ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด เป็น อาหารสัตว์ พร้อมรับซื้อจากเกษตรกร นวัตกรรมใหม่ จาก สนช. และอัยย์ครอป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด เป็น อาหารสัตว์ พร้อมรับซื้อจากเกษตรกร นวัตกรรมใหม่ จาก สนช. และอัยย์ครอป

หลักเกณฑ์การรับซื้อ และ คัดเลือก ใบมันสำปะหลัง จากเกษตรกร

1.ใบสด ทำการสับและตากให้แห้ง ลักษณะนี้ทางบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพได้ เนื่องจากโปรตีนส่วนมากจะอยู่ที่ใบมันสำปะหลัง ส่วนก้านจะมีโปรตีนต่ำกว่า เพราะฉะนั้นถ้ามีอัตราส่วนของใบมากกว่าก้านก็จะมีโปรตีนสูง

2.ใบมันสำปะหลังแห้ง โดยเกษตรกรจะเป็นผู้สับและตากแห้ง แล้วนำมาส่งให้บริษัทฯ การรับซื้อในรูปแบบนี้จะต้องมีการคัดคุณภาพ โดยการวัดความชื้นและคุณภาพของโปรตีนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นเกษตรกรต้องดูอัตราส่วนใบ/ก้านให้อยู่ในความเหมาะสม ถ้ามีใบเยอะก็จะให้ราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ แต่ถ้ามีก้านในปริมาณสูงก็จะถูกตัดราคา และกล่าวตักเตือน

สำหรับการผลิตจะมีการเช็คคุณภาพจากห้องแลปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ถ้าเป็นการส่งออกจะต้องส่งตรวจของ OMIC เท่านั้น จึงจะสามารถส่งออกได้

ปัจจุบัน บริษัท อัยย์ครอป จำกัด มีอัตราการผลิตอยู่ที่ 3,000 ตัน/ปี ซึ่งเกษตรกรที่เก็บใบมันสำปะหลังรวมพื้นที่แล้วเกือบ 20,000ไร่ ดังนั้นการส่งเสริมจะต้องสอดคล้องกับการเติบโตของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อการตลาดโต การส่งเสริมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

ปรึกษา หรือสามารถติดต่อรายละเอียด ได้ที่ บริษัท อัยย์ครอป จำกัด (หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โทร. 0-2017-5555062-969-5050  Line ID : icrop

ประโยชน์ของใบมันสำปะหลังอัดเม็ด

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านเกษตร แม้นักบินที่หลายคนมองว่าได้ค่าตอบแทนสูง ยังมองเห็นช่องทางการทำธุรกิจ จนได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช. : NIA] ในรูปแบบโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ อย่างโครงการ “Captain KoKo” ใบมันสำปะหลังอัดเม็ดคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพสำหรับโคนม ของ คุณสมัชชัย ศรีวรัญญู นักบินชื่อดัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ที่ประสบความสำเร็จในเบื้องต้น

1.ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด-เป็นอาหารสัตว์
1.ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด-เป็นอาหารสัตว์

ที่มาของบริษัท

แรกเริ่มคุณสมัชชัยทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีเกษตรกรรายอื่นปลูกมันสำปะหลังกันมาก หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะทิ้ง “ใบมันสำปะหลัง” เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความเสียดายคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการทิ้งให้เป็นปุ๋ยในไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การแปรรูปเป็น อาหารสัตว์

“จึงคิดว่าเมื่อเรามาอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยศึกษางานวิจัยของอาจารย์หลายๆ ท่าน จึงทราบว่ามันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การแปรรูปเป็น อาหารสัตว์ เนื่องจากในใบมันสำปะหลังนอกจากจะมีไฟเบอร์แล้ว ยังมีโปรตีนและคุณค่าทางอาหารอื่นๆ อีกมาก” คุณสมัชชัยเปิดเผยถึงที่มา

บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อรับซื้อใบมันสำปะหลังจากเกษตรกร ผลิตเป็นใบมันสำปะหลังอัดเม็ด ช่วงแรกพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชี้ให้เห็นว่าใบมันสำปะหลังสามารถสร้างรายได้อีกทาง เมื่อมีคนทำและได้เงิน เกษตรกรรายอื่นเห็นก็เริ่มทำตามเรื่อยๆ

“รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน และเป็นการนำของเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ใบมันสำปะหลังที่รับซื้อจากเกษตรกรจะนำมาสับและตากแดดให้แห้งส่งขายให้กับโรงงาน อาหารสัตว์ ต่างๆ ทำได้ประมาณปีกว่า จากนั้นได้มีโอกาสรู้จัก อาจารย์สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านใบมันสำปะหลังอันดับต้นๆ ของประเทศ

จึงได้ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ และได้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จึงทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ อาจารย์ศิริรัตน์ บัวผัน และอาจารย์วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.คุณสมัชชัย-ศรีวรัญญู-กรรมการผู้จัดการ.บ.-อัยย์ครอป-จก.
2.คุณสมัชชัย-ศรีวรัญญู-กรรมการผู้จัดการ.บ.-อัยย์ครอป-จก.
3.ใบมันสำปะหลีง อาหารสัตว์ นวัตกรรมใหม่
3.ใบมันสำปะหลีง อาหารสัตว์ นวัตกรรมใหม่

การทำใบมันสำปะหลัง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ส่วนของใบมันสำปะหลัง 3 อย่าง คือ ใบมันสำปะหลังสับแห้ง ใบมันสำปะหลังป่น ขนาด 2-8 มม. แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่ที่ต้องการจะเป็นโรงงาน อาหารสัตว์ ใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสำเร็จรูป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และใบมันสำปะหลังอัดเม็ด “กัปตันโคโค่” โปรตีน 17-18 % บรรจุถุง 30 กก. จำหน่ายในราคา 220 บาท/ถุง เป็นโครงการที่ทำร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กระถินป่นคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนำไปเป็นวัตถุดิบ อาหารสัตว์

ใบมันสำปะหลังสับแห้ง
ใบมันสำปะหลังสับแห้ง
ใบมันสำปะหลังป่น
ใบมันสำปะหลังป่น
ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด
ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด
4.ผลิตภัณฑ์ใบมันสำปะหลังแห้งอัดเม็ด
4.ผลิตภัณฑ์ใบมันสำปะหลังแห้งอัดเม็ด

เรียนรู้จากปัญหาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เนื่องจากเริ่มต้นบริษัทฯ ทำใบมันสำปะหลังป่นจำหน่ายให้กับฟาร์มโคนม เมื่อเทลงในรางอาหารจะเกิดความฟุ้ง ทางฟาร์มจึงแนะนำให้อัดเม็ดเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ทดแทนอาหารข้นได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากใบมันสำปะหลังมีคุณค่าโปรตีนอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับใบมันสำปะหลังอัดเม็ดจำหน่ายให้กับฟาร์มเลี้ยงโคนมทั่วไป และส่งออกไป 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงตัดสินใจ ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นให้ความสนใจเพราะประเทศดังกล่าวขาดแคลนทั้งโปรตีนและไฟเบอร์

เนื่องจากใบมันสำปะหลังมีไฟเบอร์ประมาณ 20% และมีปริมาณโปรตีนสูงเฉลี่ย 16-23 % จึงทำให้เขามั่นใจในผลิตภัณฑ์ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด ส่วนประเทศอินโดนีเซียจะต้องการใบมันสำปะหลังป่นไปผสมในสูตรอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพน้ำนม

ใบมันสำปะหลังอัดเม็ดนั้นจะไม่มีการผสมวัตถุดิบอื่นๆ ลงไป เป็นใบมันสำปะหลัง 100%”

5.กระบวนการผลิตใบมันสำปะหลัง
5.กระบวนการผลิตใบมันสำปะหลัง

กระบวนการผลิต

  1. เริ่มจากรับใบมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรนำมาสับเป็นชิ้นๆ (ขนาดตาม 2-3 มม.หรือตามความต้องการของลูกค้า) จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง (1-2 แดด) จะได้ใบมันสำปะหลังสับแห้ง ความชื้นไม่เกิน 10 %

2.นำใบสำปะหลังสับแห้งเข้าเครื่องตีป่น จะได้ใบมันสำปะหลังป่น โดยขนาดของผงจะขึ้นอยู่กับตะแกรง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

3.หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ด โดยนำใบมันสำปะหลังป่นไปเพิ่มความชื้น 14-15 % โดยการคลุกไอน้ำที่อุณหภูมิ 80°C ขึ้นไป และนำเข้าเครื่องอัดเม็ดจะได้ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด

6.ใบมันสำปะหลังสับแห้ง
6.ใบมันสำปะหลังสับแห้ง
7.ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด
7.ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด

ข้อดีของใบมันสำปะหลังอัดเม็ด

ข้อดีของ ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด คือ มีโปรตีนใกล้เคียงกับอาหารข้น แต่ราคาถูกกว่าอาหารข้น ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้ผู้เลี้ยงโคนมสามารถลดต้นทุนในฟาร์มลงได้ สามารถใช้เสริม หรือทดแทน อาหารข้นได้ ขณะเดียวกันก็ได้คุณค่าของอาหารหยาบด้วย นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนแล้ว ยังสามารถเพิ่มคุณภาพน้ำนมให้ผู้เลี้ยงได้ เมื่อนำน้ำนมไปตรวจสอบพบว่าค่าจุลินทรีย์น้อยกว่าการที่ไม่ใช้ ใบมันสำปะหลัง

ด้าน อาจารย์สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ กล่าวถึงงานวิจัยว่า “สมัยก่อนชาวบ้านจะคิดว่าทิ้งใบไว้ให้เป็นปุ๋ยในแปลง หรือในไร่ ถ้ามองในแง่ของการเป็นปุ๋ย อาจารย์คิดว่ามูลสัตว์น่าจะดีกว่า ซึ่งต่างจากการปล่อยให้พืชย่อยสลายโดยธรรมชาติ ที่ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน เพราะอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับ ใบมันสำปะหลัง มากว่า 10 ปี เนื่องจากตอนนั้นได้งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา ใบมันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการโปรโมทเรื่องการใช้มันเส้นในประเทศ

“พอทำโครงการได้ประมาณ 4-5 ปี ราคามันสำปะหลังก็ดีขึ้น และเห็นใบมันถูกทิ้ง จึงรู้สึกเสียดายเพราะใน ใบมันสำปะหลัง มีโปรตีนสูงมากกว่าหัวมัน และเหมาะกับการนำมาเป็นวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ทั้งในรูปแบบของใบมันสำปะหลังหมัก ใบมันสำปะหลังแห้ง และ ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด”

ส่วนอาจารย์ศิริรัตน์ บัวผัน กล่าวเสริมถึงข้อดีว่า “การใช้ ใบมันสำปะหลัง ซึ่งโดยธรรมชาติในใบมันจะมีกรดไฮโดรไซยานิค (hydroyanic acid, HCN) หรือไซยาไนด์ (cyanide) ซึ่งอันตรายต่อสัตว์  ถ้าหากมีในปริมาณต่ำ หรืออยู่ในระดับปลอดภัยต่อสัตว์ เช่น ในโคนม เมื่อรับเข้าไปก็จะไปเพิ่มแอนติบอดี (antibody)ให้กับร่างกาย ช่วยเพิ่มความต้านทานโรค หรือเมื่อสัตว์ได้รับเข้าไปจะมีกลไกลดความเป็นพิษโดยการทำปฏิกิริยา และไซยาไนด์ยังมีการแปรรูปเป็นสารไธโอไซยาเนต (thiocyanate) จะถูกขับออกทางส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงต่อมน้ำนม โดยสารดังกล่าวจะช่วยกระบวนการในการยับยั้ง หรือกำจัดจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม  เพราะฉะนั้นน้ำนมที่ได้จะมีลักษณะสะอาด และเก็บไว้ได้นานขึ้น

 นอกจากนี้ยังมีสารแทนนิน (tannin) หากมีอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันโปรตีนจากการย่อยของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน ทำให้โปรตีนถูกย่อย และดูดซึมในลำไส้เล็ก ทำให้สัตว์เจริญเติบโต และให้ผลผลิตน้ำนมได้ดีขึ้น”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
8.ผลิตภัณฑ์ใบมันสำปะหลังแห้งอัดเม็ดรอส่งลูกค้า
8.ผลิตภัณฑ์ใบมันสำปะหลังแห้งอัดเม็ดรอส่งลูกค้า

ตลาดมีทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ลูกค้าในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มโคนม และลูกค้ากลุ่มโรงงาน อาหารสัตว์ ที่สั่งใบมันสำปะหลังป่นตามขนาดที่ต้องการ

ส่วนลูกค้าต่างประเทศ จะผ่านเอเยนต์ชาวเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งเอเยนต์ไทย ที่ส่งไปทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซีย นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังทำตลาดผ่านเวปไซต์ alibaba คิดว่าช่องทางนี้จะทำให้คนเห็นและรู้จักมากขึ้น ซึ่งก็มีลูกค้าให้ความสนใจ และโทรเข้ามาสอบถามกันมากขึ้น

9.โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
9.โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
โครงการนวัตกรรมดี-ไม่มีดอกเบี้ย
โครงการนวัตกรรมดี-ไม่มีดอกเบี้ย

การสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สนช.

บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้าต่างประเทศได้ ทำให้เห็นว่ามีการการันตีความเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านตลาดได้มากขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

เมื่อสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้ จึงจำเป็นต้องกู้เงินซื้อเครื่องจักรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในรูปแบบโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อขยายการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการตลาด

10.คุณสมัชชัยและอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล-เกษตรศาสตร์
10.คุณสมัชชัยและอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล-เกษตรศาสตร์

การทำงานวิจัยด้าน ใบมันสำปะหลัง

“รู้สึกดีใจมากที่ประเทศไทยมีโครงการดีๆ แบบนี้ เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ในบ้านเรา มีโอกาสแข่งขันในประเทศ และต่างประเทศ ด้วย นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะมีผู้สนับสนุนรายใหญ่จาก สนช. ผลักดันให้ธุรกิจ SME เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง” คุณสมัชชัยกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสจาก สนช. และอาจารย์สุกัญญากล่าวเสริมว่า

“สำหรับอาจารย์เองก็ดีใจ เพราะเราทำงานวิจัยมาเยอะโดยเฉพาะ ใบมันสำปะหลัง แต่คนที่จะลงมือทำจริงจังมีน้อย รู้สึกดีใจมากที่มีคนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และนำเอางานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์ได้จริงขณะเดียวกันช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่เกษตรกร และยังผลิตอาหารคุณภาพดีตรงกับความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ จึงมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมานั้นไม่เสียเปล่า และสิ่งสำคัญสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้การสนับสนุน  เหมือนเป็นการพัฒนาประเทศ โดยทำให้เกิดประโยชน์จริงๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเล็กๆ ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท อัยย์ครอป จำกัด โทร. 062-969-5050  Line ID : icrop

FB  : https://m.facebook.com/iCropFeed/

ขอขอบคุณ บริษัท อัยย์ครอป จำกัด และคณะอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช. : NIA] 73/2 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2017-5555