เกษตรกรต้นแบบใช้ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ลดต้นทุนในสวนยางพารา 1,500 ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นายย้ง แซ่แต้ เกษตรกรต้นแบบ หรือเกษตรกรรุ่นบุกเบิกในพื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ที่ยึดอาชีพการทำเกษตรด้วยใจรักจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดย “เฮียย้ง” ได้เปิดเผยเส้นทางอาชีพกับทีมงาน นิตยสารพืชพลังงาน ว่า เดิมทีเฮียย้งคือคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งตัดอ้อย ขุดมัน ตัดหญ้า อยู่ในพื้นที่วังน้ำเขียว ด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่ ทำให้เฮียย้งต้องเริ่มทำงานหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

ดังนั้นเฮียย้งก็เริ่มต้นทำเกษตร ด้วยการเข้าเป็นลูกไร่เพื่อปลูกอ้อยส่งเข้าโรงงานตามโควตา ซึ่งการทำไร่อ้อยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละครั้งในช่วงที่โรงงานเปิดหีบ ดังนั้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้เฮียย้งยังได้ขยายพื้นที่ทำการเกษตรออกไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะปลูกอ้อยแล้วยังได้แบ่งพื้นที่บางส่วนมาทำไร่มันสำปะหลังควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างรายได้ให้อย่างต่อเนื่องทุกปี

จนกระทั่งประสบความสำเร็จในอาชีพ ก่อนจะขยายการซื้อที่ดินเพื่อทำเกษตรออกไปเรื่อยๆ จาก 120 ไร่ จนกระทั่งมีที่ดินทำกิน 1,500 ไร่ เน้นการปลูกอ้อย ปลูกมัน และยางพารา สร้างรายได้

1.ต้นยางพาราที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์-และต้นไม่โทรม
1.ต้นยางพาราที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์-และต้นไม่โทรม

สภาพพื้นที่ปลูกยางพารา

ต่อมาด้วยสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกับภาคใต้ ประกอบกับมีกระแสการนำยางพาราเข้ามาปลูกในพื้นที่ อีกทั้งยังมีจุดรับซื้อผลผลิตยางพารา และมีโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้เฮียย้งเกิดแรงจูงใจและหันมาปลูกยางพารารองรับการผลิตและการแปรรูปดังกล่าว

เน้นการปลูกยางพาราในระยะมาตรฐาน ใช้สายพันธุ์ RRIM 600 ทั้งหมด ก่อนจะทำการบำรุงต้นยางพาราด้วยอินทรีย์และเคมีแบบผสมผสาน ที่ต้องใช้เวลานาน 6-7 ปี จึงจะสามารถเปิดกรีดและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หลังจากนั้นต้นยางพาราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

2.เกษตรกรต้นแบบใช้ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ลดต้นทุนในสวนยางพารา 1,500 ไร่
2.เกษตรกรต้นแบบใช้ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ลดต้นทุนในสวนยางพารา 1,500 ไร่
3.ต้นยางที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว-ต้นไม่โทรม-และใบใหญ่
3.ต้นยางที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว-ต้นไม่โทรม-และใบใหญ่
4.ต้นยางที่ให้น้ำยางคุณภาพ-ที่รอพ่อค้ามารับเข้าสู่โรงงาน
4.ต้นยางที่ให้น้ำยางคุณภาพ-ที่รอพ่อค้ามารับเข้าสู่โรงงาน

การบริหารจัดการสวนยางพารา

เฮียย้งยอมรับว่าสวนยางพาราแห่งนี้จะเน้นการขายน้ำยางเป็นหลัก เพราะได้ราคาสูงกว่าการทำยางก้อนถ้วย ทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถขยายพื้นที่การทำสวนยางพาราออกไปได้มากกว่า 1,500 ไร่ มีทั้งหมด 4 แปลง เน้นการใช้คนงานในการกรีดยาง และ “เก็บน้ำยางสด” ขายเป็นหลัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนยางพารากับคนงานแบบ 50:50  เพื่อให้คนงานอยู่ได้ ในขณะที่นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในสวนยางทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วนของคนงานด้วย เนื่องจากการทำสวนยางพาราบนเนื้อที่ 1,500 ไร่ ต้องใช้แรงงานมากกว่า 50 ครอบครัว หรือประมาณ 300 ไร่ต่อครอบครัว เพื่อให้การจัดการทุกอย่างภายในสวนยางพาราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ต้นยางใบใหญ่-ใบเขียวเข้ม-เขียวนาน-และต้นไม่โทรม
5.ต้นยางใบใหญ่-ใบเขียวเข้ม-เขียวนาน-และต้นไม่โทรม

การบำรุงดูแลรักษาต้นยางพารา

สำคัญที่สุด คือ การดูแลรักษาสวนยางพาราอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การทำสวนยางง่ายขึ้น ภายใต้อายุของต้นยางพาราที่แตกต่างกัน หรือมีอายุตั้งแต่เปิดกรีดไปจนถึงอายุ 20 ปี ดังนั้นการบำรุงรักษาสวนยางพาราให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทางสวนจึงเน้นการใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฝน และปลายฝน ควบคู่ไปกับการใส่ “ขี้ไก่” ที่ได้สั่งซื้อจาก บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด เพื่อนำมาใส่สวนยางพาราทุกปี โดยจะใส่ขี้ไก่ให้ห่างจากต้นยางพาราประมาณหนึ่งวา เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน อีกทั้งยังมีธาตุอาหารรองและเสริมให้กับต้นยางพาราได้ดี ซึ่งผลที่ได้จากการดูแลรักษาสวนยางอย่างดีจะทำให้ต้นยางสะอาด ไม่ค่อยมีโรคเข้าทำลาย ต้นใหญ่ สมบูรณ์ และต้นไม่โทรม

6.ปุ๋ยคุณภาพ-ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง-ต้องปุ๋ยตราดีดีดี
6.ปุ๋ยคุณภาพ- ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง-ต้องปุ๋ยตราดีดีดี
เฮียย้งและคุณมินตรา-ผู้บริหาร-บ.ซิมสุลาลัย-จก.
เฮียย้งและคุณมินตรา-ผู้บริหาร-บ.ซิมสุลาลัย-จก.
สภาพสวนยางพาราที่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดมานาน-3-ปี
สภาพสวนยางพาราที่ใช้ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด มานาน-3-ปี

การใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด 100% ให้ต้นยางพารา

ล่าสุดเฮียย้งวัย 84 ปี ที่มีใจรักการทำเกษตร และสร้างทุกอย่างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง ยืนยันว่าได้จัดสรรพื้นที่สวนยางพารา 1,500 ไร่ กระจายให้กับลูกๆ ไปตามความเหมาะสม และได้ถือครองที่ดินบางส่วนจำนวนหลายร้อยไร่เอาไว้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วย

อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “ราคาผลผลิต” ยางพาราเริ่มตกต่ำ ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลให้เฮียย้งต้องแสวงหาวิธีในการลดต้นทุน รักษาผลผลิตให้มีคุณภาพ และให้ผลผลิตที่ดี

จึงได้ตัดสินใจหันมาใช้ “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” หรือ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด 100% ตราดีดีดี ของ บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด ในสวนยางพารามานาน 2-3 ปี เน้นใส่ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ประมาณ 2 ครั้ง/ปี ช่วยให้เฮียย้งสามารถลดต้นทุนการผลิตลงไปได้เป็นจำนวนมากต่อปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
7.หน้าดินที่เคยแข็งกระด้างมีสภาพที่ดีขึ้น
7.หน้าดินที่เคยแข็งกระด้างมีสภาพที่ดีขึ้น
รากพืชหาอาหารได้ดีขึ้น-ต้นยางสมบูรณ์-และให้น้ำยางได้ดี
รากพืชหาอาหารได้ดีขึ้น-ต้นยางสมบูรณ์-และให้น้ำยางได้ดี

ข้อดีของการใส่ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด 100%

และส่งผลดีกับสวนยางพาราในหลายด้าน คือ หน้าดินที่เคยแข็งกระด้างจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานกลับมามีสภาพหน้าดินที่ดีขึ้น ช่วยฟื้นฟูดินได้ดี ดินร่วนซุยขึ้น รากต้นยางสามารถชอนไชหาอาหารได้ไกลขึ้น ต้นไม่โทรม  ต้นสมบูรณ์ขึ้น ใบใหญ่ ใบเขียวเข้ม ใบเขียวนาน หน้ายางนิ่ม กรีดยางง่าย ได้น้ำยางที่ดี มีคุณภาพ ปริมาณน้ำยางที่ได้ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี  ใช้ง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน เพราะราคาไม่แพงเกินไป รู้สึกประทับใจ และอยากให้ชาวสวนหันมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ในฐานะชาวสวนยางพร้อมกับยืนยันว่าชีวิตมีทุกอย่างได้เพราะการทำเกษตรตลอดมา บนพื้นฐานของความเข้าใจในพืชที่ปลูก เรียนรู้และพัฒนาวิธีการจัดการให้ตรงกับความต้องการของพืช เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการทำเกษตรได้ แม้ว่าราคาผลผลิตในบางปีจะไม่แน่นอนก็ตาม

สอบถามเพิ่มเติม เฮียย้ง แซ่แต้ 22/50 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.099-249-4588

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ : บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด สำนักงาน 081-295-3800  แฟกซ์ 038-219-676

คุณมินตรา 081-832-6933, เจ้ซิม 081-295-0300