“บลูสกายอะโกร” มุ่งมั่นสร้างคุณค่าเติบโตไปกับคู่ค้าและ เกษตรกร ภายใต้แบรนด์ปุ๋ยโลมาบิน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้ เกษตรกร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

คุณโชติกา ตันติศรียานุรักษ์  ในฐานะผู้บริหาร บริษัท บลูสกายอะโกร จำกัด จึงพยายามที่จะเดินเคียงข้างไปกับลูกค้าและเกษตรกรด้วยหลักแนวคิดเน้นคุณค่าที่ยั่งยืน

“เราตั้งใจเข้าไปช่วย เกษตรกร ก่อนอันดับแรก ให้เกษตรกรได้ลองใช้สินค้าคุณภาพ ได้ความรู้ไปเปลี่ยนวิธีการเดิมๆ พอได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ทุกคนก็จะนึกถึงเรา” คุณโชติกากล่าวถึงความตั้งใจในการสร้างแบรนด์ปุ๋ยโลมาบิน

การจำหน่ายปุ๋ยโลมาบิน

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์เติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณค่า ภายใต้แบรนด์สินค้าปุ๋ยโลมาบิน ได้เสริมสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง ความคิด สติปัญญา โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของโลมาบิน คือ การเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น พร้อมกับสร้างพลังที่จะเชื่อมั่นในการเพิ่มพูนผลผลิต

บลูสกายอะโกรฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า ทั้งพาร์ทเนอร์ และทีมงาน ตลอดจนเกษตรกร ด้วยการนำเสนอสินค้า และ “วัตถุดิบ” ที่ได้ “มาตรฐาน” เพราะบุคลากรทุกระดับคือหัวใจของปุ๋ยโลมาบิน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“บำรุงต้นให้เจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ” เป็นแนวทางที่ทีมงานโลมาบินยึดถือมาโดยตลอด และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ด้วยการนำเข้าปุ๋ยเคมีมาตรฐานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือในต่างประเทศ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่ครบสูตร เต็มพลัง ได้คุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ

แบรนด์ที่ดีย่อมต้องเป็นแบรนด์ที่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งในทุกสเตจ ออฟ ไลฟ์ (Stage of Life) เพราะคนทำไร่ ทำสวน นั้นมีปัญหาที่ต่างกันออกไป วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงปัญหาเหล่านั้น คือ ลงไปพบกับเกษตรกรในพื้นที่จริง

2.คุณสมศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้คอยให้คำปรึกษาป้าจุน
2.คุณสมศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้คอยให้คำปรึกษาป้าจุน
สวนบุญรักษา ปลูกปาล์ม 172 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่
สวนบุญรักษา ปลูกปาล์ม 172 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่

จุดเริ่มต้นการปลูกปาล์มน้ำมัน

วรรณา รัญเวศ หรือ “ป้าจุน” เกษตรกร แห่งอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช วัย 73 ปี เผชิญวิกฤตหนักจากผลกระทบพายุโซนร้อนที่เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2535 ด้วยกำลังแรงของพายุ ทั้งจากกระแสลมพัดแรง และฝนที่ตกหนัก สุดท้ายพื้นที่สวนยางของป้าจุนถูกพัดโค่นล้มได้รับความเสียหายจนหมด

แต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่ง ป้าจุนตัดสินใจสู้ต่อ ขอคำปรึกษาจากคนรอบข้าง ร้านปุ๋ยและอุปกรณ์เกษตรบ้าง

บางครั้งผู้รับฟังปัญหาอาจไม่ต้องเป็นนักวิชาการเสมอไป และสำหรับที่ปรึกษายามนั้นของป้าจุน คือ คุณสมศักดิ์ แก้ววิหค เจ้าของร้าน ก.กิจการเกษตร ร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตรในพื้นที่สี่แยกต้นพะยอม อำเภอสิชล ซึ่งเป็นคนๆ เดียวกับที่ให้ข้อมูลชาวสวนในพื้นที่สิชล ยามที่คุณโชติกาเข้าไปสอบถามปัญหาเรื่องผลผลิต

จากสวนยางที่ต้องโค่นทิ้ง ปัจจุบัน “สวนบุญรักษา” ของป้าจุน ถูกเนรมิตขึ้นใหม่กลายเป็นสวนปาล์ม 172 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ แต่ละปีให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ปาล์มลูกดก ทะลายสวย ส่งผลให้ลานปาล์มในพื้นที่สร้างรายได้จนลืมปัญหาหนักที่ผ่านมาแทบสนิท

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ลุงเชาว์ เจ้าของสวนสับปะรด อ.สิชล
3.ลุงเชาว์ เจ้าของสวนสับปะรด อ.สิชล
สวนลุงเชาว์
สวนลุงเชาว์

ปัญหาและอุปสรรคของต้นสับปะรด

“ลุงเชาว์” หรือ นายสุเชาว์ แก้วทอง เจ้าของสวนสับปะรด ในอำเภอสิชล ยอมรับว่าไม่ชอบทำเกษตรพื้นที่ใหญ่ๆ ปริมาณมาก แบบคนอื่น แต่ปัญหาที่เจอเหมือนคนอื่น คือ สับปะรดต้นไม่โต รสชาติไม่หวาน

1 – 2 ปีแรก เป็นช่วงเวลาลองผิดลองถูก แต่เมื่อศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกต้อง จึงเริ่มแก้ปัญหาได้ตรงจุด อาทิ ทำสับปะรดหัวใหญ่ต้องเริ่มจากช่วงบังคับออกดอกเลยทันที อายุครบ 12 เดือน ต้นไม่ได้ขนาด แสดงว่าเจ้าของไร่ดูแลไม่ดี ถ้าจะทำสับปะรดให้สะโพกใหญ่ ช่วงทำต้นต้องให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากขึ้น รู้ว่าธาตุอาหารหลักต้องให้ช่วงไหน เวลาไหนที่พืชจะเอาไปใช้ประโยชน์มากสุด เพียงเท่านี้เมื่อเข้าสู่ปีที่สามลุงเชาว์ผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มก็ไม่เคยหนักใจกับปัญหาที่กล่าวมาอีกเลย

4.ลุงชล เจ้าของสวนมังคุด
4.ลุงชล เจ้าของสวนมังคุด
สวนผสมผสานของลุงชล
สวนผสมผสานของลุงชล

สภาพพื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน

สวนของลุงวิชล เพชรนุ้ย ต.ฉลอง ม.3 อ.สิชล ปลูกพืชหลายชนิด ไล่ตั้งแต่มะพร้าว, ปาล์ม มังคุด ระยะเวลากว่า 20 ปี เกษตรกรหมู่ 3 รายนี้ ยอมรับว่าเมื่อก่อนไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยในการผลิตมากนัก ตัวไหนที่ว่าดี ว่าถูก ก็ใช้ตามเขา

กระทั่งวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วไม่เป็นดั่งหวัง ลุงชลจึงเริ่มใส่ใจกับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นลำดับแรก

“เมื่อก่อนมังคุดใบเหลือง ไม่สมบูรณ์ หรือที่เขาเรียกโรคมังคุดใบไหม้ เกิดจากต้นมังคุดของเราเองอ่อนแอ ไม่ต้านทานต่อโรค สาเหตุหลักๆ มาจากการขาดธาตุอาหารหลัก NPK ที่จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค” ลุงชลเล่าถึงปัญหา

เมื่อเข้าใจปัญหา การแก้ไขปรับปรุงจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลังอีกต่อไป ตอนบำรุงต้นใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15 – 15 – 15 ปัจจุบันสวนมังคุดของลุงชล ใบหนา สวย เขียว แถมช่วงบำรุงลูกลุงชลยังเผยสูตรใส่ปุ๋ย 13 – 13 – 21 ลูกโต ผลสวย นำไปจำหน่ายแล้วได้ราคาดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.ปุ๋ยโลมาบิน ปุ๋ยคุณภาพ สูตรเข้ม เต็มพลัง
5.ปุ๋ยโลมาบิน ปุ๋ยคุณภาพ สูตรเข้ม เต็มพลัง

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายปุ๋ยโลมาบิน

เมื่อชุดความรู้ที่ถูกต้องมาบรรจบกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน การแปรเปลี่ยนจากปัญหาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนและสมบูรณ์จึงเกิดขึ้นได้ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ บลูสกายอะโกร ภายใต้สินค้าแบรนด์สินค้าโลมาบิน ยืนหยัดพร้อมกับเดินหน้าสร้างมูลค่าผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัท บลูสกายอะโกรฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีโลมาบิน ซึ่งขึ้นทะเบียนปุ๋ยและผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องทุกสูตร

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบริษัท บลูสกายอะโกร จำกัด โทร. 064 – 991 – 9745, เว็บไซต์ www.blueskyagro.co.th, Facebook : ปุ๋ยโลมาบิน, Line Official : @blueskyagro

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 17