จิ้งหรีด ลักษณะ
จิ้งหรีด ลักษณะ

จิ้งหรีด  (Criket) จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้น ชอบกัดกิน ต้นหล้าพืช ใบพืชส่วนที่อ่อนๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดมีหลายชนิด และ มี ขนาดแตกต่างกันไปตาม ชนิดของจิ้งหรีด พฤติกรรม ลักษณะพิเศษของจิ้งหรีด ที่แตกต่างจากแมลงชนิดอื่นอย่างโดดเด่น และสังเกตได้ง่าย คือ การส่งเสียงร้อง และ การผสมพันธุ์ ที่เพศเมียจะคร่อมบมเพสผู้เสมอ

นิตยสารสัตว์บก
นิตยสารสัตว์บก
จิ้งหรีด ลักษณะ
จิ้งหรีด ลักษณะ

tags: จิ้งหรีด Criket จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้น ชอบกัดกิน ต้นหล้าพืช ใบพืชส่วนที่อ่อนๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีด มีหลายชนิด

[wpdevart_like_box profile_id=”1414452475453135″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]