วิธีการเลี้ยงกุ้ง อินทรีย์.. เคมี? ไม่รู้จัก แบบอิงธรรมชาติ ไร้สารเคมีปนเปื้อน 100%

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพทำเกษตรเป็นส่วนมาก ทั้งสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ บ่อปลา และบ่อกุ้ง และที่สร้างชื่อให้กับพื้นที่แห่งนี้ บริษัท ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด บ่อเลี้ยงกุ้งจำนวนกว่า 25 บ่อ ภายใต้เนื้อที่หลายร้อยไร่ บริหารโดย คุณธนาตย์ เหง่าหลี (คุณอเล็กซ์) วิธีการเลี้ยงกุ้ง

1.คุณอเล็กซ์-เจ้าของฟาร์ม-ล้อมรักออร์แกนิค
1.คุณอเล็กซ์-เจ้าของฟาร์ม-ล้อมรักออร์แกนิค

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งอินทรีย์

“ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม” ปัจจุบันถือเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ ให้หน่วยงาน รวมถึงพี่น้องเกษตรกร และประชาชนที่สนใจการเลี้ยงกุ้ง สามารถเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาฟาร์มกุ้งของเกษตรกรแต่ละราย ภายใต้การสนับสนุนของ สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และประมงจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม ภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของคุณธนาตย์ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงกุ้งและเก็บเกี่ยวผลผลิต ในที่นี้ คือ “กุ้งขาว” ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ให้มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) เพื่อธุรกิจการส่งออกไปต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับสู่เวทีโลก

สิ่งที่ฉีกกฎของการทำเกษตร และสร้างความตื่นตะลึงให้กับแวดวงคนเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ที่มีต่อคุณธนาตย์ นั่นคือ การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ หรือ “เลี้ยงกุ้งแบบอินทรีย์” โดยคุณธนาตย์ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงกุ้ง การทำบ่อ ฯลฯ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น (พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน) กระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งต่อมาได้มีคณะศึกษาดูงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมล้อมรักออร์แกนิคฟาร์มแห่งนี้ เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียว

สิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกอย่าง คือ เดิมทีคุณธนาตย์ไม่ใช่เกษตรกร แต่อยู่ในวงการของการก่อสร้าง ในเรื่องเกษตรถือว่า “เริ่มจากศูนย์” ไม่มีความรู้เรื่องทำเกษตรใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งการเลี้ยงกุ้งที่เป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงและดูแลยากที่สุดแล้วนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง โดยประวัติพอสังเขปของคุณธนาตย์ย้อนกลับไปจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คร่ำหวอดและทำงานทางด้านก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอดครึ่งชีวิตก็ว่าได้

ทว่าคนเราทุกคนย่อมถึงจุดอิ่มตัวของชีวิตและหน้าที่การงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทำให้คุณธนาตย์ ตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ให้กับชีวิตอีกครั้ง โดยส่วนตัวคุณธนาตย์มีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้ว คือ การทำเกษตรในช่วงอีกครึ่งหนึ่งของชีวิต กระทั่งเวลา โอกาส และเงินทุน ประจวบเหมาะจึงได้ซื้อที่ดินจำนวนหนึ่งใน ต.เขาพระ และหันหลังให้กับวงการก่อสร้าง มุ่งสู่อาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.กุ้งขาว
2.กุ้งขาว

จุดเริ่มต้น วิธีการเลี้ยงกุ้ง อิงธรรมชาติ

“ผมเริ่มต้นจากการทำสวนผลไม้ ปลูกผัก ปลูกกล้วย ปลูกมะนาว และเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ฯลฯ ซึ่งทุกอย่างทำแบบอินทรีย์ ไม่ใช้เคมี เพราะผมเชื่อว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่อง Food Safety สูงมาก

อย่างไรก็ตามคนเราก่อนจะสำเร็จย่อมต้องล้มเหลวมาก่อน ผมก็เช่นกันเคยลงทุนเลี้ยงปลาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ อาจจะเพราะตอนนั้นเรายังอ่อนประสบการณ์ จึงคิดเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้ง โดยเป็นจังหวะที่สภาเกษตรกรฯ เชิญชวนให้ไปดูงานจากอาจารย์เดชา บรรลือเดช (อ.ต้อย) ที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งอิงธรรมชาติ ที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญการออกแบบและเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน

ส่งผลให้ผมจุดประกายอยากที่จะเลี้ยงอย่างจริงจัง จึงกลับมาประยุกต์ออกแบบขุดบ่อ และศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้ และสื่อออนไลน์ จนเป็นที่มาของล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม คุณธนาตย์กล่าว

3.แผนผังบ่อกุ้งภายในฟาร์ม
3.แผนผังบ่อกุ้งภายในฟาร์ม วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง
ท่อปล่อยน่ำเข้าบ่อที่มีการใช้ผ้ากรองป้องกันลูกปลา
ท่อปล่อยน่ำเข้าบ่อที่มีการใช้ผ้ากรองป้องกันลูกปลา วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง
วิธีการเลี้ยงกุ้ง อิงธรรมชาติโดยการใส่แร่ธาตุช่วงที่ลงลูกกุ้งเพื่อความแข็งแรงให้กุ้ง
วิธีการเลี้ยงกุ้ง อิงธรรมชาติโดยการใส่แร่ธาตุช่วงที่ลงลูกกุ้งเพื่อความแข็งแรงให้กุ้ง

การบริหารจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งขาว

ปัจจุบันคุณธนาตย์เพาะเลี้ยงกุ้งขาวเป็นส่วนมาก เนื่องจากตลาดต้องการสูง และสามารถควบคุมต้นทุนการเลี้ยง และสังเกตการเลี้ยงได้ดีกว่ากุ้งก้ามกราม โดยใช้ลูกกุ้ง “Super PL” หลักการเลี้ยงใช้เวลาประมาณ 70 วัน นั่นหมายถึง ใน 1 ปี เลี้ยงได้ 4 ครอป โดยอัตรารอดสูงถึง 90% หรือผลผลิต/บ่อ/ไร่ เฉลี่ยประมาณ 1 ตันครึ่ง

สำหรับการออกแบบบ่อเลี้ยงกุ้ง คุณธนาตย์ใช้รูปแบบมาจากศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งอิงธรรมชาติของ อ.เดชา บรรลือเดช และจากที่ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ดิน น้ำ สภาพภูมิประเทศของตน ยกตัวอย่าง เช่น การขุดบ่อลึกไม่เกิน 1.50 เมตร พื้นข้างล่างเป็นดิน เป็นพื้นสโลป มีการวางระบบและต่อท่อดูดจำพวกตะกอน สนิมจากก้นบ่อขึ้นมา

ขั้นตอนการเตรียมบ่อ คุณธนาตย์ได้อธิบายว่าอันดับแรกให้เช็คค่าดิน โดยเฉพาะค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ 5.5 ขึ้นไป โดยใช้ใช้แมกนีเซียมออกไซด์ในการปรับค่าดินเปรี้ยวให้น้อยลง จากนั้นดันน้ำเข้าบ่อผ่านถุงกรองละเอียด 200 ไมครอน ปล่อยน้ำสูงประมาณ 80 ซม. จากนั้นใส่กากชา 10 กิโลกรัม เพื่อกำจัดปลา และใช้โซ่หรือคราดลากให้ทั่วทั้งบ่อเพื่อปรับหน้าดิน และช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ (เลน) ที่ตกค้าง และช่วยลดเมือกฟิล์มหน้าดินได้อีกด้วย แล้วจึงเติมแร่ธาตุให้เหมาะสม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมา คือ การสร้างอาหารธรรมชาติ เพื่อให้ลูกกุ้งในระยะแรก ซึ่งคุณธนาตย์จะใช้รำบดละเอียดคุณภาพนำมากรองผ่านตาข่ายตาถี่ นำเศษข้าวและแกลบออก อัตราการใช้ รำ 100 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนต 20 กิโลกรัม และจุลินทรีย์ 500 มิลลิลิตร หมักทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง โดยจะมีการกวนถังเป็นช่วงเพื่อไม่ให้ฟองล้นถัง เมื่อครบเวลาแล้วนำรำหมักที่ได้ไปสาดให้ทั่วบ่อในขณะที่น้ำมีการเคลื่อนไหว ซึ่งวิธีการนี้ภายใน 3-5 วัน จะเกิดอาหารธรรมชาติ หรือหนอนแดง จำนวนมากภายในบ่อ

4.ลูกกุ้ง-super-PL-ของ-ซีพี
4.ลูกกุ้ง-super-PL-ของ-ซีพี

การให้อาหารลูกกุ้ง

ในส่วนการลงลูกกุ้ง คุณธนาตย์ปล่อยลูกกุ้งเฉลี่ย  80,000-100,000 ตัว/ไร่ ในบ่อที่มีอาหารธรรมชาติ อาทิ หนอนแดง เป็นต้น เพื่อให้เป็นอาหารลูกกุ้งในช่วง 15 วันแรก  ในช่วง 15 วัน จะมีการให้อาหารในยอบ้างเล็กน้อย เพื่อดูว่ากุ้งเข้ามากินอาหารหรือไม่ หากกุ้งเข้ามากินแสดงว่าอาหารธรรมชาติในบ่อหมดแล้ว จะเริ่มเดินอาหาร

โดยเริ่มที่อาหารกุ้งเบอร์ 2 เป็นหลัก ปริมาณการให้เริ่มที่ 5 กิโลกรัม/กุ้ง 100,000 ตัว/วัน ในช่วงนี้คนงานเริ่มคอยเช็คอาหารทุกชั่วโมง เพื่อดูปริมาณการกินอาหารของกุ้ง หากอาหารหมดเร็ว ในมื้อถัดไปจะเพิ่มอาหารขึ้นครั้งละครึ่งกิโลกรัม จนกว่ากุ้งจะกินอาหารเหลือจึงลดปริมาณลงมาจนอยู่ในจำนวนที่ดีที่สุด

และจึงบรรจุอาหารลงในเครื่อง Auto-Feed ได้ แต่ในอาหารทุกมื้อจะต้องนำจุลินทรีย์ฝาขาว หมักกับถั่วเหลือง และน้ำมะนาวหมักจุลินทรีย์ผสมกับอาหาร ทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง ทุกครั้ง เพื่อกระตุ้นการกินของกุ้ง และจุลินทรีย์จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของกุ้ง จะช่วยรักษาคุณภาพอีกด้วย

5.เปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
5.เปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มอากาศในบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง

ปัญหาและอุปสรรคในบ่อกุ้ง

ทั้งนี้ในช่วงที่เลี้ยงหากพบว่าสีน้ำล้ม จะต้องรีบเติมน้ำและปรับน้ำใหม่ ดูดน้ำทิ้ง 50% ของบ่อ และเอาน้ำใหม่เข้าไป เติมทุกๆ 7 วัน ครั้งละ 10 ซม. พอครบ 1 เดือน น้ำจะอยู่ที่ระดับ 1.20 เมตร หลังจากนั้นถึงถอยลง 10 ซม. และเติมน้ำเข้าไปอีก 20 ซม. เพื่อถ่ายน้ำ และเพื่อกระตุ้นให้กุ้งลอกคราบด้วย ระหว่างนั้นให้ทำการดูดเลนออกเรื่อยๆ

“ส่วนตัวผมจะมีพนักงานในฟาร์มคอยทำหน้าที่ตรวจวัดระดับน้ำทุกวัน เช้า และเย็น โดย ค่า pH อาจจะมีแกว่งบ้าง เราจึงต้องมีการตรวจวัดน้ำทุกวัน  โดยส่วนตัวผมใช้จุลินทรีย์ฝาแดงหมักกับรำอ่อน  ให้มีสารอาหารในน้ำให้กุ้งกิน  และควบคุม pH ของน้ำไม่ให้แกว่งมากเกินกว่า 0.5 ในรอบ/วัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทางด้านปัญหาเรื่องโรค ปกติจะพบบ้าง คือ โรคขี้ขาว ซึ่งจะใช้ขมิ้นผสมอาหารเป็นหลัก และเพิ่มมะนาวผสมเข้าไป เพื่อให้ลำไส้กุ้งเป็นกรด โดยเราใส่จุลินทรีย์ทุกๆ บ่อกุ้ง จะเป็นจุลินทรีย์ก้อน เป็นสูตรของผมที่ทำการหมักขยายเชื้อเอง โดยต่อไร่ผมใช้ประมาณ 20 ก้อน” คุณธนาตย์กล่าวเสริม

6.กุ้ง-super-PL-ราคา-30-สต.-ช่วยย่นระยะเวลาในการเลี้ยง
6.กุ้ง-super-PL-ราคา-30-สต.-ช่วยย่นระยะเวลาในการเลี้ยง

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายกุ้ง

ด้านการตลาดและช่องทางจำหน่ายกุ้งของล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม คุณธนาตย์บอกว่ามีลูกค้าประจำเข้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์ม ซึ่งเป็นกลุ่มแพกุ้งเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ในอนาคตอย่างที่กล่าวไว้ว่ามุ่งเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์และทำตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ Safety Food ขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งการันตีได้ 100% ว่า ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม  เลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ ไร้สารเคมีปนเปื้อน 100% และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ในทุกๆ ขั้นตอน

7.คุณอเล็กซ์จะดูงานเองทุกขั้นตอนเพื่อคุณภาพของกุ้งในฟาร์ม
7.คุณอเล็กซ์จะดูงานเองทุกขั้นตอนเพื่อคุณภาพของกุ้งในฟาร์ม วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง

ฝากถึงเกษตรกรผู้สนใจ วิธีการเลี้ยงกุ้ง อินทรีย์

ในตอนท้ายคุณธนาตย์ยังกล่าวฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยว่าส่วนตัวผมคิดว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำจริงจัง ต้องโฟกัสกับสิ่งที่ทำ แล้วจะสำเร็จทุกอย่าง สำหรับส่วนตัวของผมถึงวันนี้ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์มประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่เรายังต้องพัฒนาต่อไป

ส่วนตัวมองว่า สุขอยู่ตรงไหน เอาที่เรามีความสุข  ผมมองว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าแล้ว เช่น มองหาธุรกิจที่เราสร้างเดินต่อไปได้  มีเวลาให้กับตัวเอง ครอบครัว และทีมงาน ผมว่าก็พอใจแล้ว ทั้งนี้อาชีพเลี้ยงกุ้งสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ แต่ไม่สามารถเลียนแบบทำตามได้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องรู้จักนำไปประยุกต์ พัฒนาให้เหมาะสมกับการเลี้ยงของแต่ละคน จึงจะประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตนเองอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูล บริษัท ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด คุณธนาตย์ เหง่าหลี โทร : 087-553-9555 155 หมู่ 9 ต. เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 67 หมู่ 13 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120