ขี้ไก่ ใช้ลดต้นทุน ใน ฟาร์มไข่ไก่ จาก 2แสนบาท เหลือ 20,000 บาท!

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ถึงแม้ว่าภาคใต้ของประเทศไทยจะขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ และในโลก แต่แหล่งการทำการเกษตรก็ยังมีอยู่ในพื้นที่ เช่นเดียวกับการทำปศุสัตว์ คุณสันติ ชินชฎาธาร ผู้ประกอบการธุรกิจไก่ไข่ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี สะสมความรู้และประสบการณ์จากการเลี้ยงไก่ไข่จนเข้าใจ

และมีรูปแบบการเลี้ยงที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความชอบส่วนตัวตั้งแต่วัยเยาว์จากการที่ได้เลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์อื่นๆ ก็ตาม  จุดนี้ทำให้คุณสันติเลือกที่จะมาทำ ฟาร์มไข่ไก่ โดยเริ่มเลี้ยงเพื่อหาประสบการณ์เมื่อปี 2516 และเริ่มทำธุรกิจไก่ไข่เพื่อการค้าเมื่อปี 2518 จดทะเบียนเป็นสยาม ฟาร์มไข่ไก่ ในครั้งแรก เมื่อผลประกอบการดำเนินไปด้วยดี ก็ได้พัฒนามาเป็น หจก.ทุ่งสงสยามฟาร์ม

ไก่ขึ้นกรง
ไก่ขึ้นกรง
1.คุณสันติ-ชินชฎาธาร-เจ้าของฟาร์ม
1.คุณสันติ-ชินชฎาธาร-เจ้าของ ฟาร์มไข่ไก่
2.กรงไก่ไข่อัตโนมัติแบบ-A-Frame
2.กรงไก่ไข่อัตโนมัติแบบ-A-Frame

การเลี้ยงไก่ในระบบ A Frame และ H Frame

ในปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระบบปิด ทั้ง A Frame และ H Frame ที่ทันสมัย เป็นโรงเรือนขนาด 35,000 ตัว จำนวน 3 โรงเรือน และโรงเรือนขนาด 13,000 ตัว จำนวน 1 โรงเรือน บนพื้นที่ 90 ไร่ มีบางส่วนของพื้นที่แบ่งออกมาเพื่อปลูกหญ้าสำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ให้แก่วัวเนื้อบราห์มัน

กรงไก่ไข่อัตโนมัติแบบ-H-Frame
กรงไก่ไข่อัตโนมัติแบบ-H-Frame

 

3.ปลอดภัยไว้ก่อนเข้าฟาร์ม
3.ปลอดภัยไว้ก่อนเข้า ฟาร์มไข่ไก่
บ่อทิ้งซาก
บ่อทิ้งซากอ

การบริหารจัดการ ฟาร์มไข่ไก่

การจัดการ ฟาร์มไข่ไก่ ที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการผลิต เพราะต้องเข้าใจถึงปัญหาของการเลี้ยง ซึ่งก็คือทำอย่างไรให้ไก่ที่มีอยู่นั้นไข่ได้นาน ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสุขภาพไก่ต้องแข็งแรง ไม่ป่วย ไม่ตาย “เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าไก่สุขภาพแข็งแรงดี มันก็จะเหมือนคน คนที่สุขภาพแข็งแรง ต้องทำอย่างไร ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ ต้องอารมณ์ดี อยู่อย่างถูกลักษณะ ไม่อยู่ในที่สกปรก ชื้นแฉะ อากาศอบอ้าว” คุณสันติกล่าว นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่คุณสันติเน้นที่สุดก็คือ

  1. การป้องกันคนเข้า-ออก
  2. การนำยานพาหนะ หรือวัตถุต่างๆ ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม และไม่นำเอาอุปกรณ์ที่อยู่ใน ฟาร์มไข่ไก่ ออกนอก ฟาร์มไข่ไก่
  3. ไก่ต้องไม่เครียด ต้องอารมณ์ดี
  4. การทำวัคซีนให้สม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคให้เพิ่มขึ้น

2 สาเหตุหลักที่ทำให้ไก่ป่วย

“ไก่ป่วยเกิดจาก 2 สาเหตุ พร้อมๆ กัน ก็คือ ไก่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และเชื้อโรคเข้าสู่ตัวไก่  ถ้าไก่ไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่ไม่มีเชื้อโรค ไก่ก็จะไม่ป่วย เปรียบเทียบเหมือนกับบ้านที่ไม่มีรั้ว ป้องกันขโมย แต่ก็ไม่มีโจร ถามว่าโดนขโมยไหม ก็ไม่โดน เป็นวิธีการที่นำมาประยุกต์ใช้กันได้” คุณสันติยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

คุณสันติยังบอกอีกว่า “มันเป็นเทคนิคง่ายๆ แต่คนที่ไม่เข้าใจอาจจะมองเป็นเรื่องยาก เหมือนกับการขับรถยนต์  คนขับรถยนต์เป็นถามว่าขับยากไหม ก็ตอบได้เลยว่าไม่ยาก” ส่วนสายพันธุ์ไก่ที่ใช้ คือ โรมัน ซึ่งเป็นตัวไม่ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป เปอร์เซ็นต์ไข่ดี ผิวไข่สวย และเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรง ทนทานต่อโรค

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เหตุผลที่ทำให้คุณสันติเชื่อเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน ก็เพราะว่าเคยมีไก่ป่วยและตายในพื้นที่ ด้วยความอยากรู้ อยากลอง หรือผู้ที่ไม่หวังดีได้นำเอาไก่ตายโยนใส่ในเล้าประมาณ 7-8 ตัว แต่ระยะเวลาผ่านไปหลายวันไก่ของคุณสันติก็ไม่แสดงอาการป่วยเลย ทำให้คุณสันติเข้าใจแล้วว่าการที่ไก่มีภูมิคุ้มกันที่ดี เมื่อมีเชื้อโรคเข้ามา ไก่ที่มีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ป่วย

4.การให้อาหารและน้ำไก่ไข่
4.การให้อาหารและน้ำไก่ไข่

การให้อาหารและน้ำไก่ไข่

ส่วนการเลี้ยงจะเริ่มรับลูกไก่ตั้งแต่อายุ 1 วัน ระยะเวลากกประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าฝนตกบ่อยก็จะกกอยู่ที่  10 วัน หลังจากนั้นก็เลี้ยงและทำวัคซีนตามกำหนดให้ครบ จนถึงอายุ 4 เดือน จึงเริ่มให้ไข่ และเอาขึ้นกรงเลี้ยงต่อ จากนั้นอีกเป็นเวลา 18 เดือน

การให้อาหารจะให้อยู่ 7 รอบ เริ่มรอบแรก คือ 05.00 น.ส่วนรอบสุดท้าย คือ เวลา 22.00 น. เป็นการให้แบบอัตโนมัติ และช่วยกระตุ้นการกิน เพราะเมื่อเครื่องที่ให้อาหารผ่านไปด้านหน้าไก่ก็จะโผล่ส่วนหัวมาจิกอาหาร ถ้าเครื่องไม่ผ่านไก่ก็จะไม่จิกกินอาหาร ซึ่งได้มาจากการสังเกต ด้วยการจัดการนี้ทำให้ทุ่งสงสยามฟาร์มนั้นไม่ได้ใช้สารเสริมจำพวกวิตามิน

5.บ่อหมักแก๊สชีวภาพขนาด-16×80-เมตร
5.บ่อหมักแก๊สชีวภาพขนาด-16×80-เมตร
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ ใช้ ขี้ไก่  มูลไก่ ขี้ไก่  มูลไก่ ขี้ไก่  มูลไก่ ขี้ไก่  มูลไก่ ขี้ไก่  มูลไก่ ขี้ไก่  มูลไก่ 

การจัดการ ขี้ไก่ มูลไก่

“ผมเน้นวัคซีนและการจัดการ ในปี 2560 ผมยังไม่ได้ใช้ยาเลย วิตามินผมก็ยังไม่ใช้ ถ้าใช้วิตามินแล้วฟองใหญ่ขึ้น ใช้แล้วไข่ดกขึ้น นั่นแสดงว่าอาหารนั้นด้อยคุณภาพ ขาดอะไรซักอย่าง ทำให้คุณภาพไม่เต็มร้อย มีหลายคนให้ผมลองใช้วิตามิน พอลองแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะว่าอาหารมันดีอยู่แล้ว

ตอนนี้ผมมั่นใจในอาหารเบทาโกร ผมเชื่อในคุณภาพ เพราะอาหารค่อนข้างนิ่ง เขามีทุกฝ่ายมาดูแล มันเลยทำให้สินค้ามีคุณภาพ” คุณสันติกล่าว ส่วนการปลดไก่นั้นตามมาตรฐานจะปลดอยู่ที่ 18 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ขายไข่ยากขึ้นไข่ออกช้า ปลดเพื่อหนีภาระ หรือไก่แก่ปลดอยู่ในช่วงราคาดี

ด้านการจัดการ ขี้ไก่ มูลไก่ จะมีสายพานอีกเส้นหนึ่งที่คอยลำเลียง ขี้ไก่ มูลไก่ ออกนอกเล้ามายังกระบะท้ายของรถส่งไปยังบ่อหมักแก๊สชีวภาพขนาด 16×80 เมตร เพื่อปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเอาไว้ใช้ภายในฟาร์ม ซึ่งสามารถช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานจาก 200,000บาท เหลือ 20,000 บาท เมื่อระบบทำงานเต็มที่ หลังจากกากมูลที่ได้ผ่านการหมักในบ่อแก๊ส สามารถสูบขึ้นมาทำให้แห้ง ขายเป็นปุ๋ยคุณภาพดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.พักเล้า-ทำความสะอาด
6.พักเล้า-ทำความสะอาด

การบริหารคนและ การใช้เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์

การบริหารคน ทุ่งสงสยามฟาร์มวางแผนงาน 4 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ พนักงานประจำเล้า ฝ่ายโยธา ฝ่ายคัดไข่ และฝ่ายขนส่ง โดยแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นของตนเองอย่างชัดเจน “เมื่อเข้า ฟาร์มไข่ไก่ และพบงานที่ไม่เรียบร้อยจะถ่ายรูปส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของฟาร์ม

เมื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาเห็น เขาก็เข้ามาดูและไปแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมกับถ่ายรูปส่งมาพร้อมกับบอกว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว การใช้เทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้ ทุกอย่างมีประโยชน์แล้วก็มีโทษ” คุณสันติกล่าวถึงข้อดีของการใช้เทคโนโลยี

“ผมมองว่าอาชีพนี้เป็นเกษตรกรรม 4.0 เพราะเราเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมมาเป็น 10 ปีแล้ว ผมเป็นกลุ่มคนแรกๆ เลยที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เนื่องจากมองว่าในอนาคตแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ ทำอย่างไรก็ได้ให้อุตสาหกรรมนี้ให้คนอยากทำงาน” คุณสันติบอกถึงมุมมองการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่แบบอิสระต้องเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการจัดการ และการตลาด โดยการนำเอาสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

7.ฃการ ขี้ไก่ มูลไก่ ลดรายจ่ายใน ฟาร์มไข่ไก่
7.ฃการ ขี้ไก่ มูลไก่ ลดรายจ่ายใน ฟาร์มไข่ไก่
บรรทุกไข่เพื่อจัดส่ง
บรรทุกไข่เพื่อจัดส่ง

ด้านการตลาดไข่ไก่

โดยภาพรวมภายในประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้มีกำลังซื้อที่ถดถอย สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสินค้าเหลือ ทำให้ราคานั้นตกต่ำ จึงต้องหาวิธีการแก้ปัญหา ส่วนในด้านการตลาดทุ่งสงสยามฟาร์มจะเน้นการซื้อขายกับรายย่อยมากกว่ารายใหญ่

โดยรายย่อยจะมีการซื้อขายอยู่ที่ 10-15 ตั้ง ส่วนรายใหญ่มีอยู่ 2-3 ราย ซึ่งทุ่งสงสยามฟาร์มมีบริการส่งไข่ให้แก่ลูกค้า ในปัจจุบันพื้นที่การบริการอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังส่งให้กลุ่มลูกค้าที่เน้นคุณภาพมากๆ โดยการคัดไข่รอบสุดท้าย เป็นไข่ที่สด ใหม่ ถึงแม้การสั่งซื้อจะมีเพียง 40-50 แผง เท่านั้น

8.โรงเรือนไก่ไข่
8.โรงเรือนไก่ไข่

การวางแผนในอนาคต

ในอนาคตคุณสันติได้วางแผนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และจะสร้างโรงคัดไข่ขนาดใหญ่ขึ้น โดยเงินลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องคัดไข่เครื่องเก่าที่ใช้มานานหลายปีมีปัญหา แต่ตัวแทนไม่สามารถเข้ามาบริการได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตบริการ ทำให้ต้องติดต่อช่างซ่อมจากประเทศมาเลเซียมาซ่อมบำรุงแทน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงถึง 3-4 หมื่นบาท หลังจากนั้นก็ได้มีตัวแทนบริษัท Daechang Special Machine  เป็นเครื่องคัดไข่จากประเทศเกาหลีใต้ นำโดยคุณนิรุตต์  ภู่เชย เข้ามาช่วยซ่อมบำรุง จนเป็นที่ประทับใจแก่คุณสันติ

“เป้าหมายผมสูงสุดอยู่ห้าแสนตัว ไก่ไข่ห้าแสนตัวนี่ไม่เยอะ เพราะมองว่ากำลังการบริโภคเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเรื่องแผนการตลาดจะเน้นลูกค้าที่มีคุณภาพ เรื่องราคาเราเป็นไปตามตลาด เราเน้นด้านบริการซึ่งสำคัญมาก เราวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของคู่แข่งขัน และของตนเอง ว่ามีตรงไหนบ้าง  บางทีเราก็ต้องสร้างลูกค้าที่มีสายสัมพันธ์กัน มีความประทับใจกัน ซึ่งกันและกัน” คุณสันติปิดประเด็นด้วยวิสัยทัศน์อันแหลมคม

สิ่งที่อยากฝากให้แก่ผู้อ่านและเกษตรกรที่สนใจ “อุปสรรค คือ อยู่ที่ตลาด ส่วนที่บอกว่าไม่มีพันธุ์สัตว์ อาหารแพง อันนี้ไม่ใช่หรอก ที่บอกว่าไม่มีสายพันธุ์น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ เวลาคนอื่นมาขายลูกไก่ราคาถูกมา คุณก็ไปซื้อทางนู้น มายกเลิกทางนี้ คุณต้องมีความซื่อสัตย์เป็นของตนเอง ใจเขา ใจเรา ถ้าเราเป็นลูกค้าที่ดี เราก็จะได้ตามมาตรฐาน บริษัทผมไม่ได้มีปัญหาด้านนี้เลย เพราะว่าเขาเตรียมคิวให้เราแล้ว ถ้าเราไม่เอา เขาก็เดือดร้อน” คุณสันติกล่าว

ขอขอบคุณ คุณสันติ  ชินชฎาธาร หจก.ทุ่งสงสยามฟาร์ม 424 ถนนชนปรีดา ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช