หุ่นยนต์-เลี้ยง-กุ้งก้ามกราม-คอนโด-นวัตกรรม
หุ่นยนต์-เลี้ยง-กุ้งก้ามกราม-คอนโด-นวัตกรรม

หุ่นยนต์ ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม แบบคอนโด นวัตกรรม ล้ำยุคของศูนย์เกษตรกรรมบางไทร

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยหุ่นยนต์ แนวตั้ง

อาหารโปรตีนสะอาดระดับพรีเมียม อย่าง “กุ้งก้ามกราม” ทั่วโลกต้องการ ยิ่งไซส์ 4-5 ตัว/กก. ยิ่งดี เพราะปิ้ง หรือย่าง แล้วจิ้มด้วยน้ำจิ้มรสเด็ด กลายเป็นอาหารขึ้นเหลาดังๆ แม้ราคาแพงก็มีคนต้องการ

ไม่ต้องแปลกใจที่เมืองจีนจะมีกุ้งแม่น้ำอบเกลือขนาด 4 ตัว/กก. จากบังคลาเทศ หรือพม่า มาเป็นเมนูหลักของภัตตาคารดังๆแต่ในธรรมชาติ กุ้งก้ามกราม ก็เริ่มลดลง เพราะสภาพแวดล้อมเลวร้ายมากขึ้น แม้แต่การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจีนก็มีปัญหา เพราะน้ำเลี้ยงไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางการจีนต้องเข้ามาเข้มงวดมากขึ้น

ในไทยการเลี้ยง กุ้งก้ามกราม ก็มีปัญหาตลอด ทำไซส์ใหญ่ยากขึ้น เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว มีอาจารย์ที่เขื่อนเจ้าพระยาเอา กุ้งก้ามกราม จากแม่น้ำมาขุนจนได้ไซส์ใหญ่ขึ้น แต่เป็นเพียงทดลองด้วยสากลเล็กๆ

ปรึกษาฟรี (หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com) หรือ โทรสอบถามราคาที่เบอร์ 

โทรศัพท์มือถือ 089-566-5151

1.การใช้หุ่นยนต์เลี้ยงกุ้งก้ามกรามของศูนย์เกษตรกรรมบางไทร
1.การใช้ หุ่นยนต์ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามของศูนย์เกษตรกรรมบางไทร

การเลี้ยง กุ้งก้ามกราม ระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ

เรื่องนี้ รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร  แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในที่สุด คุณมัฆวาล หอสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด ผู้ริเริ่มการปลูกพืชแบบไร้ดิน ก็ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วย ระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ ขนาดห้องเลี้ยงห้องละตัว ยูนิตละ 5 ชั้น จำนวน 432 ห้อง โดยใช้ “หุ่นยนต์” ให้อาหาร ปรากฏว่าประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

ได้จดสิทธิบัตรระบบไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

“ตอนนี้ญี่ปุ่นขอซื้อสิทธิบัตร ทางจีนก็อยากได้ แม้กระทั่งนักธุรกิจไทยก็พร้อมลงทุน 500 ล้าน แชร์ธุรกิจกันเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์” คุณมัฆวาลเปิดเผย แต่ก็ยังไม่ตกลง เพราะเรื่องนี้ลึกๆ ต้องการให้เกิดเครือข่าย แชร์การทำธุรกิจกันมากกว่า โดยเริ่มจากน้อยไปหามาก หาเครือข่ายร่วมมือกัน ถ้าเลี้ยงขนาดใหญ่หลายแสนห้องคนเดียว ไปไม่รอดแน่นอน

เนื่องจากการเลี้ยง กุ้งก้ามกราม ถ้าเลี้ยงยูนิตละหลายๆ ตัว มันจะกินกันเอง ต้องเลี้ยงเดี่ยวห้องละตัว โดยนำกุ้งขนาด 30-50 กรัม มาเลี้ยง ปรากฏว่าโตเดือนละ 10 กรัม ก็ถือว่าโอเค

2.หุ่นยนต์-เลี้ยง-กุ้งก้ามกราม-คอนโด-นวัตกรรม
2.หุ่นยนต์-เลี้ยง-กุ้งก้ามกราม-คอนโด-นวัตกรรม

 

กุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม

จุดอ่อน-จุดแข็งของระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ

ระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ ประกอบด้วยตัวปั๊มน้ำ ระบบกรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำ และไบโอบอล เป็นต้น

จุดอ่อนของระบบนี้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามไซส์ใหญ่อยู่ที่การให้อาหาร ที่ต้องให้วันละ 6 มื้อ และกุ้งกินอาหารกลางคืน และจำนวนที่ให้ 5% ของน้ำหนักตัว ต้องแบ่งให้ 6 ครั้ง จึงเกิดความยุ่งยากแก่คนให้ ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งแบบนี้ ทางเดียวในการแก้ปัญหา คือ ใช้ “ หุ่นยนต์ ” ให้อาหาร ซึ่งได้ทดลองด้วยโปรแกรมลองผิดลองถูกมานานจนสำเร็จ สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน แต่ใช้คนไม่ได้เด็ดขาด เพราะถ้าให้อาหารผิด น้ำจะเสียได้ง่ายๆ

สำหรับ “จุดแข็ง” ของระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อมีหลายอย่าง เช่น เติมแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ได้ง่าย อาหารเน้นโปรตีนได้ถึง 40-50% จะทำให้กุ้งโตเร็ว และเป็นการประหยัดอาหาร เพราะเห็นได้ชัดว่ากินหมดหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัด “น้ำเลี้ยง” เพราะมีการบำบัดแล้วนำมาใช้ใหม่ มี “จุลินทรีย์” ในไบโอบอลคอยย่อยของเสียต่างๆ และมีระบบกรองตะกอนของเสียที่จะเข้ามาโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

3.จุดอ่อน-จุดแข็งของระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ
3.จุดอ่อน-จุดแข็งของระบบห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ

อัตรารอดสูงกว่าในบ่อดิน และเป็นกุ้งปลอดโรค

อย่างไรก็ดี เวลานี้คุณมัฆวาลได้ผลิตห้องเลี้ยงและอุปกรณ์การเลี้ยงให้กับผู้สนใจนำไปทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น “ม้าน้ำ” เป็นต้น แต่ใช้คนให้อาหารก็ได้ผลดี ขายม้าน้ำ กก.ละ 1 แสนบาท ป้อนตลาดยาเพื่อสุขภาพ บางคนก็ซื้อไปเพาะพันธุ์ปลา หรือเลี้ยงปู

ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปัญหามากมาย มีความสุ่มเสี่ยงในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การมี นวัตกรรม ห้องเลี้ยงกุ้งแบบคอนโดของ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด คือ ทางเลือกที่หยุดความเสี่ยงในเรื่องการลงทุน และเห็นผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ชัดเจน

นี่คือ นวัตกรรม ที่เกิดจากสมองของคนไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยแท้

4.รายละเอียดการประดิษฐ์
4.รายละเอียดการประดิษฐ์

รายละเอียดการประดิษฐ์

1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์:ชุดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแนวตั้ง ในห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ ป้อนอาหารด้วย หุ่นยนต์

2) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ : การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม หุ่นยนต์ เกษตรกรรม ประมง

3) ภูมิหลังของศิลปะ หรือวิทยาการ ที่เกี่ยวข้อง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยทั่วไปจะเป็นการเพาะเลี้ยงในระบบเปิด หรือทำการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ปริมาณ ขนาด และคุณภาพ ของสัตว์น้ำ มักไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการ ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำ  และเกษตรกรผู้เลี้ยงจะประสบผลสำเร็จ และสร้างกำไรได้ในช่วงเริ่มต้น

หลังจากนั้นมักจะประสบกับการขาดทุนจากปัญหาโรคระบาด สัตว์น้ำเติบโตช้า สิ่งแวดล้อมในบ่อเพาะเลี้ยงเป็นพิษ กัดกินกันเอง สภาพอากาศที่ร้อนไป เย็นไป อัตราการรอดต่ำมาก ไม่สามารถควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน อาหารเหลือหมักหมมก้นบ่อ

ทำให้น้ำมีความเป็นพิษ และสัตว์น้ำตายก่อน ถึงขนาดที่ต้องการจำหน่าย ปนเปื้อนแบคทีเรีย จุลินทรีย์ ที่เป็นโทษ ถูกปฏิเสธการรับสินค้าลูกค้า รวมถึงไม่สามารถผลิตสัตว์น้ำเกรดคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้อน ปลอดโรค ที่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ  มีความต้องการสูงได้

5.ห้องเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
5.ห้องเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

 4) ลักษณะและความมุ่งหมายของ นวัตกรรม การประดิษฐ์ 

ลักษณะของชุดเพาะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ำแนวตั้งในห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ ป้อนอาหารด้วย หุ่นยนต์ นั้น มีการประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นชั้นเพาะเลี้ยงในแนวตั้ง มีจำนวนชั้นตามความต้องการ ติดตั้งห้องเลี้ยงที่มีการหมุนเวียนน้ำ และระบายน้ำโดยปราศจากข้อต่อ ห้องเลี้ยงวางอยู่บนท่อระบายน้ำที่มีรูเจาะเพื่อให้น้ำที่ล้นออก

6.กล่องควบคุมหุ่นยนต์
6. นวัตกรรม กล่องควบคุม หุ่นยนต์
แผงวงจรระบบ
แผงวงจรระบบ
เครื่องให้อาหาร
นวัตกรรม เครื่องให้อาหาร
หุ่นยนต์ให้อาหาร
นวัตกรรม หุ่นยนต์ ให้อาหาร

5) บทสรุปการประดิษฐ์ นวัตกรรม

ชุดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแนวตั้งในห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อ ป้อนอาหารด้วยหุ่นยนต์ มีชุดชั้นเพาะเลี้ยงแนวตั้ง โครงสร้างเป็นโลหะ มีท่อจ่ายน้ำ มีท่อระบายน้ำจากห้องเลี้ยง ติดตั้งรางโลหะเหนือห้องเลี้ยง สำหรับให้หุ่นยนต์วิ่งไปป้อนอาหารสัตว์น้ำ ห้องเลี้ยงน้ำหมุนเวียนไร้ข้อต่อเป็นภาชนะสี่เหลี่ยม

มีฝาทรงสี่เหลี่ยมเจาะรูไว้สำหรับเป็นที่หยอดอาหารให้สัตว์น้ำ การป้อนอาหารใช้หุ่นยนต์ป้อนอาหารอัตโนมัติ หุ่นยนต์วิ่งไปตามรางจ่ายอาหารให้สัตว์น้ำแต่ละห้องเลี้ยง ตามเวลา และปริมาณ ที่กำหนด แล้ววิ่งกลับจุดเริ่มต้นเพื่อชาร์จไฟฟ้า ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งการทำงานอัตโนมัติ

ขอขอบคุณข้อมูล นายมัฆวาล หอสุวรรณ์ (Mr.makavan horsuwan) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด ที่อยู่ 106/361 หมู่ที่ 6 ซอยนวมินทร์ 70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02-947-9115, 081-611-7400

โทรศัพท์มือถือ 089-566-5151 อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ www.bangsalagro.com Facebook www.facebook.combangsaiagro/

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกราม นวัตกรรม การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้ง วิธีเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นวัตกรรมใหม่