มันสำปะหลัง ประโยชน์มหาศาลใน สูตรอาหารสัตว์ สามารถใช้แทน ข้าวโพด ได้ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มันสำปะหลัง ประโยชน์มหาศาลใน สูตรอาหารสัตว์ สามารถใช้แทน ข้าวโพด ได้ดี

มันสำปะหลัง วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ปลูกกับมากแทบทุกภาคในประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่มีการดูแลเอาใจใส่ไม่มากนัก และมีการเจริญเติบโตได้ดีทุกสภาพดิน และ มันสำปะหลัง เองก็สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารคน และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็น สูตรอาหารสัตว์ ต่างๆ มันจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้โภชนะด้านพลังงานที่หลายๆ คนให้ความสำคัญ

1.หัวมันสำปะหลัง
1.หัวมันสำปะหลัง

 

2.การให้มันสำปะหลังป่นเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
2.การให้มันสำปะหลังป่นเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

มันสำปะหลังสามารถเป็น วัตถุดิบอาหารสัตว์ ชั้นเลิศทั้งสัตว์บก-สัตว์น้ำ

สำหรับการใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าเกษตรกรจะเข้าใจเนื่องจากบางบริษัทจะไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้มันสำปะหลังใน สูตรอาหารสัตว์ แต่อนาคตต้องใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์แน่นอน เพราะปัจจุบันเทรนด์การใช้มันสำปะหลังมีมากขึ้นเรื่อยๆ และตัวสัตว์เลี้ยงจะเป็นตัวบีบให้ใช้มันสำปะหลังโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากสัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบันมีความทนทานต่อโรคน้อย และเกิดความเครียดง่ายมันสำปะหลังจะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ อนาคตหากมีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารลง หรือต้องการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์  ยิ่งต้องใช้มันสำปะหลัง และมันจะไม่ใช่พืชอาหารสัตว์ทางเลือก แต่มันคือสิ่งจำเป็น

อนาคตอันใกล้มันสำปะหลังจะต้องมีอยู่ในสูตรอาหารสัตว์อย่างน้อย 30% เพื่อเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เมื่อสัตว์มีสุขภาพดี การเจริญเติบโตดี การใช้ยาปฏิชีวนะก็จะลดลง ทำให้ทุกอย่างดีตามลำดับ เดิมในอาหารไก่เนื้อจะใช้มันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบเท่านั้น แต่ทุกวันนี้มันสำปะหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในอาหารไก่ที่ขาดไม่ได้ เพราะการทำธุรกิจไก่เนื้อเป็นการเลี้ยงที่ต้องไม่ใช้ยา เนื่องจากมีการส่งออกไปต่างประเทศ 

3.ใบมันสำปะหลัง
3.ใบมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์ สามารถใช้แทน ข้าวโพด

ประโยชน์ของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์มีอะไรบ้าง หลักๆ คือ การให้ผลประโยชน์ทางการเจริญเติบโตของสัตว์ สามารถใช้ทดแทน ข้าวโพด ได้  เพียงแต่จะมีวิธีการใช้เฉพาะ หรือต้องมีการปรับสูตรอาหารตามความเหมาะสม แต่ถ้าสูตรอาหารนั้นมีโภชนะต่างๆ ครบถ้วน และอาหารไม่เป็นฝุ่นเกินไป สัตว์สามารถกินอาหารได้ตามปกติ สัตว์ก็มีการเจริญเติบโตตามปกติ

มันสำปะหลังคือ อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งไม่มีวัตถุดิบตัวไหนมาทดแทนได้ เพราะมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่มาจากดิน จึงมีจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ แบคทีเรีย กลุ่มแลคโตบาซิลลัส สเตรปโตคอคคัส และยีสต์ เป็นต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.ต้นมันสำปะหลัง
4.ต้นมันสำปะหลัง

ขั้นตอนการทำมันสำปะหลัง( มันเส้น )

หลักการใช้มันสำปะหลัง ควรหั่นมันสำปะหลังเป็นชิ้นเล็กๆที่เรียกว่า “ มันเส้น ”และผึ่งแดดให้แห้งอย่างน้อย 3-4 แดด เนื่องจากในมันสำปะหลังสดจะมี“สารไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์” เป็นสารที่ปลดปล่อยกรดไฮโดรไซยานิค ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้

การตากแดดและสต็อกมันเส้นเป็นเวลานานจะทำให้สารพิษในมันเส้นลดลง อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ในทางกลับกันมันสำปะหลังที่มีกรดไฮโดรไซยานิคในระดับต่ำกลับมีประโยชน์ เมื่อสัตว์ได้รับเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นสารไทโอไซยาเนต ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งในวัตถุดิบอื่นไม่มี

มันเส้น ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ควรเป็นมันเส้นที่มีคุณภาพดี หรือมันเส้นสะอาด ที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ระดับเยื่อใยไม่เกินร้อยละ 3.50-4.00 มีการปนเปื้อนของทรายไม่เกินร้อยละ 2 และมีแป้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ดังนั้นอนาคตอันใกล้มันสำปะหลังจะเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในสูตรอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์ เรียบเรียงครั้งที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คันโท