ปุ๋ยอินทรีย์ กับทีเด็ด “ปุ๋ยนิลเพชร 5 เด็ด 5 ดี” ดร.สมบัติ ประธานฯ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ เผยเคล็ดลับ “เรารู้ใจพืช”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพราะดินเปรียบได้กับรากฐานสำคัญของเกษตรกร ถ้าดินดี ผลผลิตพืชก็จะดีตาม แต่ด้วยสภาพของดินที่ผ่านการเพาะปลูกมานานโดยขาดการบำรุงรักษา ดินย่อมขาดความอุดมสมบูรณ์เสื่อมโทรม แข็งดาน และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลผลิตลดถอยลง ปุ๋ยอินทรีย์

จากปัญหาดังกล่าวที่พี่น้องเกษตรกรต้องพบเจอเกี่ยวกับดินที่ขาด คุณภาพ ดร.สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่เป็นผู้ทำงานคลุกคลีกับการทำงานด้านปุ๋ยมาโดยตรงต่อเนื่องกว่า 30 ปี ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาการผลิตปุ๋ยแนวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานจึงศึกษาแนวทางแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.ดร.สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด
1.ดร.สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

จุดเริ่มต้นการผลิตปุ๋ย

“ตั้งแต่จบปริญญาตรีก็ศึกษาและทำงานเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยมาตลอด งานช่วง 15 ปีแรก เป็นงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำวิจัยและพัฒนา ต้องเจาะลึกรายละเอียดความจำเป็นของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องของดิน รวมถึงเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่นำมาผลิตปุ๋ย เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด” ดร. สมบัติ เล่าให้กับทีมงานพลังเกษตรถึงจุดเริ่มต้นก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาสูตรปุ๋ย

ด้วยประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาที่สั่งสมมา ทำให้เอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ ภายใต้การนำของดร.สมบัติ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 จึงมีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องมาพัฒนาการผลิตสินค้าปุ๋ยทุกชนิด ตลอดจนให้ความรู้ด้านการให้ธาตุอาหารพืช การป้องกันปัญหาให้พืช และการดูแลรักษาดิน จนสามารถบอกได้ว่า เอสที เฟอร์ทิลิตี้ ผลิตปุ๋ยที่ “รู้ใจพืช” อย่างแท้จริง

2.ปุ๋ยนิลเพชรผง ใช้กับใบบัวบก ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว
2. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยนิลเพชรผง ใช้กับใบบัวบก ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว

คุณสมบัติของปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

“เราคาดหวังในคุณประโยชน์ที่หลากหลายของการเป็นปุ๋ยแนวใหม่ เราจึงต้องมีความเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละตัว เรามีห้องแล็ปหรือห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์วิจัย จึงทำให้รู้ว่าวัตถุดิบแต่ละตัวมีแร่ธาตุอาหารอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไร

ในกรณีที่เราต้องการคุณสมบัติพิเศษ เราก็ต้องไปจัดหาวัตถุดิบนั้นๆ มาให้ได้ โดยหลักการที่ผมเรียนรู้มา อย่างเช่น กลุ่มอินทรีย์ ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดมีความหลากหลายค่อนข้างมาก แต่ปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดที่เจอมักมีคุณภาพไม่ตรงตามต้องการ อินทรีย์สารมักมาจากซากพืช ซากสัตว์ เราพบว่าอินทรีย์สารที่มีกลุ่มโปรตีน หรือที่มาจากซากสัตว์ จะมีคุณค่าสูงกว่าอินทรีย์ที่มาจากกลุ่มพืช แต่อินทรีย์กลุ่มพืชก็จะทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างดิน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่คุณสมบัติการเป็นอาหารจุลินทรีย์ การให้ธาตุอาหารพืชอาจจะน้อยกว่าที่มาจากสัตว์ เรื่องการปรุงสูตรด้วยวัตถุดิบหลายๆ แหล่ง จะเอาข้อดีของวัตถุดิบแต่ละชนิดมาเสริมกัน  นี่คือความเข้าใจที่เราเรียนรู้  จึงเป็นที่มาของการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเพื่อการพัฒนาสูตรปุ๋ยคุณภาพ ดร.สมบัติเปิดเผยถึงจุดเด่นของบริษัท

3.ปุ๋ยนิลเพชรผง ใช้กับส้มโอ ผลดก ลูกใหญ่ ได้คุณภาพ
3.ปุ๋ยนิลเพชรผง  ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้กับส้มโอ ผลดก ลูกใหญ่ ได้คุณภาพ

การพัฒนาสูตรปุ๋ย

เนื่องจากต้องการตอบโจทย์ในด้านความหลากหลาย ทำให้เวลานี้ เอสที เฟอร์ทิลิตี้ฯ คิดค้นสูตรปุ๋ยขึ้นมากว่า 100 สูตร ครอบคลุมและตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุด และด้วยสูตรที่มีความต่างกันตามแต่ละประโยชน์ใช้สอย ทำให้มีตราสินค้าที่พัฒนาแล้วกว่า 25 แบรนด์ อาทิ แบรนด์นิลเพชร และมีทะเบียนปุ๋ยที่จดไว้กับกรมวิชาการเกษตรรวมกว่า 150 ทะเบียน รวมสินค้าทั้งหมดกว่า 200 รายการ

อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใกล้กับบริเวณโรงงานบนพื้นที่ 25 ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาทดลองการปลูกพืช และการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

สินค้าในโรงงานมีทั้งหมด 8 กลุ่ม แบ่งเป็น 4 หน้าที่ วางไว้ดังนี้

 1. ปุ๋ยอินทรีย์
 2. ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
 3. ปุ๋ยเคมี
 4. สารปรับปรุงดิน
 5. สินค้าที่เป็นปุ๋ยทางใบ
 6. กลุ่มกรดอะมิโน
 7. กรดฮิวมิค กรดฟูลวิก ควบคุมการปลดปล่อยแร่ธาตุ
 8. กลุ่มชีวภัณฑ์เพื่อย่อยและตรึงเสริมแร่ธาตุ และป้องกันรักษาโรค

ส่วนหน้าที่การทำงาน

 • กลุ่มที่ 1 เพื่อดูแลเรื่องดิน เช่น การปรับสมดุลกรดด่าง (พีเอช)
 • กลุ่มที่ 2 มีหน้าที่ต่อการเติบโตของพืชในระยะแรก (Vegetative growth)
 • กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มดูแลพืชในระยะให้ผลผลิต (Productive growth)
 • กลุ่มที่ 4 เพื่อเสริมการป้องกันรักษาโรคพืช
4.องค์ประกอบของปุ๋ยนิลเพชร
4.องค์ประกอบของปุ๋ยนิลเพชร

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

สำหรับแบรนด์สินค้ารุ่นแรกๆ ของเอสที ได้แก่ “เบสท์-ฟาร์ม” และเครื่องหมายการค้า ตราจักรธนูซึ่งได้รับความนิยมมากทางภาคใต้ จากนั้นก็มีตราผลิตภัณฑ์อีกหลายตัว อาทิ ตราช้างชูธง, จักรคู่, ผึ้งน้ำเงิน, ธนูดาว, ทหารดิน และอีกหลายแบรนด์ รวมถึงปุ๋ยตรา “นิลเพชร” ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัท

เป็นตราที่มีเรื่องราวน่าสนใจที่เชื่อมโยงกับชุมชน ทั้งชื่อโรงงานที่ตั้งอยู่ในตำบลนิลเพชร กับความหมายที่ดีของเพชรสีดำ เปรียบได้กับปุ๋ยเอสที ที่ดูภายนอกมีสีดำ ดูไม่มีค่า แต่คุณประโยชน์ที่แท้จริง เปรียบได้กับเพชร มีคุณค่าครบถ้วนสำหรับพืช

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และด้วยนวัตกรรมปุ๋ยที่รู้ใจพืช ปุ๋ยนิลเพชร 5 เด็ด 5 ดี จึงเกิดขึ้นจากการเอานวัตกรรม 5 อย่างของวัตถุดิบ 5 กลุ่ม คือ อินทรียวัตถุ สารอาหารพืช กรดฮิวมิก-ฟูลวิกกรดอะมิโน และจุลินทรีย์ มาร่วมกัน เพื่อทำให้สินค้าตอบโจทย์ในวงกว้าง

5.ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด
5.ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายปุ๋ย

นอกจากการผลิตสินค้าคุณภาพและการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรแล้ว “ผู้รู้ใจพืช”อย่าง เอสที ยังคงปรับตัวรับมือกับภาวะวิกฤตของไวรัสโควิด 19 ด้วยการส่งเสริมการค้าขายปุ๋ยรูปแบบใหม่ อาศัยช่องทางตลาดออนไลน์มาเป็นกลไกเพื่อปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เรียกว่า วิถีแบบ “นิวนอร์มอล” (New Normal) โดยถือเป็นเจ้าแรกที่มีการนำปุ๋ยมาจำหน่ายแบบออนไลน์ ทั้งช่องทางเว็บไซต์”ปุ๋ยออนไลน์.com” และ แอพพลิเคชั่นขายปุ๋ย (App Puii)

6.ปุ๋ยนิลเพชรใช้กับอ้อย ต้นอ้อยแตกกอได้เร็ว
6. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยนิลเพชรใช้กับอ้อย ต้นอ้อยแตกกอได้เร็ว

การให้ความรู้แก่เกษตรกร

ซึ่งเรื่องนี้  ดร.สมบัติเปิดเผยว่า  “สิ่งที่เกษตรกรขาดจริงๆ คือ องค์ความรู้  ช่วงหลังเราจึงพัฒนาการใช้สื่อ อย่าง โซเชียลมีเดีย เพื่อเปิดช่องทางใหม่ๆ ให้เกษตรกรได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น อาทิ เว็บไซต์ปุ๋ยออนไลน์ดอดคอม  มีแมสคอต ดอกเตอร์ปุ๋ย รวมถึงไลน์ OA และเพจเฟซบุ๊ค ซึ่งเกษตรกรหรือร้านค้าก็จะใช้ประโยชน์ได้ และสามารถใช้ประกอบการทำตลาดปุ๋ยในรูปแบบใหม่ได้เช่นกัน

ภายใต้ชุดข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย ผสานเข้ากับแนวคิดที่มุ่งมั่นต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร นี่จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของแนวคิดการทำเกษตรแบบยั่งยืน ที่ทาง ดร.สมบัติ พยายามผลักดันและพัฒนามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ ซึ่งเขาได้โฟกัสไปที่ “ดิน” เป็นหลัก

“เราทราบดีว่าการทำให้เกษตรยั่งยืน ปัจจัยการเพาะปลูกพืชก็คือ ดิน ดังนั้นจะให้ยั่งยืนจริงๆ ก็ต้องใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะอินทรียวัตถุจะเป็นตัวสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนดิน นี่คือสิ่งที่เราวางไว้กับสิ่งแวดล้อม”

“ชีวิตที่ดี ด้วยปุ๋ยที่ดี”  ประโยคนี้ยังคงติดตัว และเป็นแรงบันดาลใจให้  ดร.สมบัติ ยังพัฒนา คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จนเกิดสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด โทร 034-991 614-5, 093-9614553, 089-2011796, เว็บไซต์ : http://www.stfertility.com, ปุ๋ยออนไลน์.com, Facebook : เพจ ST-Fertility Co.,Ltd, ปุ๋ยนิลเพชร Online, เพจปุ๋ยออนไลน์, Line OA : Puiionline, App Puii ที่ตั้ง 116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 16