การปลูกอ้อยข้ามแล้ง ใช้ เครื่องปลูกอ้อย ตราช้าง ทำเงิน 7,000 บาท/วัน เพิ่มผลผลิตเพิ่มเท่าตัว!

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกอ้อยข้ามแล้ง

การบริหารจัดการในภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย และ “อ้อย” เป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญของไทย ที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรในแถบภาคอีสาน และเกษตรกรทั่วประเทศเป็นอย่างดี

คุณอนันต์ เอี่ยมสำอาง เป็นหนึ่งในเกษตรกรชาวไร่อ้อยหัวก้าวหน้าในพื้นที่ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ได้พยายามพัฒนาการทำไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานที่หายาก ราคาแพง ประหยัดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนที่ ช่วยให้การงานในไร่อ้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะแทรกเตอร์คูโบต้าที่สามารถทำงานในไร่ได้อย่างคล่องตัว ทำงานได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา และ เครื่องปลูกอ้อย ตราช้างที่สามารถปลูกอ้อยข้ามแล้งได้ดี เพราะสามารถตัดท่อนพันธุ์ได้ดี ปุ๋ยลงดี มีการให้น้ำก่อนไถกลบแล้วปรับให้เรียบด้วยลูกกลิ้ง อัตราการงอกดี มุมานะพยายามจนสามารถยกระดับชีวิต สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้ด้วยการทำไร่อ้อยภายในเวลาเพียง 4 ปี เท่านั้น

1.สภาพอ้อยตอ-3-ไม่มีระบบน้ำ
1.สภาพอ้อยตอ-3-ไม่มีระบบน้ำ
2.คุณอนันต์-เอี่ยมสำอาง-เกษตรกรชาวไร่อ้อย-จ.ราชบุรี
2.คุณอนันต์-เอี่ยมสำอาง-เกษตรกรชาวไร่อ้อย-จ.ราชบุรี

การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย

ล่าสุดคุณอนันต์ยืนยันว่า ผลผลิตที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ในขณะนี้ เมื่อรวมผลผลิตของลูกไร่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าตัน จากที่แจ้งไว้ที่ 3,000 ตัน เมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวจะมีรายได้และเป็นไท สามารถปลดหนี้มูลค่า 3 ล้านกว่าบาทได้แน่นอน

และย้ำว่า “ผมมั่นใจคูโบต้า 100% โดยเฉพาะ เครื่องปลูกอ้อย เราปลูกระบบร่องคู่ เสียบอ้อยเท่าเดิม แต่ปริมาณอ้อยได้มากกว่า น้ำหนักดี ใช้แรงงานเสียบอ้อยใส่เครื่องปลูกแค่ 2 คน คนงานเดินตามที่จะกลบอ้อยนั้นมีน้อยมาก อ้อยไม่ติด ไม่ขวาง ปรับระดับใบมีดได้ตามความต้องการ อัตราการงอกดี 99% ทำงานง่าย คล่องตัวดี ของใครดีก็ว่าดี”

ปลูกอ้อยได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ปลูกอ้อยได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แล้วระยะร่องพอดีกับใบมีดตัดของรถตัดอ้อยพอดี ผมใช้รถตัดอ้อยของโรงงานน้ำตาลตัดอ้อยเข้าโรงงานด้วย ผลผลิตผมเกินโควตาทุกปี เราก็มีเครดิตกับโรงงาน  การปลูกอ้อยต้องแน่น ต้นยาว สม่ำเสมอ มันก็อยู่ได้แล้ว การทำไร่อ้อยใครมีพื้นที่มาก ปรับพื้นที่ได้ดี อุปกรณ์ดีรับประกันรวยทุกคน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปลูกอ้อยจัดการง่าย เพราะใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เราทำน้อยแต่ต้องได้มาก ต้องกล้าได้ กล้าลงทุน วางแผนการจัดการให้รอบคอบ เพราะทุกอย่าง คือ ต้นทุน คูโบต้าทำให้ผมเป็นไท จะหมดหนี้หมดสินปีนี้

รับจ้างปลูกอ้อย ไร่ละ 700-800 บาท 1 วันได้ประมาณ 6,000-7,000 บาท

ทั้งที่ผมออกรถแทรกเตอร์พร้อม เครื่องปลูกอ้อย มาแค่ปีเดียว ออกรถแทรกเตอร์เล็ก 24 แรงม้า มาปีนี้ด้วย มันประหยัดน้ำมัน ไร่อ้อยผม 233 ไร่ ผมจ่ายค่าน้ำมันแค่ 10,000 กว่าบาท/ปี ผมรับจ้างปลูกอ้อยให้ลูกไร่ และชาวไร่อ้อยด้วยกัน ไร่ละ 700-800 บาท วันหนึ่งทำงานได้ประมาณ 6,000-7,000 บาท

ที่สำคัญการปลูกอ้อยต้องเปลี่ยนพันธุ์อ้อยทุก 3-4 ปี ต้องหมุนเวียนปลูกพันธุ์ใหม่ในพื้นที่เดิม  ผลผลิตจะดีกว่าปลูกพันธุ์เดิมแบบซ้ำซาก ถ้าไม่เปลี่ยนผลผลิตจะไม่ดี ต้นเตี้ย ไม่โต คุณอนันต์ยืนยันถึงการทำไร่อ้อยจนกระทั่งประสบความสำเร็จ ที่ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ เป็นการทำไร่อ้อยด้วยใจรัก และเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง

4.ปลูกอ้อยได้เพียง-4-ปี
4.ปลูกอ้อยได้เพียง-4-ปี

สภาพพื้นที่การปลูกอ้อยให้ถึงโควต้าที่แจ้งไว้

ก่อนที่เพื่อนจะชักชวนมาทำ “ไร่อ้อย” จึงเริ่มต้นทำไร่อ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ที่กำลังโด่งดังในราคา 20,000 บาท/ไร่ ให้น้ำหนักดี ปอกง่าย ธรรมดาจะตัดได้ประมาณ 800-900 มัด/ไร่ มัดละ 10 ลำ จ้างตัดมัดละ 4 บาท ปลูกได้ประมาณ 10 ไร่

แต่ถ้าอ้อยดี และแน่น ยาว 3-4 ศอก จะตัดอ้อยได้ราว 1,200-1,300 มัด/ไร่ ค่าตัดมัดละ 4 บาท ปลูกได้มากถึง 14 ไร่ บวกค่าไถแปร ค่าปรับหน้าดิน ค่าไถพรวน จ้างรถไถปลูกอ้อย การบำรุงรักษาไร่อ้อย ตลอดปีแล้วจะเห็นว่ามีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงมาก

ในปีแรกบนเนื้อที่ 150 ไร่ ที่แจ้งเปิดโควตาไว้ที่ 800 ตัน เมื่ออ้อยเจริญเติบโตดี จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ผลผลิตที่ 1,500 ตัน หลังจากหักต้นทุนออกไปแล้วยังมีกำไรเหลืออยู่บางส่วน ในปีแรกจึงได้ต่อยอดซื้อรถกระบะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการ เนื่องจากมีลูกไร่เสริมเข้ามาในระบบ จึงต้องจัดการได้อย่างทั่วถึง เพราะการทำไร่อ้อยเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป จะมองว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย อยู่ที่ความเข้าใจ ทำจริงจังแค่ไหน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ทำอ้อยไม่ง่ายนะ สักแต่ว่าปลูกอ้อยให้ขึ้น อ้อยขึ้นแต่จะโตไม่โตไม่รู้ คนที่ทำจริงๆ ถึงจะรวย แต่คนทำไม่จริง ได้มาไปเล่นหมดก็เจ๊งทันที” พอเริ่มมีกำไรในปีแรกจึงได้ขยายการปลูกอ้อยเพิ่มเป็น 233 ไร่ ที่ยังจำเป็นต้องจ้างแทรกเตอร์ปลูกอ้อย และจัดการไร่อ้อย

โดยแจ้งโควตากับโรงงานไว้ที่ 1,500 ตัน แต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วได้ผลผลิตที่ 2,000 ตัน พอมีกำไรเข้ามาในปีที่ 2 จึงต่อยอดซื้อรถสิบล้อทั้งรุ่นเก่า และใหม่ รวม 2 คัน เพื่อใช้บรรทุกผลผลิตหมุนเวียนส่งเข้าโรงงานภายในกลุ่มหัวหน้าโควตาด้วยกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาแม้คุณอนันต์จะมีพื้นที่ไร่อ้อยเท่าเดิม แต่มีจำนวนลูกไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 200 ไร่ จึงต้องเพิ่มการบริหารจัดการ เพิ่มต้นทุนเข้าไปให้กับลูกไร่แต่ละราย

5.แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นบี-จาก-บ.คูโบต้า
5.แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นบี-จาก-บ.คูโบต้า
เครื่องปลูกอ้อยตราช้าง-SP920-จาก-บ.คูโบต้า
เครื่องปลูกอ้อย ตราช้าง-SP920-จาก-บ.คูโบต้า

การใช้รถแทรกเตอร์ และ เครื่องปลูกอ้อย จาก บ.คูโบต้า จัดการในไร่อ้อย

อีกทั้งยังต้องพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือการทำไร่อ้อย ทั้งแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น 95 แรงม้า พร้อมด้วย เครื่องปลูกอ้อย ตราช้าง SP920 และผาน 4 ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ บริษัท คูโบต้า เพื่อให้การปลูกอ้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งต่างจากการทำไร่อ้อยแบบเดิมที่ใช้ เครื่องปลูกอ้อย ทั่วไปที่ทำงานค่อนข้างช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ การปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะมีปัญหาค่อนข้างมาก ทั้งสับอ้อยไม่ขาด อ้อยติดเครื่องปลูก ตัดอ้อยลงเป็นกอง ต้องใช้แรงงานคอยเดินตามกลบร่องใหม่ ผลผลิตเสียหาย อ้อยขึ้นไม่สม่ำเสมอ แถมยังมีหนี้สินอีกกว่า 8 ล้านบาท

6.การใช้แทรกเตอร์คูโบต้าปลูกอ้อยแบบร่องคู่
6.การใช้แทรกเตอร์คูโบต้าปลูกอ้อยแบบร่องคู่

การปลูกอ้อยแบบร่องคู่ปลดหนี้ จาก 8 ล้านบาท ให้เหลือเพียง 3 ล้านบาท

เมื่อหันมาใช้แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น 95 แรงม้า พร้อม เครื่องปลูกอ้อย ตราช้าง SP 920 ทำให้การปลูกอ้อยง่ายขึ้นมีความคล่องตัวสูง ขับเคลื่อนง่าย เข้าเกียร์ง่าย ทำงานได้เร็ว ประหยัดน้ำมัน ดูแลรักษาง่าย ใช้คนงาน 2-3 คน แข็งแรง ทนทาน ปรับระดับความตื้น-ลึกตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ได้

การปลูกแบบร่องคู่ระยะห่าง 40 ซม. สับอ้อยได้ดี อ้อยไม่ติด ร่องอ้อยใหญ่ ปลูกได้สม่ำเสมอ ปุ๋ยลงดี เมื่อมีการให้น้ำไปพร้อมกับปลูกอ้อย  จะทำให้อ้อยงอก แทงหน่อได้ดี ที่เรียกว่า “ปลูกอ้อยข้ามแล้ง” แม้จะเสียบอ้อยเท่าเดิม แต่อ้อยขึ้นหนา และแน่น มีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปลูกอ้อยร่องคู่ทั่วไปนั้นอ้อยจะขึ้นเพียงแค่ 2 แถว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่เครื่องปลูกตราช้างทำให้อ้อยขึ้นมาถึง 3 แถว ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่สนใจของชาวไร่อ้อยในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ของ “โรงงานน้ำตาลท่ามะกา” หลังจากปลูกเสร็จจะฉีดยาคุมวัชพืช 1 ครั้ง คุมได้นานกว่า 3 เดือน แล้วใช้แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น 24 แรงม้าพ่วงต่อโรตารี่ ไถพรวนดินกำจัดวัชพืชในร่องได้ และใส่ปุ๋ยได้ดี ลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อยได้

ทำให้ผลผลิตที่แจ้งโควตาไว้ที่ 2,500 ตัน แต่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วจะได้ผลผลิตที่ 3,000 ตัน ทำให้คุณอนันต์สามารถปลดหนี้จาก 8 ล้านบาท ให้เหลือเพียง 3 ล้านบาท ได้ทันที

7.การปลูกอ้อยข้ามแล้ง ใช้ เครื่องปลูกอ้อย ทำเงิน 7,000 บาท/วัน ผลผลิตเพิ่มเท่าตัว!
7.การปลูกอ้อยข้ามแล้ง ใช้ เครื่องปลูกอ้อย ทำเงิน 7,000 บาท/วัน ผลผลิตเพิ่มเท่าตัว!

การบริหารจัดการในไร่อ้อย

จะเห็นว่าการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้แรงงานให้เหลือเพียง 2-3 คน เพื่อดูแลรักษาไร่อ้อยเนื้อที่ 200 ไร่ ได้อย่างสบาย การจัดการง่าย สะดวก และทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดหาอุปกรณ์เสริมมาใช้กับแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น 24 แรงม้า อย่างครบวงจร ทั้งเครื่องฉีดยา ริปเปอร์ เครื่องใส่ปุ๋ย และผานกลบ ทดแทนการใช้แรงงานในไร่อ้อย และลดต้นทุนการผลิตเป็นหลัก

8.การให้น้ำตอนปลูกอ้อยด้วยแท๊งค์น้ำขนาดใหญ่
8.การให้น้ำตอนปลูกอ้อยด้วยแท๊งค์น้ำขนาดใหญ่ การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง 

การใส่ปุ๋ยและน้ำต้นอ้อย

คุณอนันต์ยอมรับว่ามีความสุขและพอใจมากกับการทำไร่อ้อยในวันนี้ ที่มีรายได้เข้ามาทุกปี มีเงินตามให้กับเกษตรกร และมี พ.ร.บ.คุ้มครองชาวไร่อ้อย พร้อมกับเผย “เคล็ดลับ” ในการทำไร่อ้อย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไว้ว่าต้องปรับปรุงพื้นที่ให้ดีก่อนปลูก ตั้งแต่การไถพลิกหน้าดินให้ลึก ไถพรวนตีให้ดินละเอียด ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ใช้มูลสัตว์ หรือปรับปรุงดินรองพื้นก่อนปลูก

ใช้พันธุ์อ้อยที่ทนแล้ง ต้านทานโรคได้ดี ก่อนปลูกอ้อยด้วย เครื่องปลูกอ้อย ตราช้างแบบร่องคู่ ที่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีอินทรีย์รองพื้นได้ พร้อมๆ กับการให้น้ำไปในคราวเดียวกันจะทำให้อ้อยมีอัตราการงอก 99%  หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ จะฉีดยาคุมวัชพืชแบบแห้งไว้เลย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่ออ้อยเริ่มแทงหน่อขึ้นมาจะฉีดพ่นฮอร์โมนเพื่อบำรุงต้นอ้อยให้สมบูรณ์ แข็งแรง อ้อยเริ่มโตจะให้ปุ๋ยเคมีอีกรอบ ก่อนไถพรวนดินกำจัดหญ้าวัชพืชด้วยคูโบต้าขนาดเล็กพ่วงต่อโรตารี่ ที่ช่วยทำงานในร่องอ้อยได้ดีมาก สามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ การเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสู่โรงงานของที่นี่จะใช้ทั้งแรงงานประจำ 10 คน ตัดอ้อย และใช้รถตัดอ้อยเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จในแต่ละแปลง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง

สำหรับอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ทนแล้ง น้ำหนักดี ผลผลิตต่อไร่สูง จะมีข้อเสีย คือ หลังจากตัดอ้อยเสร็จแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะต้องรีบให้น้ำให้ชุ่ม หรือใช้ “น้ำขี้หมู” ราดแปลงทันที จะทำให้อ้อยแตกกอดี ก่อนจะใช้ริปเปอร์ครูด ฉีดพ่นฮอร์โมน และใส่ปุ๋ยเม็ดบำรุงต้นอ้อยได้ตามปกติ หน้าแล้งจะมีการให้น้ำบ้าง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง

โดยการบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำใส่แท๊งค์ขนาดใหญ่ ก่อนจะวางท่อให้น้ำแบบน้ำหยด ที่สามารถให้น้ำในไร่อ้อยได้คราวละ10 ไร่/แทงค์/วัน ทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดี แม้ไม่มีระบบน้ำรองรับ ผลผลิตมีคุณภาพ และมีปริมาณ เพิ่มขึ้น หากเป็นอ้อยใหม่ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 16 ตัน/ไร่/ปี  อ้อยตอผลผลิตเฉลี่ย 12-14 ตัน/ไร่/ปี และสามารถบำรุงตอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากถึง 4 ตอ ต่อการปลูกอ้อย 1 ครั้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง 

ในฤดูกาลหน้าเขายังมีแผนที่จะโล๊ะอ้อยตอเพื่อปลูกอ้อยใหม่อีกกว่า 50 ไร่ พร้อมกับเจาะบ่อบาดาลสร้างระบบน้ำในไร่อ้อยก่อนประมาณ 100 กว่าไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ภายใต้การดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ และใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง

9.สภาพอ้อยตอ-4-ของลูกไร่-ไม่มีระบบน้ำ
9.สภาพอ้อยตอ-4-ของลูกไร่-ไม่มีระบบน้ำ เครื่องปลูกอ้อย เครื่องปลูกอ้อย

สอบถามเพิ่มเติม คุณอนันต์ เอี่ยมสำอาง ที่อยู่ 83/29 หมู่ 3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.086-077-3579 การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยข้ามแล้ง