พันธุ์ปลาน้ำจืด การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ สู่การขยายธุรกิจปลาครบวงจร

โฆษณา
AP Chemical Thailand
“ปลานิล” เป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ เพราะสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดี เนื้อมีรสชาติดี รวมถึงราคาที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับ ตลอดจนมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตลอดเวลา จนทำให้ปลานิลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น เห็นได้จากปลานิลหาซื้อง่าย มีจำหน่ายทั่วไปตามตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และยังส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย  พันธุ์ปลาน้ำจืด 
1.ลูกปลานิลเเปลงเพศ
1.ลูกปลานิลเเปลงเพศ

การเลี้ยงปลานิล

เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าขณะนี้ปริมาณของสัตว์น้ำไทยมีปัญหาเริ่มเพาะเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณผลผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปลาล้นตลาด แต่ในบางช่วงก็ขาดแคลน มีปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำ

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเกิดจากมนุษย์ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการทำประมงแบบไร้จิตสำนึก กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่พร้อมไล่ล่าทุกชีวิตใต้ทะเล โดยไม่เลือกวัน เวลา และสถานที่ เห็นได้จากทุกวันนี้ที่สัตว์น้ำมีขนาดเล็กลง อายยุน้อย ปริมาณลดลง ที่สำคัญมีราคาแพง ทำให้การทำประมงที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดเมื่อหลายสิบปีก่อนดูไม่เหมือนเดิม โดยในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งในทะเล และบนชายฝั่งน้ำจืด มีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนในชาติ

การเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ลูกพันธุ์จากแหล่งเพาะพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะการเพาะลูกพันธุ์ที่ต้องอาศัยความชำนาญ ผ่านการอนุบาลมาแล้วระดับหนึ่ง ดังนั้นแหล่งพันธุ์ปลาจึงมีความสำคัญมากต่อการเลี้ยงปลานิลให้ประสบความสำเร็จ มีส่วนช่วยในเรื่องระยะเวลาของการเลี้ยงให้สั้นลง และลดต้นทุนการผลิต

2.คุณเหมี่ยว-คนที่-5-นับจากซ้าย-คุณเเเม็ค-ลูกเขย-คุณฮาย-ลูกสาว-เเละบุคลากร
2.คุณเหมี่ยว-คนที่-5-นับจากซ้าย-คุณเเเม็ค-ลูกเขย-คุณฮาย-ลูกสาว-เเละบุคลากร

การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

ทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำได้ออกเดินทางมายังอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งใหญ่ของพันธุ์ปลาในภาคกลาง เต็มไปด้วยฟาร์มมาตรฐาน มีคุณภาพ อยู่ทั่วแทบทุกพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือ “เหมี่ยวพันธุ์ปลา” ที่เกษตรกรในพื้นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี

เหมี่ยวพันธุ์ปลา ดำเนินงานบริหารโดยคุณเหมี่ยว เป็นฟาร์มเพาะ พันธุ์ปลาน้ำจืด ทุกชนิด แต่ส่วนใหญ่เป็นปลานิลแปลงเพศเป็นหลัก ปัจจุบันที่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่รวมทั้ง 2 สาขา กว่า 120 ไร่ มีบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลากว่า 50 บ่อ ซึ่งพันธุ์ปลานิลส่วนใหญ่ที่ทางฟาร์มเน้นเพาะพันธุ์ คือ ปลานิลสายพันธุ์ “จิตรลดา 3 เป็นพันธุ์ปลานิลที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สำเร็จในปี 2550

โดยปรับปรุงจากปลานิลสายพันธุ์ GIFT (Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุ่นที่ 5 ของหน่วยงาน International Center for Living Aquatic Resource Management (ICLARM) ประเทศฟิลิปปินส์ (ซึ่งมีสายพันธุ์จิตรลดาดั้งเดิมผสมอยู่ด้วย) สายพันธุ์ “จิตรลดา 3” ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (Mass Selection) เพื่อให้มีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอด และให้ผลผลิตสูง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มีลักษณะเด่น คือ หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อแน่นและเยอะ ให้ผลผลิตสูงกว่า โครงสร้างใหญ่กว่าปกติ 30% เมื่ออายุได้ 6-8 เดือน จะมีน้ำหนักถึง 500-800 กรัม เลี้ยงในน้ำกร่อยได้ไม่เกิน 5 ppt. วางไข่ได้ทั้งปีเฉลี่ย 200-1,000 ฟอง ต่อครั้ง

3.บ่อเลี่ยงปลาทำระบบน้ำเลียนเเบบธรรมชาติ
3.บ่อเลี่ยงปลาทำระบบน้ำเลียนเเบบธรรมชาติ

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลานิล

คุณเหมี่ยวให้ความสำคัญในการคัดเลือกปลานิลที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยจะคัดลูกปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 นำมาเลี้ยงรวมกันในบ่อดิน ให้กินอาหารวันละ 1 มื้อ มื้อเย็น เมื่อปลาอายุ 5 เดือน สามารถแยกเพศได้แล้ว ดูลักษณะสี และรูปร่างลำตัว ระหว่างการเลี้ยงมีการเสริมวิตามินเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์

ส่วนเรื่องน้ำมีการดูแลอยู่ตลอด ทั้งการถ่ายน้ำอยู่สม่ำเสมอ ใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่วบ่อเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ แต่โดยส่วนใหญ่ในฟาร์มคุณเหมี่ยวยังไม่เคยพบโรค แต่จะมีเห็บ หนอนสมอ ในบางครั้ง ก่อนผสมพันธุ์จะมีการลดอาหารปลานิล เพื่อรักษารูปร่างปลานิลไม่ให้อ้วนเกินไป เพราะจะทำให้ได้ปริมาณไข่น้อย เมื่อปลามีอายุประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี ก็จะสามารถให้ไข่ได้แล้ว

ควรเป็นบ่อรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อสะดวกในการจับปลา ตำแหน่งของบ่อควรมีกระแสลมพัดพาน้ำในบ่อให้เคลื่อนไหวได้ง่าย ทั้งนี้จะทำให้ออกซิเจนในบ่อกระจายไปได้ทั่วบ่อ ไม่ควรมีวัชพืช เช่น กก ผักตบชวา และจอก ขึ้นในบ่อ ต้องกำจัดให้หมด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวดูดความอุดมสมบูรณ์ เช่น แร่ธาตุ จะใช้ออกซิเจนในบ่อตอนกลางคืน บ่อที่เลี้ยงควรมีเชิงลาด เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน บ่อควรมีความลึก 1-1.5 เมตร ไม่เกิน 2 เมตร บ่อที่แข็งแรงและเหมาะแก่การเลี้ยงปลา ลักษณะของดินควรเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย

4.บุคลากรในฟาร์มลงบ่อเคาะไข่ปลา
4.บุคลากรในฟาร์มลงบ่อเคาะไข่ปลา

การเก็บไข่ปลานิล

เริ่มต้นจากการตากบ่อให้แห้ง พร้อมทั้งสาดปูนเพื่อกำจัดศัตรู และโรคพยาธิปลาบางชนิด จากนั้นนำปุ๋ยคอกหมักในบ่อ ซึ่งทางฟาร์มเน้นใช้ขี้ไก่สดเป็นหลัก เนื่องจากขี้ไก่จะช่วยในการสร้างอาหารธรรมชาติได้ หลังจากนั้นสูบน้ำเข้าบ่อ และทำการปล่อยแม่พันธุ์ปลา เลี้ยงด้วยอาหาร 2 มื้อ คือ เช้า และเย็น ผสมวิตามินและอาหารเสริมเพื่อให้แม่พันธุ์แข็งแรง

เมื่อแม่พันธุ์มีอายุประมาณ 1 ปี ก็จะเริ่มมีไข่ จึงทำการเก็บไข่ออกจากปากปลา สามารถทำได้ทุก 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพ่อ-แม่พันธุ์ปลาด้วย การเก็บไข่จะเปิดปากปลาทีละตัว เมื่อนำไข่ออกแล้วจะปล่อยแม่พันธุ์ปลาลงในบ่อดินดังเดิม เมื่อเก็บไข่เสร็จแล้วลำเลียงไข่มาที่โรงเพาะฟักไข่ นำไข่ที่ได้มาฟักที่กรวยฟักไข่ประมาณ 2 อาทิตย์ เมื่อถุงไข่แดงยุบก็ทำการแปลงเพศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.การทำ พันธุ์ปลาน้ำจืด ไข่ลูกปลานิล
5.การทำ พันธุ์ปลาน้ำจืด ไข่ลูกปลานิล
ระบบฟักไข่ปลานิลเพื่อทำการเเปลงเพศ
ระบบฟักไข่ปลานิลเพื่อทำการเเปลงเพศ
ลูกปลานิลที่ยังไม่เเปลงเพศ
ลูกปลานิลที่ยังไม่เเปลงเพศ

ขั้นตอนการฟักไข่

คุณเหมี่ยวอธิบายเทคนิค วิธีการ และขั้นตอน การเพาะลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการขาย ต้องเริ่มจากการแปลงเพศปลานิล ซึ่งตอนการแปลงเพศนี้ส่วนใหญ่จะมีวิธีการทำคล้ายๆ กันในแต่ละฟาร์ม เพราะใช้หลักสูตรใกล้เคียงกัน เริ่มตั้งแต่เทคนิคในการทำการเก็บไข่ การแยกระยะไข่ การคัดไข่ โดยทั่วไป และระยะพัฒนาไข่ ซึ่งสามารถแบ่งระยะไข่ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1-2 ไข่สีเหลืองอ่อน และสีเหลืองเข้ม จะเห็นการพัฒนาของตาเป็นจุดดำ 2 จุด
  • ระยะที่ 3 ลูกปลาเริ่มฟักออกเป็นตัวแล้ว แต่ถุงไข่แดงยังไม่ยุบ เริ่มมีการเคลื่อนไหวของปลา
  • ระยะที่ 4 ลูกปลาฟักออกเป็นตัว และถุงไข่แดงยังไม่ยุบ แต่สามารถว่ายน้ำได้
  • ระยะที่ 5 ตัวอ่อนลูกปลาว่ายน้ำ เป็นระยะที่ถุงไข่แดงยุบ และลูกปลาสามารถว่ายน้ำได้อย่างสมบูรณ์
6.บ่อเลี้ยงลูกปลานิลเเปลงเพศ
6.บ่อเลี้ยงลูกปลานิลเเปลงเพศ

การให้อาหารปลานิล

อาหารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาโดยตรง เพราะฉะนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมมีผลต่อการเจริญเติบโตได้ดี และรวดเร็ว รวมทั้งทำให้ปลามีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรคสูง ทางฟาร์มจะเลี้ยงอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลด้วยอาหารกุ้งเบอร์ 0 แบบผง มาปั่นรวมกับวิตามินให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่สารเหนียว และใส่น้ำ เพื่อสามารถปั้นให้มีขนาดเม็ดลำไย

  • กินประมาณ 3 วัน จึงเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเป็นลูกมะนาว
  • กินประมาณ 4-5 วัน ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกส้ม
  • กินประมาณ 2 อาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นลูกแอปเปิ้ล

จากนั้นให้จนครบโด๊สประมาณ 21-25 วัน ซึ่งอาหารแต่ละวันนั้นจะแบ่งใส่ในตะกร้าละ 2 ก้อน วันละ 5 มื้อ เวลาที่ให้ 9.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 17.00 น. จากนั้นก็สามารถขายลูกพันธุ์ปลาให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงได้อย่างมั่นใจว่าปลาที่ได้เป็นปลานิลแปลงเพศที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากฟาร์มคุณภาพ 100%

7.ส่งลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้ลูกค้า
7.ส่งลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้ลูกค้า พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด

ด้านตลาดลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

คุณเหมี่ยวจะรับประกันลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศจากฟาร์มเสมอ เมื่อเกษตรกรและลูกค้าซื้อลูกพันธุ์ปลาจากเหมี่ยวพันธุ์ปลา ปล่อยเลี้ยงแล้วปลาตาย ทางคุณเหมี่ยวรับเคลมลูกปลาให้ใหม่ ซึ่งตรงนี้เป็นความประทับใจ เป็นความจริงใจ ที่ทำให้เกษตรกรมั่นใจในพันธุ์ปลาของคุณเหมี่ยว แต่โดยส่วนใหญ่ลูกปลานิลแปลงเพศของคุณเหมี่ยวยังไม่เคยประสบกับปัญหาปลาไม่ติด หรือเกิดโรคเลยโดยปลาที่ถูกคัดทิ้ง คุณเหมี่ยวจะเลี้ยงต่อเป็นปลาธรรมชาติต่อไป

8.คุณฮาย-คุณเเม็ค-สามี-เเละลูกสาว
8.คุณฮาย-คุณเเม็ค-สามี-เเละลูกสาว พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด 

การรับซื้อปลาน้ำจืดทุกชนิด

นอกจากนี้ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาของคุณเหมี่ยวยังมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยลูกสาวคนโต คือ คุณฮาย มาต่อยอดธุรกิจจากเดิมทีที่เพาะพันธุ์ปลาขายเพียงอย่างเดียว ก็หันมารับซื้อปลาเพิ่มขึ้น โดยปลาที่คุณฮายรับซื้อนั้นจะเน้นรับซื้อปลาน้ำจืดทุกชนิด เพื่อส่งขายยังแพปลา และบริษัทห้องเย็นต่างๆ สาเหตุที่คุณฮายมาต่อยอดธุรกิจนี้

เนื่องจากแต่ก่อนเคยมีลูกค้าที่รับซื้อพันธุ์ปลาจากตนไปเลี้ยงแล้ว เมื่อถึงเวลาจับปลาขายปรากฏว่าขายปลาไม่ได้ราคา ขาดทุน อีกทั้งบางทีไม่มีพ่อค้ามารับซื้อปลา หรือซื้อในราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้คุณฮายจึงหันมาอยากช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ อีกทั้งตนเองมีเพื่อนทำแพปลาอยู่ที่ตลาดบางเลน จึงเข้าไปติดต่อจับปลาส่งขาย และได้ร่วมธุรกิจกันในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของธุรกิจต่อยอดจากคุณแม่ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของคุณฮายเองได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ตอนนี้ก็ได้ทำธุรกิจแบบครบวงจร เริ่มทำตั้งแต่ปี 58 เริ่มจากปลาหมอพันธุ์ใบโพธิ์ตัวใหญ่ แต่ห้องเย็นเขาจะใช้เป็นปลาไซส์เล็ก แต่แพปลาที่บางเลนจะรับเป็นไซส์ขนาดใหญ่ เพื่อส่งออกตลาดให้แม่ค้า ส่วนตัวเล็กก็ส่งเข้าห้องเย็น หลังจากนั้นหันมาในส่วนของปลานิล ปลาจีน ปลาสวาย และปลายี่สก เพราะเรามีตลาดอยู่แล้ว

ในส่วนของห้องเย็น เขาจะ Order มาว่าต้องการปลาอะไร ไซส์ขนาดไหน ที่คิดเริ่มทำกิจการนี้เพราะธุรกิจการเพาะลูกปลาของแม่นั้นอยู่ตัวแล้ว เราอยากขยายกิจการให้ครบวงจร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของเรา และเกษตรกรอื่นๆ ที่มีปลา เราจะมีการไปตีปากบ่อเอง มีรถขนส่งรับปลามาจะคัดไว้แต่ละ Order ของห้องเย็น หน้าแพปลาจะมีทั้งแม่ค้าขายปลา แม่ค้าโรงปลาร้า โรงปลาส้ม โรงงานทำลูกชิ้น แต่ในอนาคตข้างหน้าก็อยากจะเปิดห้องเย็นเป็นของตัวเอง แต่ก่อนจะไปจุดนั้นก็อยากมีโรงปลาร้า ปลาส้ม เป็นของตนเอง” คุณฮายอธิบายถึงความเป็นมาของธุรกิจรับซื้อปลาจากเกษตรกร

9.นำลูกปลานิลเเปลงเพศลงบ่อเกษตรกร
9.นำลูกปลานิลเเปลงเพศลงบ่อเกษตรกร พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำจืด 

การจำหน่ายลูก พันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

สำหรับการจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศของคุณเหมี่ยว สามารถเพาะพันธุ์ขายได้ทั้งปี ถ้าเป็นช่วงที่หนาวจัด ร้อนจัด ช่วงนั้นจะเก็บรวบรวมไข่ได้น้อย แต่ถ้ามีการจัดการที่ดี ช่วงหน้าหนาวก็สามารถทำขายได้ตลอดทั้งปี  นอกจากนี้คุณเหมี่ยวยังเป็นผู้บริหารที่ใจดี เปิดกว้างให้เกษตรกรที่สนใจอยากเก็บเกี่ยวความรู้สามารถเข้ามาศึกษาดูงานที่ฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ คุณเหมี่ยวพันธุ์ปลาไม่มีเซลล์ขายปลา พร้อมให้คำปรึกษาทุกกระบวนการเลี้ยง

หากเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการความรู้ หรือต้องการลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศคุณภาพ ติดต่อได้ที่ คุณเหมี่ยว อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 081-9432252 และใครสนใจขายปลาเนื้อน้ำจืด แต่ยังไม่มีแหล่งรับซื้อ ก็สามารถติดต่อ คุณฮาย ได้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการตลาดรับซื้อปลา แพปลา และห้องเย็น และเกษตรกรท่านใดสนใจเกี่ยวกับธุรกิจรับซื้อปลา หรือมีปลาที่จะส่งขาย ติดต่อได้ที่ คุณ เมธาวี มะลิทอง (ฮาย) 062-4656888 และ คุณ (หมิว) 082-2949849