การเลี้ยงโคขุน วากิว เน้นคุณภาพ เมืองย่าโม (ฉบับทำได้จริง) – พลังเกษตร.com

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การเลี้ยงโคขุน วากิว ฉบับเนื้อคุณภาพ เมืองย่าโม

ครูเทพเซียนโคเนื้อเกรดสูง เมืองย่าโม

กว่าจะค้นพบว่าตนเองเหมาะกับอาชีพอะไรนั้น อาจต้องใช้เวลากับการผ่านอุปสรรคต่างๆมากมาย ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากข้อผิดพลาดหลายครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จ เฉกเช่นเดียวกับคำพูดที่ว่า ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน

คุณสุเทพ ทำขุนทด (ครูเทพ) อดีตข้าราชการครูและอดีตประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด เจ้าของครูเทพ ฟาร์ม (KTF) เลขที่ 460 . 13 . สำนักตะคร้อ อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งท่านที่ต่อสู้กับชีวิตเกษตรกรจนประสบความสำเร็จในการทำฟาร์ม เปิดเผยถึงที่มากับนิตยสารสัตว์บกว่า

ตนทำฟาร์มตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๒๔ ขณะนั้นยังรับราชการครู โดยเริ่มเลี้ยงโคลูกผสมบราห์มันจำนวนเกือบ 100 ตัว เป็นอาชีพเสริมเพื่อศึกษาการเลี้ยงและพฤติกรรม ในระหว่างที่เลี้ยงโคก็ได้ทำไร่พริกจำนวน 120 ไร่ ควบคู่กัน ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศ ต่อมาผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าโคมีชีวิต

เลี้ยงวัววากิว ฉบับเนื้อคุณภาพ
เลี้ยงวัววากิว ฉบับเนื้อคุณภาพ

เพราะตลาดซื้อขายโคมีจำนวนมาก ประกอบกับถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเรื่องราคา และได้ซื้อโคแม่พันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีไว้ขยายพันธุ์จำนวนหนึ่ง ทำให้ตนเริ่มรู้จักสายพันธุ์โคมากขึ้น ทั้งพันธุ์ชาร์โรเล่ส์และพันธุ์บราห์มัน จึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และผู้มีประสบการณ์ เป็นต้น

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

หลังจากเลี้ยงโคได้ไม่นาน คุณสุเทพพบว่าลักษณะการเลี้ยงที่เป็นอยู่เป็นเพียงการปรับปรุงโครงสร้าง ไม่ใช่การขุนที่แท้จริง จึงเข้าร่วมอบรมต่างๆและศึกษาอย่างจริงจังจากผู้รู้และเชี่ยวชาญอย่างรศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต ประธานสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด (คนปัจจุบัน)

และศาสตราจารย์ปรารถนา พฤกษะศรี เจ้าของฟาร์มพฤกษะศรี จังหวัดนครปฐม และอีกหลายท่าน โดยการนำอาหารข้นและอาหารหยาบมาเลี้ยงโคในสัดส่วนที่พอเหมาะ จากนั้นจึงพัฒนาสูตรอาหารของตนเองจนเป็นที่น่าพอใจ และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนเลี้ยงโคด้วยกัน

กระทั่งเกิดวิกฤติราคาเนื้อโคตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท ทำให้ฟาร์มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหยุดชะงัก หลายๆรายขายโคแบบยกฝูง บางรายเปลี่ยนไปเลี้ยงโคนมและทางฟาร์มเองก็ได้หยุดเลี้ยงประมาณ 5 ปีแต่ยังคงผลิตอาหารโคจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดนครราชสีมาหนองบัวลำภูขอนแก่นอุดรธานีและสระบุรี

จนถึงปีพ.. 2553 คุณสุเทพเล็งเห็นว่าอาชีพเลี้ยงโคควรเริ่มต้นอย่างจริงจังและยึดเป็นอาชีพหลัก ขณะที่ภรรยาของเขามีสุขภาพไม่ค่อยดี จึงตัดสินใจเกษียณจากราชการครูก่อนกำหนดมาทำฟาร์มอย่างเต็มตัว โดยนำโคพันธุ์วากิวมาเลี้ยงและเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด

ปัจจุบันทางฟาร์มผลิตอาหารโคใช้เองและจำหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจ และเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ต่างๆควบคู่กันไปทั้งพันธุ์วากิว แบรงกัส บราห์มัน ชาร์โรเล่ส์และโคนม เพื่อความหลากหลายของตลาดและจังหวะเวลาในการซื้อโคเข้าขุน

ลูกวัววากิว
ลูกวัววากิว

การเลี้ยงโคขุน

ขั้นตอน การเลี้ยงโคขุน ของครูเทพฟาร์ม

1. ทดสอบน้ำหนักและจดบันทึกโคก่อนเข้าขุนของแต่ละตัว

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

2. ฉีดวัคซีนตามกฎระเบียบบังคับกรมปศุสัตว์ ถ่ายพยาธิและบำรุงด้วยวิตามิน

3. นำโคเข้าคอกขุน

4. ปรับสภาพอาหาร 1 สัปดาห์ เนื่องจากการนำโคเข้ามาเลี้ยง การให้อาหารแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

5. หลังจากครบ 1 สัปดาห์ จะฝึกให้กินอาหารของทางฟาร์มทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบตามสัดส่วนที่เหมาะสมของโคแต่ละตัว โดยอาหารหยาบจะใช้หญ้ารูซี่และถั่วฮามาต้าที่ปลูกไว้ประมาณ 70 กว่าไร่ นำมาให้ในรางอาหาร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนระหว่างอาหารข้นและอาหารหยาบ

ระยะเวลาในการเลี้ยงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

1. เลี้ยงปรับปรุงโครงสร้างเพื่อจำหน่าย จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 เดือน

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

2. เลี้ยงขุนเพื่อจำหน่าย จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 4 เดือน

3. โคเนื้อพันธุ์วากิว หากเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 18 เดือน ส่วนการเลี้ยงขุนเพื่อจำหน่ายอยู่ที่ 8-10 เดือน เพื่อให้โคมีน้ำหนักตามความต้องการของตลาดและคุณภาพลายไขมันแทรก

อาหารวัว วากิว
อาหารวัว วากิว

อัตราแลกเนื้อ (FCR)ของแต่ละสายพันธุ์

ลูกผสมวากิว แบรงกัส และชาร์โรเล่ส์ อัตราแลกเนื้ออยู่ที่ 1.2 กก./วัน

ลูกผสมบราห์มัน อัตราแลกเนื้ออยู่ที่ 1 กก./วัน

ลูกผสมโคนม อัตราแลกเนื้ออยู่ที่ 0.8 กก/วัน

ลูกผสมโคนมสายพันธุ์เนื้อ อัตราแลกเนื้ออยู่ที่ 1 กก./วัน

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การจัดระดับเกรดคุณภาพเนื้อ

ลูกผสมโคนม ไขมันแทรกจะอยู่ที่ระดับ 2.5-3 , ลูกผสมบราห์มัน ไขมันแทรกอยู่ที่ระดับ 2.5-3.2 ,ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ แบรงกัส ไขมันแทรกอยู่ที่ระดับ 3-3.75 หรือ 4 , ส่วนพันธุ์วากิวผสมกับวากิวด้วยกัน ไขมันแทรกจะอยู่ที่ระดับ 3.5-8 โดยแบ่งออกเป็นโคตัวผู้และโคตัวเมียจะมีระดับไขมันสูงกว่า

สำหรับตลาดทางฟาร์มจะผลิตทั้งโคเนื้อและโคนม โดยนำแม่พันธุ์โคนมมาพัฒนาเป็นตลาดเนื้อ และบางส่วนจะผลิตเป็นแม่โคนมสำหรับรีดนมจำหน่าย เนื่องจากสายพันธุ์ที่พัฒนาจากโคนมเรื่องของคุณภาพเนื้อไม่ต่างกัน

เพราะปกติโคนมเป็นสายพันธุ์จากโคเมืองหนาว ซึ่งมีไขมันแทรกโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับโคพันธุ์วากิวหรือที่เรียกว่า โคโกเบ

ส่วนโคพันธุ์วากิว ทางฟาร์มยังคงพัฒนาต่อไป และจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับล่าง เช่นโคพันธุ์พื้นเมืองและโคพันธุ์ไทยหนามแดง ระดับกลางจำพวกโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์และพันธุ์บราห์มัน จนถึงระดับพรีเมี่ยมเกรดอย่างโคพันธุ์วากิว ซึ่งตลาดยังคงได้รับความนิยมและการเติบโตสูง

ลานตากมูล
ลานตากมูล

ตลาดจะแบ่งออกเป็นโคแต่ละประเภทดังนี้

1.โคปรับปรุงโครงสร้างจะผลิตป้อนให้กับฟาร์มโคขุนทั่วไป

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

2.ตลาดโคขุนบราห์มัน จะส่งโรงเชือดเอกชน เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

3.ตลาดโคขุนพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ แบรงกัสและวากิว จะผลิตส่งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด และสหกรณ์อื่นๆ ในเขตภาคอีสาน

ส่วนทิศทางตลาดคุณสุเทพมองว่าหากมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่มั่นคง อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ และมีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ (ตลาด) สอดคล้องกันทั้งระบบ  การเลี้ยงโคขุน ในประเทศจะสามารถแข่งขันกับเนื้อโคต่างประเทศได้ทุกสายพันธุ์

เมื่อทีมงานนิตยสารสัตว์บกถามถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คุณสุเทพกล่าวว่า “การเลี้ยงโคขุน ในประเทศ หากไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบประเทศไทยอาจเสียโอกาส ทำให้เนื้อโคจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในบ้านเราได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งการแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนต่างชาติที่ร่วมมือกับคนไทยบางกลุ่ม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องร่วมมือกับเกษตรกร พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้ง 3 ส่วนจะต้องสอดคล้องกันทั้งระบบอย่างชัดเจนและควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตได้ในตลาดอาเซียน

ถ้าอยากให้เกษตรกรในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สิ่งแรกที่จะต้องทำคือควรมีผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาประเทศได้คุณสุเทพแสดงความคิดเห็น

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

สอบถามข้อมูล การเลี้ยงโคขุน พันธุ์วากิวได้ที่ คุณสุเทพ ทำขุนทด (ครูเทพฟาร์ม)  460 .13 . สำนักตะคร้อ อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา โทร. 089-628-3856

วัววากิว การเลี้ยงโคขุน เลี้ยงวัววากิว วิธีเลี้ยงวัวให้อ้วน การเลี้ยงวัววากิว การเลี้ยงวัว วากิว วัววากิว การเลี้ยงโคขุน เลี้ยงวัววากิว วิธีเลี้ยงวัวให้อ้วน การเลี้ยงวัววากิว การเลี้ยงวัว วากิว