การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง จากต้นแบบฟาร์มมาตรฐาน ที่สร้างจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จากประสบการณ์เลี้ยงกุ้งของประเทศไทยทำให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเลี้ยงกุ้งมากมาย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกุ้งกุลาดำเริ่มดับไป ก็มีการเกิดพระเอกตัวใหม่อย่างกุ้งขาวแวนนาไมขึ้นมาแทน ปัจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมไม่น้อยกว่า 90% ของพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง

จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม เต็มไปด้วยนาข้าวควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ด้านการเลี้ยงและผลิตพันธุ์ลูกกุ้ง ด้วยประสบการณ์พร้อมกับความชำนาญในการผลิตลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพของฟาร์มผู้ผลิต จนเกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไมมาถึงทุกวันนี้

1.คุณนิและคุณแนน ผู้บริหารนฤมลฟาร์ม
1.คุณนิและคุณแนน ผู้บริหารนฤมลฟาร์ม

การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง

นิตยสารสัตว์น้ำ  ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาว และลูกกุ้งกุลาดำ ของ คุณนฤมล คิดหาทอง  ผู้ก่อตั้ง นฤมลฟาร์ม ที่มีฝีมือสุดยอดด้าน การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง กว่า 30 ปี จนในปัจจุบันรุ่นลูกได้มาสานต่อกิจการจนขยายอาณาจักรกว่า 7 ฟาร์ม โดยมี คุณปัญญกันย์ เนตรดี หรือคุณนิ และคุณกมลชนก เนตรดี หรือคุณแนน โดยร่วมกันบริหารงานต่อจากคุณแม่มากว่า 10 ปี สามารถขยายกิจการต่อจากคุณแม่ได้อย่างต่อเนื่อง

ทางฟาร์มเริ่มจาก การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง กุลาดำและทำตลาดเรื่อยมาจนเติบโตมากขึ้น เมื่อสายพันธุ์ของกุ้งขาวแวนนาไมเข้ามามีชื่อเสียงในประเทศ ทางฟาร์มจึงเริ่มเพิ่ม การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ขาวแวนนาไมควบคู่มาด้วยกัน ระยะต่อมากุ้งขาวแวนนาไมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้สายพันธุ์กุ้งกุลาดำถดถอยลงไป

แต่ทางฟาร์มยังคงรักษาการผลิตสายพันธุ์กุ้งกุลาดำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่าสักวันสายพันธุ์กุ้งกุลาดำจะกลับมาได้รับความนิยมกันมากอีกครั้ง ทำให้สะสมประสบการณ์และศึกษาลู่ทางของตลาดมาตลอด ประกอบกับความอุตสาหะและความใส่ใจในการผลิต ทำให้ผลงานที่ได้เกิดเป็นความไว้วางใจของเกษตรกรปากต่อปาก จนเป็นที่รู้จักของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ฯลฯ สามารถสร้างความสำเร็จอย่างมากมายทั่วพื้นที่ ด้วยหลักการที่ว่า “เกษตรกรต้องได้รับลูกพันธุ์ที่ดีที่สุด”

2.ภายในโรงเรือนเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ
2.ภายในโรงเรือนเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ
ตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่ทางฟาร์มเลือกใช้
ตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่ทางฟาร์มเลือกใช้
ตัวอย่างลูกกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ซีพี
ตัวอย่างลูกกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ซีพี

สายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

นฤมลฟาร์มมีประสบการณ์ด้านการเพาะขยายพันธุ์ลูกกุ้งมายาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่รุ่นแม่สู่รุ่นลูก ทำให้ทางฟาร์มมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก สามารถผลิตลูกกุ้งสู่มือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันขยายฟาร์มไปแล้วกว่า 8 ฟาร์ม แบ่งออกเป็นโซนการผลิตลูกกุ้งร่วมกับโซนดูแลพ่อแม่พันธุ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยแบ่งโรงเรือนการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำอย่างเป็นสัดส่วน และในส่วนของสายพันธุ์ ทางฟาร์มมีการคัดสายพันธุ์พ่อแม่กุ้งที่ได้คุณภาพเข้ามาใช้ภายในฟาร์มทั้งหมด และสำหรับกุ้งกุลาดำทางฟาร์มเลือกสายพันธุ์จากพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งหลักๆ จะเข้ามาจากจังหวัดสตูล  มีทั้ง  สายพันธุ์ซีพี (CP)  และสายพันธุ์โมอาน่า (Moana) ทำให้สายพันธุ์ที่ทางฟาร์มนำมาผลิตลูกกุ้งนั้นมีคุณภาพ สามารถผลิตลูกกุ้งที่มีสุขภาพแข็งแรงสู่มือเกษตรกรได้อย่างแน่นอน

3.ตัวอย่างบ่อเพาะลูกกุ้งของฟาร์ม
3.ตัวอย่างบ่อเพาะลูกกุ้งของฟาร์ม

การบริหารจัดการบ่อเลี้ยงกุ้ง

สำหรับทางนฤมลฟาร์มสามารถเป็นต้นแบบให้กับหลายๆ ฟาร์มที่ผลิตลูกกุ้งเหมือนกันได้เลยทีเดียว เพราะทางฟาร์มได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มด้านต่างๆ ของกรมประมงทั้งหมด และยังมีมาตรฐานการบริหารอย่างอื่นอีกหลายอย่าง เรียกได้ว่าในประเทศไทยมีมาตรฐานการทำฟาร์มผลิตลูกกุ้งแบบไหน ทางฟาร์มสามารถทลายกำแพงมาตรฐานนั้นมาได้ทั้งหมด โดยเป็นแนวคิดที่จะทำให้เกษตรกรไว้วางใจในการเลือกใช้ลูกกุ้งจากฟาร์มให้ได้มากที่สุด พร้อมเป็นการการันตีตัวเองในวงการผลิตพันธุ์ลูกกุ้งอีกด้วย

โดยภายในฟาร์มได้มีขั้นตอนดูแลสุขภาพลูกกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพจากคนงานที่มีฝีมือด้านการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งมาอย่างยาวนาน มากด้วยประสบการณ์  และสิ่งสำคัญอีกอย่างในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมต้องมีการปรับน้ำ ให้สามารถเลี้ยงในความเค็มต่างกันได้ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่น้ำจืด ในบ่อจะมีความเค็มที่ต่างกันออกไป ซึ่งทางฟาร์มมีความพร้อมในการรองรับการปรับสภาพน้ำให้กับเกษตร  เพื่อสามารถนำลูกกุ้งไปลงบ่อแบบไร้กังวล  และทำให้ลูกกุ้งปรับสภาพ และเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีต่อไป

ทางฟาร์มมีการเตรียมน้ำเค็ม โดยการซื้อน้ำเค็มมาพักไว้ในบ่อสำหรับน้ำเค็ม เพื่อทำการเจือจาง จากน้ำเค็มที่ซื้อมาจะมีความเค็มที่สุด และยังมีเชื้อโรค จึงต้องมีการฆ่าเชื้อโรค และลดความเค็มลง ด้วยการนำน้ำจืดมาผสมกับน้ำเค็มให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการ แล้วใช้คลอรีนผงเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำทะเล จากนั้นใส่หัวทราย เปิดเครื่องให้อากาศตลอดเวลา 24 ชั่วโมง แล้วดับเครื่องให้อากาศ เพื่อให้ตะกอนจากคลอรีนตกลงที่พื้น จากนั้นจะถ่ายน้ำจากบ่อเตรียมไปยังบ่อน้ำพร้อมใช้ (การโยกน้ำ) ขั้นตอนนี้เป็นการดูดน้ำที่มีความใส สะอาด กรองด้วยผ้าโอล่อนแก้ว เก็บไว้เป็นบ่อน้ำพร้อมใช้

พีเอชที่เหมาะสมระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ที่ระหว่าง 8.3-8.5 อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมระหว่าง 28-32 องศาเซลเซียส ในกรณีที่อากาศร้อนจัดจะปกคลุมบ่ออนุบาลช่วยลดอุณหภูมิภายในบ่ออนุบาล และการให้ออกซิเจนในบ่ออนุบาล ระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งจะมีการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียด้วย และมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ลูกกุ้งเข้าปากบ่ออนุบาล จะเปลี่ยนถ่ายน้ำเล็กน้อยตามความเหมาะสม เริ่มลดความเค็มของน้ำ เพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ และกำจัดลูกกุ้งที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรงออกไป ลูกกุ้งที่เหลือจะมีเฉพาะตัวที่แข็งแรงเท่านั้น

4.ตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไม
4.ตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไม

การให้อาหารลูกกุ้ง

ในช่วงซูเอีย ทางฟาร์มจะเน้นให้แพลงก์ตอน คีโตเซอรอส พอเข้าช่วงไมซีสทางฟาร์มจะเพิ่มอาหารสด (ไรทะเล หรืออาร์ทีเมีย) และใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางโภชนาการ และช่วงลูกกุ้งพี ทางฟาร์มจะเน้นการให้อาหารสดและอาหารที่มีโปรตีนสูงที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อสร้างโปรตีนให้กับตัวลูกกุ้งให้มากที่สุด เพื่อทำให้ลูกกุ้งแข็งแรงและสมบูรณ์จนถึงช่วงของการขาย ซึ่งก่อนการขายทางฟาร์มจะนำลูกกุ้งชุดดังกล่าวไปตรวจสุขภาพก่อนการขายให้กับเกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เหตุผลที่ทางฟาร์มเลือกใช้อาร์ทีเมียนำเข้าจากต่างประเทศ  เพราะตอบโจทย์การเจริญเติบโตของลูกกุ้ง  มีสุขภาพ แข็งแรง สามารถต้านทานโรคได้ดี ทำให้เกษตรกรที่เลือกใช้ลูกกุ้งของนฤมลฟาร์มจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี อาจจะมีราคาที่สูงกว่า แต่พอมาดูผลผลิตสุดท้ายตอนจับแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ลูกกุ้งของฟาร์มจะคุ้มค่ากว่า โตดี อัตรารอดดี ถ้าเทียบกับการลงทุนและกำไรที่ได้กลับมาถือว่าคุ้มค่า

5.การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ขาวแวนนาไม
5.การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ขาวแวนนาไม
จัดส่งลูกกุ้งสู่ต่างประเทศ
จัดส่งลูกกุ้งสู่ต่างประเทศ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายลูกกุ้ง ทั้งในและต่างประเทศ

ทางฟาร์มมีการออกลูกกุ้งอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยจะมีผลผลิตสู่เกษตรกรประมาณ 100 ล้านตัว/เดือน เกษตรกรที่ซื้อลูกกุ้งของฟาร์มไปนั้นคุณภาพต้องดีจริง ถ้าของไม่ดีไม่ต้องเอาไปเลี้ยงให้เสียเวลา ทางฟาร์มจะเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกแม่พันธุ์ อาหาร การดูแลเอาใจใส่ บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ และมีลูกค้าในวงการคอยช่วย จึงทำให้นฤมลฟาร์มเป็นที่รู้จักของเกษตรกรจากปากต่อปากมาจนถึงทุกวันนี้

ทางฟาร์มมีบริการจัดส่งให้อีกด้วย เพื่อให้เกษตรสามารถไว้วางใจและเลือกลูกกุ้งจากฟาร์ม และเป็นการผูกใจลูกค้าระยะยาว การบริการถือเป็นการตลาดหนึ่งที่ฟาร์มให้การดูแลและบริการอย่างดี นอกจากคุณภาพที่แน่นอน ลูกค้าก็ต้องสำคัญไม่ต่างกัน และอีกหนึ่งช่องทางการทำตลาดในปัจจุบัน คือ การส่งลูกกุ้งออกไปยังต่างประเทศ โดยได้รับการไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของลูกกุ้ง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้สามารถขยายฐานตลาดในต่างประเทศได้สำเร็จ อาทิ ประเทศไต้หวัน และประเทศพม่า เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังมองหาฟาร์มจำหน่ายลูกกุ้งขาวแวนนาไม ลูกกุ้งกุลาดำ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเลี้ยงต่อได้อย่างมั่นใจในผลผลิต สามารถแวะเวียนสอบถามได้ที่ นฤมลฟาร์ม ที่ตั้ง 99/9 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือโทร.061-6356166 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ แฟนเพจ : นฤมลฟาร์ม จำหน่ายลูกกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ