อาหารปลาทับทิม ช่วย ผลิตทับทิมกระชังคุณภาพ สัดส่วน ความหวานของเนื้อ อยู่ในระดับเกรดพรีเมี่ยม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นิตยสาร สัตว์น้ำ พามาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดปลาทับทิมกระชังในปัจจุบัน ซึ่งได้รับเกียรติจากเกษตรกรมากฝีมือและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงปลากระชังแม่น้ำมากอย่างยาวนานกว่า 15 ปี  นั่นคือ คุณสันติ ภักดี ผู้บริหาร สันติฟาร์ม ไทยแลนด์ แหล่งผลิตปลาทับทิมกระชังที่มีคุณภาพของจังหวัดชัยนาท อาหารปลาทับทิม

1.คุณสันติ ภักดี ผู้บริหารฟาร์ม
1.คุณสันติ ภักดี ผู้บริหารฟาร์ม

การเพาะเลี้ยงปลาทับทิม

โดยคุณสันติเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในวงการปลาทับทิมกระชังเป็นอย่างดี รวมถึงการเข้าถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมด้วยกัน จนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก อีกทั้งทางสันติฟาร์ม ไทยแลนด์ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ภายในฟาร์มของเกษตรกรผู้สนใจได้อีกด้วย

2.กระชังเลี้ยงปลาทับทิม
2.กระชังเลี้ยงปลาทับทิม

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลาทับทิม             

สันติฟาร์ม ไทยแลนด์ เป็นฟาร์มผลิตปลาทับทิมกระชังจากแม่น้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตสู่ท้องตลาดที่เน้นคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยฟาร์มตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ใช้พื้นที่การเลี้ยงจากกระชังในแม่น้ำทั้งหมด โดยในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทมีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยา โดยสามารถแยกเป็นต้นแม่น้ำสายย่อยเพิ่มอีก 2 สาย นั่นคือ แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย

โดยพื้นที่ของฟาร์มจะอยู่ติดกับแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีการจัดการน้ำที่ดี ทำให้ง่ายต่อการจัดการน้ำในกระบวนการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังของฟาร์มเป็นอย่างมาก อีกทั้งที่เลือกผลิตปลาทับทิมเพราะเป็นปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่การเลี้ยง และเป็นปลาที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในกระชังแม่น้ำ

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา คุณสันติเลือกที่จะสานต่อภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เดิมทีมีการเลี้ยงปลาในแม่น้ำกันอยู่แล้ว โดยได้เริ่มเข้ามาลงมือทำฟาร์มด้วยตัวเองเพื่อสะสมประสบการณ์ และเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงจากการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จนถึงทุกวันนี้

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับทางฟาร์มเป็นจำนวนมาก

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ปล่อยปลาลงกระชังไม่หนาแน่นจนเกินไป
3.ปล่อยปลาลงกระชังไม่หนาแน่นจนเกินไป

การบริหารจัดการบ่อปลาทับทิม

คุณสันติ เล่าให้ทีมงานฟังว่า “สมัยก่อนเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ราคาปลาทับทิมไม่แพง อยู่ที่ไม่เกิน 40 บาท/กิโลกรัม  แต่เกษตรกรกลับอยู่กินกันได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงเริ่มยากมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตปลาทับทิมเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ ในเรื่องของราคาอาหารและรูปแบบการเลี้ยงยากมากขึ้น ทำให้เกษตรกรเริ่มอยู่กันยากมากขึ้น”

อีกทั้งการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังแม่น้ำ ตัวเกษตรกรเองยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นการเลี้ยงในระบบเปิดที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติได้ โดยทางคุณสันติแนะวิธีรับมือให้กับเกษตรกรไว้ว่า

“สิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ การคัดเลือกสายพันธุ์ลูกปลาที่นำมาเลี้ยงภายในฟาร์ม ต้องเป็นลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตลูกพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ต่อมา คือ เรื่องการคำนวณความหนาแน่นในการปล่อยปลาลงกระชัง ควรปล่อยพอประมาณ ไม่หนาแน่นจนเกินไป หรือปล่อยบางกว่าปกติ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

ซึ่งจะเป็นช่วงน้ำน้อยของปี ต่อมาควรเลือกใช้ลูกพันธุ์ปลาจากแหล่งพัฒนาสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายให้น้อยที่สุด”

4.อาหาร Cargill 842-T
4.อาหาร Cargill 842-T อาหารปลาทับทิม อาหารปลาทับทิม อาหารปลาทับทิม

ข้อดีของ อาหารปลาทับทิม คุณภาพ

นอกจากการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีเป็นระบบได้มาตรฐานจากกรมประมง เลือกใช้ลูกพันธุ์จากแหล่งพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทางฟาร์มยังใส่ใจถึงคุณภาพของอาหารที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของปลาทับทิมในกระชังของฟาร์ม

ซึ่งทางฟาร์มได้มีการพัฒนาสูตร อาหารปลาทับทิม ร่วมกับ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด มากว่า 10 ปี เพื่อร่วมกันสรรสร้างอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังแม่น้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะมีการเก็บข้อมูลการเลี้ยงจากทางฟาร์มเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสำหรับการเลี้ยงของฟาร์มมากที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพื่อผลิตปลาทับทิมกระชังแม่น้ำที่คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากที่สุด ด้วยในผลผลิตปลาทับทิมที่มาจากฟาร์มและเครือข่ายของสันติฟาร์ม ไทยแลนด์ จะเป็นปลาทับทิมที่มีสัดส่วนของตัวปลา (Body Shape), ไขมันแทรกในเนื้อปลา, ความหวานของเนื้อ อยู่ในระดับเกรดพรีเมี่ยม

ในปัจจุบันทางฟาร์มและคาร์กิลล์ได้ร่วมกันพัฒนาจนออกมาเป็นอาหารที่เหมาะสมมากที่สุดในขณะนี้ในชื่อแบรนด์ Cargill 842-Tซึ่งพัฒนาจนผลผลิตปลาทับทิมจากฟาร์มมีจุดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงสัดส่วนของตัวปลา (Body Shape) จะมีโครงสร้างที่แน่น ตัวกว้าง สันหนา หัวเล็ก ในส่วนของอัตราการแลกเนื้ออยู่ในระดับที่ดีเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

5.ตัวกว้าง สันหนา หัวเล็ก
5.ตัวกว้าง สันหนา หัวเล็ก

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลผลิตปลาทับทิม

คุณสันติให้ข้อมูลถึงวงการปลาทับทิมมองให้เห็นว่าในปัจจุบันที่ผ่านมาในช่วงต้นปีถือว่าราคาปลาทับทิมอยู่ในระดับดี เนื่องจากเกษตรกรที่ผลิตปลาทับทิมได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แม่น้ำหลายๆ แห่งไม่มีน้ำพอสำหรับการเลี้ยง ทำให้เกษตรกรหยุดการผลิตกันเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งด้านการผลิตลูกพันธุ์ปลาทับทิมมีกำลังการผลิตที่ลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง  ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ผลิตปลาทับทิมป้อนเข้าสู่ท้องตลาดได้น้อยลงเช่นกัน ทำให้เกษตรกรที่มีผลผลิตอยู่ในมือมีข้อได้เปรียบในด้านราคามากในปัจจุบัน จากการคาดเดาของคุณสันติคาดว่าราคาปลาจะทรงตัวอยู่ในระดับดีแบบนี้ไปอีกประมาณ 2-3 เดือน ถึงประมาณเดือนเมษายนของปีนี้ หรือจนกว่าจะมีผลผลิตจากส่วนอื่นมาตีราคาตลาดลงได้

สันติฟาร์ม ไทยแลนด์ ในทุกวันนี้อยู่ด้วยระบบเครือข่ายที่ดูแลกันดุจครอบครัว เกษตรกรจะได้รับความใส่ใจ ดูแลกับแบบใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ดูแลตั้งแต่ลูกฟาร์ม เครือข่ายธุรกิจปลากระชัง เครือข่ายผู้ผลิตลูกพันธุ์ รวมถึงรักษาฐานการตลาดให้มีความมั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้มากที่สุด เพื่อสร้างรากฐานของเครือข่ายในกระบวนการผลิตปลาทับทิมกระชังแม่น้ำให้มีคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาด และผู้บริโภค มั่นใจให้ได้มากที่สุด

6.ลูกปลาทับทิม
6.ลูกปลาทับทิม

ฝากถึงเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิม

คุณสันติทิ้งท้ายถึงเกษตรกรไว้ว่า “เกษตรกรที่มีโอกาสได้เลี้ยงปลาทับทิม และมีผลผลิตอยู่ในมือ ดีใจด้วยกับราคาที่ดีขณะนี้ แต่ทุกอย่างจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ต้องรู้จักรักษาความเสี่ยงให้น้อยที่สุด อย่าใจร้อนปล่อยปลาในปริมาณที่หนาแน่นจนเกินไป เพราะอาจเกิดความเสียหายอย่างไม่ทันตั้งตัว และเสียหายไปเลยทั้งหมด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทั้งนี้แนะนำให้ลงปลาในปริมาณที่ไม่หนาแน่น แต่สามารถมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเลี้ยงออกเป็นชุดๆ ในปริมาณที่เหมาะสม  เพราะในปีนี้เกษตรกรจะต้องเจอหน้าร้อน น้ำน้อย อย่างแน่นอน ควรจะต้องมีการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอให้เกษตรกรทุกท่านโชคดีในการเลี้ยงตลอดปี ”

สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตปลาทับทิมกระชังแม่น้ำ หรือสนใจอยากเข้าร่วมเป็นเครือข่ายครอบครัวของ “สันติฟาร์ม ไทยแลนด์” สามารถติดต่อ โทร.081-6196169, 083-0448399 นอกจากนี้ทางฟาร์มยังเปิดให้เกษตรกรเข้าศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงกันได้ ทางฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 366