การเลี้ยงปลาทับทิม พรีเมียม ปลอดสารเคมี ป้อนตลาดโมเดิร์นเทรด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำในปัจจุบันกับสมัยก่อนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำต้องทำความเข้าใจกับแหล่งน้ำให้มากขึ้น เพราะการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำเปิดมีข้อกำหนดหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแหล่งน้ำหรือคุณภาพภายในน้ำได้ การเลี้ยงปลาทับทิม

แต่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจในความเป็นไปของแหล่งน้ำให้มากขึ้นได้ เพื่อนำปรับใช้ในกระบวนการผลิต เมื่อเข้าใจในความเป็นมาของสายน้ำที่เป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงปลาได้ จะสามารถป้องกันผลผลิตก่อนเกิดความเสียหายได้ทันเวลา

1.คุณชาคริต ชูทอง หรือคุณหมี
1.คุณชาคริต ชูทอง หรือคุณหมี

การเพาะเลี้ยงปลาทับทิม

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านมาพบกับเกษตรกรผู้ผลิตปลาทับทิมคุณภาพครบวงจรจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ อย่าง คุณชาคริต ชูทอง หรือคุณหมี กรรมการผู้จัดการ กรีนเทค อินเตอร์ ฟาร์ม ศูนย์กระจายสินค้าและผลผลิตปลาทับทิมเกรดพรีเมียมครบวงจรอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณหมีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่งเสริมการผลิตปลาทับทิมกระชังแม่น้ำมาหลายปี ทำให้เกษตรกรมีความเชื่อใจในแนวทางและคำแนะนำเป็นอย่างมาก ช่วยให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น

คุณหมีจัดตั้ง กรีนเทค อินเตอร์ ฟาร์ม ขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลผลิตของฟาร์มจะเป็นปลาทับทิมที่มีคุณภาพ ผลิตจากกระบวนการที่ปลอดสารแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะตลอดช่วงการผลิต เพื่อพัฒนาให้ผลผลิตจากฟาร์มก้าวสู่อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้กินปลาอย่างมีความสุข รู้สึกอุ่นใจ และปลอดภัย ทุกครั้งที่เลือกซื้อปลาทับทิมของฟาร์ม

คุณหมียังกล่าวอีกว่า “ที่อยากผลิตปลาทับทิมให้ปลอดสารเคมี เพราะครอบครัวของตนเองชอบกินปลากันมาก แต่ปลาส่วนใหญ่จะถูกใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ตนจึงอยากสร้างรูปแบบ การเลี้ยงปลาทับทิม ที่แตกต่างและปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด”

2.เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิม
2.เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิม

การส่งเสริม การเลี้ยงปลาทับทิม

ก่อนหน้านี้ทางฟาร์มเริ่มต้นส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมพร้อมรับจับคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่หลายปี พอมาในปีนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายนที่ผ่านมา คุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงค่อนข้างไม่ดี  แถมยังมีฝายกั้นน้ำเป็นช่วงๆ ระหว่างฝายจะมีเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าที่สูบน้ำไปใช้ในทางการเกษตร ทำให้การเลี้ยงปลาในวันนี้ไม่ง่ายเหมือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพราะเมื่อก่อนเกษตรกรลงปลาแล้วไม่ได้รับผลกระทบที่เสียหายได้ง่าย แต่ในทุกวันนี้หันไปทางไหนจะพบกับเกษตรกรบ่นตามๆ กันว่าผลผลิตเสียหายโดยไม่รู้สาเหตุ ทำให้เกษตรกรไม่ยอมลงปลา ส่งผลให้ผลผลิตชะลอตัว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทาง กรีนเทค อินเตอร์ ฟาร์ม จึงเริ่มย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะยังต้องผลิตปลาทับทิมส่งฐานตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่  การเปิดฟาร์มใหม่ครั้งนี้ทางฟาร์มพยายามหาข้อแตกต่างในการผลิต หาจุดเด่นในการเลี้ยงเพื่อให้ได้ปลาทับทิมที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม คุณหมีบอกว่า “สุดท้ายได้บทสรุปว่าเราต้องเลี้ยงเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร โดยเน้นแนวทางลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุด”

3.อาหารปลา แอ็คโค่ฟีด
3.อาหารปลา แอ็คโค่ฟีด

ปัญหาและอุปสรรคในบ่อปลาทับทิม

เมื่อมีแนวคิดที่จะลดการใช้สารเคมี แอนตี้ไบโอติกและยาปฏิชีวนะให้มากที่สุด ทางฟาร์มจึงเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ตลอดช่วงเวลาการเลี้ยง โดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะเลย ด้วยมีทีมงานและเครือข่ายที่ดีทำให้การแก้ปัญหาง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจับมือกับทาง “บริษัท โอเรียนท์ฟาร์มาเค็ม จำกัด” ซึ่งเข้ามาช่วยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมทีมงาน “คาร์กิลล์” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำเข้ามาช่วยในการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับทางฟาร์ม

อีกทั้งทางฟาร์มนำเทคโนโลยีระบบตรวจสอบคุณภาพด้วยเซ็นเซอร์ สามารถรายงานผลของคุณภาพน้ำได้แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้คือจุดเด่นและข้อแตกต่างในการสร้างระบบของฟาร์มขึ้นมาใหม่ เพื่อผลิตปลาทับทิมที่มีคุณภาพ เกรดพรีเมียม ปลอดสาร ส่งถึงมือผู้บริโภค โดยผ่าน 3 หลักการใหญ่ๆ ดังนี้

  • การเลือกอาหารที่มีคุณภาพ ทางฟาร์มส่งเสริมให้ใช้อาหารที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน

ผลิตจากบริษัทอาหารชั้นนำที่ได้มาตรฐาน อย่าง บริษัท คาร์กิลล์ สยาม ในแบรนด์ “แอ็คโค่ฟีด” ที่ทางฟาร์มสั่งจัดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในสูตรอาหารตามความเหมาะสมที่ปลาควรจะได้รับ

  • รู้ทันคุณภาพน้ำ ทางฟาร์มต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำอยู่ตลอดเวลา จากรายงานผลออนไลน์ทุก 15

นาที จากตัวเซ็นเซอร์ภายในน้ำ เพื่อที่จะสามารถตั้งรับกันสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านการปรับลดปริมาณการให้อาหาร ลดความเครียดของปลา เพื่อให้ปลาเจริญเติบโตตามโปรแกรมได้ดีที่สุด

  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ทางฟาร์มเน้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวปลา เน้นเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับปลาด้วยเวชภัณฑ์ที่เป็นโปรไบโอติกจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์สัตว์น้ำ อย่าง บริษัท โอเรียนท์ฟาร์มาเค็ม จำกัด ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตตามที่ กรีน เทค อินเตอร์ ฟาร์ม ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
โตโต้วิท โปร-2 อะควา แซค
โตโต้วิท โปร-2 อะควา แซค

โตโต้วิท สารผสมล่วงหน้าใช้เสริมวิตามินและแร่ธาตุแมกนีเซียม และโซเดียม

อะควา แซค อาหารเสริมโปรตีน เสริมเบต้ากลูแคน กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

โปร-2 สารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติก) ผลิตภัณฑ์ช่วยป้องกันปัญหาการติดเชื้อต่างๆ จากแหล่งน้ำ สร้างภูมิต้านทานให้ตัวปลา ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

4.กระชังเลี้ยงปลาทับทิม
4.กระชังเลี้ยงปลาทับทิม
ลูกปลาทับทิม
ลูกปลาทับทิม

การบริหารจัดการบ่อปลาทับทิม

อีกทั้งทางฟาร์มยังติดตั้งตาข่ายกรองแสงเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในกระชังให้เหมาะสมต่อการเลี้ยง ช่วยให้ปลากินอาหารได้ดี ไม่เครียด ส่งผลให้ตัวปลาไม่ป่วยง่าย พร้อมทั้งล้อมรอบด้วยตาข่ายกันนกเพื่อลดการนำพาหะของการเกิดโรคเข้ามาสู่ฟาร์ม เพื่อให้ฟาร์มก้าวสู่ระบบไบโอซีเคียวริตี้ ยกระดับฟาร์มให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทางฟาร์มผลิตปลาโดยใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำ หาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องมาใช้ร่วมกัน เพิ่มอัตรารอดเพื่อลดต้นทุน แล้วก้าวเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตามสโลแกนที่ว่า “ปลาที่เราเลี้ยง เพื่อคนที่เรารัก” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมีและยาปฏิชีวนะ

5.การเลี้ยงปลาทับทิม ให้ได้ผลผลิตคุณภาพพร้อมจำหน่าย
5.การเลี้ยงปลาทับทิม ให้ได้ผลผลิตคุณภาพพร้อมจำหน่าย
ปลาตัวใหญ่ อ้วน สันหนา
ปลาตัวใหญ่ อ้วน สันหนา
ศูนย์จำหน่ายปลาทับทิม
ศูนย์จำหน่ายปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิม

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลผลิตปลาทับทิม

จากการติดตามผลผลิตของเกษตรกรใน จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการและเลี้ยงปลาตามโปรแกรมที่วางไว้ ใช้อาหารและเวชภัณฑ์รูปแบบเดียวกัน ผลผลิตมีอัตรารอดสูงกว่า 80 % ได้กำไรจากการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการส่งเสริมการเลี้ยงยังคงส่งเสริมเกษตรกรอยู่ในโซน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหลัก โดยมีศูนย์กระจายผลผลิตใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ  ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรเกรดพรีเมียมชั้นนำของประเทศ ร้านปลาจุ่ม ร้านปลาเผา ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วเชียงใหม่และโซนภาคเหนือ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับท่านใดที่สนใจในรูปแบบการผลิตปลาทับทิมคุณภาพของ กรีนเทค อินเตอร์ ฟาร์ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.084-1704499, 090-2183555 ได้เลย ทางฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่าน

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 365