ไม้ยางพารา “โบนัส” จากสวนยาง 66,000 บาท/ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

 

ลงทุนปลูกยาง จะได้ “น้ำยาง” เป็น “ผลผลิต” และ “ผลกำไร”

แล้วยังมี “ไม้ยาง” เป็น “ดอกเบี้ย” ก้อนโต

ภายหลังที่ต้นยางแก่ ไม่มีหน้ากรีด หรือน้ำยางลดลง สุดท้ายต้องโค่นปลูกใหม่

แต่ไม้ยางต่างจากพืชเกษตรกรอื่นๆ เพราะเป็นไม้ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถใช้ทดแทนไม้เศรษฐกิจ ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ราคาไม้ยางจึงค่อนข้างสูง เป็นผลพลอยได้ที่งดงามของชาวสวนยาง

จึงมีชาวสวนยางจำนวนหนึ่งบอกว่า ไม่กลัวยางราคาตก เพราะสุดท้ายก็โค่นขายไม้ยางมีเงินก้อน ไปปลูกใหม่ หรือใช้ลงทุนทำอย่างอื่น หากวันนั้นอาชีพยางไม่มีอนาคตจริงๆ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ใช่ว่าไม้ยางจะขายได้ราคาดีเสมอไป ถ้าตลอดอายุของต้นยาง ชาวสวนยางดูแลไม่ดี กรีดยางหน้าเสียจนเข้าเนื้อไม้ สุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับการขาย “ไม้ฟืน”

รวมถึงระยะทางและสภาพภูมิประเทศของสวนยางก็มีผลต่อมูลค่าไม้ยางเช่นกัน

ทีมงานจึงทำการไปเสาะหาข้อมูลเรื่องการซื้อขายไม้ยาง และการประเมินมูลค่าไม้ยางมานำเสนอ ตลอดจนลงพื้นที่ โรงงานไม้ยางใน จ.ระยอง เพื่อดูวิธีการแปรรูปไม้ยาง

ข้อมูลที่ได้นอกจากจะเป็นแนวทางในการขายไม้ยางของชาวสวนยางแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาของไม้ยางไทยที่เกิดจากการดูแลจัดการไม่ดีทำให้ขายไม้ยางไม่ได้ราคาอีกด้วย

 

รูปภาพ 1 (1)
รูปภาพ 1 (1)
Untitled-1
Untitled-1

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาไม้ยาง…!!!

ถ้าชาวสวนยางคิดว่าราคาไม้ยางจะมีมาตรฐานตายตัว ตีมูลค่ากันเป็นไร่ๆ ต้องบอกว่าเข้าใจผิด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพราะจริงๆ แล้วการซื้อขายมีปัจจัยกำหนดหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 1. สถานที่ตั้งสวนยาง

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของราคาไม้ยางคือ สถานที่ตั้งของสวนยาง ติดถนน ใกล้หรือไกลจากโรงงาน  สวนยางหากติด

ถนนการนำเครื่องจักร การขนส่ง จะทำได้สะดวก และมักจะได้ราคาไม้สูง  เพราะต้นทุนการทำไม้ต่ำกว่าสวน ที่ดอนที่เขา เป็นต้น

 1. ราคาตลาด และฤดูกาล

สองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในช่วงฤดูฝนราคาไม้ยางมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสวนยางที่อยู่ห่างจาก

ถนน ไม้ยางไม่สามารถออกสู่ตลาดได้ เพราะรถบรรทุกไม้ยางจะติดหล่ม ตรงกันข้ามกับฤดูแล้งที่ไม้ยางออกสู่ตลาดได้เต็มที่ทั้งที่ควนเขาหรือไกลจากถนน ทำให้ราคามีแนวโน้มลดต่ำลง ตามกลไกตลาด

สมาชิก ยางเศรษฐกิจ
สมาชิก ยางเศรษฐกิจ
 1. จำนวนต้นยางตายมาก / น้อย

การตีราคาไม้ยางคิดเป็นไร่ละ โดยปกติจะคิด 70 ต้น/ไร่ หากต้นยางตายมาก เช่น เหลือไม่ถึง 50 ต้น/ไร่ การ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตีราคาต่อไร่ก็จะต่ำลง

 1. น้ำหนักไม้ยาง

เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ได้ราคาสูงหรือต่ำ

แต่ทั้งนี้น้ำหนักไม้ยางมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 อย่าง ดังนี้

พันธุ์ยาง ต้นยางขนาดเดียวกันแต่คนละพันธุ์ มีน้ำหนักไม่เท่ากัน เช่น ยางพื้นเมือง(ยางบ้าน) พันธุ์ GT1 และพันธุ์ RRIM 600

ทั้งนี้ ยางพื้นเมืองหนักที่สุด รองลงมาคือ GT1 และ RRIM600 เบาที่สุด (พันธุ์ที่ให้น้ำยางยิ่งมาก แนวโน้มน้ำหนักไม้ยิ่งเบา)

ลักษณะดิน ไม้ยางในดินเหนียวมีน้ำหนักสูงกว่าไม้ยางในดินทราย (ขนาดต้นเท่ากัน)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ขนาดต้นยาง เป็นสิ่งที่เด่นชัดที่สุด บ่งบอกถึงน้ำหนักไม้ยาง การคิดคำนวณราคาไม้ยางใช้เกณฑ์นี้เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นขนาดต้นยางเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของสวนยางต้องให้ความสำคัญ

กล่าวคือ ต้องดูแลรักษาสวนยางให้ถูกต้องตั้งแต่ปลูกจนถึงโค่น เช่น ระยะปลูกเหมาะสม การตัดแต่งกิ่งถูกต้อง การกำจัดวัชพืชที่ดี การใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างเพียงพอ การเปิดกรีดตามคำแนะนำ ใช้ระบบกรีดถูกต้อง และแรงงานกรีดที่มีฝีมือ สิ่งเหล่านี้ทำให้ต้นยางก่อนโค่นมีคุณภาพสูง

ปกติการประเมินราคาไม้ยางของพ่อค้าหรือนายหน้าจะคิดคำนวณปริมาณไม้ที่ 70 ต้น/ไร่ และนับเฉพาะไม้ยางที่ได้ขนาดหรือ “ไม้เกรด” เท่านั้น

ทั้งนี้ไม้เกรดของพ่อค้ากับไม้เกรดของโรงงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ไม้เกรดของพ่อค้า คือต้นยางที่ยังไม่โค่น วัดขนาดที่ความสูงประมาณ 160 เซนติเมตร ได้เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป

หากต้นใดไม่ได้ขนาดจะเป็นไม้ตกเกรด หรือไม้ฟืน ราคาต่ำ และพ่อค้าจะไม่เพิ่มราคารับซื้อสำหรับไม้ตกเกรด

ส่วนไม้เกรดของโรงงาน คือไม้ยางที่ตัดเป็นท่อนแล้ว วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไป ซึ่งสามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ส่วนท่อนที่ไม่ถึง 6 นิ้ว คือไม้ตกเกรด ก็จะนำไปทำไม้ลัง ไม้พาเลท และไม้อัด เป็นต้น

 

DSC00041
DSC00041

ไม้ยางอัดแก๊สขายได้ราคาหรือไม่…???

ด้วยปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งหันมาใช้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตน้ำยางด้วยการอัดฮอร์โมนเอทธิลีน หรือ แก๊ส  เอทธิลีนเข้าไป คำถามก็คือ จะมีผลต่อไม้ยางหรือไม่

เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วว่าไม้ยางที่ผ่านการอัดแก๊สแล้ว ไม้ยางไม่เสียคุณสมบัติ โรงงานรับซื้ออย่างแน่นอน และโรงงานชอบด้วยซ้ำไป เพียงแต่คนที่ไม่ชอบคือพ่อค้าที่มาซื้อไม้

กล่าวคือ โรงงานซื้อไม้ยางจากพ่อค้าชั่งเป็นกิโลกรัม แต่เมื่อแปรรูปแล้ว ขายเป็นปริมาตร (ลูกบาศก์นิ้ว) ซื้อไม้น้ำหนักมากก็ต้องจ่ายแพง ซื้อไม้น้ำหนักเบาก็จะจ่ายถูก แต่ได้ปริมาตรไม้เท่ากัน

ขณะที่พ่อค้าคิดประมาณน้ำหนักไม้ แล้วซื้อเหมาทั้งสวน นำไปขายโรงงานชั่งเป็นกิโลกรัม หากไม้ที่นำไปขายโรงงานน้ำหนักเบากว่าปกติ ก็อาจจะขาดทุนหรือกำไรลดลง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คำกล่าวที่ว่า ไม้ที่ผ่านการอัดแก๊สน้ำหนักไม้จะเบาลงจากปกติ เป็นเรื่องจริง ทั้งนี้เนื่องจากสารเร่งน้ำยางมีผลทำให้เกิดกระบวนการดึงน้ำ และอาหารที่สะสมในต้นยางไปสังเคราะห์น้ำยางเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ

เรื่องนี้จึงทำให้พ่อค้าไม้อาจใช้เป็นจุดอ่อนในการกดราคาไม้ยางที่ผ่านการอัดแก๊ส เพราะกลัวทำไม้ขาดทุนนั่นเอง

คำถามต่อมาคือ จะทำอย่างไรให้ขายไม้ยางอัดแก๊สให้ได้ราคาปกติ…???

มีนักวิชาการแนะนำว่าการหยุดอัดแก๊สเร่งน้ำยางประมาณ 3 เดือน จะทำให้น้ำหนักไม้ยางกลับมาเป็นปกติ แต่ก็ยังไม่มีผลการวิจัยออกมายืนยันอย่างชัดเจน

 

การคำนวณราคาไม้ยาง…!!!

การคำนวณราคาไม้ยางนั้น ก่อนคิดคำนวณเพื่อประเมินราคาไม้ยางจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการคิดคำนวณ ดังนี้

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 1. ราคาไม้ยาง ไม้เกรด ปัจจุบันตันละประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ไม้ฟืน ปัจจุบันตันละประมาณ 500 – 700 บาท
 2. ค่าแรงทำไม้ รวมค่าขนส่งถึงโรงงาน ปัจจุบันเหมาจ่ายตามน้ำหนักไม้ที่ส่งโรงงาน ตันละ400 บาท
 3. ค่าทำทาง (กรณีสวนยางไม่ติดถนน) จำนวนเงินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
 4. ค่าผ่านทาง ค่าอนุญาตนำไม้ออกจากสวน (ธรรมเนียมในบางท้องถิ่น) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง จำนวนเงินไม่แน่นอน

วิธีการคิดคำนวณใช้วิธีการเดียวกับพ่อค้าหรือนายหน้าที่มาขอซื้อไม้ยาง คือการวัดขนาดต้นยาง เพื่อหาน้ำหนักไม้ แล้วนำมาคำนวณราคาซื้อขาย

ตัวอย่าง : สวนยาง 3 ไร่ ขนาดใกล้เคียงกันทุกต้น วัดขนาดรอบต้นได้ 83 เซนติเมตร ที่ความสูง 160 เซนติเมตร

DSC_8380
DSC_8380

วิธีคิด

 1. หาน้ำหนักต้นยางทั้งหมดในสวนยาง

ต้นยางขนาดเส้นรอบวง 80 ซ.ม. จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว น้ำหนักต้นละ 590 กิโลกรัม (0.59 ตัน) คิด 70 ต้น / ไร่ ฉะนั้น 3 ไร่ เท่ากับ 210 ต้น X 0.59 ตัน = 123.9 ตัน

เพราะฉะนั้น ไม้ยาง 3 ไร่ มีน้ำหนักไม้ทั้งหมดประมาณ 124 ตัน

 1. คูณราคาหน้าโรงงาน สมมุติ หน้าโรงงานประกาศราคา กิโลกรัมละ2.40 บาท (ตันละ 2,400 บาท)

เพราะฉะนั้น 124 ตัน X 2,400 บาท = 297,600 บาท

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 1. หักค่าแรงทำไม้ (ค่าเลื่อย แบกขึ้นรถ ขนส่งโรงงาน)

ค่าแรงทำไม้ปัจจุบัน ตันละ 400 บาท ฉะนั้น 124 ตัน X 400 บาท = 49,600 บาท เพราะฉะนั้น 297,600 – 49,600 = 248,000 บาท

 1. หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าทำทาง , ค่าผ่านทาง ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่แน่นอน สมมุติต้องเสียค่าผ่านทาง และค่าทำทาง รวม20,000 บาท เพราะฉะนั้น 248,000 บาท – 20,000 บาท = 228,000 บาท
 2. ต้องบวกกำไรให้ผู้รับซื้อ (ถ้าผู้ซื้อไม่ได้กำไร ก็คงไม่ซื้อให้เหนื่อยเปล่า) ปกติผู้ซื้อจะได้กำไร ไร่ละ10,000 – 20,000 บาท

ตัวอย่างนี้บวกกำไรให้พ่อค้าไร่ละ 10,000 บาท เพราะฉะนั้น 228,000 บาท – 30,000 บาท = 198,000 บาท

 1. สรุป ไม้ยาง3 ไร่ ได้ราคาที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เป็นเงิน 198,000 บาท ตกไร่ละ 66,000 บาท เป็นราคาที่เจ้าของสวนตามตัวอย่างนี้ควรจะได้รับ

 

DSC08704
DSC08704

DSC00042

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

 1. น้ำหนักไม้ฟืนหรือไม้ตกเกรด จะไม่นำมาคิดคำนวณ เนื่องจากมีกำไรไม่มาก

กล่าวคือ ไม้ฟืนราคาตันละ 600 บาท แต่ต้องหักค่าทำไม้ไปแล้ว ตันละ 400 บาท เหลือกำไรแค่ตันละ 200 บาท รถกระบะบรรทุกได้เที่ยวละประมาณ 3 ตัน กำไรรวมเที่ยวละ 600 บาท

ใน 1วันทำไม้ฟืนได้แค่ 1 เที่ยว/วัน/คัน เพราะทำไม้ฟืนเต็มรถช้ากว่าไม้เกรด ยิ่งตอนไม้ฟืนราคาตกยิ่งไม่ได้กำไรอะไรเลย เพราะค่าแรงเท่าเดิม

 1. การวัดขนาดต้นยาง ไม่จำเป็นต้องวัดทุกต้น วัดต้นใหญ่1 ต้น ต้นขนาดกลาง 1 ต้น ต้นขนาดเล็ก 1 ต้น แล้ว

นำมาคูณกับจำนวนต้นที่ขนาดใกล้เคียงกัน แล้วแต่กรณี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่หากขนาดต้นยางในสวนยาง มีขนาดโต และเล็ก แตกต่างกันมาก ในการคำนวณน้ำหนักควรวัดขนาดต้นยางทุกต้น เพื่อความแม่นยำในการคิดคำนวณ

 1. การทำสัญญาซื้อขายไม้ยาง ปกติการซื้อขายไม้ยางจะมีการทำสัญญากัน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่

จำเป็นต้องทำ เพื่อให้เกิดความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย

แต่มีจำนวนไม่น้อยที่เกษตรกรเกิดปัญหา คือ ทำสัญญาจ่ายเงินมัดจำไว้ แล้วไม่ยอมมาโค่น ยื้อเวลาจนเจ้าของสวนเดือดร้อน เลยระยะเวลาปลูกใหม่ เกิดความเสียหาย

เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหา ในสัญญาต้องระบุให้ชัดว่าจ่ายเงินมัดจำเท่าไหร่ และกำหนดวันโค่นให้ชัดเจน หากไม่โค่นภายในเวลาที่กำหนด จะทำอย่างไร เช่น ยกเลิกสัญญา เป็นต้น

DSC08669

tags: ไม้ยางพารา ไม้ยาง สวนยางพารา ยางพารา ไม้ยาง ขายไม้ยาง ซื้อไม้ยาง ไม่ยางพารา เท่าไร ไม้ยางพารา ไม้ยาง สวนยางพารา ยางพารา ไม้ยาง ขายไม้ยาง ซื้อไม้ยาง ไม้ยาง

[wpdevart_like_box profile_id=”112152085551102″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]

โฆษณา
AP Chemical Thailand