ปลูกมะนาว-มะนาวแป้น-มะนาวแป้นบ้านแพ้ว
ปลูกมะนาว-มะนาวแป้น-มะนาวแป้นบ้านแพ้ว

ปลูกมะนาว ตามตลาด “ มะนาวแป้นบ้านแพ้ว ” สร้างกำไรมหาศาล

ด้วยลักษณะที่มีความเด่นของ มะนาวแป้น สายพันธุ์นี้ ทีมงานนิตยสารเมืองไม้ผลฯ จึงได้สอบถามข้อมูลจาก คุณปวริศา แซ่ตั้ง หรือคุณเล็ก ซึ่งได้เล่าว่าใน 1 ปี สวนแห่งนี้สามารถผลิตผลมะนาวป้อนตลาดได้ทุกเดือน จากแรกเริ่มเดิมทีเป็นสวนของคุณยายที่มีการปรับพื้นที่จาก ปลูกมะนาว ที่มีอายุมากเปลี่ยนเป็นสวนองุ่นแทน

แต่ด้วยการใช้สารเคมี และการลงทุนสูง จึงเลิกการปลูกองุ่น และทิ้งที่เอาไว้ โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งในเวลาต่อมาคุณเล็กจึงนำพันธุ์ มะนาวแป้นบ้านแพ้ว ที่มีความต้องการของตลาดสูง มาลง ปลูกมะนาว อีกครั้ง โดยการทำสวนแบบร่องเดี่ยว

สายพันธุ์ มะนาวแป้น

สาย พันธุ์มะนาว ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์มาก โดยเฉพาะ มะนาวแป้น ต่างๆ ที่มีลักษณะเด่นเป็นที่นิยมของเกษตรกรเจ้าของสวนมะนาวทั่วไป ซึ่งในอำเภอบ้านแพ้วก็มี มะนาวแป้น ชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะ เปลือกบาง น้ำเยอะ มีกลิ่นหอม ใบไม่หนา ลูกดก สามารถออกได้ทุกเดือน โดยไม่จำเป็นต้องทำนอกฤดู นั่นก็คือ มะนาวสายพันธุ์ “แป้นบ้านแพ้ว ” นั่นเอง

1.สวนมะนาวแป้นบ้านแพ้ว
1.สวน มะนาวแป้นบ้านแพ้ว
2.สายพันธุ์มะนาว
2.สายพันธุ์มะนาว กิ่งพันธุ์มะนาว

การผลิตกิ่งพันธุ์ มะนาวแป้นบ้านแพ้ว

ในช่วงระยะที่มีงานประจำปี บริเวณใกล้เคียง ทางสวนจึงได้คิดหาสินค้าไปวางขาย และได้ลองทำกิ่งตอนเพื่อไปขายในงาน ผลปรากฏว่ากิ่งพันธุ์ มะนาวแป้นบ้านแพ้ว 3,000 กิ่ง ขายหมดลงภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน หลังจากนั้นคุณเล็กได้เริ่มผลิตกิ่งพันธุ์ควบคู่ไปกับการเก็บลูกมะนาวส่งตลาด

การปลูกต้นมะละกอแซมต้นมะนาว

ในปัจจุบันการจัดสรรพื้นที่สวนมะนาว 6 ไร่ แห่งนี้ ได้แบ่งเป็นต้นมะนาวเก็บลูกเพียง 4 ร่อง และที่เหลือเป็นต้นมะนาวสำหรับทำกิ่งพันธุ์ โดยต้นที่ทำกิ่งพันธุ์นั้นจะเป็นต้นที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีครึ่ง และเมื่อต้นมะนาวมีอายุมากกว่า 2 ปีครึ่ง จะเป็นการบำรุงเพื่อเก็บลูกมะนาว

3.คุณปวริศา-แซ่ตั้ง-ผู้ปลูกมะนาวแป้นบ้านแพ้วใน-อ.บ้านแพ้ว
3.คุณปวริศา-แซ่ตั้ง-ผู้ ปลูก มะนาวแป้น บ้านแพ้วใน-อ.บ้านแพ้ว

การเว้นระยะการ ปลูกมะนาว

ซึ่งการเว้นระยะการปลูกนั้น ระยะที่ดีควรอยู่ที่ 3-4 เมตร แต่จากการทำกิ่งพันธุ์ด้วย จึงเว้นระยะห่างเพียง 1.5-2 เมตร เท่านั้น และจะมีการปลูกต้นมะละกอพันธุ์แขกนวลแซมต้นมะนาวด้วย เนื่องจากต้นมะละกอจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุเพียง 7 เดือน เท่านั้น

โดยสวนนี้จะสามารถคัดเมล็ดพันธุ์ต้นมะละกอที่ดีได้ด้วยตนเอง เคล็ดลับ คือ นำเมล็ดมะละกอมาแช่น้ำ คัดเอาเมล็ดที่ลอยน้ำทิ้งไป หรือนำมาห่อผ้าเพื่อรอรากงอก ก็จะสามารถนำไปปลูกได้ทันที ซึ่งราคามะนาวในช่วงที่มีราคาแพง มะละกอจะถูก แต่ช่วงที่มะนาวถูก มะละกอจะแพง

4.การผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นบ้านแพ้ว
4.การผลิต กิ่งพันธุ์มะนาว แป้นบ้านแพ้ว

การใส่ปุ๋ยในต้นมะนาว

สำหรับการบำรุงต้นมะนาวของสวนนี้ จะเน้นใช้ปุ๋ยคอกที่ได้มาจากฟาร์มสุกรที่ให้หัวอาหารแก่หมู เนื่องจากจะมีธาตุอาหารอยู่มาก แต่จะต้องระวังไม่เลือกมูลหมูที่มีโซดาไฟผสมอยู่ และจะต้องนำมาทำให้แห้งก่อน ซึ่งปุ๋ยคอกชนิดนี้จะให้ธาตุอาหารได้นานถึง 2-3 เดือน และการให้ปุ๋ยเคมีจะมีการให้ปุ๋ยสูตร 25-7-7

ในช่วงที่ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเข้าสู่ช่วงที่จะต้องสะสมอาหาร จะให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 เมื่อถึงช่วงบำรุงลูกมะนาวก็จะใส่สูตรเสมอ 16-16-16 และจะต้องให้ปุ๋ยคอกตลอดทุกช่วงเวลา

5.การปลูกต้นมะละกอแซมต้นมะนาว
5.การปลูกต้นมะละกอแซมต้นมะนาว

 

6.การใส่ปุ๋ยเคมีในต้นมะนาว
6.การใส่ปุ๋ยเคมีในต้นมะนาว

การให้น้ำในต้นมะนาว

จากการทำสวนแบบร่อง การรดน้ำต้นมะนาวจึงมีความสะดวกมากขึ้น สามารถรดน้ำได้ เช้าและเย็นของทุกวัน เมื่อลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะรดน้ำเฉพาะช่วงเช้า และเมื่อต้นมีขนาดใหญ่มากก็จะให้น้ำ 2 วันครั้ง เท่านั้น โดยในสวนแห่งนี้จะมีไส้เดือนอยู่ จึงทำให้ระบบรากของต้นมะนาวดูดธาตุอาหารได้ด้วยดี

เมื่อพูดถึงกิ่งพันธุ์แล้ว หลายๆ ท่านยังสงสัยว่ากิ่งตอนและการเสียบยอดแบบใดดีกว่ากัน คุณเล็กได้เล่าว่า การเสียบยอดนั้นรากจะถูกบีบอยู่ภายในถุงขนาดเล็ก เมื่อนำมาปลูกก็จะโตได้ช้ากว่ากิ่งตอนนั่นเอง

 

7.การให้น้ำในต้นมะนาว
7.การให้น้ำในต้นมะนาว

การเก็บผลผลิตมะนาวแป้นบ้านแพ้วได้ไม่เกิน 4 ปี

สำหรับองค์ความรู้ทั้งหมดนั้น คุณเล็กกล่าวว่า เราจะต้องฟังความคิดเห็น และความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาทดลองใช้ หากคิดว่าตนเองฉลาดแล้ว ก็เปรียบเสมือนน้ำเต็มแก้ว ไม่รับความรู้ใดๆ เพิ่มอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับเกษตรกร อย่างเช่น การ ปลูกมะนาวลงในบ่อปูน

สวนแห่งนี้ที่ได้ทดลองและพบว่า นอกจากมีต้นทุนที่สูงแล้ว อายุของต้นมะนาวก็อยู่ได้ไม่นาน สามารถเก็บผลผลิตได้ไม่เกิน 4 ปี จะต้องรดน้ำทุกวัน และให้ปุ๋ยที่มากขึ้น เนื่องจากรากต้นมะนาวไม่สามารถชอนไชเพื่อหาธาตุอาหารด้วยตนเองได้

การเพาะเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้เอง

หรือการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ คุณเล็กได้ทดลองเปรียบเทียบการเพาะเชื้อ โดยใช้ข้าวสุกกับข้าวเปลือก พบว่าการเพาะเชื้อด้วยข้าวสุกจะทำให้เชื้อติดอยู่ในหัวฉีด แต่การใช้ข้าวเปลือกนั้นจะสามารถโรยตามโคนต้นไม้เลยทันที แม้ว่าจะเหนื่อยมากกว่า แต่ก็ได้ผลที่คุ้มค่ามากกว่า

8.การเก็บผลผลิตมะนาวแป้นบ้านแพ้ว
8.การเก็บผลผลิตมะนาวแป้นบ้านแพ้ว

มะนาว เป็นไม้ผลที่มีความต้องการในตลาดสูง หากทุกท่านต้องไปจ่ายตลาด เชื่อว่ามะนาวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการ เนื่องด้วยสรรพคุณมากมาย มีสารอาหารต่างๆ และวิตามินซีสูง ที่สำคัญ คือ เป็นพืชที่ใช้ในการปรุงรสชาติ ที่ทำให้อาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น

สำหรับสวนมะนาวแห่งนี้ นับว่าเป็นสวนที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ตามคติที่ว่า “เราไม่เก่ง แต่พัฒนา รับฟังความรู้มาปรับใช้” จึงทำให้ผลผลิตและกิ่งพันธุ์ของที่นี่เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณปวริศา แซ่ตั้ง หรือคุณเล็ก โทร.084-457-7422

การปลูกมะนาว ปลูกมะนาว สวนมะนาว ปุ๋ยมะนาว พันธุ์มะนาว มะนาวบ้านแพ้ว กิ่งพันธุ์มะนาว