ขาวผ่องฟาร์ม ลุยอุตสาหกรรมปลา กะพงยักษ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในบรรดาผู้เลี้ยงปลากะพงขาวเชิงธุรกิจ คนในวงการย่อมรู้จักขาวผ่องฟาร์มเป็นอย่างดี เพราะจังหวัดนี้เป็นเมือง 3 น้ำ ยิ่ง คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ อยู่กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาตลอด มีประสบการณ์การเลี้ยง กะพงยักษ์ มานานกว่า 5 ปี มีพื้นที่รวมกว่า 120 ไร่

1.คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ
1.คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ

การเพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์

แรกเริ่มเดิมทีขาวผ่องฟาร์มเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้ง แต่หลังจากที่ได้ทราบถึงการเลี้ยงกะพงยักษ์แล้วได้กำไรดี การขาดทุนน้อยกว่าการเลี้ยงแบบปลาไซส์ เพราะเมื่อขนาดเกินกว่าความต้องการของตลาด ราคาขายจะมากขึ้น จึงสนใจอยากทำ ลองเลี้ยงแบบไซส์ยักษ์มากกว่า และต้องการให้การเลี้ยงแตกต่างจากท้องตลาด เพื่อสร้างมูลค่าที่มากขึ้น จึงพัฒนาสร้างมาตรฐานให้กะพงยักษ์ที่ออกจำหน่ายจากบ่อมีคุณภาพมากที่สุด

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ขาวผ่องฟาร์มได้พัฒนาการเลี้ยงและคุณภาพของปลาอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง หวังให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น พร้อมกันนั้นอยากสร้างแบรนด์ปลากะพงยักษ์ให้เป็นแบรนด์ของประเทศไทย เป็นที่รู้จักของชาวโลก เพื่อยกระดับให้เป็นปลาเศรษฐกิจ และทดแทนปลานำเข้าให้ได้

2.บ่อเลี้ยงปลากะพงยักษ์
2.บ่อเลี้ยงปลากะพงยักษ์

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลากะพง

ลูกพันธุ์ปลาถือได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเจริญเติบโตเลยก็ว่าได้ หากเมล็ดพันธุ์ที่เลือกสรรมามีคุณภาพ ผลผลิตที่ตามมาก็จะดี โดยไม่ต้องทำอะไรมาก ทางฟาร์มจึงเลือกใช้ลูกพันธุ์จาก กษิดิ์ฟาร์ม ในขนาด 4-5 นิ้ว เป็นฟาร์มที่มีมาตรฐาน และการส่งออกลูกปลากะพงไปยังต่างประเทศ รวมถึงอยู่ไม่ห่างจากขาวผ่องฟาร์ม

คุณประโยชน์บอกว่า “ผมเชื่อเรื่องความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นหลัก ถ้าเราทำดีต่อลูกค้า ผลงาน หรือ ผลผลิต มันจะออกมาดีเอง ผมจึงเลือกใช้ปลาจากฟาร์มนี้ อีกทั้งยังบอกเสริมอีกว่าฟาร์มนี้พี่ที่ขายเขานิสัยดี เป็นฟาร์มที่น่ารักมากๆ อีกด้วย ใช้ลูกพันธุ์จากที่นี่ทั้งหมด ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาเลย”

หลังจากรับลูกปลาจากกษิดิ์ฟาร์มแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การลงลูกปลา จะต้องใช้ลูกปลาทั้งหมด 2,000 ตัว/บ่อ ขนาดของบ่อประมาณ 2-3 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ หากเทียบกับพื้นที่ที่ปล่อย แต่คุณประโยชน์ก็เลือกแก้ปัญหาด้วยการติดใบพัดสำหรับปั่นน้ำเพิ่มออกซิเจนขึ้นเป็น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4-5 แขน/บ่อ ถือว่าเยอะมาก ถ้าเทียบกับจำนวนปกติของการเลี้ยงปลากะพงโดยทั่วไป อีกอย่างก็เพราะเป็นบ่อคลุม PE ทั้งหมด น้ำในบ่อจะใช้ความเค็มประมาณ 15 ppt โดยนำน้ำมาจากบ่อพักน้ำของทางฟาร์มที่ดูดมาจากคลอง  คุณประโยชน์บอกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำ 3 รูปแบบ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และ น้ำกร่อย ทำให้เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์น้ำมาก”

3.อาหารปลา โปรฟีด
3.อาหารปลา โปรฟีด

การให้อาหารปลากะพง

และที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยง คือ อาหาร การเติบโตที่ดีขึ้นอยู่กับอาหารที่ให้  ปลากะพงยักษ์จากฟาร์มกินอาหารเม็ดทั้งหมด 100% เป็นแบรนด์ โปรฟีด ของ บริษัทไทยยูเนี่ยน ใช้ตั้งแต่เบอร์ 1-9 ตั้งแต่ปลาไซส์เล็กจนถึงก่อนออกจำหน่าย จะให้แค่ 1 ครั้ง/วัน ครั้งละ 2-3 กระสอบ/บ่อ ให้ในกระชังที่ล้อมไว้ในบ่อ

เพราะโดยทั่วไปนิสัยของปลากะพงจะกินอาหารเป็นที่เป็นทาง หากไม่ให้ในกระชังปลาจะไม่กินอาหาร ที่ทางฟาร์มเลือกใช้แบรนด์ โปรฟีด เพราะเห็นว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่ทำอาหารเม็ดเกี่ยวกับปลากะพง มีความเชื่อมั่นอยู่แล้ว ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยพบปัญหาอะไร

4.ปลากะพงยักษ์ ตัวใหญ่ เนื้อแน่น
4.ปลากะพงยักษ์ ตัวใหญ่ เนื้อแน่น

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายปลากะพงยักษ์

การเลี้ยงปลากะพงโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ไซส์ยักษ์ เฉลี่ยการเลี้ยงจะอยู่ที่ 4-5 เดือน แต่หากเป็นไซส์ยักษ์ การผลิต 1 ครั้ง ใช้เวลามากกว่าประมาณ 5 เท่า หรือเกือบ 2 ปี แต่มูลค่าที่ได้มามันคุ้มมาก ทางฟาร์มมียอดการผลิต/ปี อยู่ที่ประมาณ 200 ตัน/ปี และมีรถโรงเย็นของฟาร์มจัดส่งบริการที่ ฟู้ดแลนด์ และ S&P รวมไปถึงมีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของปลากะพงยักษ์อีกด้วย มีทั้ง ห้องเย็น / ห้องประชุม / สำนักงานในฟาร์ม เพื่อให้ขาวผ่องฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมปลากะพงขาวครบวงจร

คุณประโยชน์ได้ลงทุนหลายล้านบาท พัฒนาสร้างห้องเย็นมาตรฐาน เพื่อนำเนื้อปลาฟิลเลเข้าเก็บด้วยความเย็นไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส จะทำให้คุณค่าทางโภชณาการคงอยู่ครบถ้วน จนสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ ความกล้าในการลงทุนเชิงอุตสาหกรรม ก็เพราะมั่นใจว่าปลาไซส์ยักษ์ของฟาร์ม และของเกษตรกรเครือข่าย เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

5.ห้องเย็นสำหรับขนส่งปลา
5.ห้องเย็นสำหรับขนส่งปลา

ฝากถึงเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพง

คุณประโยชน์บอกว่า “อยากให้เกษตรกรเน้นถึงเรื่องมาตรฐานเป็นหลัก เริ่มต้นตั้งแต่บ่อเลี้ยงจนไปถึงระบบการขนส่ง  ก่อนถึงมือผู้บริโภค  เพื่อยกระดับให้ปลากะพงเป็นที่รู้จักแก่คนไทย” อีกทั้งคุณประโยชน์อยากผลักดันให้ การเพาะเลี้ยงปลากะพงเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้ ความสนับสนุนของรัฐ และให้มีการร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ โดยการแนะนำเมนูที่ได้จากปลากะพง เพื่อเป็นการทดแทนปลานำเข้า เพราะหากเทียบประโยชน์กันแล้ว ปลากะพงถือว่ามีคุณประโยชน์ไม่ต่างจากปลานำเข้าหลายๆ ชนิดเลย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ท่านใดที่มีข้อสงสัยการเลี้ยง หรืออยากรู้จักปลากะพงยักษ์มากขึ้น สามารถติดต่อ คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ

โทร.084-351-4165 หรือ ขาวผ่องฟาร์ม 55/5 ม.3 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24130

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 390