แปลง ยีสต์ เป็น พรีไบโอติก “เบต้า โค้ท” ช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้งชัดเจน
แปลง ยีสต์ เป็น พรีไบโอติก “เบต้า โค้ท” ช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้งชัดเจน

การแปลง ยีสต์ เป็น พรีไบโอติก ช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้ง

เรื่องการทำจุลินทรีย์ นำยีสต์มาใช้เป็นอาหารเสริมแนว “ พรีไบโอติก ” ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความคึกคักมากขึ้น เพราะตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ดี

ทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำได้มีโอกาสสัมภาษณ์ เภสัชกรชานนท์ ระวังเหตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตยีสต์เจ้าแรกที่ใช้ในวงการสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวที่ใช้ในแวดวงการเกษตรอีก โดยมีภารกิจพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์ยีสต์ เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เศรษฐกิจหลายๆ ชนิด โดยร่วมมือสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศไทย โดยมีเภสัชกรชานนท์ ระวังเหตุ เป็นผู้บริหารโครงการหลัก

โดยมีจุดเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดยีสต์ เมื่อทดลองเริ่มใช้ในฟาร์มกุ้งกุลาดำ มาก่อน และต่อมาก็มีการพัฒนามาต่อยอดเพื่อใช้ในวงการกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม  แต่ก็ไม่ใช่ที่สุดของวงการกุ้ง ทางบริษัท ยีสต์มาสเตอร์ฟาร์ม จำกัด ได้มีการต่อยอดไปยังปลา นั่นก็คือ ปลานิล และปลาทับทิม ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง จนกระทั่งมีการศึกษาวิจัยงานต่อเพื่อพัฒนา และนำมาใช้ในสัตว์บก เช่น สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ วัวเนื้อ วัวนม และแพะ เป็นต้น

1.การแปลงยีสต์เป็นพรีไบโอติกช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้ง
1.การแปลงยีสต์เป็น พรีไบโอติก ช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้ง

 

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยีสต์ในหลากหลายรูปแบบ
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยีสต์ในหลากหลายรูปแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยีสต์ในหลากหลายรูปแบบ 

บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ฟาร์ม จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยีสต์ ให้มีความหลากหลายในรูปแบบ และมี Specification (สเปค) ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยีสต์ ให้มีความเหมาะสมในการมาใช้ในสัตว์แต่ละประเภท  เพื่อให้มีความสอดคล้องในรูปแบบต่างๆ ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้า ทั้งทางด้าน Specification คุณภาพ ราคา และรูปแบบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ

รูปแบบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยีสต์จะเน้นความร่วมมือทั้งทางด้านผู้ผลิต นักวิชาการต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆ และกลุ่มผู้บริโภคผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรที่นำไปใช้  ตั้งแต่กระบวนการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยยีสต์จะมีส่วนช่วยการลดการใช้สารเคมีในการผลิตสัตว์น้ำ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยกับผู้บริโภค และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่รูปร่างเป็นหน่อ โดยสายพันธุ์ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำเป็นสายพันธุ์ แซคคาโลไมเซส เซอริวิซีอี (Saccharomyces cerevisiae) ซึ่งเป็นสายพันธุ์สากลที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เป็นทั้งอาหารของมนุษย์ และสัตว์ มีความปลอดภัย

3.ประโยชน์ของเบต้า-โค้ท
3.ประโยชน์ของเบต้า-โค้ท

ประโยชน์ของเบต้า โค้ท

ณ ตอนนี้ บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตยีสต์เจ้าแรกที่ใช้ในวงการสัตว์น้ำ  ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมา นั่นก็คือ BATA-Coat (เบต้า โค้ท) ซึ่งส่วนประกอบของเซลล์ยีสต์แซคคาโลไมเซส เซอริวิซีอี (Saccharomyces cerevisiae) ที่มีจำนวนเซลล์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านเซลล์/1กรัมครีม โดยผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีการผลิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วว)

ประโยชน์ของ “BATA-Coat” (เบต้า โค้ท) ใช้สำหรับเคลือบอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้อาหารรัดแน่น  เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสารต่างๆ ลงไปในเม็ดอาหาร และมีคุณสมบัติเป็น พรี ไบโอติก (Prebiotic) ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหาร ให้มีการดูดซึมและการขับถ่ายอาหารที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการเจริญเติบโต สัตว์น้ำแข็งแรง และป้องกันการเกิดโรค

4.ประโยชน์ของยีสต์
4.ประโยชน์ของยีสต์
เซลล์
เซลล์
เบต้า-กลูแคน
เบต้า-กลูแคน
ภายในเซลล์ยีสต์
ภายในเซลล์ยีสต์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยีสต์กับกุ้ง

จากฉบับที่แล้วที่ทางทีมงานได้มีการนำเสนอในเรื่องความรู้ถึงประโยชน์ของยีสต์ที่มีประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ และในฉบับ 335 ทางทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำ จะนำเสนอ และเน้นถึงองค์ความรู้ของ “ยีสต์” ที่มีประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้ง

สายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ คือ แซคคาโลไมเซส เซอริวิซีอี” (Saccharomyces cerevisiae) ที่มีองค์ประกอบหลัก และประโยชน์ต่อกุ้ง 2 กลุ่ม ของสารประกอบหลัก คือ

  1. ในผนังเซลล์ (cell wall) มีสารเบต้ากลูแคน (Betaglucan) ซึ่งเป็นสาร oligosaccharide ที่พบมากที่สุดในผนังเซลล์ของยีสต์สายพันธุ์“แซคคาโลไมเซส เซอริวิซีอี” มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกุ้ง 2 ประเด็น คือ
    • คุณสมบัติเป็น พรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อกุ้ง คือ กลุ่ม โปรไบโอติก เช่น แลคโตบาซิลัส (Lactobacillus ) และ บาซิลิส ซับติลิส (Bacillus subtilis) ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้น ทำให้การทำงานของแบคทีเรียกลุ่มโปรไบโอติก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระบบทางเดินอาหารของกุ้ง จึงส่งผลให้ระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารของกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
    • คุณสมบัติเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immune stimulant) ประเภท non specific ให้แก่กุ้ง โดยกลไกกระตุ้นการจับกินเชื้อที่ก่อโรคของเม็ดเลือดขาวแบบ phagocytosis ทำให้กุ้งมีภูมิต้านทานต่อการเกิดโรคมากขึ้น เช่น เชื้อ Vibrio spp.
  2. ภายในเซลล์ยีสต์ (Cytoplasm) มีองค์ประกอบของกลุ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ทั้งของแบคทีเรียกลุ่มโปรไบโอติกและตัวกุ้ง คือ โปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ ที่ทำให้แบคทีเรียกลุ่มโปรไบโอติกมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น และบางส่วนของสารอาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่ลำไส้กุ้ง ทำให้มีการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกุ้ง
ผลิตภัณฑ์เบต้า-โค้ท
ผลิตภัณฑ์เบต้า-โค้ท
ผลิตภัณฑ์เบต้า-แซค-ชนิดผง
ผลิตภัณฑ์เบต้า-แซค-ชนิดผง

ชนิดของผลิตภัณฑ์ยีสต์

ซึ่งทำให้ทาง บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากยีสต์สายพันธุ์“แซคคาโลไมเซส เซอริวิซีอี” (Saccharomyces cerevisiae) ออกมา 2 ชนิด

  • ชนิดยีสต์ครีมเข้มข้น ภายใต้ “แบรนด์เบต้า โค้ท” (Beta Coat) โดยมีลักษณะเป็นครีมเหนียวเข้มข้น ผลิตจากวัตถุดิบยีสต์ครีมที่มีความเข้มข้นของเซลล์ยีสต์ไม่ต่ำกว่า 1000 ล้านเซลล์/กรัมครีม และมีการพัฒนาการผลิตยีสต์ครีมเข้มข้นให้สามารถเก็บรักษาได้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ทางบริษัทฯ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เบต้า โค้ท (Beta Coat) ตั้งแต่ช่วงกุ้งเริ่มต้นในการกินอาหารเม็ดจนกระทั่งจับขาย จะทำให้กุ้งเริ่มชินต่อกลิ่นของยีสต์ตั้งแต่เล็กๆ ทำให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น มีน้ำหนักดี เนื้อแน่น ลดการแตกไซส์ของกุ้งได้ดี และผลิตภัณฑ์ยีสต์ครีมเบต้า โค้ท ซึ่งมีลักษณะเป็นครีมเหนียวข้น มีคุณสมบัติรัดเม็ดอาหารกุ้งให้แน่น ซึ่งมีประโยชน์ต่อการใช้สำหรับเคลือบสารชนิดอื่นๆ ที่ต้องการผสมลงไปในอาหารกุ้งได้ ทำให้สารต่างๆไม่สูญเสียไปในขณะอยู่ในน้ำ
  • ชนิดผง เป็นสารสกัดยีสต์เข้มข้นชนิดผง ซึ่งมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 35% w/w และสารเบต้ากลูแคน (betaglucan) ไม่ต่ำกว่า 15% w/w ภายใต้ชื่อการค้า “เบต้า แซค พลัส” (Beta Sac Plus) ทางบริษัทฯ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เบต้า แซค พลัส (Beta Sac Plus) ในช่วงกุ้งระยะเล็ก-ระยะกลาง ซึ่งเป็นช่วงที่กุ้งมีสภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกุ้ง โดยใช้ในอัตรา 10-20 กรัม / อาหาร 1 กิโลกรัม ทุกมื้อติดต่อกัน 3 อาทิตย์ แล้วหยุด 1 อาทิตย์ แล้วกลับมาใช้ต่ออีกครั้ง จนกระทั่งระยะที่ปลอดภัยจากการตายของกุ้ง และมีส่วนช่วยในการเพิ่มอัตราการรอดของกุ้งในระยะเล็ก-ระยะกลาง ได้ดีขึ้น
5.การใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์สำหรับกุ้งทั้ง-2-ชนิด
5.การใช้ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ สำหรับกุ้งทั้ง-2-ชนิด

การใช้ผลิตภัณฑ์ยีสต์สำหรับกุ้งทั้ง 2 ชนิด

การใช้ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ สำหรับกุ้ง ทางบริษัทฯ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ภายใต้โปรแกรมที่แนะนำ เพราะผลิตภัณฑ์ ยีสต์ จัดว่าอยู่ในกลุ่ม พรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งต้องอาศัยความต่อเนื่องในการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงจะเห็นผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

จึงมีการให้ข้อมูลกับเกษตรกรว่าควรจะเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด อย่างต่อเนื่อง เพียงบ่อใดบ่อหนึ่งเพื่อให้เห็นผลและเข้าใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ จริงๆ แล้วหลังจากมีประสบการณ์ในการใช้แล้วจึงค่อยเพิ่มการใช้ในบ่ออื่นๆ ต่อไป

6.ผลิตภัณฑ์ยีสต์ทำให้กุ้งเจริญเติบโตเร็วขึ้น-น้ำหนักดี-เนื้อแน่น
6.ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ ทำให้กุ้งเจริญเติบโตเร็วขึ้น-น้ำหนักดี-เนื้อแน่น

ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ ทำให้กุ้งเจริญเติบโตเร็วขึ้น-น้ำหนักดี-เนื้อแน่น

จากการเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ ทั้ง 2 ชนิด ของบริษัทฯ จากกลุ่มเกษตรกรที่หลากหลาย ได้รับคำตอบในความพึงพอใจ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ กับการเลี้ยงกุ้งแล้วพบว่าช่วยให้การเจริญเติบโตของกุ้งเร็วขึ้น ได้น้ำหนักดี เนื้อแน่น กุ้งมีการลอกคราบดีขึ้น และได้ไซส์ที่ดี คุ้มค่าต่อการลงทุนในการใช้ผลิตภัณฑ์ ยีสต์ กับกุ้งแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งจับขาย พรีไบโอติก พรีไบโอติก พรีไบโอติก พรีไบโอติก พรีไบโอติก พรีไบโอติก

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ฟาร์ม จำกัด ที่อยู่ : 11/6 หมู่ 2 ต.พนมสารคราม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร :033-023-803 เบอร์สำนักงาน., 087-054-5175 คุณชานนท์