ปลูกมะม่วงก่อนฤดู ส่งออก เทคนิคง่ายๆ ผลสวยใหญ่ตามเสป็คตลาดนอก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปัจจุบันนี้การผลิตมะม่วงส่งออกยังตลาดต่างประเทศยังน้อยอยู่ ขึ้นอยู่กับปัญหาต่างๆ มากมาย และเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่รับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรผู้หนึ่งที่พยายามจะทำมะม่วงส่งออกให้ได้ จนกระทั่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเขาประสบความสำเร็จในการ ปลูกมะม่วงก่อนฤดู อย่างจริงจัง

สภาพพื้นที่ ปลูกมะม่วงก่อนฤดู

คุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-521-273, 038-521-307, 08-1664-7724 บอกว่า ทำสวนมะม่วงมานานแล้ว ในอดีตที่เริ่มปลูกใหม่ๆ ปลูกไม่ถึง 100 ไร่ แต่เมื่อก่อนส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรที่ทำปลูกมะม่วงอย่างจริงจังมีไม่กี่ราย จึงทำให้คุณมานพคิดว่าตลาดมะม่วงยังดีอยู่ จนได้ขยายปลูกมะม่วงเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกของตนเอง และบางพื้นที่เป็นพื้นที่เช่า

Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th

ส่วนใหญ่ที่ปลูกจะเป็นกิ่งทาบทั้งหมด โดยต้นตอจะเป็นมะม่วงแก้ว โดยนำเมล็ดไปเพาะใช้ในแปลง เมื่อต้นตออายุได้ 3-4 เดือน ก็นำไปทาบกับกิ่งพันธุ์ดีของต้นมะม่วงที่เราต้องการขาย หลังจากทาบเสร็จทิ้งไว้ประมาณ 2 เดือน ต้นตอของกิ่งพันธุ์ดีก็จะติดเป็นกิ่งเดียวกัน

จากนั้นก็ตัดลงมาชำในถุงขนาดใหญ่กว่าเดิม แล้วนำไปตั้งไว้ในที่ร่มรำไรประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็นำต้นมะม่วงที่เราต้องการไปปลูกในแปลงได้เลย หากว่ากิ่งมะม่วงพันธุ์ดีเราต้องชำมาปลูกในที่ร่มรำไรนานเกินไปก็จะทำให้ระบบรากในถุงขดอยู่ เวลานำไปปลูกรากจะหาอาหารได้เก่ง สิ่งที่ตามมา คือ การเจริญเติบโตก็ช้าตามลงไปด้วย

หลักในการปฏิบัติดูแลรักษามะม่วงในช่วงปีที่ 1-2 นั้น คุณมานพเล่าว่าก่อนอื่นก็ต้องมาดูเรื่องการเตรียมดิน ครั้งแรกไถดินด้วยผาน 3 ประมาณ 1 ครั้ง จากนั้นตากดินไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ ก็ไถด้วยผาน 7 ประมาณ 2 ครั้ง จากนั้นก็มาปลูก

ระยะปลูกส่วนใหญ่ที่ปลูกจะเป็นพื้นที่ราบ ระยะปลูกที่ใช้กว้างxยาว 6×6 เมตร ในการเตรียมหลุมปลูกนั้นถ้าต้องการให้ระบบรากของมะม่วงได้กินอาหารเร็วขึ้น หลุมปลูกอาจจะรองด้วยหินฟอสเฟตบ้าง หรือปุ๋ยคอกบ้างก็ได้ แต่ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณต้นเดือนมิถุนายน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.การดูแลรักษาใบอ่อนมะม่วง
2.การดูแลรักษาใบอ่อนมะม่วง

การป้องกันและกำจัดโรค-แมลง

หลังจากที่เราปลูกได้แล้ว สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ โรค-แมลง สำหรับในช่วงที่มะม่วงยังไม่ให้ผลผลิตสิ่งที่พบเป็นประจำในช่วงหน้าฝน ก็คือ แมลง ซึ่งจะพบมากในขณะที่มะม่วงแตกใบอ่อนออก ส่วนใหญ่จะเจอพวกหนอนเจาะยอด ฉะนั้นเราควรจะหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง

เนื่องจากว่าภายใน 1 ปี มะม่วงจะแตกยอดอ่อนประมาณ 4-6 ครั้ง หากเราต้องการให้ต้นมะม่วงมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ก็ควรดูแลรักษาต้นมะม่วงในขณะที่ยังไม่ให้ผลผลิตดีหน่อย เมื่อมะม่วงเริ่มไว้ผลก็ไม่ต้องดูแลเรื่องการให้ปลูกมากจนเกินไป เพราะว่าเราดูแลเรื่องต้นมะม่วงมาดีตลอด

3.การแทงช่อดอกและช่วงดอกบาน
3.การแทงช่อดอกและช่วงดอกบาน

การบำรุงดูแลรักษาต้นมะม่วง

แต่การดูแลบางอย่างในช่วงมะม่วงยังไม่ให้ผลผลิตก็ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็คือ ปุ๋ย อาจจะให้ปีละ 2 ครั้ง ก็พอ คือ สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ใส่ในช่วงต้นฤดูฝน จนกระทั่งต้นมะม่วงเข้าสู่ปีที่ 5 เริ่มให้ผลได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ก็ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 เพื่อให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนประมาณ 2 อาทิตย์

จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 พร้อมกับราดสารแพคโคบิวทราโซลไปประมาณ 1-2 เดือน ก็ควรเริ่มบังคับให้ต้นมะม่วงพร้อมแตกตาดอก โดยฉีดโปแตสเซียมไนเตรทในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม ซึ่งถือว่าเป็นมะม่วงก่อนฤดู ซึ่งในฤดูจะออกสู่ตลาดประมาณเดือนมีนาคม

ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงที่มะม่วงกำลังแตกตุ่มดอก คุณมานพบอกว่าปัญหาในช่วงนี้จะเจอแมลงจะกัดกินตุ่มดอก ต้องใช้ยาป้องกันอย่างดีหน่อย หากเลยจากแตกตุ่มดอกเข้าดอกบานไม่แนะนำให้ฉีดยากำจัดพวกโรค-แมลง เนื่องจากว่าจะมีแมลงที่เป็นประโยชน์มากินน้ำหวาน พร้อมกับช่วยผสมเกสรในช่วงดอกบาน ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการติดผลเพิ่มขึ้น เมื่อผลติดแล้วอาจจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ช่วยบำรุงลูกให้ขยายผล

จนกระทั่งมะม่วงโตเท่าไข่ไก่ก็ใส่ปุ๋ยเร่งความหวานช่วย เช่น สูตร 14-14-21 ครั้งเดียว จนกระทั่งเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม และเก็บหมดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ก็จะฉีดสารโปแตสเซียมไนเตรทเพื่อทำมะม่วงทะวายรุ่นที่ 2

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อฉีดสารลงไป % การแตกดอกและติดผลก็จะมีมาก เนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ % การติดดอกและติดผลดีที่สุด ในรุ่นที่ 2 นี้สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคม ขึ้นอยู่กับมะม่วงที่เราปลูกนั้นเป็นสายพันธุ์หนักหรือสายพันธุ์เบา หากเป็นสายพันธุ์เบาตั้งแต่ออกดอก เก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน หากเป็นพันธุ์หนักตั้งแต่ออกดอก เก็บเกี่ยวอยู่ที่ 120 วัน

4.ผลผลิตมะม่วง ของการ ปลูกมะม่วงก่อนฤดู
4.ผลผลิตมะม่วง ของการ ปลูกมะม่วงก่อนฤดู

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลผลิตมะม่วง

สำหรับด้านการตลาดนั้น คุณมานพบอกว่าจะส่งทางประเทศมาเลเซีย, จีน, ญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่ โดยขายให้กับบริษัท แลนดี้ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยขายได้กิโลกรัมละ 40 บาท เมื่อมามองต้นทุนอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 70 บาท เป็นจุดที่คุ้มทุนอย่างมาก

หากเกษตรกรท่านใดสนใจจะปลูกมะม่วงอย่างจริงจังเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือเพื่อต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการสวนที่ดี เพื่อผลผลิตที่ดี ราคาสูง คุณมานพบอกว่าสามารถให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา