ฟาร์มออนไลน์ สค๊อฟ เทคโนยี ช่วยเพิ่มผลผลิต ไก่เนื้อมาตรฐาน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ก่อนเคยคิดว่าการเกษตร กับเทคโนโลยี เสมือนเส้นขนาน เป็นศาสตร์คนละแขนง เหมือนแม่เหล็กขั้วบวกและขั้วลบที่คอยผลักออกจากกัน ทว่าเมื่อโลกหมุนมาสู่ยุคที่ทุกอย่างถูกย่นย่อเพียงปลายนิ้วสัมผัส และการรุกคืบเข้ามากระชั้นชิดมากขึ้นเรื่อยๆ ของ “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI (Artificial Intelligence) ทำให้ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าเทคโนโลยี ฟาร์มออนไลน์ ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกๆ สาขาอาชีพ

แม้กระทั่งการเกษตรในบ้านเรา ที่ปัจจุบันเกษตรกรทั้งรายเล็ก รายกลาง หรือรายใหญ่ หากใครที่รู้เท่าทันเตรียมความพร้อม และรู้จักปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ควบคู่ไปกับแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ด้วยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ปรับใช้ ทั้งกับการทำเกษตรก็ดี หรือการทำฟาร์มปศุสัตว์ก็ดี ถือได้ว่าเกษตรกรผู้นั้นมีอนาคตที่สดใสในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่าผู้อื่น  และนับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งฉันใดก็ฉันนั้น

1.เครื่องเทคโนโลยีของสค๊อฟ ใน ฟาร์มออนไลน์
1.เครื่องเทคโนโลยีของสค๊อฟ ใน ฟาร์มออนไลน์

การผลิตระบบระบายอากาศสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์

นิตยสารสัตว์บก พาผู้อ่านทุกท่านบุกตะลุยมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อระบบปิดที่ได้มาตรฐาน ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในโคราช อย่างไรก็ตามก่อนอื่นกับสิ่งที่อยากจะบอก คือ ไฮไลท์สำคัญที่ภูมิใจนำเสนอ คือ การนำเทคโนโลยีเครื่องคอนโทรลเลอร์ที่มีความอัจฉริยะ และมีประสิทธิภาพสูง เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อแห่งนี้ได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นมาตรฐานสากลสูง ซึ่งเครื่องคอนโทรลเลอร์ที่เอ่ยถึงนั้น คือ SKOV หรือ “สค๊อฟ” ที่คนในวงการปศุสัตว์รู้จักดี

SKOV หรือ “สค๊อฟ” หากกล่าวย้อนประวัติพอสังเขปเป็นที่รู้จักระดับโลก ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  “โซลูชั่นเพื่อใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ครบวงจร และได้มาตรฐานสากลระดับโลก” มีต้นกำเนิดจากในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย โดยสองพี่น้อง  “Kristen และ Kjeld Skov”  ตระกูล SKOV (สค๊อฟ)  นั่นเอง

โดย “สค๊อฟ”  เริ่มต้นธุรกิจจากการจำหน่ายระบบระบายอากาศสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1966 และเป็นรากฐานของ SKOV ในปัจจุบัน ทั้งนี้ระบบระบายอากาศที่สองพี่น้อง “สค๊อฟ” ผลิตขึ้นนั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน SKOV โดยทีมนักวิจัยและผู้ผลิตได้คิดค้นพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เรื่อยมา พร้อมทั้งได้ขยายฐานการผลิต และสร้างตลาดไปหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย  ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องคอนโทรลเลอร์ภายใต้แบรนด์ SKOV ได้ถูกนำมาใช้ในฟาร์มปศุสัตว์กันบ้างแล้ว

2.คุณพัฒน์นธี แป้นทอง หรือเฮียเก่ง
2.คุณพัฒน์นธี แป้นทอง หรือเฮียเก่ง

การเลี้ยงและบำรุงดูแลไก่เนื้อ

โดยหนึ่งในฟาร์มปศุสัตว์ที่ใช้โซลูชั่น “สค๊อฟ” คือ บริษัท บุญยังฟาร์ม (โนนสมบูรณ์) จำกัด ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดที่ได้มาตรฐาน ภายใต้กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

บริษัท บุญยังฟาร์ม (โนนสมบูรณ์) จำกัด หรือฟาร์มไก่เนื้อแห่งนี้ บริหารโดย คุณพัฒน์นธี แป้นทอง หรือเฮียเก่ง และคุณธีรพงษ์ แป้นทอง หรือเฮียโหน่ง ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกัน และครอบครัวประกอบธุรกิจกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง แต่ถึงกระนั้นก็มองหาอาชีพที่สามารถต่อยอดและสร้างความมั่นคงต่อไปในอนาคต จึงมองมาที่ธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

เฮียเก่งเปิดเผยแนวคิดการริเริ่มทำฟาร์มไก่เนื้อว่า เริ่มต้นโดยไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อแม้แต่น้อย แต่อาศัยศึกษาหาความรู้ คอนเน็คชั่นที่มี ตลอดจนถามผู้มีประสบการณ์ เสาะแสวงหาองค์ความรู้ทุกช่องทาง ตลอดจนมองว่าหากคิดจะทำฟาร์มไก่เนื้อต้องทำอย่างจริงจัง ภายใต้กฎระเบียบมาตรฐานของ ปศ. (กรมปศุสัตว์) เพื่อแข่งขันในตลาดโลกให้ได้ด้วย

เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญ คือ การนำเข้าเทคโนโลยี หรือโซลูชั่นการควบคุมและบริหารจัดการระบบภายในโรงเรือนทั้งหมดให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่จะยกระดับศักยภาพของฟาร์มไก่เนื้อ ให้ต่างประเทศเชื่อมั่นและยอมรับมาตรฐานไก่เนื้อของประเทศไทยได้

โรงเรือนไก่เนื้อ
โรงเรือนไก่เนื้อ

เฮียเก่งกล่าวย้อนถึงข้อมูลพื้นฐานของฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อด้วยว่าปัจจุบันในฟาร์มมีจำนวน 2 เฟส และกำลังดำเนินการจัดสร้างเฟสที่ 3 โดย เฟสที่ 1 มีจำนวน 28 โรงเรือน มีจำนวนไก่เนื้อ  650,000 ตัว ส่วนเฟส 2  มีจำนวนไก่เนื้อ 450,000 ตัว  ภายใน 20 โรงเรือน  และในส่วนเฟสที่ 3 กำลังก่อสร้างอีก 18 โรงเรือน และวางแผนลงไก่เนื้ออีกจำนวน 500,000 ตัว ซึ่งคาดแล้วเสร็จปลายปี 2561 นี้

สำหรับการเลี้ยงและการดูแลไก่เนื้อในเบื้องต้น เฮียเก่งกล่าวว่าสำหรับไก่เนื้อที่เลี้ยงระยะเวลาเลี้ยงอยู่ที่ 42-45 วัน น้ำหนักโดยเฉลี่ย ถ้าเป็นตัวผู้อยู่ที่ 3.5 กก./ตัว ส่วนตัวเมียประมาณ 3 กก./ตัว ทั้งนี้ไก่เนื้อในฟาร์มทั้งหมดไม่มีการแตกไซส์ โดยน้ำหนักจะเฉลี่ยเท่าๆ กันทั้งหมด ในส่วนของอาหารจะให้ตามโปรแกรม และมีถาดเสริม โดยจะให้เป็นชั่วโมงเว้นชั่วโมง ในการเดินไลน์อาหาร อีกทั้งยังมีการกระตุ้นให้ไก่เล็กกินอาหารด้วยระบบไฟ ซึ่งผ่านการควบคุมโดยโซลูชั่น SKOV ส่งผลทำให้ไก่เนื้อทั้งเพศผู้และเพศเมียเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรงดี

3.เครื่องกรองทราย
3.เครื่องกรองทราย
คลอรีน
คลอรีน
ระบบประปา
ระบบประปา

การบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อ       

เมื่อถามถึงการบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ในภาพรวมเฮียโหน่งกล่าวเพิ่มเติมว่าการบริหารจัดการฟาร์มจะมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอ พร้อมหาแนวทางแก้ไขในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฟาร์มอย่างชัดเจน  ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละฟาร์มจะมีผู้จัดการฟาร์ม  และสัตวบาล (2 คน) ฝ่ายบัญชี พร้อมทั้งพนักงานดูแลฟาร์มฯ จำนวน 10 คน รวมถึงแม่บ้าน/แม่ครัว 2 คน ตลอดจนที่ขาดไม่ได้ คือ “ช่างไฟ” ที่พร้อมเข้าตรวจสอบแก้ไขหากเกิดปัญหาระบบไฟในโรงเรือนขัดข้องได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณมนัส นาอุดม ผู้จัดการฟาร์มฯ ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ในฟาร์มฯ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การติดตั้งระบบน้ำดื่มให้ไก่เนื้อภายในฟาร์มฯ ซึ่งมีค่าความสะอาด และมาตรฐานสากล โดยอธิบายคร่าวๆ กล่าวคือ ระบบจะดึงน้ำมาจากบ่อน้ำดิบที่สระใหญ่ บริเวณด้านหลังของฟาร์มฯ ผ่านการกรองฆ่าเชื้อจาก 3 สารตะกอน ได้แก่ สารโพลิเมอร์, สารส้ม และคลอรีน

แท๊งค์น้ำ
แท๊งค์น้ำ

ต่อมาน้ำจะไหลผ่านการกรองอีกชั้นหนึ่งก่อนขึ้นถังใหญ่  จากนั้นไหลมาลงบ่อที่ 1 แล้วน้ำจะเริ่มตกตะกอน ก่อนไหลผ่านไปบ่อที่ 2 ซึ่งจะได้น้ำใสมากขึ้น หลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านบ่อตกตะกอนทั้ง 3 บ่อ และเมื่อน้ำในแท๊งค์ซึ่งมีความจุ 1,300 คิว ปริมาณเริ่มลดลง ระบบจะสั่งการให้ปั๊มเริ่มทำงานอีกครั้ง โดยทุกกระบวนการหมุนเวียนของน้ำในฟาร์มฯ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยสารตกตะกอนทั้งหมด

โดยแท๊งค์น้ำดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้ 1 สัปดาห์ ซึ่งน้ำสะอาดที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อจะนำไปให้ไก่เนื้อดื่มกินได้ ตลอดจนคนก็สามารถดื่มกินได้อีกด้วย ในส่วนการทำความสะอาดจะดำเนินการทั้ง 3 บ่อ พร้อมๆ กันต่อการเลี้ยงไก่ 1 รุ่น ทั้งนี้สำหรับระบบประปาดังกล่าว ทางฟาร์มฯ ลงทุนงบประมาณการก่อสร้างและติดตั้งระบบทั้งหมดด้วยงบประมาณตัวเอง

นอกจากนี้ในเรื่องการจัดเตรียมโรงเรือน และความพร้อมเรื่องความสะอาดนั้น เฮียโหน่งเสริมว่าในการบริหารจัดการและดูแลไก่ในฟาร์ม เริ่มตั้งแต่เอาแกลบใหม่ลง จนถึงนำลูกไก่เข้าฟาร์ม กล่าวคือ การขนมูลไก่ออกจากโรงเรือนก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นพ่นยาฆ่าแมลงรอบที่ 1 และล้างโรงเรือน และพ่นยาฆ่าเชื้อรอบที่ 1 แล้วจึงนำแกลบใหม่เข้ามาปูพื้น จากนั้นจึงพ่นยาฆ่าเชื้อแกลบ และโรงเรือนอีกเป็นรอบที่ 2  และสุดท้าย คือ พ่นยาฆ่าแมลงอีกครั้ง แล้วจึงปิดโรงเรือน รอรับลูกไก่เข้ามาใหม่

ทั้งนี้ทางฟาร์มฯ  เลือกใช้แกลบคุณภาพสูงที่สามารถดูดซับกำจัดความชื้นในโรงเรือนได้ทั้งหมด  ทำให้พื้นผิวภายในโรงเรือนแห้งสนิท  ไก่ที่เลี้ยงไว้มีคุณภาพ ร่างกายแข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ป่วยเป็นโรค  อีกทั้งจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรือนครั้งใหญ่ คือการ  “ระเบิดโรงเรือน” โดยเป็นการฆ่าเชื้อแบบขั้นสูงสุด ซึ่งจะทำรุ่นเว้นรุ่น เพื่อฆ่าเชื้อจำพวกหนอน แมลง และโรคต่างๆ ที่อยู่ในเล้าทั้งหมดด้วย

ในส่วนอุณหภูมิภายในโรงเรือนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยจะ Set Point อยู่ที่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส  ผ่านการตั้งค่าในเครื่องคอนโทรลเลอร์ของ “สค๊อฟ”  ซึ่งจะช่วยจัดการระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือน เช่น ถ้าอุณหภูมิลดลงต่ำ ตัวฮีทเตอร์ก็จะทำงาน หรืออุณหภูมิสูงเกิน พัดลมระบายอากาศก็จะทำงาน ส่งผลให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนกลับมาในจุดที่ตั้งค่า set point เอาไว้ และพัดลมก็จะหยุดทำงาน เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างทำงานและถูกควบคุมในรูปแบบอัตโนมัติผ่าน โซลูชั่น ของ “สค๊อฟ”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.นวัตกรรมของสค๊อฟคุมทุกอย่างในการเลี้ยงไก่
4.นวัตกรรมของสค๊อฟคุมทุกอย่างในการเลี้ยงไก่

ข้อดีการใช้โซลูชั่นของ “สค๊อฟ”

เมื่อถามถึงการจัดการฟาร์มไก่ฯ อะไรบ้างภายในโรงเรือนที่ผ่านการใช้ โซลูชั่นของ “สค๊อฟ”  เฮียโหน่ง กล่าวว่าแทบจะทั้งหมด ยกเว้นแต่เพียงไก่เนื้อ และอาหาร ที่ทางฟาร์มฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะสั่งนำเข้ามาจากบริษัทอื่น แต่นอกเหนือจากไก่และอาหาร

การจัดการภายในโรงเรือนทุกอย่างผ่านเทคโนโลยีเครื่องคอนโทรลเลอร์ของ “สค๊อฟ”  แม้แต่การใช้ระบบไฟเพื่อกระตุ้นให้ไก่กิน เพื่อให้ได้มาตรฐาน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ด้วยวิธีการฉายระบบแสงไฟ 2 ระบบ คือระบบแสงธรรมดา หรือ “วอร์มไวท์” จะเป็นแสงสีขาวธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นให้ไก่มีกิจกรรมในการกินมากกว่าปกติ ซึ่งจะทำการกระตุ้นประมาณ 14 วัน

หลังจากนั้นจะใช้ระบบแสงไฟสีน้ำเงินช่วยในการควบคุมการกินของไก่ให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด และตามระยะเวลาที่เราต้องการ ซึ่งถ้าไก่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ความเข้มของแสงเหล่านี้ก็จะถูกควบคุมให้ลดลง  โดยระบบแสงดังกล่าวจะติดตั้งระบบเหมือนแสงพระอาทิตย์ขึ้น/ตก กล่าวคือเหมือนธรรมชาติมากที่สุด  ซึ่งเมื่อไก่เริ่มนอนก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ หรือ FCR ซึ่งทางฟาร์มฯ จะใช้ระบบไฟต่างๆ เหล่านี้ในการควบคุม FCR ของไก่ รวมถึงเราจะเปิดไฟ ให้เหมาะสมกับเพศของไก่ด้วย เพราะพฤติกรรมของไก่ตัวผู้ และไก่ตัวเมีย รวมถึงการเจริญเติบโต ก็จะมีความแตกต่างออกไปเช่นกัน เป็นต้น

“โซลูชั่นสค๊อฟได้รับการติดตั้ง ควบคุม และทำงานอย่างอัตโนมัติ ผ่านระบบไวไฟ (Wi-Fi) ผ่านการกระจายสัญญาณไปอย่างทั่วถึง โดยทุกๆ คนสามารถทำงาน และมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมของไก่และทราบถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ภายในโรงเรือนได้ทั้งหมด ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น หากมีไก่ที่เกิดปัญหา มีการแหวกกลุ่มหรือรุมกันในโรงเรือน ซึ่งอาจเกิดจากถาดรางอาหารอยู่ในตำแหน่งต่ำเกินไป ทำให้ไก่กินอาหารไม่สะดวก หรือตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ปกติ

โดยคุณหมอหรือสัตวบาลสามารถมอนิเตอร์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้อย่างรวดเร็วก่อนเข้าไปยังโรงเรือน เพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินสุ่มตรวจตามโรงเรือนต่างๆ เพื่อค้นหาสาเหตุอีกต่อไป เป็นการช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อไก่เนื้อซึ่งอาจสร้างความเสียหายมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น เฮียโหน่ง กล่าว

เฮียโหน่งได้กล่าวเสริมถึงข้อดีของการใช้งานโซลูชั่นสค๊อฟอีกว่าเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก และคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการฟาร์ม เป็นการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เฟส IBM หรือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ทั้งนี้ปัจจุบันในฟาร์มฯ ติดตั้งระบบ CCTV กล้องวงจรปิด จำนวนกว่า 30 ตัว เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของ สค๊อฟ ทำให้ทุกๆ คนสามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้น เสมือนมี “ตาเทพ” ไว้คอยควบคุมสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวทุกอย่างภายในโรงเรือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ได้เลยว่าทางปศุสัตว์จะต้องมีมาตรการบังคับใช้และให้ติดตั้งอย่างแน่นอน หากต้องการยกระดับมาตรฐานของฟาร์มผู้ประกอบการในประเทศให้ก้าวไกลและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับสากล

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.การล้างมือก่อนเข้าโรงเรือน
5.การล้างมือก่อนเข้าโรงเรือน ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์
อ่างล้างบู๊ท
อ่างล้างบู๊ท ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์  ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์

การบริหารจัดการบุคลากร

ย้อนกลับมาในการวางแผนการทำงานโดยใช้กำลังคนหรือแรงงานคน ควบคู่ไปกับโซลูชั่นสค๊อฟ เฮียเก่งเปิดเผยว่าสามารถวางแผนการทำงานควบคู่กันได้ โดยต้องยอมรับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันคงไม่มีใครจะปฏิเสธได้

แต่ควรปรับเปลี่ยนและรู้เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและธุรกิจจึงจะถูกต้อง ทั้งนี้ในการทำงานบางอย่างก็ยังต้องพึ่งพาความสามารถของมนุษย์ นั่นคือ แรงงานคนอยู่ เพราะขั้นตอนการทำงานบางอย่างจะต้องใช้การตัดสินใจ ใช้ความประณีต ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทดแทนได้

“พนักงานทุกคนในฟาร์มฯ เราให้การดูแล เป็นพี่ เป็นน้อง เสมือนครอบครัวเดียวกัน ทุกๆ ครั้งจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ หรือใครติดปัญหาอะไรสามารถปรึกษาพูดคุยกันได้ทันที ดีกว่าปล่อยเงียบให้ปัญหาเรื้อรังบานปลาย อีกทั้งจะบอกกับทุกคนเสมอว่าทุกๆ คนทำงานก็หวังจะได้ผลตอบแทนที่ดี เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน ช่วยกันรับผิดชอบงาน ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งหากทำเต็มที่แล้ว เชื่อว่าผลประกอบการย่อมออกมาดีแน่นอน เมื่อถึงตอนนั้นทุกๆ คนย่อมต้องได้รับผลตอบแทนเป็นรายได้ที่ดีขึ้นมากกว่าฐานเงินเดือนที่ได้อย่างแน่นอน” เฮียเก่ง กล่าวเสริม

6.ไฟฟ้าสำรอง
6.ไฟฟ้าสำรอง ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจ ฟาร์มออนไลน์ และ โซลูชั่นของ “สค๊อฟ” 

ในตอนท้าย เฮียเก่ง และเฮียโหน่ง กล่าวฝากถึงเกษตรกรไว้อย่างน่าสนใจด้วยว่า “ปัจจุบันเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด และเปิดใจรับกับเทคโนโลยีของโลก การนำเทคโนโลยีมาใช้ ผมมองว่า เทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราแล้ว สังเกตได้ว่าเพราะการมาของ AI บางอาชีพต้องล้มหายตายจากไปก็มีให้เห็นหากไม่ปรับตัว 

ทั้งนี้ในส่วนการเลือกใช้โซลูชั่นสค๊อฟ ช่วยตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดูแลระบบภายในโรงเรือนได้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไก่ หรือการทำฟาร์มปศุสัตว์ ทุกๆ อย่าง เราจะใช้ความรู้สึกมาตัดสินในการเลี้ยงไม่ได้ ดังนั้นจะต้องมีตราชั่งไว้คอยเป็นบรรทัดฐาน เพื่อที่จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และให้ได้ผลกำไรสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ดังนั้นสค๊อฟเป็นเหมือนบรรทัดฐานหรือตราชั่งในการควบคุมการบริหารจัดการ และให้ผลผลิตในฟาร์มไก่เนื้อของเราออกมาดีที่สุด โดยที่ฟาร์มฯ จนถึงขณะนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณ 2 ปี ถือว่าคุ้มค่า ไม่มีปัญหาเรื่องการทำงาน หรือหากมีปัญหาเรื่องเทคนิคก็จะได้รับการดูแลจากทีมช่างซ่อมบำรุง และได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ค่อนข้างน่าประทับใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝาก คือ เรื่องมาตรฐานของฟาร์ม ทั้งนี้จะฟาร์มเล็ก ฟาร์มใหญ่ ไม่เกี่ยวและไม่สำคัญ แต่ต้องมีมาตรฐานไว้ก่อน และต้องเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับด้วย จึงจะไปด้วยกันได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่สำคัญ คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิด แต่ก่อนเลี้ยงสัตว์มาอย่างไรก็จะเลี้ยงอย่างนั้น ซึ่งถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยง ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ แน่นอน เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันโลกที่มันเปลี่ยนไป ถ้าคุณทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้ว แต่จะให้ดีกว่าเก่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ เช่น อาหาร งานวิจัย ระบบน้ำ ความไวแสง สภาพอากาศ หรือแม้แต่บุคลากร ทุกๆ อย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งหมด แต่หากคุณจะมายึดติดแบบเดิมคนเดียวไม่ได้ แต่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน คุณจึงจะอยู่รอดในธุรกิจนี้

ทั้งนี้ผมไม่ได้ว่าเกษตรกรรายเล็กไม่มีความสามารถ ในทางกลับกันพวกเขาเป็นปราชญ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอาชีพสูง เพียงแต่ต้องเปิดรับเทคโนโลยี เช่นเดียวกับผมและทีมงานทุกคนที่จะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ เช่น วันนี้ผมรู้สึกหนาว แล้วผมเข้าไปปรับอุณหภูมิในฟาร์มไก่ ซึ่งถือว่าผิด เพราะถ้าไก่ร้อนล่ะ ดังนั้นเราต้องเอาเทคโนโลยี ซึ่งในที่นี้ผมหมายถึง เอา SKOV เป็นตราชั่งหรือบรรทัดฐาน ดังนั้นโลกทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยี หรือดูตัวอย่างง่ายๆ ทุกวันนี้ทีวีจะขายไม่ออกอยู่แล้ว เพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนไป ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต  คำถามคือ แล้วคุณยังจะเลี้ยงไก่แบบเดิมๆ อยู่อีกเหรอ?” เฮียเก่ง และเฮียโหน่ง กล่าวฝากในตอนท้าย

ขอขอบคุณ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์ ฟาร์มออนไลน์

คุณพัฒน์นธี แป้นทอง หรือ เฮียเก่ง  เจ้าของ บุญยังฟาร์มฯ

คุณธีรพงษ์ แป้นทอง หรือ เฮียโหน่ง  เจ้าของ บุญยังฟาร์มฯ
คุณมนัส นาอุดม ผู้จัดการบุญยังฟาร์มฯ

บริษัท บุญยังฟาร์ม (โนนสมบูรณ์) จำกัด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่อยู่เลขที่ 3/3 หมู่ 3  ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

ขอขอบคุณ ฟาร์มออนไลน์ 

คุณณัฐธนศิฏฐ์ คำบันลือ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

Tel. 089-813-0107

บริษัท สค๊อฟ เอเชีย จำกัด
อาคารพีบีทาวเวอร์ เลขที่ 1000/53/54 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 71  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Website: http://www.skov.com/en 

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สามารถรับชมข้อมูลผ่านทาง Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UC7gQuF-hb6IVIVjifYdA4Up1Yw/featured

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 304