย แต่ถ้าดินเป็นกรดใส่แอมโมเนียมซัลเฟตจะยิ่งทำให้ดินเสียมากขึ้น จึงใช้ยูเรียน่าจะเหมาะสมกว่า แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ปุ๋ยนั้น เกษตรกรกรต้องเลือกหาปุ๋ยที่มีคุณภาพ

3.ปุ๋ยยูเรียแบบเม็ดเล็ก
3.ปุ๋ยยูเรียแบบเม็ดเล็ก
ปุ๋ยยูเรียแบบเม็ดโฟม
ปุ๋ยยูเรียแบบเม็ดโฟม

สำคัญที่สุด คือ ต้องเป็นปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีฉลากระบุปริมาณธาตุอาหารที่รับรองอย่างชัดเจน อย่าเชื่อแค่คำโฆษณาชวนเชื่อ เกษตรกรอยากมีผลผลิตที่ดี ต้องเริ่มจากการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ดี และพยายามที่จะปรับปรุงการผลิตเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัด โทร.02-3193371-3 ID Line : @parich แฟนเพจ parichfertilizer www.parichfertilizer.com