การให้ อาหารลูกหมู
การให้ อาหารลูกหมู

การบริหารจัดการฟาร์มหมู

การบริหารจัดการฟาร์มสุกรในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่างรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตจำนวนไม่น้อย ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการเลี้ยงสุกร เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ “หมู” ในฟาร์มมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง จับขายได้น้ำหนัก เป็นที่ต้องการของตลาด นั่นคือ เรื่องคุณภาพของ“อาหาร”

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารสุกรที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง น้ำหนักดี ของ  “คาร์กิลล์” (Cargill Pig Booster) โดย “คาร์กิลล์” ได้มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเรื่องของอาหารให้สอดรับสรีระวิทยา/ระบบย่อยของลูกหมู ให้อาหารสามารถย่อยได้ง่ายและดูดซึมได้ดี ผ่านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมนำเข้าจากต่างประเทศ เรียกว่า เทคโนโลยี “คาร์โบเจล”

สำหรับเทคโนโลยี “คาร์โบเจล” ในการผลิตอาหาร คือ “คาร์โบไฮเดรตที่เป็นเจล” นำมาผ่านกระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ลูกหมูกินแล้วย่อยได้ง่ายที่สุด และอาหารมีความหอม มีความน่ากิน เมื่อโรยใส่ในราง ลูกหมูจะวิ่งเข้ามากินยังพร้อมเพรียง ตอบสนองการรับรู้อาหารได้ดี

1.คอกหมู
1.คอกหมู
2.คุณธนัชกับลูกหมูสุขภาพแข็งแรง
2.คุณธนัชกับลูกหมูสุขภาพแข็งแรง

สภาพพื้นที่เลี้ยงหมู

คุณธนัช เกรียงวิภา เจ้าของ “เกรียงวิภาฟาร์ม” ฟาร์มเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารของ   “คาร์กิลล์” ในการเลี้ยงสุกรภายในฟาร์ม ในพื้นที่ฟาร์มร่วม 100 ไร่ ณ ปัจจุบันมีแม่พันธุ์จำนวน 1,400 ตัว และพ่อพันธุ์จำนวน 25 ตัว ซึ่งเป็นสายพันธุ์แลนด์เรซ (เดนมาร์ก) เนื่องจากสามารถผลิตลูกดก เลี้ยงเจริญเติบโตดี และสุขภาพแข็งแรง

คุณธนัชเล่าให้ฟังว่า ครอบครัวได้เลี้ยงหมูมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อ-คุณแม่ ซึ่งตัวเองได้เรียนจบวิศวะเครื่องกล แต่กลับมาช่วยกิจการฟาร์มของครอบครัว และมีพี่น้องช่วยกันอีกจำนวน 5 คน ซึ่งตัวเองไม่ได้มีความรู้ในการเลี้ยงหมูเลย แต่ใช้การศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง และเข้าอบรมเพื่อหาองค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงหมูจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง

“เกรียงวิภาฟาร์ม”  บริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐาน ระบบปิดอีแวป  (EVAP) โดย คุณธนัชกล่าวต่อว่าบริหารจัดการภายในฟาร์มอย่างเป็นระบบ ภายใต้อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 25-28 องศาเซลเซียส ผ่านระบบอินเวอร์เตอร์ มีการแบ่งโรงเรือนอนุบาลลูกหมู แม่พันธุ์- พ่อพันธุ์เป็นสัดส่วน มีการดูแลความสะอาด และฆ่าเชื้อป้องกันโรค จากภายนอก เข้าสู่โรงเรือนอย่างมีมาตรฐาน

3.คุณธนัช-เกรียงวิภา-และทีมงานคาร์กิลล์
3.คุณธนัช-เกรียงวิภา-และทีมงานคาร์กิลล์

ข้อดีของอาหารลูกหมู

ในส่วนเรื่องของอาหารคาร์กิลล์ คุณธนัชเปิดเผยว่าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคาร์กิลล์นี้จากทีมเซลล์ที่เดินทางเข้ามาที่ฟาร์ม พร้อมนำเสนอให้ความรู้ในเรื่องของอาหาร และมีการร่วมพัฒนาสูตรอาหารเพื่อให้เข้ากับทางฟาร์ม

โดยเริ่มทดลองผลิตภัณฑ์กับ “หมูเล็ก และหมูรุ่น” ก่อนในช่วงแรก ที่ตนเองตัดสินใจที่กล้าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อาหารคาร์กิลล์ เพราะมีโครงการที่จะทำโรงผลิตอาหารเม็ดเพื่อนำไปใช้ในฟาร์มเองอยู่แล้ว  จึงตัดสินใจทดลองผลิตภัณฑ์อาหารของคาร์กิลล์นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 “พอได้มาใช้อาหารของคาร์กิลล์แล้ว สิ่งที่สังเกตเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง คือ หมูเจริญเติบโตเร็วขึ้น น้ำหนักดีขึ้นมาก เลี้ยงเพียง 10 สัปดาห์ น้ำหนักขึ้นมาถึง 30 กก. ทำให้ลูกค้าตอบรับดีมาก ขายชิ้นส่วนหมูได้ราคามากขึ้น โ

ดยมีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง หรือส่วนของเนื้อสันน้ำหนักดีขึ้น ตอนนี้ใช้อาหารของคาร์กิลล์ จับหมูในสัปดาห์ที่ 24-25 ซึ่งเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนช่วงผสมอาหารเองจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่ยาวนานกว่านี้ กว่าหมูจะมีน้ำหนักเฉลี่ยถึง 100 กก.ขึ้นไป ทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารของคาร์กิลล์ดีจริงๆ”         

4.การให้ อาหารลูกหมู
4.การให้ อาหารลูกหมู

การให้อาหารลูกหมู

คุณธนัชกล่าวต่อว่าในช่วงการให้อาหารหมูรุ่นต่างๆ เช่น ลูกหมูเลียรางจะให้อาหารในสัปดาห์แรก โดยจะให้กินอาหารคาร์กิลล์ จนกระทั่งถึงอายุ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นอาหารที่เหมาะสมกับช่วงอายุลูกหมูในช่วงอนุบาล 1 ให้กินที่ 4-6 สัปดาห์ หลังจากนั้นช่วงอนุบาล 2 ให้กินช่วงอายุ 7-10 สัปดาห์ จนกระทั่งถึงหมูเล็ก 

สำหรับคุณภาพอาหารคาร์กิลล์ ในภาพรวมคุณธนัชบอกว่าตั้งแต่ช่วงอนุบาลลูกหมู เมื่อก่อนช่วงอนุบาลเคยจับได้ที่ ADG ประมาณ 380-400 กรัม แต่พอมาใช้อาหารคาร์กิลล์ และจับชั่ง ADG ขั้นต่ำเฉลี่ยจะยืนพื้นไม่ต่ำกว่า 450 กรัม (ช่วงระยะจับ คือ 9-10 สัปดาห์) ทั้งนี้หากเลี้ยง 10 สัปดาห์ จะได้น้ำหนักมากถึง 30 กก. เป็นต้น

นอกจากนี้หลังจากการใช้อาหารคาร์กิลล์ ส่งผลให้จำนวนลูกหมูที่ผสมเองจำนวนมากขึ้น เฉลี่ย 12 ตัว/แม่ หรือจากเดิมผสมได้ลูกหมู 1,800 ตัว เพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ตัว/เดือน ซึ่งก็คือ จำนวนลูกหมู/เดือนที่ออกมาในช่วงตลอด 24 สัปดาห์ หลังจากอนุบาลแล้ว ซึ่งหมายความว่าได้จำนวนหมูขุนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกกว่า 400 ตัว

5.คุณธนัชกำลังตรวจดูสุขภาพหมูในฟาร์ม
5.คุณธนัชกำลังตรวจดูสุขภาพหมูในฟาร์ม

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายลูกหมู

 “สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้อาหารคาร์กิลล์  คือ เราขายลูกหมูได้กำไรมากขึ้น, ระยะเวลาขุนลูกหมูเร็วขึ้น, ลูกหมูมีน้ำหนักมากขึ้น ในส่วนการเลี้ยงลูกหมูเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า เรามีการทำตลาด และมีฐานลูกค้าประจำจากหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ

ที่ฟาร์มฯ จะมีลูกหมูจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะได้ลูกหมูที่มีคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยมของฟาร์มทุกตัว สุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตดี ลูกค้าที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะต้องการน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ดังนั้นที่ฟาร์มฯ จะเก็บหมูตัวใหญ่ หรือตัวที่น้ำหนักเกิน เอาไว้ขุนต่อเอง ส่วนตัวที่ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการก็จะนำไปขายให้กับลูกค้า เพื่อนำไปเลี้ยงให้ได้น้ำหนักตามที่เขาต้องการ ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงไม่ต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยง/ค่าอาหารอีกต่อไป”

ด้านเสียงตอบรับจากลูกค้า หรือเกษตรกร ที่รับลูกหมูจาก “เกรียงวิภาฟาร์ม” ไปเลี้ยงขุนต่อ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวว่า ลูกหมูเลี้ยงง่าย โตไว น้ำหนักดี ทนต่อโรค การเลี้ยงจัดการง่าย

ทั้งนี้อาหารคาร์กิลล์ก็มีส่วนสำคัญช่วยกระตุ้นทำให้ลูกหมูกินอาหารได้มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีคุณภาพอาหาร คาร์กิลล์ ถ้าลูกหมูได้กินตามเกณฑ์ จะทำให้ลดการป่วย หรือการเกิดโรคจะลดน้อยลงไปด้วย และการกินของลูกหมูจะเจริญเติบโตตรงตามเกณฑ์ที่เจ้าของฟาร์มได้วางเอาไว้ตามเป้าหมาย

อีกทั้งบริษัทฯ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ถ้าลูกหมูกินแล้วเจริญเติบโตดี แข็งแรงขึ้น แสดงว่าหมูตอบสนองต่ออาหารของคาร์กิลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นทีมวิจัยและพัฒนาอาหารจะมีการทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในแต่ละฟาร์ม โดยทางคาร์กิลล์มีการตรวจเช็คกับฟาร์มแต่ละฟาร์มตลอดเวลา หรือมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อทางคาร์กิลล์ได้ตลอดเวลา

6.คอกแม่หมู
6.คอกแม่หมู

การแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคาร์กิลล์

ทีมงานบริษัทฯ คาร์กิลล์ ได้เข้ามาให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งแนะนำให้ใช้ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรคด้วย ทั้งนี้เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารสุกร และบริการหลังการขาย น่าประทับใจ  โดยทุกอย่างของคาร์กิลล์จะเริ่มทำงานจากความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอ 

 ยกตัวอย่างเช่น ช่วงแรกๆ ในการนำเสนอสินค้า และทำตลาด ของคาร์กิลล์ คือ ผลิตภัณฑ์ Custom Feed หรือการดีไซน์อาหารเฉพาะสำหรับฟาร์มนั้นๆ ซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มแต่ละคนจะมีโจทย์ หรือความต้องการ ไม่เหมือนกัน เช่น บางรายต้องการให้หมูโตเร็ว หรืออยากให้มีสุขภาพดี ฯลฯ บริษัทฯ ก็ทำตามลูกค้า เพราะฉะนั้นคาร์กิลล์จะมีการดีไซน์อาหารสัตว์ตามแต่ความต้องการลูกค้าแต่ละฟาร์ม เป็นต้น       

ทางด้านเทคโนโลยี อาหาร Pig Booster ถือเป็นนวัตกรรมอาหารสัตว์รูปแบบใหม่ ซึ่งได้ทดลองใช้ไปทั่วโลก  ผ่านการใช้เทคโนโลยี “คาร์โบเจล” โดยคาร์กิลล์มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ให้ดีที่สุดต่อไปในอนาคต

7.ช้อป-หมูพี
7.ช้อป-หมูพี
จำหน่ายเนื้อหมูสดคุณภาพ
จำหน่ายเนื้อหมูสดคุณภาพ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดคุณภาพ

นอกจากนี้คุณธนัช เผยอีกว่า เกรียงวิภาฟาร์มแห่งนี้ได้เปิดช็อป หมูพี อีกด้วย โดยมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดคุณภาพ ได้แก่ เนื้อหมูสันนอก สันใน สะโพก ชิ้นส่วนหมูต่างๆ โดยลักษณะหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วแพ็คเกจจิ้งเอาไว้อย่างดี แล้วให้ลูกค้ามาเลือกซื้อ ลักษณะเหมือนจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วไป โดยช็อป หมูพี เปิดอยู่แถวตลาด สุวินทวงศ์ เปิดให้บริการ เวลา 05.00-20.00 น.เปิดทุกวัน

ในตอนท้ายคุณธนัชแห่งเกรียงวิภาฟาร์ม กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันไม่พบปัญหาในการจัดการฟาร์มสุกรแต่อย่างใด  แต่ในส่วนเรื่องของการป้องกันโรคสุกร  ยกตัวอย่าง โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน African Swine Fever (ASF)

โดยทางฟาร์มฯ ก็เฝ้าระวัง และทางบริษัท คาร์กิลล์ ก็เข้ามาช่วยให้ความเข้าใจเรื่องข้อมูล/การป้องกันโรคในฟาร์มฯ ให้ด้วย อย่างไรก็ตามทางเกรียงวิภาฟาร์มได้มีระบบป้องกัน การฆ่าเชื้อต่างๆ ตามมาตรฐานให้ปลอดภัยมากที่สุด

อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู อาหารลูกหมู