เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ต้นทุนต่ำ ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 6-10 กิโลกรัมต่อไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกข้าว

ขณะนี้วงการข้าวไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติรอบด้าน ทั้งภัยแล้ง และราคาข้าว ที่ได้ยินแล้วปวดใจทุกครั้งไป หนทางรอดใดที่ทำให้ต้นทุนลดลง และข้าวมีคุณภาพ ความปลอดภัย มากที่สุด ชาวนาควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาการศึกษารูปแบบนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

วิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการค้า การขาย เพราะเหล่านี้เป็นการพัฒนายกระดับขีดความสามารถ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต และความมั่งคั่ง ยั่งยืน ของชาวนาในระยะยาว

1.หมู่บ้านผลิตเมล้ดพันธุ์ใช้เครื่องหยอดผลิตข้าวคุณภาพ
1.หมู่บ้านผลิตเมล้ดพันธุ์ใช้เครื่องหยอดผลิตข้าวคุณภาพ
2.บรรจุข้าวปลูกลงในกระป๋อง
2.บรรจุข้าวปลูกลงในกระป๋อง
ทำการหยอดไปเรื่อยๆ
ทำการหยอดไปเรื่อยๆ

การใช้เครื่องหยอดข้าวไทยหยอด ตราพลายตะวัน จาก บ.โปเจคฟิลด์ จก. ทำนาหยอดน้ำตม

อีกทางออกที่ได้ผล คือ รูปแบบการทำนาหยอดน้ำตม นาในเขตชลประทานอู่ข้าวอู่น้ำ สำคัญที่ปลูกข้าวเพื่อการค้า ต่างให้การยอมรับว่า “เครื่องหยอดข้าวไทยหยอด ตราพลายตะวัน” ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท โปรเจคฟิลด์ จำกัด เป็นอีกนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เป็นผู้ช่วยที่เหมาะสม

และดีที่สุด ในห้วงสถานการณ์วิกฤติ เพราะประสิทธิภาพ และข้อดี ประหยัดทั้งต้นทุน เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย เวลา ทดแทนแรงงานการดูแลง่าย ผลผลิตข้าวได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เข้ากับกระแสโลกในเวลานี้ ที่ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย

ชาวนาหัวก้าวหน้าลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นนาเขตชลประทาน ตั้งแต่พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ปทุมธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ เหล่านี้เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของไทย ต่างประยุกต์ทำนาหยอดน้ำตมด้วยเครื่องหยอดข้าวพลายตะวันทั้งสิ้น เพราะใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 6-10 กิโลกรัมต่อไร่ จึงช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และประหยัดแรงงาน ลงทุนคุ้มค่า

3.ข้าวแตกกอชิดจนแทบมองไม่เห้นแถว
3.ข้าวแตกกอชิดจนแทบมองไม่เห้นแถว
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ข้าวนาหยอดบาง-โรคแมลงน้อย
เครื่องหยอดเมล็ดข้าว ข้าวนาหยอดบาง-โรคแมลงน้อย

ข้อดีของการทำนาหยอดน้ำตม

ชาวนารายย่อยหลายรายเมื่อได้ทดลองนาหยอดด้วยเครื่องหยอดข้าวพลายตะวันฯ พบว่าต้นทุนเดิมของการทำนาหว่านเฉลี่ย 4,000-6,000 บาทต่อไร่ เมื่อทำนาหยอดกลับลดลงกว่าครึ่ง หรือเฉลี่ยเพียง 1,250-3,000 บาทต่อไร่ เพราะต้นทุนการทำนาหว่านจะสิ้นเปลืองมากกว่า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่สำคัญนาหยอดไม่ได้เน้นสารเคมี การกำจัดทั้งวัชพืช และศัตรูพืช ข้าวจึงปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงเหมาะสมกับนาทุกภาค โดยเฉพาะในเขตชลประทานทั่วทุกภาคของประเทศไทย และต่างประเทศ

4.ชาวนาวางใจเครื่องหยอดข้าวพลายตะวัน
4.ชาวนาวางใจเครื่องหยอดข้าวพลายตะวัน

ข้อดีของ เครื่องหยอดเมล็ดข้าว

ข้อสำคัญเครื่องหยอดข้าวใช้งานง่าย ประหยัดเวลา รวดเร็ว ประหยัดเวลาดีมาก ต่อวันสามารถทำได้ 20-30 ไร่ขึ้นไป สบายๆ ดูแลง่าย อุปกรณ์สามารถซื้อตามท้องตลาด เพราะเครื่องหยอดฯ ถูกออกแบบมาไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานจึงสามารถเปลี่ยนได้เอง ไม่ยุ่งยาก

เครื่องหยอดเมล็ดข้าวใช้ต่อพ่วงรถไถนาเดินตาม นั่งหยอดสบาย ไม่เหนื่อย กลไกทำงานง่าย การขนย้ายง่าย การบำรุงรักษาง่าย การทำนาหยอดด้วยเครื่องหยอดข้าวไทยหยอด นอกจากช่วยชาวนาลดต้นทุนระยะยาว ลงทุนปีเดียวคุ้ม กำไร 12,000 บาท/ไร่ ผลผลิตคุณภาพปลอดสารพิษ

เนื่องจากข้าวที่เป็นแถวระเบียบ กำจัดวัชพืชง่าย มีช่องแถว อากาศปลอดโปร่ง มีช่องว่างระหว่างแถว และข้าวมีระยะห่างช่วงข้าวแตกกอได้เต็มที่ ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ข้าวกอใหญ่ เมล็ดข้าวได้น้ำหนักดี คุณภาพการขัดสีดีกว่า ราคาจึงดีกว่า  โดยเฉพาะการประยุกต์นาหยอดมาปลูกข้าวพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ยิ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ปลูก และผู้บริโภค อีกด้วย

5.แช่เมล็ดพันธุ์-1-คืน-แล้วนำขึ้นมารองอก-1-วัน
5.แช่เมล็ดพันธุ์-1-คืน-แล้วนำขึ้นมารองอก-1-วัน

รายได้จากผลผลิตข้าว

ชาวนายุคใหม่หัวใสลงทุนเครื่องหยอดข้าว พลายตะวันรุ่น 9 ได้กำไร 2 ต่อ ทั้งทำนาของตน และรับจ้าง คืนทุนไว โดยมีอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ย 10 ลิตรต่อวัน (พื้นที่เฉลี่ย 30 ไร่) ในโซนภาคกลาง ค่าจ้างมี 2 ราคา คือ ไร่ละ 600 บาท ใช้ข้าวปลูกผู้รับจ้างเอง เจ้าของนาเตรียมดินไว้ให้อย่างเดียว ส่วนราคาไร่ละ 400 บาท เป็นข้าวปลูกของผู้จ้าง

ชาวนาควรปรับเปลี่ยนวิธี โดยหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ และคุณภาพข้าว ให้สามารถแข่งขันได้ดีมากขึ้น ในยุคของการแข่งขันสูงเช่นนี้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับใช้เทคโนโลยีการผลิตและหลักวิชาการที่กรมการข้าวแนะนำ เครื่องหยอดเมล็ดข้าว เครื่องหยอดเมล็ดข้าว เครื่องหยอดเมล็ดข้าว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อไปได้ที่ คุณระวิฉาย 087-677-0596 และคุณภูมิ 084-381-3001 เครื่องหยอดเมล็ดข้าว