ต้นจันทน์ผา ต้นไม้มงคล วิธีปลูกต้นจันทน์ผา ไม้มงคล จันทน์ผา
ต้นจันทน์ผา ต้นไม้มงคล วิธีปลูกต้นจันทน์ผา ไม้มงคล จันทน์ผา

รวมขั้นตอน วิธีปลูกต้นจันผา และดูแลรักษาจันทน์ผาด่าง การปลูกเลี้ยงจันทน์ผาด่าง

จันทน์ผาด่าง เป็น ต้นไม้มงคล “เรียกทรัพย์เข้าบ้าน”

คุณไพโรจน์ ดวงพลอย นักเล่น-สะสมไม้แปลก ไม้หายาก เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่เพราะเขารักต้นไม้จึงพยายามเสาะแสวงหาไม้ประดับที่เลี้ยงดูแลง่าย จนมาพบเข้ากับจันทน์ผา แต่จันทน์ที่เขาเลี้ยงพิเศษกว่า คือ เป็นจันทน์ผาด่าง

จันทน์ผาด่าง หรือ ไม้ประดับในกลุ่ม “ดราเซียน่า” (Dracaena) ยังคงเป็นไม้แปลก ไม้หายาก ของกลุ่มคนรักต้นไม้ไม้ใบที่นิยมนำมาจัดสวน หรือนำมาประดับไว้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพราะมีความโดดเด่นเป็นไม้ด่างที่มีลวดลายสวยงาม หากปลูกประดับในบ้านเรือนเชื่อว่าเป็น ต้นไม้มงคล เรียกทรัพย์เข้าบ้าน

อีกทั้งเป็นไม้ที่เลี้ยงดูง่าย ทนแล้ง และปลูกกลางแจ้งได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเหมาะสำหรับคนรักต้นไม้ที่ไม่มีเวลาดูแลรักษามากนัก

จันทน์ผาด่าง เป็นไม้ประดับหายากอีกตัวที่คุณไพโรจน์ให้ความสนใจ และพยายามเก็บสะสมมาปลูกประดับเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นไม้แปลก ไม้ด่าง และไม้หายาก ที่คนรักต้นไม้ระดับไฮเอ็นนิยม จนมีการประกวดในเวทีระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com) ได้ที่ คุณไพโรจน์ ดวงพลอย

โทรศัพท์ 08-1819-3144 

เสน่ห์ของจันทน์ผาด่าง

เสน่ห์ของจันทน์ผาด่าง คือ มีรูปทรงใบหลากหลายรูปแบบ เช่น ใบตั้งตรงยาว ใบสั้นแข็ง ใบทรงน้ำตก ใบทรงน้ำพุ ใบเป็นลอนๆ และอีกหลายประเภทมากมาย และยังเป็นไม้ประดับที่มีฟอร์มใหญ่ มีความทนทานต่อโรค ปลูกเลี้ยงง่ายในดินทุกพื้นที่ นี่คือเสน่ห์ของจันทน์ด่าง

จันทน์ผาพบกระจายในทุกภาคของประเทศ และประเทศข้างเคียง มีลำต้นขนาดใหญ่ เป็นชนิดที่สามารถเกิดความหลากหลายได้มากจากการเพาะเมล็ด เช่น จันทน์ผาจิ๋ว จันทน์ผาคอมแพค จันทน์ใบเข้ม เป็นต้น รูปร่างใบจะผันแปรตามอายุและสภาพแสงที่ต้นไม้ได้รับด้วย

2.คุณไพโรจน์-ดวงพลอย-นักเล่น-สะสมไม้แปลก-ไม้หายาก
2.คุณไพโรจน์-ดวงพลอย-นักเล่น-สะสมไม้แปลก-ไม้หายาก
3.จันทน์ผาทะเลขอบขาว
3.จันทน์ผาทะเลขอบขาว
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th

สายพันธุ์จันทน์ผาด่าง ต้นไม้มงคล

ทั้งนี้จันทน์ผาด่างก็มีหลายลักษณะเช่นกัน แต่เขาจะเลือกตัวที่มีฟอร์มพุ่มใหญ่อลังการ ลายด่างแถบชัดเจน และสายพันธุ์นิ่ง โดยเสาะหาจากตลาดต้นไม้ใหญ่ๆ เช่น สวนดังใน จ.ลพบุรี เป็นต้น จนได้จันทน์ผาด่างลายสวยๆ ไว้จำนวนมาก ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล

ปัจจุบันมีประมาณเกือบ 100 สายพันธุ์ จันทน์ผาด่างมีความหลากหลายด้านพันธุกรรมสูง ทั้งเกิดจากเมล็ด หน่อจากต้นแม่ หรือแม้กระทั่งการกลายพันธุ์ เช่น เพชรดวงพลอย จันทน์ผาน้ำตก จันทน์ผาทะเล และจันทน์ผาน้ำพุ เป็นต้น

คุณไพโรจน์บอกลักษณะเด่นของจันทน์ผาแต่ละรูปทรงแก่ทีมงานไม้ดอกฯว่า จันทน์ผาด่างน้ำตก ลักษณะใบจะขนาดใหญ่และยาว, จันทน์ผาน้ำพุ ใบจะเรียวเล็ก และจันทน์ผาด่างทรงธรรมชาติทั่วไป

ส่วนทรงใบสั้น เขาเรียกว่า จันทน์ผาทรงไจแอนท์ ลักษณะเด่น คือ ใบสั้น กระชับ ฟอร์มดี ทั้งหมดรวมแล้วกว่า 100-200 กระถาง เต็มพื้นที่บริเวณบ้าน

4.จันทน์ผาด่าง-ต้นใหญ่-ปลูกประดับไว้ริมทางเดิน
4.จันทน์ผาด่าง-ต้นใหญ่-ปลูกประดับไว้ริมทางเดิน

ลักษณะเด่นของ จันทน์ผาด่างเพชรดวงพลอย

ไฮไลท์ของสวน คือ เพชรดวงพลอย เป็นจันทน์ผาด่างที่คุณไพโรจน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เกิดจากการผสมระหว่างไม้กลุ่มจันทน์ผากับกลุ่มวาสนา แต่พิเศษกว่า คือ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่าง วิธีปลูกต้นจันผา คือ เกิดลักษณะการผสมผสานอย่างลงตัวของไม้กลุ่มวาสนาที่มีใบกว้าง และเป็นลอน ไม่ยาวมาก ใบค่อนข้างสั้นด้วยซ้ำ บวกเข้ากับเชื้อพันธุ์จันทน์ผาด่างไจแอนท์ที่มีใบสั้นนั่นเอง

จึงสรุปลักษณะเด่นของเพชรดวงพลอยได้ว่า ใบสั้น หน้าใบกว้าง และเป็นลอน ฟอร์มต้นกระชับ ที่สำคัญคุณไพโรจน์ได้ทดสอบแล้วว่ามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เช่น จากการทดลองปลูกเลี้ยงไม้กลางแดดนานๆ พบว่าใบไม่เหี่ยวง่าย และใบล่างไม่หลุดร่วง หรือทิ้งใบง่าย เป็นต้น

คุณไพโรจน์พูดถึงแหล่งที่มาของเพชรดวงพลอยว่า ไปซื้อต้นมาจากสวนดังใน จ.ลพบุรี ครั้งแรกที่เห็นเป็นใบด่างแบบสเตียร์ กล่าวคือ ลายด่างไม่ครบหมดทุกใบ เพราะถ้าด่างทุกใบ เขาจะเรียกว่าด่างก็อปปี้ พอนำมาปลูกใช้เทคนิคไล่ตัดตาไม้ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ยอดใหม่แทงออกมา ค้นหาเซลล์ด่างของพืช

ทุกใบสามารถแตกหน่อได้ทุกข้อปล้องเลย ถ้าต้นมีเชื้อด่าง เมื่อต้นแทงยอดใหม่ที่สมบูรณ์ก็จะได้เซลล์ด่างด้วย หน่อลูกจะมีลักษณะตรงตามต้นแม่ทุกประการ ต้นแม่ขาวทั้งต้นจะได้ลูกขาวทั้งต้นเช่นกัน

“ผมก็ไล่ไปนานเหมือนกันกว่าจะได้ตัวนี้มา ใช้เวลาเกือบ 10 ปี กว่าจะตัดและแตกหน่อขึ้นมา รอจนกว่าจะด่างสมบูรณ์ เป็นด่างก็อปปี้ อย่างตัวนี้ตัดออกมาครึ่งหนึ่งเขียว อีกครึ่งหนึ่งด่างขาว หน่อที่เกิดขึ้นทางครึ่งฝั่งไหนก็จะได้ผลตามนั้น เช่น เกิดทางฝั่งด่างขาวก็จะได้หน่อใบด่าง หรือถ้าหน่อไหนที่ออกมาตรงกับใบที่เขียว หน่อนั้นก็จะออกมาเขียวตาม” คุณไพโรจน์เผยเทคนิคการค้นหาเซลล์ด่างของต้นจันทน์ผาด่าง

5.การตอนกิ่งใช้เวลาประมาณ-1-2-เดือน-จะเห็นรากงอก
5.การตอนกิ่งใช้เวลาประมาณ-1-2-เดือน-จะเห็นรากงอก

ตอนนี้ตลาดยังมีไม่มาก เพราะราคาแพงมาก เซียนรุ่นใหญ่เขาซื้อไปขยายกัน

คุณไพโรจน์อธิบายวิธีการเลี้ยงเพิ่มเติมว่า หน่อที่ออกมาเป็นสีขาวทั้งต้น หากเราเลี้ยงไม่ถูกวิธีจะมีปัญหาตามมา เช่น ตั้งวางกลางแดดร้อนๆ ต้นก็จะเน่า เพราะใบไม่มีสีเขียวที่จะสร้างคลอโรฟิลล์เลย

“ต้นนี้ต้นแม่มันด่างนิดเดียว แต่หน่อออกมากลับขาวทั้งหมด  และถ้าใบแม่มันเขียวมันก็จะเขียว บางทีใบอาจจะด่างนิดเดียวมันอาจจะออกมาด่างสวยเลยก็มี”

จันทน์ผาด่างมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการด่างที่เกิดขึ้นกับใบ เช่น ถ้าด่างครึ่งเดียวเรียกว่า ลายสเตียร์, ถ้าด่างขาวทั้งซ้าย-ขวา แต่แถบกลางเป็นสีเขียว จะเรียกว่าลายก็อปปี้ และอื่นๆ อีกหลายตัว

ปัจจุบันจันทน์ผาด่างเพชรดวงพลอยนี้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชื่นชอบ นักเล่นไม้ เป็นจำนวนมาก ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รวมถึงผู้นิยมจันทน์ผาด่างจากต่างประเทศ เพราะได้มีการประกวดพันธุ์ไม้แปลก ไม้หายาก ในงานใหญ่ๆ ระดับประเทศ ทำให้ชื่อเสียงของจันทน์ผาในวงการไม้ดอกไม้ประดับ และไม้แปลกหายาก

“ตอนนี้ในตลาดยังมีไม่มาก เพราะราคาแพงมาก เซียนรุ่นใหญ่เขาซื้อไปขยายกัน เพราะต้นนี้เคยประกวดได้ถ้วยพระราชทานยอดเยี่ยมด้วย” คุณไพโรจน์กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

การตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุด
การตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุด
ส่วนต้นตอปล่อยทิ้งไว้-ต้นจะแตกหน่อใหม่ออกมา
ส่วนต้นตอปล่อยทิ้งไว้-ต้นจะแตกหน่อใหม่ออกมา

การขยายพันธุ์จันทน์ผาด่าง

วิธีปลูกต้นจันผา ด่าง (D.cochinchinensis variegated) อาจมีรสนิยมแตกต่างกัน มีทั้งผู้ปลูกเลี้ยงเพื่อการค้า และเพื่อสะสมเป็นไม้จัดสวน สำหรับบ้านสวนไพโรจน์จะเน้นการพัฒนาสายพันธุ์และขยายพันธุ์สำหรับนักเล่นไม้ประดับจันทน์ผาด่างที่ทรงคุณค่า ไม้มงคล ไม้มงคล ไม้มงคล  ไม้มงคล ไม้มงคล ไม้มงคล ไม้มงคล ไม้มงคล

คุณไพโรจน์บอกว่า วิธีปลูกต้นจันผา สามารถ วิธีปลูกต้นจันผา ไว้กลางแจ้งได้ เป็นไม้จัดสวนได้เลย โดย วิธีปลูกต้นจันผา จะใส่กระถางขนาดใหญ่ ตั้งไว้บริเวณแนวทางเดินในสวน และอีกส่วนหนึ่งปลูกลงดินประดับไว้ในพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้าน มุงหลังคาซาแรนบางๆ ให้แสงแดดส่องผ่านได้บ้าง ซึ่งส่วนนี้เป็นไม้ที่เขาเก็บไว้ขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์จันทน์ผา ทำได้โดยการตอนกิ่ง ทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ ด้วยการทำแผลบริเวณกิ่งโดยการตัดท่อลำเลียงอาหารของพืช จากนั้นหุ้มด้วยขุยมะพร้าว ชุบน้ำพอหมาดๆ มัดให้แน่น

เมื่อเกิดรากจะทำการตัดลำต้นบริเวณโคนต้น ให้มีรากติดมาด้วย แล้วนำไปปลูกในกระถางใหม่

แต่ วิธีปลูกต้นจันผา ของคุณไพโรจน์แตกต่างตรงเวลาตอนกิ่งเสร็จ เขาจะตัดส่วนยอดของกิ่งตอนนั้นไปปักชำต่อเลย วิธีนี้คนในวงการน้อยคนจะรู้ ต้นเติบโตได้ตามปกติ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จะเห็นออกรากงอกขึ้นมาใหม่

ส่วนต้นตอ ปล่อยทิ้งไว้ ต้นจะค่อยๆ แตกหน่อใหม่ออกมารอบลำต้น มากน้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น เมื่อหน่อแทงรากใหม่ออกมาจึงตัดแยกไปปลูกได้ แต่กว่าจะแยกไปปลูกได้ต้องใช้เวลานาน เพราะจันทน์ผาด่างโตช้ามาก ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุด การจะทำให้ได้จำนวนมากๆ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม้มงคล ไม้มงคล ไม้มงคล ไม้มงคล

วัสดุเพาะชำ ไม้มงคล

วัสดุเพาะชำ ใช้ขุยมะพร้าวชุบน้ำพอหมาดๆ ผสมกับทราย นำเครื่องปลูกใส่กระถางพลาสติกกดให้แน่น นำหน่อจันทน์ผาด่างจุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วปลูกลงเครื่องปลูก กดให้แน่นพอประมาณ จากนั้นวางลงในถุงพลาสติก หุ้มให้มิดชิด มัดเชือก มัดยาง จะเห็นไอน้ำจากขุยมะพร้าวขึ้นมาปกคลุมในถุง ใช้เวลาในการออกราก 1-2 เดือน จะได้ต้นและรากที่สมบูรณ์ แข็งแรง นำไปเปลี่ยนดินใหม่ และพักฟื้นสักระยะ ก็จำหน่ายแก่ลูกค้าได้

“ถ้าเป็นเพาะเมล็ดไม่ต้องอบ เมล็ดจะมีเปลือกนิ่มๆ ให้แกะออก แล้วเอาเม็ดในแข็งๆ มาฆ่าเชื้อราหน่อย แล้วก็ปลูกลงดิน หรือขุยมะพร้าว ก็ได้ แล้วมันจะแตกหน่อออกมาเอง” คุณไพโรจน์ กล่าว

การปลูกเลี้ยงจันทน์ผาด่างคุณไพโรจน์บอกว่าไม่ยาก มี วิธีปลูกต้นจันผา เพียงแค่ใช้ดินปลูกที่ร่วนซุย โดยใช้ดิน+ใบก้ามปู+แกลบ+หินภูเขาไฟ+กาบมะพร้าวสับ อย่างละ 1 ส่วน ทั้งหมด ยกเว้นดินใช้ 2 ส่วน และถ้ามีถ่านดำจะนำมาผสมด้วยก็ได้ จะทำให้ต้นจันทน์ผางามขึ้น เพราะในถ่านมีคาร์บอนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

6.ใช้ปลูกต้นจันผา-ใช้ดินปลูกที่ร่วนซุย-อย่าให้มีน้ำขัง
6.ใช้ปลูกต้นจันผา-ใช้ดินปลูกที่ร่วนซุย-อย่าให้มีน้ำขัง

การให้น้ำ จันทน์ผาด่าง

ควรรดน้ำอย่างไร..จึงจะดีที่สุด เขาตอบว่าต้องเรียนรู้นิสัย ธรรมชาติของจันทน์ผาแต่ละชนิด แต่ละต้น ว่าต้องการปริมาณน้ำมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเมื่อก่อนเขายอมรับว่าก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้มากนัก รดน้ำตั้งสปริงเกลอร์จับเวลา เพราะสะดวกสบาย แต่ระยะหลังเขาเริ่มมาสังเกตเห็นว่าต้นไม้ได้รับน้ำไม่ทั่วถึง บางต้นได้รับปริมาณมากเกินไป บางต้นน้ำไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนวิธีมาลากสายยางเดินฉีดเองทุกเช้า

วิธีการรดน้ำ เขาแนะนำว่าพยายามอย่าให้น้ำขังแช่บนยอดนานๆ เนื่องจากการที่น้ำขังบนยอดอยู่ตลอด มีผลต่อการแทงยอดใหม่ จะทำให้ยอดเน่า ดังนั้นทางที่ดีควรรดน้ำที่โคนต้นเท่านั้น

รดน้ำ 1-2 วัน/ครั้ง หรือนานกว่านั้น คุณไพโรจน์แนะนำว่า เวลาแดดแรงๆ อย่ารดน้ำ เพราะน้ำที่ค้างอยู่ตามยอดใบเกิดความร้อนจะทำให้ใบไหม้ โดยสวนจะรดช่วงเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน หากเป็นช่วงฤดูฝนไม่ต้องรดเลยก็ได้ เพราะเป็นไม้ทนแล้ง ส่วนโรคแมลงไม่มีรบกวนเลย

การใส่ปุ๋ย จันทน์ผาด่าง

เรื่องปุ๋ย คุณไพโรจน์กล่าวว่า ปกติสวนนิยมใช้ปุ๋ยละลายช้า ยี่ห้อออสโมโค้ท เพราะง่ายต่อการจัดการสวน ใส่ 1 ครั้งอยู่ได้นานถึง 3 เดือน ข้อดีอีกอย่าง คือ ปุ๋ยมีความเข้มข้น ไม่รุนแรงเกินไป เพราะถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปต้องมาเจือจางน้ำเปล่าก่อน ไม่เช่นนั้นหากปุ๋ยมีความเค็มมาก จันทน์ผาด่างใบจะไหม้ ดังนั้นเวลาเขาใส่ปุ๋ยจะให้ที่ขอบกระถางไว้ก่อน และเป็นการกระตุ้นให้ต้นแตกรากดี รากแผ่ขยายด้วย

การปลูกจันทน์ผาด่างไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีความเอาใจใส่ดูแล เข้าใจถึงธรรมชาติของต้นไม้ให้ได้ เพราะไม้แต่ละชนิด แต่ละต้น มีการดูแลแตกต่างกันไป จันทน์ผาเป็นไม้ที่ถือว่าทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทนทุกฤดู แต่ไม่ชอบน้ำขัง ควรดูแลเรื่องการระบายน้ำ ถ้าท่านผู้ปลูกดูแลเอาใจใส่ ท่านก็จะได้จันทน์ผาด่างฟอร์มสวย แข็งแรง สมบูรณ์ ไว้ปลูก และประกวด หรือขยายพันธุ์ต่อไป

7.จันทน์ผาเขาชะเมาด่าง-แถบขาวเขียว
7.จันทน์ผาเขาชะเมาด่าง-แถบขาวเขียว

ลักษณะเด่นของจันทน์ผาด่างเขาชะเมา

นอกจากจันทน์ผาด่างเพชรดวงพลอยแล้ว เขายังเก็บสะสมไม้ด่างตระกูลดราเซียน่าอีกหลายตัว เช่น จันทน์ผาด่างเขาชะเมา คุณไพโรจน์เล่าว่า ซื้อต้นเล็กมามีรอยด่างแค่ 2-3 ใบ จันทน์ผาชนิดนี้จะไม่เหมือนจันทน์ผาชนิดอื่น คือ มีการขยายพันธุ์คล้ายทิลแลนด์เซียเลย ถ้าใครรู้จัก กล่าวคือ เมื่อออกดอกแล้วดอกร่วงโรยไป ต้นจะหยุดการเจริญเติบโตทันที จากนั้นต้นจะดำรงเผ่าพันธุ์โดยการแตกหน่อแทนประมาณ 2-3 หน่อ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ด้วย

แต่ที่นี่พิเศษกว่าที่อื่น คือ เป็นลักษณะด่างขาว ขอบจะใหญ่ ใบชี้ตั้งตรง ต้นนี้เกิดจากไม้เมล็ด

ลักษณะเด่นของเขาชะเมา ใบกว้าง ขอบใบต้องตั้งฉากคล้ายกับคมใบเลื่อย จะไม่เหมือนกับชนิดอื่น ถ้าใช้มือลูบสวนขึ้นจากปลายใบเข้าหาต้นจะรู้เลย ซึ่งเขาชะเมาจะมีหลายอย่าง ทั้งชนิดใบเหลือง และใบขาว เหมาะนำไปจัดสวนกลางแจ้งอย่างยิ่ง เพราะใบจะไม่เหี่ยวเฉาง่าย ตั้งตรง สู้แดดได้สบาย

8.จันทน์หนูสัมผัสขอบใบจะไม่สาก-ลำต้นไม่ใหญ่มาก
8.จันทน์หนูสัมผัสขอบใบจะไม่สาก-ลำต้นไม่ใหญ่มาก

ลักษณะเด่นของจันทร์แดงอีสาน

จันทร์แดงอีสาน (D.cinnabari) เป็นไม้หายาก และเลี้ยงยากมาก คนในวงการ หรือเหล่านักเล่น-เลี้ยงกัน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด เพราะโดยธรรมชาติจะพบในป่าเฉพาะในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เช่น ลพบุรี และนครราชสีมา มีลักษณะเด่น คือ ใบแคบ โค้ง และขอบใบคม

แต่คนส่วนมากนิยมปลูกเลี้ยง จันทน์แดงใต้/จันทน์หอม มากกว่า มีสีของใบคล้ายกับต้นจันทน์แดงอีสาน คือ เป็นสีเหลือง และสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง เป็นวิธีที่ดีที่สุด

9.บริเวณแนวทางเดินในสวน
9.บริเวณแนวทางเดินในสวน
จันทน์หนูด่าง
จันทน์หนูด่าง

จุดเด่นของสวนจันทน์ผาด่าง

จุดเด่นของสวนจันทน์ผาแห่งนี้จะนำปลูกลงดินเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับคนที่จะนำไปจัดสวน ส่วนผลพลอยได้อีกประการ คือ ต้นจะไม่โทรมง่าย ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา

แต่สำหรับไม้ปลูกในกระถาง โดยเฉพาะต้นที่ตั้งวางในโรงเรือน หรือในที่ร่ม เมื่อจะย้ายปลูกลงดินต้นจะชะงักการเจริญเติบโต ส่งผลทำให้ใบเหี่ยว ซึ่งสวนเรารู้ทันปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงเลี้ยงไม้ตามธรรมชาติ ลำต้นและใบแข็งแรง จะแกร่ง แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนได้ดี  ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา

ไม้ประดับที่เขาเลี้ยงนอกจากตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองแล้ว ยังสร้างรายได้จำนวนหนึ่งให้เขาด้วย เพราะด้วยความที่เป็นไม้แปลก ไม้หายาก จึงเป็นที่ต้องการของนักเล่นไม้ ไม่ว่าจะเป็นจันทน์แดงอีสาน จันทน์แดงใต้ จันทน์ผาเขาชะเมาด่าง บอนไซตะโกด่าง รักแรกพบด่าง ที่เขาเก็บสะสมมากว่า 10 ปี จันทน์ผาด่างจำนวนหนึ่งที่เขาขยายพันธุ์ได้ก็ทยอยขายให้กับนักเล่น ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา ต้นจันผา

ในด้านความนิยมของจันทน์ผาด่าง ปัจจุบันถือว่าดีทีเดียว เพราะความต้องการของนักสะสมไม้ยังมีความต้องการอยู่  บางคนเล่นไม้ชนิดนี้มานานแล้ว แต่ก็ยังเสาะแสวงหาไม้ฟอร์มแปลกๆ สวยๆ ยังไม่ครบกับความต้องการ นักสะสมรุ่นใหม่ก็มีมากขึ้นทุกวัน ไม้ตัวดีๆ ก็อยู่ในมือนักสะสม ไม่ได้ขยายพันธุ์ออกมา

10.จันทน์ผาด่าง-พุ่มสวย-ฟอร์มกระชับ
10.จันทน์ผาด่าง-พุ่มสวย-ฟอร์มกระชับ

ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงจันทน์ผาด่าง ต้นจันผา

ปัญหาในการเลี้ยงดูจันทน์ผาด่าง จากประสบการณ์ของคุณไพโรจน์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสารเคมีที่ปลิวมากับลม และฝุ่นละออง และเรื่องเชื้อราที่อยู่ในดิน

“เวลาปลูกลงดินเราต้องฉีดยากันเชื้อราลงดินบ้าง แต่ผมมีอายุมากแล้วจะไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับสารเคมีมาก จะปลูกแบบธรรมชาติมากกว่า โดนแดด โดนฝน บางทีมันก็เป็นจุดๆ บ้าง เราต้องยอมรับสภาพมัน ปลูกแบบนี้จะทำให้ต้นแกร่ง แข็งแรง เมื่อขุดไปจัดสวน ลำต้นก็จะแข็งแรง”

การปลูกลงดิน เวลาแดดรุนแรงอย่าเอาไปลงดิน จะทำให้ต้นเหี่ยวโทรมเลย ไม้ไม่แข็งแรง เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยทำงานกลางแดด เมื่อไปเจอแดดจัดก็จะทนไม่ไหว

“ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะ เราดูแลเขา ให้ความรักกับเขา จะเจริญเติบโตดี ผมสังเกตนะแค่ผมไม่อยู่เพียง 2-3 วัน กลับมาใบเหี่ยวเลย บางต้นดูเหมือนใบไหม้ และบางทีไปต่างประเทศ กลับมาบางทีไม้ตายก็มี บางทีไปนานเป็นครึ่งเดือน  หรือเป็นเดือนๆ ไม้ตาย ทั้งที่เราบอกให้คนงานรดน้ำตามวันเวลาที่กำหนด แต่ก็ยังมีตาย” คุณไพโรจน์พูดให้แง่คิดทิ้งท้าย

อุปสรรคในการดูแลจันทน์ผาด่างไม่มีอะไรมาก ขอให้ดูแลเอาใจใส่ หากเรามีงานประจำทำก็ใช้เวลาว่างช่วงเย็น หรือหลังเลิกงาน และวันหยุด ยิ่งในช่วงหน้าฝนต้นไม้จะสดชื่น เป็นช่วงผลิตหน่อใหม่ๆ ได้ดี ดูแลเรื่องแมลงรบกวนใบ เชื้อราน้ำค้าง และหมั่นตรวจดูแลไม่ให้น้ำขังที่ต้นไม้ก็พอ

ถือว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่คิดอยากจะหาอะไรทำในเวลาว่าง สามารถปลูกเลี้ยงได้เอง เลี้ยงเล่นๆ ให้มีประสบการณ์ ฝึกการขยายพันธุ์ เรียนรู้วิธีการจำหน่าย ทำควบคู่ไปกับงานประจำ ทั้งยังเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ขอขอบคุณข้อมูล คุณไพโรจน์ ดวงพลอย โทรศัพท์ 08-1819-3144

Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th