เลี้ยงปลากระชัง ตัวป้อม ทรงสวยแบบนี้
เลี้ยงปลากระชัง ตัวป้อม ทรงสวยแบบนี้

ปัจจุบันการเลี้ยงปลากระชังแม่น้ำยังคงเป็นอาชีพของเกษตรกรที่มีพื้นที่ฟาร์มอยู่ติดแม่น้ำ ทั้งสายหลัก และสายย่อย มีการเลี้ยงอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยสัดส่วนการเลี้ยงในปัจจุบันจะเป็นในโซนภาคกลางที่เป็นพื้นที่หลักในการกระจายผลผลิตสู่ท้องตลาด แต่ถ้ามองไปสู่ความต้องการของตลาดกลับเป็นผู้บริโภคในภาคใต้ที่มีความต้องการผลผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ จุดนี้จึงเป็นโอกาสดีๆ ของเกษตรกรผู้ เลี้ยงปลากระชัง แม่น้ำในภาคใต้ ที่จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิต และมีอำนาจการต่อรองราคาสูงมากขึ้น

1.ผู้บริหาร และทีมงาน ซีเจฟาร์ม พัฒนา จำกัด เข้าเยี่ยมกระชังคุณศักดิ์
1.ผู้บริหาร และทีมงาน ซีเจฟาร์ม พัฒนา จำกัด เข้าเยี่ยมกระชังคุณศักดิ์

การจัดตั้งเครือข่ายผู้ เลี้ยงปลากระชัง แม่น้ำ

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านเดินทางลงกันมายังภาคใต้ ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปลานิลและปลาทับทิมกระชังแม่น้ำของ คุณเบิ้ม ผู้บริหาร บริษัท ซีเจ ฟาร์มพัฒนา จำกัด โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างธุรกิจเครือข่ายการผลิตปลานิลและปลาทับทิมกระชังที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักการและกระบวนการผลิตเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแต่การจัดตั้งฟาร์ม, การเลือกสายพันธุ์ลูกปลา, การเลือกใช้อาหาร ตลอดจนการเลี้ยง การจับจำหน่าย อีกทั้งยังมีแหล่งรองรับผลผลิตที่แน่นอน ทำให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางบริษัทฯ จำนวนมาก

กว่า 7 ปี ที่ทาง “ซีเจ ฟาร์มพัฒนา” เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตปลากระชังแม่น้ำ เพื่อส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเกษตรกรได้อย่างครบถ้วน และสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีส่วนประกอบหลายอย่าง ทั้งด้านการส่งเสริมการเลี้ยง ด้านการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยง ด้านการคัดสรรลูกพันธุ์ปลาที่นำมาใช้ภายในเครือข่าย รวมถึงการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาฐานการตลาด ร้านค้า แม่ค้า แพปลา ตลอดจนถึงผู้บริโภคในภาคใต้ไว้ได้เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าผลผลิตไม่พอจำหน่ายกันเลยทีเดียว

2.คุณศักดิ์ เกษตรกรในโครงการ
2.คุณศักดิ์ เกษตรกรในโครงการ

การเพาะเลี้ยงปลานิล และปลาทับทิม

โดยทาง คุณพรศักดิ์ พรานน้อย หรือคุณผึ้ง ผู้จัดการบริษัทฯ เล่าให้เราฟังว่า “เมื่อก่อนนี้ตนเองก็เป็นเกษตรกรมาก่อน ภาคใต้จะมีการกรีดยางอยู่แล้ว และตอนนั้นเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม เมื่อเกิดรายได้จึงต่อยอดมาเรื่อยๆ จากงานอดิเรกเพื่อเป็นรายได้ กลายมาเป็นธุรกิจครอบครัวแบบจริงจัง พอเลี้ยงแล้วเกิดรายได้ มีตลาดที่แน่นอน จึงเริ่มต่อกระชังเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับเริ่มเปิดตลาดมากยิ่งขึ้น จนก้าวมาสู่การส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกรด้วย

ช่วงแรกๆ เลี้ยงประมาณ 40-50 กระชัง ไม่เยอะ ภาวะตลาดมีสะดุดบ้าง ขาดบ้าง ถ้าสะดุดต้องหาแม่ค้า ถ้าขาดต้องต่อกระชังเพิ่มขึ้น ปัจจุบันส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรมา 4-5 ปีแล้ว ผลตอบรับของตลาดดีมาก จึงชวน “พี่ศักดิ์” มาลงทุน แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พอ เพราะตลาดตอบรับดีมาก ปลาส่วนใหญ่เราก็ใช้ของเครือข่าย ถ้าหากปลาขาดเยอะ ก็เอามาจากภาคกลางบ้าง ปัตตานีบ้าง ตลอด 6-7 ปี ปลาไม่เคยพอ”

3.กระชังปลานิลและทับทิมกว่า 200 กระชัง ของบริษัท ซีเจฯ และคุณศักดิ์
3.กระชังปลานิลและทับทิมกว่า 200 กระชัง ของบริษัท ซีเจฯ และคุณศักดิ์

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลานิล และปลาทับทิม

ปัจจุบัน ซีเจ ฟาร์มพัฒนา จำกัด มีเครือข่ายผู้ เลี้ยงปลากระชัง แม่น้ำมากกว่า 600 กระชัง โดยสัดส่วนการเลี้ยง 100%  เป็นการเลี้ยงปลานิล 60% ปลาทับทิม 40%  ซึ่งตลาดโซนภาคใต้ปลานิลจะมีการบริโภคสูง เพราะเป็นกระชังในแม่น้ำ จะไม่มีกลิ่นโคลน รสชาติดีกว่าปลาบ่อดินโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน เริ่มจับตั้งแต่ไซซ์ปานกลาง ประมาณ 0.7-1.4 กิโลกรัม ส่งตลาดที่มีการรองรับ 100 %

โดยทางบริษัทฯ จะดูสภาวะตลาดเป็นหลัก และพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในเครือข่ายอย่างเต็มที่ แต่ต้องเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานของบริษัทฯ ที่จะกำหนด

การใช้ปัจจัยการผลิตตามข้อกำหนดให้ เนื่องจากปัจจัยสำคัญในการผลิต คือ “ลูกพันธุ์” และ “อาหาร” ส่วน “น้ำ” และ “อากาศ” คือ ปัจจัยเสริม ถ้าเกษตรกรได้ลูกพันธุ์มาไม่ดี อาหารไม่ดี ผลผลิตออกมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด จะทำให้เสียหายกันเป็นอย่างมาก แต่ถ้าได้ลูกพันธุ์ดี อาหารดี ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด จะเป็นผลดีกับตัวเกษตรกร และบริษัทฯ ไปพร้อมๆ กัน

4.เลี้ยงปลากระชัง ตัวป้อม ทรงสวยแบบนี้
4.เลี้ยงปลากระชัง ตัวป้อม ทรงสวยแบบนี้
ปลาทับทิมคุณภาพ สีสวย เนื้อเยอะ ทรงที่ตลาดต้องการ
ปลาทับทิมคุณภาพ สีสวย เนื้อเยอะ ทรงที่ตลาดต้องการ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ปลานิล และปลาทับทิม

ทางเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเบิ้ม ผู้บริหารหญิงแกร่ง ที่มีมุมมองที่จะสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มีความยั่งยืนในกลุ่มผู้เลี้ยงการ เลี้ยงปลากระชัง แม่น้ำในภาคใต้ เพราะในปัจจุบันทางบริษัทฯ ส่งผลผลิตจำหน่ายทั่วภาคใต้ โดยสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ทั้งหมด 100 % และทางตลาดยังมีความต้องการผลิตอีกมาก ทางบริษัทฯ จึงได้สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงขึ้น  เพื่อช่วยกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร  และเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ในกระบวนการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดมากที่สุด

โดยทาง คุณจริยาวดี สุขสวัสดิ์ หรือคุณเบิ้ม กล่าวว่า “การเลี้ยงปลากับเราต้องมีกำไร มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ ไม่จำกัดว่าต้องลงกี่กระชัง แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคน ใครมีต้นทุนน้อย เรามีโครงการช่วยด้านอาหาร ลูกพันธุ์ปลา ตลอดจนจับจำหน่าย มีเครดิตให้กับเกษตรกรรายใหม่ โดยผ่านการตรวจสอบประวัติจากบริษัทฯ

อีกทั้งด้านการคัดเลือกลูกพันธุ์ปลา ทางเราเลือกจากแหล่งผลิตลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรวมถึงการพัฒนาด้านอาหาร ทางเราได้พัฒนาและปรับปรุงสูตรให้มีความเหมาะสม และสั่งผลิตด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งถ้าเข้าเครือข่ายทางเรามีต้นทุนช่วย และรับซื้อผลผลิตกลับ 100% ราคาให้ตามท้องตลาด ถ้าราคาตกเยอะจะช่วยซับพอร์ต ไม่ทอดทิ้ง มีองค์ความรู้จากนักวิชาการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง”

5.ลูกปลาคุณภาพ สีสวย แข็งแรง เลี้ยงแล้วอัตราการรอดสูง
5.ลูกปลาคุณภาพ สีสวย แข็งแรง เลี้ยงแล้วอัตราการรอดสูง

การบริหารจัดการบ่อ ปลานิล และปลาทับทิม

คุณชัยวัฒน์ พงศ์สุระโสภณ หรือคุณศักดิ์ เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของทาง บริษัท ซีเจ ฟาร์มพัฒนา จำกัด มากว่า 2 ปี โดยเริ่ม เลี้ยงปลากระชัง แม่น้ำหลังจากลาออกจากอาชีพรับราชการ

โดยทางคุณศักดิ์เล่าให้เราฟังว่า “เริ่มรู้จักบริษัท ซีเจ ฟาร์มพัฒนา จากการเป็นเพื่อนกัน ทางคุณผึ้งได้ชวนมาลงทุนทำธุรกิจปลากระชัง ซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าตอนที่คุณผึ้งมาชวนแรกๆ ก็ไม่กล้าทำ เพราะตนไม่มีความรู้ด้านประมงเลย ตนเรียนจบมาทางด้านสายพืช ที่สำคัญช่วงนั้นทำอาชีพรับราชการค่อนข้างมั่นคงอยู่ แต่พอตนมาศึกษาการเลี้ยง มาศึกษาตลาด ก็เริ่มเปิดใจมากขึ้น ทองลองเลี้ยงก่อนไม่กี่กระชัง ณ บริเวณพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำตาปี

ซึ่งทางคุณผึ้งจะคอยส่งนักวิชาการมาให้ความรู้ในการ เลี้ยงปลากระชัง รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาเยี่ยมที่แพปลาเป็นประจำ เพื่อมาติดตามผล และหากพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไร ทางบริษัทก็จะเข้าช่วยเหลือทันที ซึ่งตรงนี้คือจุดเด่นของ บริษัท ซีเจ ฟาร์มพัฒนา จำกัด

6.อาหาร สูตร CJ 7733 แบรนด์นี้เชื่อมั่นคุณภาพได้ 100%
6.อาหาร สูตร CJ 7733 แบรนด์นี้เชื่อมั่นคุณภาพได้ 100%
ปลาทับทิมคุณภาพ ไซซ์เสมอ เลี้ยงง่าย โตไว ด้วยอาหาร CJ 7733
ปลาทับทิมคุณภาพ ไซซ์เสมอ เลี้ยงง่าย โตไว ด้วยอาหาร CJ 7733

การให้อาหาร ปลานิล และปลาทับทิม

นอกจากนี้เรื่องคุณภาพของลูกปลา และอาหารที่ใช้ของทาง ซีเจฯ ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ลูกปลามาจากแหล่งคุณภาพ ที่น่าเชื่อถือ โดยทางบริษัทจะใช้ลูกปลาสายพันธุ์จาก ป.เจริญฟาร์ม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกปลาที่แม่ค้าตลาดให้การยอมรับ รวมถึงอาหารปลาที่ทางฟาร์มใช้

ซึ่งเป็นอาหารที่บริษัทซีเจฟาร์มฯ ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของปลามากที่สุด แต่ยังคงรักษาต้นทุนในเรื่องราคาให้เกษตรกรพอรับได้ ซึ่งอาหารปลาที่ว่านี้ คือ แบรนด์ CJ สูตร 7733 เป็นอาหารปลานิลและปลาทับทิมคุณภาพ ให้อัตราแลกเนื้อสูง ย่อยง่าย ลอยน้ำ FCR ต่ำ เกล็ดแข็งแรง ส่งผลให้ลักษณะตัวปลาอ้วน สวย สันหนา สีแดงสวย ตรงตามที่ตลาดต้องการ

ปัจจุบันกระชังปลาของพี่ศักดิ์มีการผลิตปลานิลและปลาทับทิมคุณภาพกว่า 96 กระชัง คนงานดูแล 3 คน มีผลผลิตหมุนเวียนออกสู่ตลาดทุกเดือน  โดยได้วางแผนการผลิตร่วมกับทีมงานคุณภาพของซีเจ ฟาร์มพัฒนา และคุณศักดิ์ได้ลาออกจากอาชีพรับราชการมาเป็นเกษตรกรคนเลี้ยงปลาเต็มตัว ร่วมผลิตปลานิลและทับทิมเนื้อคุณภาพป้อนตลาดทั่วภาคใต้

7.ปลานิลคุณภาพ จาก CJ ฟาร์ม
7.ปลานิลคุณภาพ จาก CJ ฟาร์ม

ฝากถึงเกษตรกรผู้ เลี้ยงปลากระชัง

สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯ ยังฝากถึงเกษตรกรผู้ เลี้ยงปลากระชัง ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังผลกระทบจากน้ำแล้ง ต้องคอยประคองผลผลิต ประคองตลาด แก้ไขตัวเองจากการลดจำนวนการผลิตต่อกระชังลง เลี้ยงไม่หนาแน่นมาก เพิ่มเวลาการให้ออกซิเจนมากขึ้น พยายามลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

สำหรับท่านใดที่สนใจในการประกอบธุรกิจทางภาคใต้ ทางบริษัท ซีเจ ฟาร์มพัฒนา จำกัด ยังเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย เพราะการเลี้ยงปลากระชังแม่น้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ทำเป็นงานอดิเรกได้ เวลาไม่ได้รัดตัวเยอะ ทางบริษัทมีซับพอร์ตหลายๆ ด้าน ไม่ทอดทิ้ง เพราะเกษตรกรอยู่ได้ เราก็อยู่ได้

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจริยาวดี สุขสวัสดิ์ โทร.096-797-9128 (คุณเบิ้ม) ยินดีต้อนรับเกษตรกรผู้ที่สนใจทุกท่าน หรือเข้ามาสอบถามข้อมูลที่บริษัทได้ที่ บริษัท ซีเจฟาร์ม พัฒนา จำกัด 180/36 หมู่ที่ 5 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 367

สนับสนุนโดย