มะพร้าวขาว เร่งผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีและมะพร้าวอินทรีย์รองรับตลาดโลก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกมะพร้าว

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเล็กๆ ในพื้นที่ภาคใต้ของไทย และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ค่อนข้างดี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมพรมาอย่างช้านาน ทั้งการผลิตปาล์มน้ำมัน กาแฟ ทุเรียน และหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทยอีกอย่าง นั่นก็คือ “มะพร้าว”

อีกทั้งจังหวัดชุมพรยังเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทั้งสภาพดิน สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการปลูกมะพร้าว ที่ไม่ค่อยมีโรคและแมลงศัตรูมะพร้าวเข้าทำลายเหมือนกับที่อื่นๆ ส่งผลให้การปลูกมะพร้าวของเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่จะนิยมการดูแลรักษาแบบธรรมชาติมากที่สุด เน้นใช้ชีวิตแบบคำสอนพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งหาสิ่งใดเปรียบเทียบมิได้ “พ่อหลวง” คือ ต้นแบบของเกษตรกรที่นี่

เพราะเมื่อครั้งที่จังหวัดชุมพรโดนพายุพัดถล่มจนเสียหาย พระองค์ได้พระราชทานมะพร้าวพันธุ์ดี เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปปลูกเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ นั่นเป็นเพราะพระองค์ท่านได้เล็งเห็นว่าจังหวัดชุมพรเหมาะสำหรับการปลูกมะพร้าว ลงทุนน้อย ลงทุนครั้งเดียว ดูแลรักษาง่าย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานนั่นเอง

1.ต้นมะพร้าวคุณภาพให้ผลผลิตดกทั้งต้น
1.ต้นมะพร้าวคุณภาพให้ผลผลิตดกทั้งต้น
2.คุณฟ้า-หรือคุณอุดมรัตน์-นิลพัฒน์
2.คุณฟ้า-หรือคุณอุดมรัตน์-นิลพัฒน์

การผลิตและแปรรูป มะพร้าวขาว

ดังนั้น “วัชรินทร์ มะพร้าวขาว ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรไทยให้หันมาปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเพื่อสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการผลิตและการแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

คุณอุดมรัตน์ นิลพัฒน์ หรือคุณฟ้า ผู้ประกอบการชื่อดังด้านการผลิตและจำหน่ายมะพร้าวพันธุ์ดี และการแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร ที่ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัชรินทร์ มะพร้าวขาว ” ยืนยันว่าวันนี้ “มะพร้าว” กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ และพืชดาวรุ่ง ที่ตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการสูงมาก ทั้งต้นพันธุ์ ผลสด เนื้อในมะพร้าว และน้ำมะพร้าว เนื่องด้วยสรรพคุณต่างๆ ของมะพร้าวที่สามารถเข้าสู่กระบวนการแปรรูปได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมความงาม และอุตสาหกรรมยา

ซึ่งขณะนี้ “มะพร้าวไทย” ได้มีการส่งออกไปทั่วโลก เนื่องจากมะพร้าวเมืองไทยจะมีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่เนื้อหนา  มีความมันสูง  มีกลิ่นหอม  มีรสชาติหวาน  เนื่องจากองค์ประกอบด้านภูมิประเทศที่ทำให้ประเทศไทยมีการส่งออกมะพร้าวทั้งผลสดและแปรรูปเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และนำรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรปีนับหลายพันล้านบาทต่อปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.มะพร้าวต้นเตี้ยให้ผลผลิตสูง
3.มะพร้าวต้นเตี้ยให้ผลผลิตสูง

สภาพพื้นที่ปลูกมะพร้าว

คุณฟ้ายอมรับว่าพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดของเมืองไทยคงหนีไม่พ้น จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรองลงมา ก็คือ จ.ชุมพร ด้วยสภาพดินที่มีลักษณะเป็นดินทราย มีสภาพอากาศค่อนข้างชื้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตของมะพร้าวเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าวที่จังหวัดชุมพรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวคุณภาพอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งชุมพรยังมีฝนตกตลอดทั้งปี ทำให้มะพร้าวได้น้ำตลอดทั้งปี ไม่ค่อยประสบปัญหาเรื่องของโรคและแมลงศัตรูของต้นมะพร้าวเหมือนที่อื่นๆ

โดยเฉพาะ หนอนหัวดำ หรือ  ด้วงมะพร้าว ที่แทบจะไม่พบการระบาด ส่งผลให้มะพร้าวจากจังหวัดชุมพรมีชื่อเสียงในเรื่องของ “มะพร้าวคุณภาพ” นั่นเอง นอกจากนี้ “มะพร้าวชุมพร” ยังได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดชุมพรขึ้นชื่อด้านมะพร้าวคุณภาพดี เนื้อหนา คั้นได้น้ำกะทิมาก ได้กะทิที่ดี มีรสชาติดี หวาน มัน หอม ได้รสชาติของกะทิมะพร้าวแท้ๆ

ที่สำคัญจังหวัดชุมพรยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์มะพร้าวอย่าง “ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร” เพื่อให้ได้มาซึ่งมะพร้าวพันธุ์ดี เป็นมะพร้าวคุณภาพดีที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ ทำให้ชุมพรมีมะพร้าวคุณภาพดีที่สุด และมีสายพันธุ์มะพร้าวที่ดีกว่าแหล่งผลิตมะพร้าวอื่น มีมะพร้าวหลากสายพันธุ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนำไปปลูก  เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

แต่ปัจจัยหลักสำคัญในการ   “ปลูกมะพร้าว” ให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การคัดเลือกมะพร้าวสายพันธุ์ดี นอกเหนือจากการมีสภาพพื้นที่ที่ดี พื้นที่เหมาะสม สภาพอากาศเหมาะสม เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกษตรกรนำมะพร้าวที่ไม่ได้คุณภาพไปปลูก  ที่มีทั้งโรคและเชื้อด้วงมะพร้าวปะปนไปด้วย

เมื่อนั้นเกษตรกรก็จะได้   ต้นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ หรือต้นมะพร้าวอาจจะไม่ให้ผลผลิตเลยก็ได้ ที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก  ดังนั้น “สายพันธุ์มะพร้าว” จึงเป็นสิ่งแรกที่เกษตรกรควรศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อสายพันธุ์มะพร้าวไปปลูก ต้องเป็นสายพันธุ์มะพร้าวที่ผลิตจากสวน หรือแหล่งจำหน่ายพันธุ์มะพร้าวที่เชื่อถือได้  และมีการคัดสายพันธุ์มาให้แล้วเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยง ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในอนาคตได้อย่างแท้จริง

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.คุณวัชรินทร์และคุณแม่
4.คุณวัชรินทร์และคุณแม่
แปลงเพาะพันธุ์มะพร้าวภายในสวนปาล์มน้ำมัน
แปลงเพาะพันธุ์มะพร้าวภายในสวนปาล์มน้ำมัน

การเพาะพันธุ์มะพร้าว

เช่นเดียวกับ คุณอุดมรัตน์ นิลพัฒน์ หรือคุณฟ้า และคุณวัชรินทร์ ชูมาก คู่ชีวิต ที่มุ่งมั่นผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีเพื่อเกษตรกร ในฐานะที่ครอบครัวคุณวัชรินทร์เองก็เป็นชาวสวนมะพร้าวมาอย่างช้านาน ย่อมรู้และเข้าใจปัญหา และความต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างดี

โดยคุณฟ้าได้เปิดเผยว่าเดิมทีก่อนที่ตนเองจะมายึดอาชีพการทำธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวนั้น ตนเองได้เปิดร้านขายของชำอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร  เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเรื่อยมา แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจทำให้การขายสินค้าในช่วงนั้นค่อนข้างลำบาก คุณฟ้าจึงได้มองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว จึงตัดสินใจ “เพาะพันธุ์มะพร้าว” เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า จากการแนะนำของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ

ประกอบกับครอบครัวของคุณวัชรินทร์นั้นได้ยึดอาชีพทำสวนมะพร้าว และขายส่งลูกมะพร้าวให้กับตลาดอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากหากตนเองจะหันกลับมาต่อยอดทำธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าว เมื่อคุณฟ้าตัดสินใจได้เช่นนั้นจึงได้เริ่มต้นศึกษาเรื่องสายพันธุ์มะพร้าวแกง และมะพร้าวน้ำหอม คุณภาพ แบบค่อยเป็นค่อยไป รวมไปถึงการฝึกให้คนงานวิ่งดูตามสวนมะพร้าวภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวเฉพาะต้นที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวที่มีความแข็งแรง และมีความสมบูรณ์มากที่สุด

จนกระทั่งได้ค้นพบการทำสวนมะพร้าวแบบออร์แกนิกที่มีการปลูกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย แต่ให้ผลผลิตที่ดี ลูกสวย ลูกใหญ่ ทะลายดก คุณฟ้าจึงตัดสินใจขอซื้อลูกมะพร้าวแก่เพื่อนำมาลองเพาะที่สวนของตนเองเพื่อขยายพันธุ์ในเชิงธุรกิจ

5.คุณภาพพันธุ์แกงมะพร้าวคุณภาพ
5.คุณภาพพันธุ์แกงมะพร้าวคุณภาพ

จุดเด่นของมะพร้าว

ต่อมาไม่นานโรงงานอุตสาหกรรมที่คุณฟ้าได้เปิดร้านขายของชำอยู่นั้นก็ได้ปิดตัวลง ทำให้คุณฟ้าหันมาจับธุรกิจเพาะพันธุ์มะพร้าวจำหน่ายแบบเต็มตัวเมื่อปี 2520 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน ที่คุณฟ้าได้ทำการเพาะมะพร้าวดีไว้มากกว่า 300,000-1,000,000 ต้น เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกร และผู้สนใจปลูกมะพร้าว ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ได้แก่

  • สายพันธุ์พื้นเมืองชุมพร 1,
  • มะพร้าวแกงสายพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้

สายพันธุ์มาว่า ซึ่งจุดเด่นของมะพร้าวแต่ละสายพันธุ์มีดังนี้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.มะพร้าวสายพันธุ์พื้นเมืองชุมพร 1 หรือพันธุ์สวีลูกผสม 1

เป็นมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมกันระหว่างมะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย และพันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง (MYDxWAT) โดยลักษณะเด่นของมะพร้าวพันธุ์นี้ คือ มีอายุการตกผลค่อนข้างเร็ว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 5 ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 2,781 ผล/ไร่/ปี หรือคิดเป็นน้ำหนักแห้ง 572 กก./ไร่/ปี จากจำนวนมะพร้าว 22 ต้น/ไร่ ในส่วนของเนื้อมะพร้าวแห้งนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงถึง 68 เปอร์เซ็นต์ ทำน้ำกะทิที่ได้จะมีความหวาน มัน และหอม เป็นพิเศษ จึงเป็นมะพร้าวที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และน้ำมันมะพร้าว มากที่สุด

2.มะพร้าวแกงสายพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้

เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของชาวสวน จ.ชุมพร มานานโดยลักษณะเด่นของมะพร้าวสายพันธุ์นี้  คือ  มีลักษณะผลใหญ่  ผลดก ทะลายเยอะ เนื้อหนา มีความมันค่อนข้างสูง มีกลิ่นหอม และรสชาติหวาน จึงนิยมนำมาคั้นกะทิ และใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นส่วนใหญ่

3.มะพร้าวสายพันธุ์ “มาว่า”

เป็นมะพร้าวกะทิที่มีความมันเป็นพิเศษ มีขนาดลูกค่อนข้างเล็ก เรียวยาว แต่เนื้อในกลม มีเนื้อมะพร้าวค่อนข้างเยอะ มีค่าความมันสูงมาก ขณะนี้มะพร้าวสายพันธุ์ “มาว่า” เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศพม่า ที่มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แต่ในประเทศไทยเราเองยังพบการปลูกค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นมะพร้าวสายพันธุ์ใหม่

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.ใช้แรงงานคนดูแลพันธุ์มะพร้าวในแปลงเพาะ
6.ใช้แรงงานคนดูแลพันธุ์มะพร้าวในแปลงเพาะ

การบำรุงดูแลรักษาต้นมะพร้าว

โดยคุณฟ้ายอมรับว่า “มะพร้าวกะทิใต้” โดยเฉพาะ “จังหวัดชุมพร” นั้น จะเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพ ทั้งเรื่องของรสชาติ ความมัน และความหนาของเนื้อ เนื่องจาก จ.ชุมพร เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศที่เหมาะแก่การปลูกมะพร้าว คือ มีฝนค่อนข้างเยอะ พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความชื้นสูง จึงทำให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีและสมบูรณ์ อีกทั้งมะพร้าวยังเป็นพืชที่ชอบน้ำ และแสงแดด โดยมะพร้าวจะดูดน้ำและแสงแดดขึ้นมา เปลี่ยนเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้นและส่วนต่างๆ จึงมีคำพูดที่ว่า “เมื่อมะพร้าวได้ฝนแล้วยิ้ม ได้แดดแล้วหัวเราะ”นั่นเอง

นอกจากจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวแล้ว เรื่องของโรคและแมลงโดยเฉพาะ “หนอนหัวดำ หรือ ด้วงมะพร้าว” ยังไม่พบการระบาดในพื้นที่ จ.ชุมพร อีกด้วย เนื่องจากพื้นที่มีความชื้นสูง ทำให้ต้นมะพร้าวแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่า “ต้นพันธุ์มะพร้าวจากชุมพร” นั้น เป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีเชื้อของโรคหนอนดำหรือตัวด้วงแน่นอน โดยเฉพาะมะพร้าวพันธุ์ดี ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ การันตีด้วย “วัชรินทร์ มะพร้าวขาว ” ที่ได้คัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นวิธีการเพาะพันธุ์มะพร้าวที่เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ต้นพันธุ์แข็งแรงที่สุด

7.แปลงเพาะมะพร้าวภายในสวนปาล์มที่อาศัยทางปาล์มช่วงบังแสง
7.แปลงเพาะมะพร้าวภายในสวนปาล์มที่อาศัยทางปาล์มช่วงบังแสง

เคล็ดลับในการเพาะมะพร้าว

โดยคุณฟ้ามีเคล็ดลับในการเพาะมะพร้าว ที่เริ่มต้นจากนำผลมะพร้าวแก่มากองไว้ประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้ลูกมะพร้าวงอกออกมาโดยธรรมชาติ ไม่มีการปาดหัวมะพร้าวก่อน เพราะการ “ปาดหัว” ทำให้น้ำเข้าไปสู่จาวมะพร้าว และจะทำให้ลูกมะพร้าวเน่าจากด้านในได้ง่าย สร้างความเสียหายมากกว่า การปล่อยให้ลูกมะพร้าวงอกออกมาเองตามธรรมชาติ ที่สำคัญการให้ลูกมะพร้าวงอกออกมาเองนั้นจะทำให้ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์

ต่อมาจะนำลูกมะพร้าวมาเรียงไว้ในสวนปาล์มน้ำมัน บริเวณร่องปาล์มที่ได้ตัดหญ้าให้เตียนแล้ว โดยไม่ต้องมีแสลนพรางแสง เพราะสวนปาล์มเป็นพืชพี่เลี้ยงช่วยพรางแสงได้ดี ทำให้ลูกมะพร้าวโดนแดดได้เต็มที่ เพราะมะพร้าวจะนำแสงแดดมาปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงต้นได้ดี

แต่ถ้าหากลูกมะพร้าวไม่โดนแสงแดดเลยจะทำให้ลูกมะพร้าวดูดน้ำจากจาวภายในลูกมะพร้าวมาเลี้ยงลำต้น ที่จะทำให้ต้นพันธุ์ไม่แข็งแรง อ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว เนื่องจากสารอาหารในลูกจะค่อยๆ หมดไป ในที่สุดต้นพันธุ์ก็จะตายลงไปนั่นเอง ที่สำคัญการเพาะพันธุ์มะพร้าวนี้คุณฟ้าจะไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นป้องกันโรคและแมลง หรือใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้าวัชพืชภายในแปลงเพาะเด็ดขาด แต่คุณฟ้าจะเน้นใช้ธรรมชาติและชีวภาพป้องกันโรคและแมลงแทน อย่างการใช้ “ยาเส้น” ผสมน้ำ แทนการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

8.คนงานช่วยกันแกะเปลือกมะพร้าวเพื่อนำไปผาเอาเนื้อ
8.คนงานช่วยกันแกะเปลือกมะพร้าวเพื่อนำไปผาเอาเนื้อ
เนื้อมะพร้าวขาวแช่น้ำทำควาสะอาดก่อนส่งโรงงานแปรรูป
เนื้อ มะพร้าวขาว แช่น้ำทำควาสะอาดก่อนส่งโรงงานแปรรูป

การแปรรูปมะพร้าว

คุณฟ้ายอมรับว่าการเพาะพันธุ์มะพร้าวคุณภาพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะการเพาะมะพร้าว 100 ลูก จะได้ต้นพันธุ์มะพร้าวที่ดีเพียง 50-60% เท่านั้น ส่วนอีก 40% คือ ส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ ต้องทำการคัดทิ้งไป ด้วยเหตุนี้ต้นพันธุ์มะพร้าวจึงมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่เนื่องจากคุณฟ้ามีโรงงานแปรรูปมะพร้าวภายในพื้นที่ จึงสามารถนำมะพร้าวที่ไม่ได้คุณภาพเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปได้ทั้งหมด ด้วยการนำมะพร้าวมาปอกเปลือก ทำ มะพร้าวขาว ป้อนตลาดได้ เนื่องจากการเพาะพันธุ์มะพร้าวแบบธรรมชาตินี้จะมีเนื้อมะพร้าวมาก มีคุณภาพ เพื่อลดความเสียหายจากกระบวนการเพาะมะพร้าวได้เป็นอย่างดี

9.การขนส่งเนื้อมะพร้าวขาวด้วยรถควบคุมความเย็น
9.การขนส่งเนื้อ มะพร้าวขาว ด้วยรถควบคุมความเย็น มะพร้าวขาว มะพร้าวขาว มะพร้าวขาว มะพร้าวขาว

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายมะพร้าว

คุณฟ้ายืนยันในฐานะผู้ผลิตและผู้ประกอบการว่า ปัจจุบัน “ตลาดต้นพันธุ์มะพร้าว” เริ่มมีปัญหา เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมะพร้าวสามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมาย เช่น

เปลือกมะพร้าวสามารถนำมาสับให้ละเอียดผสมกับมูลสัตว์ ทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ หรือ

นำมาเป็นวัสดุเพาะต้นไม้ เนื่องจากสามารถอุ้มน้ำได้ดี หรือนำเส้นใยมายัดที่นอนส่งประเทศจีน

ก้านมะพร้าวตัดขายได้กิโลละ 60 บาท ตลอดจนทางมะพร้าวที่สามารถนำมาไปลงแปลงเพาะหอยแมลงภู่ และทางแห้งสามารถนำมาทำวู้ดเพลเลทได้ ให้ค่าความร้อนสูงมาก ส่วนต้นมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่บ้านได้  ในขณะที่กะลามะพร้าวให้ค่าความร้อนสูง สามารถนำมาอัดแท่งขายได้

นอกจากนี้ “เนื้ออ่อน” และ “น้ำมะพร้าว” สามารถนำมารับประทาน หรือประกอบอาหารได้ ที่สำคัญมีงานวิจัยจากประเทศจีนออกมาว่า “น้ำกะทิจากมะพร้าว” หากดื่มวันละ 1 แก้ว จะสามารถช่วยล้างลำไส้ได้ดี นี่คือผลผลิตที่ได้จากมะพร้าว ที่เรียกว่าทุกส่วนของมะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ที่ส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมะพร้าวปลูกง่าย การจัดการค่อนข้างง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ค่าการจัดการค่อนข้างต่ำ ให้ผลผลิตได้ยาวนานหลายสิบปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
10.ต้นพันธุ์มะพร้าวคุณภาพจากวัชรินทร์ มะพร้าวขาว
10.ต้นพันธุ์มะพร้าวคุณภาพจากวัชรินทร์ มะพร้าวขาว

การบริหารจัดการสวนมะพร้าว

คุณฟ้าฟันธงว่าการปลูกมะพร้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น เกษตรกรจะต้องดูแลตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกไปจนถึงให้ผลผลิตได้ โดยคุณฟ้ายินดีให้คำแนะนำและเผยวิธีการปลูกมะพร้าวให้กับแก่เกษตรกรทุกท่านที่สนใจปลูกมะพร้าว หรือเดินทางมาซื้อพันธุ์มะพร้าวที่นี่ เพื่อให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการปลูกมะพร้าวทุกคน

ภายใต้คำสอนของ “พ่อหลวง” หรือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่เคยตรัสไว้ว่า “เราจะอิ่มคนเดียวไม่ได้ เมื่อเห็นคนอื่นนั่งหิวอยู่ ถ้าเรามีเราต้องแบ่งปัน เราจะรวยคนเดียวไม่ได้ ต้องไปช่วยเหลือคนที่ยากจน ต้องแบ่งปันด้วย”

โดยเฉพาะวิธีการปลูกมะพร้าวให้ได้คุณภาพนั้น เริ่มต้นจากการนำต้นพันธุ์ไปวางไว้ในพื้นที่ปลูกก่อนประมาณ   1 อาทิตย์ เพื่อให้ต้นมะพร้าวปรับตัวได้ดี ปรับสภาพอากาศได้ก่อน จากนั้นขุดหลุมกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร ก่อนนำต้นพันธุ์ลงปลูก

โดยจะให้หน่อหันไปทางทิศตะวันออก และยังไม่ต้องกลบดิน เพื่อให้หน่อได้รับแสงแดดได้เต็มที่ก่อน หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ ค่อยกลบดิน โดยให้ต้นมะพร้าวส่วนที่ปาดหน้าไว้โผล่ขึ้นมาเพื่อให้ลูกมะพร้าวมีอากาศหายใจ และได้รับทั้งแสงแดด และได้รับน้ำฝนได้ดี จะทำให้หน่อมะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี และแข็งแรง หากเกษตรกรปลูกมะพร้าวตามวิธีข้างต้นแล้ว รับรองว่าต้นมะพร้าวนั้นจะให้ผลผลิตที่ดีในอนาคตแน่นอน

ปัจจุบันคุณฟ้าได้มีการเพาะต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีเอาไว้ประมาณ 300,000-1,000,000 ลูก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่ และยังไม่พอสำหรับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการมากขึ้น อีกทั้งการเพาะมะพร้าวให้ประสบความสำเร็จได้นั้นค่อนข้างยาก ต้องอาศัยเวลา ประสบการณ์ และความชำนาญ เป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรที่นำพันธุ์มะพร้าวไปปลูกเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ที่สำคัญสวนมะพร้าวของคุณฟ้านั้นการันตีได้ว่าไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะพันธุ์เด็ดขาด “หากเราใช้สารเคมีในการเพาะพันธุ์ และดูแลต้นมะพร้าวตลอด จะทำให้เกิดการสะสมสารเคมีในดินเป็นจำนวนมาก ดินก็จะเสีย ทำให้ดินแข็ง รากมะพร้าวไม่สามารถออกหากินได้ ส่งผลให้ต้นมะพร้าวไม่ออกลูก ให้ผลผลิตไม่ได้ หรือผลผลิตที่ออกมาก็จะมีแต่สารเคมีปนเปื้อน เมื่อผู้บริโภคซื้อมะพร้าวไปก็เท่ากับซื้อสารเคมีไปกินด้วย ด้วยเหตุนี้คุณฟ้าจึงไม่ใช้สารเคมีในการเพาะมะพร้าว และเน้นการดูแลต้นพันธุ์มะพร้าวแบบธรรมชาติ หรือจะใช้เพียงปุ๋ยคอกมูลสัตว์ในการบำรุงเท่านั้น”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้คุณฟ้ายังมีพื้นที่สวนมะพร้าวทั้งหมดกว่า 20 ไร่ เป็นแปลงแม่พันธุ์เพื่อนำผลผลิตมาเพาะพันธุ์ผลิตเป็นต้นพันธุ์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้าเท่านั้น ส่วนการผลิตและการแปรรูปส่งให้กับโรงงานนั้น คุณฟ้าจะรับซื้อผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรภายในพื้นที่ที่นำมะพร้าว ทั้งมะพร้าวแกง และมะพร้าวน้ำหอม ที่มีการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วงเย็น

โดยคุณฟ้าจะมีรถออกไปรับมะพร้าวกันถึงหน้าสวน ส่งเสริมการใช้ “ลิงกัง” ในการเก็บมะพร้าว เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานให้กับชาวสวน ก่อนจะผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปภายในโรงงาน ซึ่งคุณฟ้ายอมรับว่าธุรกิจนี้มีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญเจ้าของกิจการต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าและลูกน้องให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงธุรกิจต่อไปในอนาคตด้วย

สนใจมะพร้าวพันธุ์ดี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

“วัชรินทร์ มะพร้าวขาว” 119/4 หมู่ 10 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร.089-970-8313