KC FARM ผลิตลูกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามคุณภาพสูง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สวัสดีครับ ผมนราธร (ก๊ะ) จากลูกกุ้ง KC FARM ฟาร์มของเราตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการมา 5 ปี แต่ตัวผมและคุณแคทลียา (ผู้จัดการฟาร์ม) อยู่ในธุรกิจเลี้ยงกุ้งมาประมาณ 20 ปี

นอกจากคุณภาพของลูกกุ้งแล้ว ที่ KC FARM เรายังมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการด้านวิชาการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาวางแผนการเลี้ยงให้กับลูกค้า โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ที่ลูกค้าแต่ละฟาร์มมี เช่น น้ำที่นำมาใช้เลี้ยง ระบบการตีน้ำ และการเติมอากาศ ลักษณะบ่อ รูปแบการเลี้ยง รวมไปถึงต้นทุนที่แตกต่างกันในแต่ละฟาร์ม เพื่อให้แผนการเลี้ยงที่เหมาะสมกับฟาร์มนั้นๆ ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทีมงานที่ดูแลลูกค้าทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก

1.KC FARM01

ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงกุ้ง

ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เคซีฟาร์มแบ่งปัญหาที่ผู้เลี้ยงกุ้งกำลังพบเจออยู่เป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้

1.การเสียหาย

ทั้งที่เกิดจากโรคต่างๆ เช่น ตัวแดง หัวเหลือง ขี้ขาว แคระแกรน และปัญหาจากสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา โดยปัญหาเหล่านี้ทำให้กุ้งในรอบการเลี้ยงนั้นหรือบ่อนั้น ขาดทุนทันที หรือต้นทุนสูงขึ้น จากเวลาเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น อัตรารอดที่ลดลง อัตราแลกเนื้อที่สูงขึ้น ไซส์ที่ไม่ได้ตามที่วางแผน

2.ราคาขาย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หลังจากที่เลี้ยงผ่านมาจนได้จับขาย ผู้เลี้ยงกุ้งยังต้องมาพบกับราคาขายที่ต่ำลงอย่างมาก ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตหลายๆ ตัวที่สูงขึ้น เช่น อาหาร และพลังงาน ทำให้แม้จะเลี้ยงผ่านมาแล้วก็ยังมีกำไรน้อยมากไปจนถึงขาดทุน

จากปัญหาที่กล่าวมามีหลากหลายแนวคิดเพื่อจะทำให้ธุรกิจเลี้ยงกุ้งยังดำเนินต่อไปได้ เช่น การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง รวมไปถึงวิธีอื่นๆ ที่ทุกคนในแวดวงเลี้ยงกุ้งช่วยกันออกความเห็น

2.KC FARM02

การบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง

ส่วนทางเคซีฟาร์มฟาร์มมีคำแนะนำให้กับลูกค้าของเราดังนี้

1.ฟาร์มที่ระบบการจัดการดี ยังสามารถผลิตกุ้งได้ต่อเนื่อง เราเน้นไปที่การเลี้ยงกุ้งขาวสายพันธุ์ที่โตเร็ว

2.ฟาร์มที่พบปัญหาขี้ขาว เราแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้กุ้งขาวสายพันธุ์ที่มีความทนทาน

3.ฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งขาวไม่ได้เลย เราแนะนำให้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปนกุ้งขาว เพราะกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งพื้นถิ่นของไทยไม่เหมือนกุ้งขาว มีความแข็งแรงกว่า และมีความต้องการการใช้แร่ธาตุที่น้อยกว่ามาก โอกาสเลี้ยงผ่านก็มากกว่า และส่วนต่างของราคาขายกับต้นทุนในปัจจุบันเมื่อเทียบกันแล้ว หากกุ้งก้ามกรามได้ไซส์ที่ตลาดต้องการ บางทีกุ้งก้ามกราม 300 กก. อาจทำกำไรได้ใกล้เคียงกับกุ้งขาว 1,000กก.ก็ได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

3.KC FARM03

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม

ปัจจุบันทางเคซีฟาร์มมีให้บริการทั้งลูกกุ้งขาว สายพันธุ์ที่เน้นโตเร็ว เน้นความทน รวมถึงลูกกุ้งก้ามกรามพีเพศผู้ 80% และ 95% และกุ้งก้ามกรามชำขนาด 300-350 ตัวต่อกิโลกรัม พร้อมทั้งบริการวิชาการโดยทีมงานในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 098-298-2954, 061-451-9469 และพนักงานในพื้นที่

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 408