การปลูกมันสําปะหลัง ผลิตมากกว่า 6 ตัน/ไร่ บอกเลยไม่ยาก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกมันสําปะหลัง 1,000 ต้น/ไร่ ให้ผลผลิตสูง

กลับมาอีกครั้งกับ การปลูกมันสําปะหลังที่มุ่งเน้นการปรับปรุงดินให้มีชีวิต ตลอดจนกระบวน การปลูกมันสําปะหลัง โดยเน้นการดูแลแบบอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารจำเป็นด้วยระบบ “ พิมายโมเดล ”จนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรมานาน ภายใต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา “ กุ้งทองไคโตซาน ” บริสุทธิ์จากเยอรมัน

คุณนรินทร์ สุขกำเนิด เกษตรกรไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ 18 ไร่ ที่ยึดอาชีพปลูกมันสำปะหลังบนเนื้อที่ร่วม 40 ไร่ มานานจากเดิมที่เคยปลูกมันสำปะหลังตามแบบเดิมที่มีการปลูกแบบยกร่องหรือปลูกในระยะชิดไม่เกิน 80 ซม.และไม่มีการคัดเลือกท่อนพันธุ์นั้นทำให้ต้นพันธุ์เสียหายค่อนข้างมาก มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ให้ผลผลิตน้อยเพียง 3-4 ตัน / ไร่

สภาพก่อนปลูก
สภาพก่อนปลูก

อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดอย่างเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลังด้วย ทำให้คุณนรินทร์ต้องแบกต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกปีเพราะการดูแลที่ไม่เป็นระบบจึงยากต่อการควบคุมในขณะที่ผลผลิตยังคงมีปริมาณน้อย

จนกระทั่งได้หันมาปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบ “ พิมายโมเดล ” ที่ทำให้ การปลูกมันสําปะหลัง มีขั้นตอนในการผลิตที่เป็นระบบมากขึ้นทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิตที่แน่นอนและผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะเป็น การปลูกมันสําปะหลัง  ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

เริ่มปลูกมันสำปะหลัง
เริ่มปลูกมันสำปะหลัง

เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างดินให้สมบรูณ์เสียก่อนที่ควรมีน้ำ 25 % อากาศ 25 % แร่ธาตุอาหาร 45 % อินทรียวัตถุ 5 %

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยจะมีการปรับค่าความเป็นกรด เป็นด่าง ( PH )ในดินให้เหมาะสมกับ การปลูกมันสําปะหลัง มากที่สุดหรือ 6.7 – 6.8 ซึ่งพืชสามารถนำอาหารไปใช้ได้มากที่สุด

แต่เนื่องจากคุณนรินทร์เพิ่งหันมาใช้ระบบนี้ได้ซักระยะหนึ่งเท่านั้น ประกอบกับอดีตมีการใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดมาค่อนข้างนานพอสมควร จึงทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดค่อนข้างสูงหรือประมาณ 5.6  อีกทั้งยังมีสารอาหารตกค้างในดินเป็นจำนวนมากทำให้การปลูกมันสำปะหลัง ที่นี่ไม่เน้นการใช้เคมีแต่จะเน้นการดูแลแบบอินทรีย์เป็นหลัก

ผลผลิตโตไวมาก
ผลผลิตโตไวมาก

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลังระบบนี้นอกจากการปรับปรุงดินและเตรียมดินให้พร้อมสำหรับ การปลูกมันสำปะหลัง แบบไม่ยกร่องแล้ว จะต้องมีการคัดเลือกต้นพันธุ์และต้องเป็นท่อนพันธุ์ที่สมบรูณ์มีอายุระหว่าง 8 – 12 เดือน ที่มีการตัดทิ้งไว้ไม่เกิน 15 – 30 วัน

ก่อนจะใช้เลื่อยตัดโคนต้นออกให้แต่ละท่อนมีความยาวเพียง 15 ซม.ให้เหลือเพียง 3 ท่อน / ต้น แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำยาป้องกันเชื้อรานาน 1 ชั่วโมง ก่อนนำขึ้นมาบ่มในกระสอบปุ๋ยนาน 4 – 5 วันที่จะต้องเปิดปากถุง

เพื่อรดน้ำให้กับท่อนพันธุ์ทุกเช้า – เย็นทุกวันก่อนจะปิดปากถุงไว้ในตอนกลางคืนทุกคืนจะทำให้ท่อนพันธุ์ ได้รับทั้งน้ำและธาตุอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่และจะเห็นว่าท่อนพันธุ์จะเริ่มแตกตาและแตกราก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต่อมาจะยิ่งแตกตาและแตกรากเร็วขึ้นเมื่อนำลงแปลงปลูก มีอัตราการรอด 100% ประกอบกับการปลูกในระยะห่าง 1.20 เมตรจะทำให้ต้นพันธุ์ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ มีลมพัดผ่านได้ดีสามารถป้องกันโรคระบาด ได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ แตกรากได้ดี ทำให้หัวมันสำปะหลังสามารถขยายรัศมีออกไปได้ดี

“เมื่อก่อนเราปลูกมันห่าง 80 ซม.ก็ถือว่าห่างมากแล้วนะ การดูแลก็ใช้เคมีร่วมกับปุ๋ยน้ำหลายอย่างแต่ผลผลิตก็ไม่เกิน 3 – 4 ตัน/ไร่

พอมาปลูกมันแบบเก่าแล้วมาเจอระบบนี้ก็เลยเอามาฉีดดูก่อนมันเห็นความแตกต่างผมก็เลยหันมาปลูกมันระบบนี้เริ่มตั้งแต่การปรับปรุง

ตรวจสอบดิน เติมปุ๋ยอินทรีย์ในดิน 1 ไร่ต่อ 3 กระสอบๆละ 50 กิโลกรัมเพื่อรองพื้นแล้วค่อยเตรียมดิน

ตัดท่อนพันธุ์ทั้งแช่และบ่มเพื่อให้ท่อนพันธุ์สมบรูณ์มากขึ้นแล้วก็ขึงเส้นปลูกมันในระยะ 1 × 1 เมตรแล้วก็ขยับมาเป็น 1.20 × 1.20 เมตร หรือประมาณ 1,000 ต้น/ไร่

เพื่อให้แสงส่องผ่านได้ดี ลมพัดได้ดี ไม่แย่งปุ๋ย น้ำและอาหารกัน การปลูกมันโดยไม่ยกร่องทำให้การขยายของหัวมันมีรัศมีที่ไกลออกไป ขยายหัวได้ดีขึ้นเพราะมีการดูแลที่ดี ”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
กุ้งทอง ไคโตซาน มันใจโตไวแน่นอน
กุ้งทอง ไคโตซาน มันใจโตไวแน่นอน

ปรึกษาฟรี!
การใช้ ไคโตซาน กับ มันสำปะหลัง

062-640-6665

คุณนรินทร์เผยถึงข้อดีของ การปลูกมันสำปะหลัง ในระบบนี้มานานกว่า 3 ปี โดยเฉพาะหลังจากปลูกได้ประมาณ 20 วันก็จะเริ่มฉีดพ่นทางใบด้วย “ กุ้งทองไคโตซาน ”และ “ น้ำหมักชีวภาพปลาทะเลตรากุ้งทอง ” เป็นครั้งแรกในอัตราส่วนที่เจือจางลง ก่อนจะฉีดพ่นในอัตราส่วนตามที่กำหนดในครั้งต่อมาหรือทุก 15 วัน

จนกระทั่งต้นพันธุ์มีอายุครบ 60 วัน ก็จะเปลี่ยนมาฉีดพ่นที่บริเวณโคนต้นมันสำปะหลังเพื่อให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอเพื่อนำไปใช้ในการสร้างน้ำตาลให้เป็นแป้งและสะสมในส่วนของหัวมันให้มีน้ำหนักที่ดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ภายใน 75 – 80 วัน

จะต้องทำรุ่นเพื่อกำจัดวัชพืชไม่ให้ขึ้นมาแย่งอาหารต้นมันสำปะหลังด้วย “ซุปเปอร์ซีพีโอ”ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชชีวภาพที่ต้องเน้นการกำจัดลูกหญ้าแทนการกำจัดหญ้าแก่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการขยายพันธุ์ของหญ้าวัชพืชได้ดี

“ช่วง 3 – 6 เดือนเราจะฉีดที่โคนต้นนะเพื่อให้หัวมันสร้างแป้งได้ดี เราไม่ได้ขายใบแต่เราขายหัวมัน เราเริ่มจากการคัดพันธุ์ หลักการฉีดพ่น และการบำรุงดูแลรักษา ชาวบ้านปลูกไปก่อน 1 เดือน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แล้ว เราปลูกหลังเขาของเราแซงเขาเลย เราโตกว่าเขา 2 เท่าและต้นทุนต่ำกว่า ภายใน 2 เดือนต้องฉีดให้ได้ 4 ครั้ง ภายใน 2 ปีต้องบล็อกหญ้าตลอด วิธีฆ่าหญ้าที่ถูกต้อง เราต้องฆ่าลูกหญ้าอย่าให้มันแก่ขึ้นมาเป็นแม่หญ้าหากเรากำจัดลูกหญ้าได้หลังจากนั้น 3 ปีผ่านไปเราจะหมดปัญหาเรื่องหญ้าเลย ผมใช้ทฤษฎีนี้มา 3 ปี

ปีแรกเอายูคาฯออกจากสวนไม่ได้ปลูกมันด้วยพันธุ์เกษตรศาสตร์ได้ประมาณ 6 ตัน/ไร่

ปีที่ 2 การจัดการยังไม่เข้าที่ปลูกมันด้วยพันธุ์มังกรหยกได้ผลผลิตสูงกว่า 6 ตัน / ไร่นะ ขนาดหัวโตดีกว่า คุณภาพสูงกว่า เปอร์เซ็นต์สูงกว่า ขุดหน้าแล้งเปอร์เซ็นต์จะสูง ปีนี้ราคาสูงกว่าด้วย

พอมาปีนี้เราหันมาใช้ห้วยบงปลดหนี้เพราะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงด้วย แล้วมันสำปะหลังแต่ละสายพันธุ์จะกินธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันนะ ตอนนี้มันผมห้วยบงปลดหนี้มีอายุได้ประมาณ 5 เดือนแล้ว ซึ่งปีนี้เราเห็นความแตกต่าง เราเติบโตขึ้นหลายอย่างมาก ผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้ผมไม่ต้องใส่เคมีเลย ขณะเดียวกันผมมีทั้งแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงต้นฝนและช่วงปลายฝนเพื่อรอดูผลผลิตว่าช่วงไหนให้ผลผลิตดีกว่ากัน เอามาเปรียบเทียบกัน” คุณนรินทร์กล่าวทิ้งท้ายอย่างภาคภูมิใจใน การปลูกมันสำปะหลัง ด้วยระบบพิมายโมเดลที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพได้เป็นอย่างดี

สนใจสอบถามข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดใน

การปลูกมันสำปะหลัง ได้ที่ คุณนรินทร์  สุขกำเนิด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

081-976-3090

 

การปลูกมันสําปะหลัง

วิธีใส่ปุ๋ยมันสําปะหลัง, การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง, ใส่ปุ๋ยมันสําปะหลัง, ปุ๋ยมันสําปะหลัง, ปลูกมันสําปะหลัง, มันสําปะหลัง