ปัญณวัฒน์ ชุมทอง แม่ทัพ “ ท่องไร่ ลุยสวน ” สร้างเกษตรกรให้รวย ด้วยปุ๋ยนวัตกรรม iAT

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ร้อยละ 80-90% ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ต้องสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมหาศาล กับการลงทุนทำเกษตร การใช้ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวและทำเกษตรยุคเก่า โดยใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมานานและต่อเนื่องทุกๆ ปี การใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ต้นทุนจึงเพิ่มสูงขึ้น หากพืชนำไปใช้ไม่หมดจะส่งผลกระทบและตกค้างในดิน และผลผลิตตกต่ำ

1.คุณปัญณวัฒน์ ชุมทอง หรือรองตะวัน
1.คุณปัญณวัฒน์ ชุมทอง หรือรองตะวัน

การให้ความรู้แก่เกษตรกร

คุณปัญณวัฒน์ ชุมทอง หรือ คุณตะวัน รองประธาน บริษัท ไอเอที 2016 จำกัด เป็นแม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจปุ๋ยอัยย์เอที ลงพื้นที่ “ ท่องไร่ ลุยสวน ” ทั่วประเทศ  ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่อง “ดิน” เป็นพื้นฐานแรก และพื้นฐานหลัก ได้แก่ 1.มีความรู้เรื่องการวัดค่า pH ดิน 2.มีความรู้เรื่องค่า EC 3.มีความรู้เรื่องค่า CEC และ 4.มีความรู้เรื่องค่า OM เป็นต้น

คุณตะวัน เป็นคนหนึ่งที่เกิดจากหน่อเนื้อลูกเกษตรกร บรรพบุรุษ ปู่ย่า พ่อแม่ และญาติพี่น้องมีอาชีพทำเกษตร ทำสวน ถูกหล่อหลอมความเป็นเกษตรกรตั้งแต่เด็ก เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ ต้นพืช ที่สร้างอาชีพและรายได้ จึงทำให้เริ่มต้นและเลือกเรียนสายเกษตรมาโดยตลอด จบ เกษตร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ต่อด้วย สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลังจบการศึกษาได้เข้าทำงานกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับการผลิต ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน กุ้ง สัตว์น้ำ และพืช และได้ผันตัวเองมาเปิดร้านจำหน่าย ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ฯลฯ เป็นเวลา 3-4 ปี จึงได้เห็นและรู้ทิศทางของตลาดพืชที่กว้างกว่าสัตว์น้ำ อีกทั้งปัจจัยการผลิตพืช อย่าง ปุ๋ย ยา และฮอร์โมน มียอดการเติบโตทุกปี สร้างทั้งมูลค่าหลายแสนล้าน/ปี

2.ลงพื้นที่ตรวจวัดค่า pH ดิน พร้อมให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการดูแล
2.ลงพื้นที่ตรวจวัดค่า pH ดิน พร้อมให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการดูแล

จุดเริ่มต้นการบริหารงานเกษตร

ขณะเดียวกันปัจจัยการผลิตพืชที่ไม่ได้มาตรฐาน และเกษตรกรใช้ปุ๋ย ยา ไม่ถูกวิธี และไม่ตรงความต้องการของพืชแต่ละช่วง จึงเกิดความเสียหายแก่พืช และทำให้ผลผลิตตกต่ำ การใช้ซ้ำและเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมี ยาเคมี ไม่ถูกวิธี หรือตกค้างในดิน ทำให้ดินถูกทำลาย เกิดปัญหาดินเป็นกรดมากขึ้น และดินไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทุกปี พืชอ่อนแอ ไม่ทนต่อโรคและแมลง

เป็นจุดเริ่มต้นทำให้คุณตะวันมองหาบริษัท หรือผู้ผลิตปุ๋ยใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้ครบถ้วนทุกมิติ กระทั่งปี 2560 ได้เข้ามาสู่งานบริหารงานเกษตร ด้านโรงงานและด้านปุ๋ย ครบวงจร กับ บริษัท  ไอเอที 2016 จำกัด “การที่ผมหันมาทำลุยและร่วมงานกับ บริษัท iAT ฯ เพราะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆไม่เหมือนใคร มีการร่วมมือกับโรงงานผู้ผลิตปุ๋ย อย่าง บริษัท ไอออนิค จำกัด เป็นผู้ผลิตปุ๋ย เคมี อินทรีย์ อินทรีย์เคมี และแร่ธาตุต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีห้องแลปทันสมัย และทีมงาน QC ตรวจค่าธาตุอาหารครบในเม็ดเดียว ด้วยนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยแบบ 3 ชั้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และเป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานฮาลาลเจ้าแรกในไทย ผสมผสานความสำเร็จ ระหว่างการผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์ และแร่ธาตุ ที่มีความจำเป็นต่อพืชมารวมไว้ในกระสอบเดียวกัน บำรุงดิน บำรุงพืช เร่งต้น เร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกช่วงอายุ สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้เหมาะสม ตามช่วงการเจริญเติบโตของพืช เห็นผลชัดเจน พืชให้ผลผลิตได้เต็มที่ และยั่งยืน จุดแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ถูกต้องและเป็นสายกลาง ในการบำรุงดูแลต้นพืชให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน” คุณตะวันกล่าว

3.การจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ใช้
3.การจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ใช้

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายปุ๋ย

หลังจากเข้ามาเป็นผู้นำและบุกเบิกทำตลาดให้กับบริษัท iAT อย่างจริงจังเมื่อปี 2560-2565 ระยะเวลา 5 ปี เจาะตลาดและกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบ MLM ใช้กลยุทธ์สร้างนักเกษตร หรือสร้างชาวบ้าน ชาวสวน หรือคนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่สายเกษตร สามารถเป็น นักขาย และนักธุรกิจเกษตรได้ ซึ่งบริษัทมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน ดิน พืช ให้คำปรึกษาและลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร “วิชาการถึงบ้าน บริการถึงสวน” ทุกพื้นที่ทั่วไทย อีกทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ทั่วทุกภูมิภาค

“ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย iAT เป็นปุ๋ยสายกลาง เป็นนวัตกรรมการผลิตนำปุ๋ยเคมี อินทรีย์ จุลินทรีย์ แร่ธาตุ มาไว้ด้วยกัน สามารถเพิ่มหรือใส่เพิ่มหรือบำรุงพืชอะไรก็ได้ครบทุกมิติ ความผิดพลาดที่ทำให้พืชเสียหายมีน้อยมาก เพราะเป็นปุ๋ยที่อยู่ในรูปการดูแลดิน บำรุงพืชทุกชนิด ได้อย่างลงตัว สมบูรณ์” รองตะวันกล่าวถึงจุดแข็งของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัท iAT ยังได้นำนวัตกรรมการผลิตและการลงทุนเข้าด้วยกัน แล้วยังมีการพัฒนาบุคลากรมาผสมผสานในการทำตลาด โดยให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของสินค้า ให้ทุกคนมีโอกาสดีไซน์งานของตัวเอง มีโอกาสวางแผนการตลาด ดูแลหรือควบคุมทิศทางงานตลาดของตัวเองได้  เป็นเจ้าของ ที่สร้างคน สร้างพื้นที่ โดยการจัดการคนและบริหารเอง  ทางบริษัทฯ คอยซัพพอร์ตและเติมเต็มให้ข้อมูลการผลิตไปจนถึงการตลาด เทคนิควิชาการต่างๆให้เติบโตไปด้วยกัน

“บริษัทฯ เรามีการวางแนวทางการจัดการขนส่ง คล้ายกับบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายบริษัท ที่มีศูนย์กระจายสินค้าทุกอำเภอ โดยมีการแยกขาย แยกส่ง  นักขาย นักธุรกิจและนักการตลาด ก็ส่งออร์เดอร์หรือบิลการสั่งซื้อไปที่คลังสินค้า  และคลังสินค้าในแต่ละพื้นที่มีหน้าที่ส่งสินค้าให้ถึงมือเกษตรกร ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและทันใส่แต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืช”คุณตะวันกล่าวถึงระบบการขนส่ง

ฉะนั้นนักธุรกิจสามารถขายสินค้าที่ไหนก็ได้ เป็นกลยุทธ์การแยกขาย แยกส่ง อีกทั้งมีการเติมเต็มจัดอบรมหลักวิชาการครบตั้งแต่ดินไปจนถึงโรคพืช หลักการบริหาร และการจัดการต่างๆ มีการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกวัน อีกทั้งช่วยทีมงานลงพื้นที่เพื่อดูแปลง ตรวจวิเคราะห์ค่า pH ดิน ดูใบพืช โรคพืช การใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ของดิน และใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืช จึงทำให้วันนี้บริษัท iAT เติบโตแบบก้าวกระโดดมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.การดูแลสวนทุเรียน
4.การดูแลสวนทุเรียน

สภาพพื้นที่ปลูกพืช

การ “ท่องไร่ ลุยสวน” ไปกับรองตะวัน ถือเป็นมิติใหม่ของการสร้างนักรบเกษตรกรให้รู้เรื่องราวการเกษตรซึ่งต้องเรียนรู้และปฏิบัติจริง ดูสภาพดินแต่ละชนิดเป็น ต้องรู้ว่าเป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินปนทราย ดินลูกรัง ฯลฯ ไม่ใช่ทำสวนหรือทำเกษตรเพราะเขาบอกมา ไม่ใช่ทำสวนเพราะตามคนข้างบ้านหรือตามคนอื่น ต้องรู้ดินในสวนของตนเอง ต้นทุนของดิน คุยกับต้นพืชอย่างเข้าใจ รวมถึงการที่เข้าใจธรรมชาติของพืชแต่ละชนิด แต่ละฤดู ระหว่างการเปลี่ยนผ่านฤดู ต้องดูแลอย่างไรกับพืชแต่ละชนิด เป็นการท่องไร่ ลุยสวน เชิงปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และเหมาะสมกับพืช

“ผมต้องการให้เกษตรกรได้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมความจริงของการทำเกษตรว่า เราต้องคุยกับต้นพืชได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ก่อนที่จะให้น้ำ ให้ปุ๋ย  ให้ฮอร์โมน และให้ยา เพราะพืชตอบเราได้ว่าต้องการอะไร ใส่อะไรเขาจะแสดงอาการออกมาที่ต้น ใบ กิ่ง ยอด ผล ทั้งหมด ฉะนั้นการลงพื้นที่สัมผัสจริง ได้เจอต้นพืชแต่ละชนิด และผู้ปลูกพืช หรือเกษตรกร ผู้ลงทุน เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องถามทางโทรศัพท์ ไม่ต้องถามคนข้างบ้าน ไม่ต้องถามเพื่อน หรือถามร้านจำหน่ายปุ๋ยยา ว่าควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไร

การลงพื้นที่ด้วยวิธี Learning by Doing ทำให้เกษตรกรสามารถดูอาการของพืชแต่ละชนิดเป็น เช่น พืชขาดธาตุ N,P,K ธาตุรอง ธาตุเสริม เป็นต้น เกษตรกรสามารถรู้ว่ารดน้ำกี่นาที หรือใช้เวลานานแค่ไหน ดินถึงชุ่มกับสภาพดินในพื้นที่ปลูกของตนเอง แม้กระทั่งการแต่งกิ่ง การดูใบเขียวเข้มพร้อมสะสมอาหารแล้วหรือยังที่จะสะสมอาหาร ต้องดูดิน และต้นพืชเป็น” รองตะวัน อธิบายถึงที่มาของการลงพื้นที่

5.ลงพื้นที่พร้อมทีมวิชาการให้คำแนะนำถึงสวน
5.ลงพื้นที่พร้อมทีมวิชาการให้คำแนะนำถึงสวน

ปัญหาและอุปสรรคของต้นพืช

พร้อมกับยอมรับว่าหลังจากได้ “ท่องไร่ ลุยสวน” พบว่า ปัญหาหลักที่เกษตรกรเจอในพื้นที่เป็นเรื่องของความอ่อนแอของต้นพืช เกิดโรคที่ตามมา คือ เชื้อราที่เกิดจากการใช้เคมีสะสมมานาน การเสื่อมสภาพของดิน ดินเป็นกรดเยอะขึ้น ไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ได้ ปัญหาต่อมา คือ ปัญหาเรื่องของผลผลิตตกต่ำ เกิดจากการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีไม่ถูกวิธี ทำให้พืชอ่อนแอ และเพิ่มต้นทุนสูงขึ้นทุกปี เพิ่มปริมาณการใส่เพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมุ่งขายเคมีอย่างเดียว สร้างความเสียหายให้เกษตรกร และสร้างความเสียหายให้ดิน และ พืช

“พื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและทุเรียนจำนวนมาก ผมจึงตั้งศูนย์หรือคลังสินค้า ทุกอำเภอ พัฒนา ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อให้กระจายสินค้าสู่มือเกษตรกรได้ทุกพื้นที่ มีระบบการขนส่งแทนนักขาย เราปั้นให้เขาเป็นนักธุรกิจ” รองตะวันกล่าว

สำหรับสวนปาล์มน้ำมันและทุเรียน ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรง มีเกษตรกรมือเก่าและมือใหม่ขยายพื้นที่ปลูกกันมากขึ้น แต่เนื่องจากขาดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการดูแล การใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับพืชต้องการ จึงเกิดปัญหามากมาย การ ท่องไร่ ลุยสวน ลงไปพบปะเกษตรกร เพื่อแนะนำข้อมูลด้านวิชาการและการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามความต้องการของพืช โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์อัยย์เอที ขยายถึงมือผู้ใช้มากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่ใช้ปรับสภาพดิน แก้ปัญหาดิน และเพิ่มผลผลิต

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.ทุเรียนผลใหญ๋ เต็มพู หนามเขียว
6.ทุเรียนผลใหญ๋ เต็มพู หนามเขียว

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ ยูโร ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มีส่วนผสมของมูลสัตว์ ใช้นวัตกรรม 3T ในการปั้นเม็ด T1 ชั้นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง T2 ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว T3 ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยช้า เพิ่มอินทรียวัตถุคุณภาพสูง และใช้น้ำอะมิโนสกัดที่ผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้วนำมาสเปรย์บนจานปั้นเม็ด แล้วไปอบร้อน เพื่อไล่ความชื้น และสเปรย์กลุ่มเชื้อราสายพันธุ์ดี และจุลินทรีย์บนเม็ดปุ๋ยอีกครั้ง เป็นปุ๋ยช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ทำให้ดินเกิดช่องว่าง โปร่ง สามารถกักเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำให้รากพืชได้ดีขึ้น กรดอะมิโนทำให้พืชสร้างวัคซีนได้ดีขึ้น หรือสร้างฮอร์โมนได้ดี ทนต่อโรคและแมลง

ชาวสวนปาล์มเลือกใช้ ปุ๋ยเคมี เปโซ 0-0-35
ชาวสวนปาล์มเลือกใช้ ปุ๋ยเคมี เปโซ 0-0-35

ปุ๋ยเคมี เปโซ สูตร 0-0-35+S3%+Ca+Si+B+จุลินทรีย์  มีความแตกต่างจาก ปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-60 อย่างไร ต้องบอกว่า ปุ๋ยเคมี เปโซ สูตร 0-0-35 เป็นปุ๋ยทางเลือกของเกษตรกรที่ควรใช้ ผลิตจากวัตถุดิบส่าเหล้าและเป็นอินทรียวัตถุ มีแคลเซียม ซิลิคอน โบรอน และจุลินทรีย์ ทำให้เกิดประโยชน์กับพืช 100% และทำให้โครงสร้างพืช ราก ใบ ยอด แข็งแรง ซึ่งแคลเซียมและแมกนีเซียมจะทำให้พืชใบเขียวเข้มขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งมีกำมะถันและอินทรียวัตถุ ใช้ได้ดีในแปลงปลูกพืชที่ดินไม่มีอินทรียวัตถุอยู่เลย

ซึ่งอินทรียวัตถุที่อยู่ในปุ๋ยเคมี เปโซ 0-0-35 สามารถทำงานได้ดี และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเชื้อราต่างๆ ในดิน เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ได้ ส่งผลทำให้ดินโปร่งมีรูพรุน อากาศ ค่า  EC ในดินเพิ่มขึ้น ค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าลดลง พื้นดินไม่แข็ง ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกพืชดินเหนียว ปุ๋ยเคมีเปโซ 0-0-35 ทำให้ดินไม่สูญเสียทางชีวภาพ ดินจะไม่แตก ดินสามารถดูดซับปุ๋ยและธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น

โดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมี เปโซ 0-0-35 เป็นปุ๋ยละลายช้า สามารถใช้ได้กับทุกสภาพดิน แต่ถ้าเป็นดินลูกรัง ดินทราย จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ถ้าใส่กับปาล์มน้ำมัน ติดทะลายดก ทะลายใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์น้ำมันเยอะขึ้น ทางใบนิ่ม ตัดง่าย ถ้าใช้กับสวนทุเรียน หนามของทุเรียนจะเขียว เปลือกเขียว น้ำหนักดี เนื้อเหลือง กลิ่นหอม รสชาติดี

ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง หยวน Ca30%, Mg2% แก้ปัญหาดินกรด-ด่าง แก้ปัญหาการขาดธาตุแคลเซียมและธาตุแมกนีเซียม สร้างคลอโรฟิลล์ให้กับพืช นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยอินทรีย์เคมี ทุกสูตร+OM12% อาทิ 12-3-0,  6-3-6  ,3-3-9 และ 22-0-3 ปุ๋ยเคมีน้ำธาตุรอง-เสริม ฯลฯ

7.การติดดอกใหญ่ สมบูรณ์
7.การติดดอกใหญ่ สมบูรณ์

การบำรุงดูแลต้นพืช

บริษัท ไอเอทีฯ อาสาเข้ามาแก้ปัญหา ช่วยเกษตรกรพลิกฟื้นดินที่ป่วยกลับคืนสู่สภาพปกติ รากพืชดูดซับธาตุอาหารได้เต็มที่ ต้นพืชแข็งแรง เซลล์พืชแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคและแมลง เจริญเติบโตให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์ของ iAT มีความสามารถตอบโจทย์ทุกพืช ทั้ง บำรุงดูแล รักษา สะสมอาหาร ดูแลดอก ผลได้อย่างลงตัว  และดีขึ้นทุกวัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นชัดเจน ต้นทุนลดลงเห็นได้ชัด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

วันนี้ iAT มาถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลา และตรงกับความต้องการของเกษตรกร จึงอยากให้เกษตรกรตระหนัก และย้อนกลับมาให้ความสำคัญกับดิน พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วน ให้พืชได้กินธาตุอาหารหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม ครบ โดยไม่ตกค้างเป็นพิษไว้ที่ดิน

สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ หรือเป็นคลังสินค้า  ติดต่อ บริษัท ไอเอที 2016 จำกัด 71/13 ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.092-156-9999

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 30