เกษตรผสมผสาน ปลูก ต้นอินทผลัม ฟาร์มวัว นาข้าว และปลูกหญ้าเนเปียร์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อินทผลัม (Date Palm) ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix dactylifera L. จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) สามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง อย่าง ทะเลทราย อินทผลัมมีแหล่งกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง

โดยผู้ผลิตอินทผลัมรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย, แอลจีเรีย และประเทศในแถบอาหรับ

สำหรับประเทศไทยรู้จักอินทผลัมมานานหลายปี โดยเฉพาะชาวมุสลิม ที่มักทานอินทผลัมผลแห้งในช่วงเทศกาลถือศีลอด หรือเดือนรอมฏอน เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่ให้พลังงานสูง และยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย ประเทศไทยเริ่มมีการเพาะปลูกอินทผลัมมาหลายปีจากการเพาะเมล็ด แต่มักเจอกับปัญหาต้นที่ปลูกไม่สามารถบ่งบอกเพศได้ ทำให้เกษตรกรบางรายเสียเวลาทดลองปลูกเพื่อแยกเพศหลายปี เรียกว่าเสียทั้งเวลา เสียทั้งต้นทุนในการดูแล อีกทั้งเมื่อผลผลิตออกมาแล้วบางต้นยังไม่สามารถรับประทานได้อีกด้วย เพราะมีรสชาติฝาดนั่นเอง

1.ผลผลิตอินทผลัมบางบ่อ
1.ผลผลิตอินทผลัมบางบ่อ
2.แปลงปลูกอินทผลัม
2.แปลงปลูกอินทผลัม

สภาพพื้นที่ปลูกอินทผลัม

ดังนั้นในหลายปีที่ผ่านมาจึงมีการนำเข้าต้นอินทผลัมเนื้อเยื่อจากต่างประเทศ ถึงแม้จะมีราคาต่อต้นที่สูง แต่สำหรับเกษตรกรแล้วถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคา เนื่องจากต้นเนื้อเยื่อเป็นต้นตัวเมียแท้ 100% ดังนั้นปลูกอย่างไรก็เป็นต้นตัวเมีย อีกทั้งรสชาติของผลผลิตยังหวาน กรอบ เหมือนต้นแม่จากต่างประเทศ นี่จึงเป็นทางเลือกที่ดีของเกษตรกรที่สนใจปลูกอินทผลัม

เมื่อเกษตรกรคนรักในอินทผลัมเพิ่มจำนวนมากขึ้น ตลาดมีความต้องการสินค้ามากขึ้น จึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ระดมความคิด ทั้งในส่วนของการตลาด ต้นพันธุ์ และพื้นที่เพาะปลูก ดังเช่น เกษตรกรสวนอินทผลัมกว่า 30 ราย พื้นที่ปลูกรวมกว่า 400 ไร่ หรือกว่า 20,000 ต้น ได้รวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตก (WDP)”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.คุณสำเรือง-พินงรัมย์-และครอบครัว
3.คุณสำเรือง-พินงรัมย์-และครอบครัว

คุณสำเรือง พินงรัมย์ ปลูกอินทผลัมแบบผสมผสานเลี้ยงวัว จ.กาญจนบุรี

ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา คือ หนึ่งสมาชิกของกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตก (WDP) โดยมีคุณสำเรือง พินงรัมย์ เป็นเจ้าของฟาร์ม ที่เน้นการทำฟาร์มแบบผสมผสาน ทั้งการเลี้ยงสัตว์ อย่าง วัว พันธุ์คุณภาพ ให้ตรงกับที่ตลาดต้องการ และยังทำสวนอินทผลัมที่กำลังให้ผลผลิตอยู่ในขณะนี้

นอกจากบทบาทหน้าที่ผู้ดูแลฟาร์มบ้านนาบ้านเราแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของชีวิต นั่นคือ การนั่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นตะแกรงโลหะทุกชนิด ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารจึงทำให้บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นบริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจ พร้อมทั้งกำลังการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยมีทีมช่างและวิศวกรที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง คอยให้คำปรึกษา และพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล

ในปี พ.ศ.2539 บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท คุณสำเรืองเล่าให้ทีมงานฟังว่า “พื้นเพตนเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ ย้อนกลับไปเมื่อตอนปี พ.ศ.2540 ธุรกิจของตนเป็นบริษัทเล็กๆ แบบซื้อมาขายไป ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้ง สุดท้ายต้องปิดบริษัทที่จังหวัดนครราชสีมา และย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแทน ตนไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค ลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้ง หลังจากนั้น 4 ปีผ่านไป ด้วยความมุ่งมั่นจากที่ไม่มีลูกค้าเลย ต้องขับรถไปเสนอขายสินค้าตามบริษัทต่างๆ จนสามารถสร้างบริษัท มีโรงงานเป็นของตนเองได้ จากทำ 2 คน กับภรรยา ปัจจุบันมีพนักงานบริษัทมากถึง 130 คน และเมื่อปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ฉลองครบรอบ 20 ปี” คุณสำเรืองเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจ

4.ฟาร์มวัวเนื้อ
4.ฟาร์มวัวเนื้อ
แปลงหญ้าเนเปียร์ที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา
แปลงหญ้าเนเปียร์ที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา

การเลี้ยงวัว และปลูกหญ้าเนเปียร์

ต้องยอมรับว่าธุรกิจด้านของอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณสำเรืองหยุดที่จะพัฒนาด้านอื่น คุณสำเรืองเล่าให้ทางทีมงานฟังว่า “ตนไม่ใช่ลูกชาวนา แต่ตนนั้นเป็นชาวนาโดยสายเลือด รักในอาชีพเกษตร บุรีรัมย์เป็นบ้านเกิด และแม่ที่อายุมากแล้ว ตนจึงสร้างฟาร์มบ้านนาบ้านเราขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับผู้ที่สนใจ” เมื่อปี พ.ศ.2558 คุณสำเรืองได้มีการปรับพื้นนาเก่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่กว่า 329 ไร่ ให้เหมาะสมต่อการทำอาชีพเกษตรโดยแบ่งออกเป็นเนื้อที่สำหรับที่อยู่อาศัย 33 ไร่ ฟาร์มวัว 26 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ 70 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 200 ไร่

คุณสำเรืองเน้นการทำเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อดึงจุดเด่นของพื้นที่ออกมานำเสนอ ซึ่งคุณสำเรืองมองว่าบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท้องนา ปลูกข้าวหอมมะลิ ด้วยเหตุนี้คุณสำเรืองจึงลดพื้นที่ปลูกนาข้าวลง และหันมาทำฟาร์มวัวเนื้อแบบจริงจัง โดยมีการจ้างแรงงานคนในพื้นที่มาดูแลฟาร์มเป็นประจำ เนื่องจากมองว่าตนมีงานประจำ คือ งานที่บริษัท

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ว่าการเลี้ยงวัวเป็นงานประจำ และต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีคนงานเข้ามาดูแล อีกทั้งตนเน้นการเลี้ยงวัวเนื้อเป็นหลัก จะไม่เลี้ยงวัวนม เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลจากแหล่งรับซื้อน้ำนมวัว หากเลี้ยงวัวนมต้องเจอกับปัญหานมบูดแน่นอน คุณสำเรืองจะเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมองถึงเรื่องของการตลาด เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการ และเกิดความสุขต่อคนทำงานอีกด้วย

5.วัวเนื้อคุณภาพ
5.วัวเนื้อคุณภาพ

สายพันธุ์วัวเนื้อ

โดยสายพันธุ์วัวเนื้อที่ทางฟาร์มเลือกนำมาเลี้ยงแบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์พื้นบ้าน (วัวกระโดน)  ซึ่งเป็นสายพันธุ์วัวเก่าแก่ของบรรพบุรุษที่ต้องเลี้ยงเพื่อรักษาสายพันธุ์ไว้ให้ลูกหลาน และท่านที่สนใจได้เข้ามาชม ต่อไปเป็นพันธุ์บราห์มัน พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ และที่เป็นหน้าเป็นตาสุดของฟาร์ม คือ สายพันธุ์วากิว หรือวัวโกเบ นั่นเอง  (เนื้อชั้นเลิศซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดกลางเป็นจำนวนมาก)

โดยมีการนำเข้าลูกวัวสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีการรับซื้อเนื้อคืนอีกด้วย ซึ่งในช่วงแรกคุณสำเรืองทดลองซื้อวัวมาเลี้ยงประมาณ 2 ตัว ซึ่งได้ผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ ส่งผลให้ปัจจุบันฟาร์มบ้านนาบ้านเรามีวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นประมาณ 50  ตัว และที่เหลืออีกกว่า 100 ตัว

การเลี้ยงวัวอย่างราชาแห่งเนื้อ อย่าง วากิว ที่มีจุดเด่นพิเศษตรงที่มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อคล้ายกับลายหินอ่อน ยิ่งถ้ามีลวดลายมากเพียงใด รสชาติที่หวาน นุ่มละมุนลิ้น ที่แทบจะละลายในปากก็จะดีเยี่ยมขึ้นเท่านั้น ทำให้วากิวกลายเป็นเนื้อชั้นดีที่สุดในเหล่าบรรดาเนื้อทั้งหลายในโลก ไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อจัดอยู่ในประเภทคลอเลสเตอรอลต่ำ และให้ประโยชน์ต่อร่างกาย วิธีการเลี้ยงและการดูแลถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัววากิวจากฟาร์มบ้านนาบ้านเราเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค

การทำเกษตรของฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ถือเป็นการเริ่มต้นจากต้นน้ำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนได้หลายสิบคน ต่อมาพัฒนาอยู่กลางน้ำเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้มากขึ้น “ฟาร์มฯ จะสร้างคุณภาพ ความเชื่อมั่น และที่สำคัญสร้างผู้เลี้ยงที่เก่งและเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้วัวที่ตรงตามความต้องการของตลาด”

6.คุณอนุรักษ์-คนที่-3-จากซ้าย-และคุณสำรอง-คนที่-4-จากซ้าย
6.คุณอนุรักษ์-คนที่-3-จากซ้าย-และคุณสำรอง-คนที่-4-จากซ้าย

วิธีการปลูกอินทผลัม

นอกจากฟาร์มวัว นาข้าว และพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์แล้ว คุณสำเรืองยังให้ความสนใจพืชตระกูลไม้ผล อย่างเช่น อินทผลัม เพราะมองว่าอินทผลัมเป็นพืชสุขภาพที่มีมูลค่ามหาศาล สามารถรับประทานได้ทั้งผลสดและผลแห้ง (ประเทศไทยเหมาะสมปลูกเฉพาะสายพันธุ์ทานผลสด) อีกทั้งยังสามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย ดังนั้นคุณสำเรืองจึงเริ่มศึกษาวิธีการปลูกอินทผลัมจากอินเตอร์เน็ต

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จนกระทั่งมาเจอกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก (WDP) ผ่านทางคุณอนุรักษ์ บุญลือ ซึ่งเป็นกรรมการกลุ่ม ซึ่งการปลูกอินทผลัมของคุณสำเรืองนั้น ทุกขั้นตอนจะมีคุณอนุรักษ์เป็นผู้ช่วย ผู้ให้ความรู้ และช่วยดูแลแก้ปัญหามาโดยตลอด ทำให้คุณสำเรืองมองว่ากลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก (WDP) เป็นกลุ่มที่เน้นการปลูกอินทผลัมคุณภาพจริงๆ มีแนวทางและทางเดินที่ชัดเจน ทำให้คุณสำเรืองตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มในที่สุด เพื่อร่วมกันคิดพัฒนาต่อยอดอินทผลัมจากกลุ่ม WDP ให้เป็นที่รู้จักของตลาดอาเซียนให้ได้

7.เกษตรผสมผสาน ปลูก ต้นอินทผาลัม ทำฟาร์มวัว นาข้าว และ ปลูกหญ้าเนเปียร์
7.เกษตรผสมผสาน ปลูก ต้นอินทผาลัม ทำฟาร์มวัว นาข้าว และ ปลูกหญ้าเนเปียร์

การเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทผลัม

ปัจจุบันจากกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตก (WDP) ได้เติบโตมาเรื่อยๆ จากสมาชิก 30 คน ก็เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

ร้อยคน จากแนวคิดเพียงแต่ปลูกอินทผลัมให้ได้คุณภาพ จนเมื่อประสบความสำเร็จในด้านการปลูกให้ผลผลิตที่ดีแล้ว ปัจจุบันทางกลุ่มยังต่อยอดอินทผลัม โดยการคิดที่จะแปรรูปน้ำอินทผลัมคุณภาพ จนเกิดการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด ซึ่งคุณสำเรืองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทลำดับที่ 5 ด้วยองค์ความรู้ในด้านการบริหาร การตลาด การเป็นนักปกครอง และด้านกำลังทรัพย์ โดยจะสร้างให้ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่ใหญ่สุดในอาเซียน สร้างให้เป็นโลกของอินทผลัมทั้งผลสดและผลแห้ง และอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยเรื่องอินทผลัมต้องเป็นหนึ่งในโลกแน่นอน

8.สินค้าแปรรูปจากอินทผลัม-ตรา-INONE
8.สินค้าแปรรูปจากอินทผลัม-ตรา-INONE ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม 
น้ำอินทผลัมผลสด-100%
น้ำอินทผลัมผลสด-100% ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม
น้ำอินทผลัมผลสดและผลแห้ง
น้ำอินทผลัมผลสดและผลแห้ง
อินทผลัมผลแห้ง
อินทผลัมผลแห้ง

การแปรรูปผลผลิตอินทผลัม

ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีทั้งน้ำอินทผลัมที่เป็นผลสดและผลแห้ง และแบบสูตรเข้มข้น โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “INONE” ที่มากไปด้วยประโยชน์ นอกจากแหล่งปลูก จำหน่ายต้นพันธุ์ รับซื้อผลผลิต แปรรูปสินค้า ทางบริษัทยังเปิดรับสมาชิกภายนอกในสายอื่น ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดสมาชิกทั่วประเทศ มีโรงงานทั่วภูมิภาค สะดวกต่อการรับซื้อผลผลิต และการวางจำหน่ายสินค้าแปรรูป

ในอนาคตการรวบรวมผลผลิตอินทผลัมทางภาคอีสาน ฟาร์มบ้านนาบ้านเราจะเป็นแหล่งรวบรวมที่มีห้องเย็นที่เก็บผลผลิต และมีรถวิ่งขนส่งผลผลิต จากบุรีรัมย์มาส่งที่กาญจนบุรี นี่คือสิ่งที่วางแผนไว้ในอนาคต

โฆษณา
AP Chemical Thailand
9.ต้นพันธุ์อินทผลัม
9.ต้นพันธุ์อินทผลัม

ฝากถึงคนที่สนใจในอาชีพเกษตร และปลูก ต้นอินทผลัม

คุณสำเรืองได้ศึกษาถึงวิธีการปลูกและการดูแล และได้นำมาต่อยอดปลูกที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา รวมทั้งปลูกที่บริเวณรอบบริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด และมีต้นพันธุ์หลายรุ่น หลายขนาด ทั้งแบบหลอดแคปซูล ปลูกในถุง ในถังและใส่ท่อ

คุณสำเรืองเล่าให้ฟังว่า “ด้วยความรักที่เราทำ ด้วยเสน่ห์ของอินทผลัม มันสามารถสร้างอะไรต่างๆ ขึ้นมาได้มากมาย ให้เกิดความสมบูรณ์ การที่ตนทำฟาร์มบ้านนาบ้านเราขึ้นมานั้น ก็เพื่ออยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนที่สนใจในอาชีพเกษตร ไม่ว่าจะเรื่องข้าว วัว หญ้า หรือแม้กระทั่งอินทผลัม เมื่อคุณเดินเข้ามาที่ฟาร์ม คุณอยากได้อะไรเราก็มีให้ อยากได้ความรู้เราก็ให้คุณ อยากได้เงินคุณก็เรียนรู้จากเราได้ คุณสามารถนำไปต่อยอดได้ นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจเข้าเยี่ยมชมสวนอินทผลัม เลือกซื้อต้นพันธุ์ หรือน้ำอินทผลัมแปรรูป ได้ที่

บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด 169/1 หมู่ 3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด 197/26 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ติดต่อ คุณสำเรือง พินงรัมย์ โทร.089-810-5165 ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม ต้นอินทผลัม

โฆษณา
AP Chemical Thailand