คูลลิ่งแพค คุณภาพยอดเยี่ยม ใช้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ลดต้นทุน ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กาลเวลานั้นไม่มีวันหยุดเดิน เฉกเช่นเดียวกับความก้าวหน้าของปศุสัตว์ไทย นับตั้งแต่การพัฒนาโรงเรือนเป็นระบบปิด (Evap) การใช้ระบบให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ (Auto Feed) การควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ AI ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนำมาปรับใช้เพื่อให้วงการปศุสัตว์เติบโตอย่างมีคุณภาพสู่สากล คูลลิ่งแพค

มีเกษตรกรทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ ซึ่งเริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มผลผลิต ประหยัดแรงงาน ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ให้เกษตรกร เมื่อเทคโนโลยีได้รับความสนใจมากขึ้น บริษัทผู้ผลิต นำเข้า และตัวแทนจำหน่าย จึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรทดลองใช้

1.คุณพัฒน์นธี แป้นทอง
1.คุณพัฒน์นธี แป้นทอง

จุดเริ่มต้นการเลี้ยงไก่เนื้อ

นิตยสารสัตว์บกถือโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ฟาร์มที่มีความสำคัญ เป็นตัวช่วยหลักในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน นั่นคือ แผ่นคูลลิ่งแพค (Cooling Pad) เกษตรกรผู้หนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งใช้แผ่น คูลลิ่งแพค ที่มีอายุการใช้งานมากว่า 6 ปี ยืนยันด้วยตนเองว่า ลงทุนครั้งเดียว คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพจริง

ในวงการผู้เลี้ยงไก่เนื้อแถบอีสานคงไม่มีใครไม่รู้จัก บุญยังฟาร์ม ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลของ คุณพัฒน์นธี แป้นทอง หรือรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า “เฮียเก่ง” ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี เฮียเก่งและครอบครัวนำพาธุรกิจนี้ขยายกิจการ 3 สาขา ได้แก่ ฟาร์มแรกที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีจำนวนโรงเรือนกว่า 28 หลัง รองรับไก่ 650,000 ตัว ฟาร์มที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.โชคชัย และฟาร์มที่ 3 ตั้งอยู่ที่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา จำนวนไก่เนื้อรวมทั้ง 3 ฟาร์ม กว่า 1.6 ล้านตัว นับเป็นการประกอบธุรกิจไก่เนื้ออย่างก้าวกระโดด ภายใต้การบริหารงานด้วยความเชื่อที่ว่า การวางรากฐานที่ดี ย่อมได้ผลสำเร็จที่ดี

รากฐาน ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึง เงินทุน แต่เป็นการวางระบบตั้งต้นที่มั่นคงและเชื่อถือได้ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และการจัดการโรงเรือน เป็นต้น

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต คือ ต้องรู้จักและเข้าใจความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ และตัวไก่นั้นเซนซิทีฟอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาจทำให้ไก่ตายได้ ดังนั้นการมีระบบปฏิบัติการที่เสถียร และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลประกอบการที่ตั้งไว้ถึงเป้าหมายง่ายขึ้นเฮียเก่งกล่าวถึง หัวใจสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจไก่เนื้อ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.โรงเรือนไก่เนื้อ
2.โรงเรือนไก่เนื้อ

การเลี้ยงไก่แบบประกันราคา

ในอดีตเฮียเก่งเลี้ยงไก่แบบประกันราคากับบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับต้นของประเทศ  แต่ด้วยความที่มีปัญหาในเรื่องการ ขนส่ง และเฮียเก่งมองว่าการเป็นคู่ค้ากับบริษัทใดก็ตาม ผลกำไรทางธุรกิจนั้นไม่แตกต่างกัน ขึ้นกับความสะดวกและความพึงพอใจของเจ้าของเองเป็นหลัก จึงหันมาเลี้ยงกับทาง บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เพิ่งเริ่มต้นเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันได้เพียง 2 ปี เท่านั้น

ในการเลี้ยงในรูปแบบระบบคอนแทรคกับทางแหลมทองนั้น เฮียเก่งมองว่าเพราะเรามีความเข้าใจต่อกัน ทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถเดินร่วมกันได้ ซึ่งราคาจับขายก็ไม่ต่างจากราคาในท้องตลาดประมาณ 37 บาท น้ำหนักจับเฉลี่ย 3.2-3.4 กก./ตัว มีการควบคุมและการทำวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์แนะนำทุกประการ ลูกไก่เป็นสายพันธุ์คอบบ์ (Cobb) จากทางบริษัท แหลมทอง และด้วยการวางรากฐานเกี่ยวกับระบบโรงเรือนที่ดี ทำให้บุญยังฟาร์มมีชัยไปกว่าครึ่งในด้านการจัดการ ส่งผลให้ผลประกอบการที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่ดีมาก

3.ตัวอย่างคูลลิ่งแพคชนิดเคลือบดำ (CeLPad Black+)
3.ตัวอย่าง คูลลิ่งแพค ชนิดเคลือบดำ (CeLPad Black+)

จุดเริ่มต้นในการใช้ “ คูลลิ่งแพค ” 

เฮียเก่งยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการวางระบบของฟาร์มตนว่า “อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในระบบอีแว๊ปคงหนีไม่พ้นกระดาษคูลลิ่งแพค เพราะ คูลลิ่งแพค เป็นหัวใจสำคัญในระบบทำความเย็น การมี คูลลิ่งแพค ที่ดี มีคุณภาพ ย่อมทำให้การเลี้ยงไก่ได้ดี และมีประสิทธิภาพ

เฮียเก่งยอมรับว่าตนไม่มีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่มาก่อน สิ่งที่ทำให้คิดอยากเลี้ยงไก่ คือ ไม่มีอะไรจะทำ และทำงานใดก็ได้ที่มีความท้าทาย ได้แข่งขันกับตนเอง เหตุนี้จึงเริ่มศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง ตั้งแต่การสร้างโรงเรือน ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต้องมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของพื้นที่มากที่สุด

ผมไม่ได้เลือกที่ของแพง แต่เลือกที่คุณภาพสินค้า และความเหมาะสม CeLPad ของบริษัท ฮิวเทค ตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ได้ ครั้งแรกที่ได้พูดคุยกับบริษัท ฮิวเทค ถึงการใช้ คูลลิ่งแพค ของ CeLPad Black+ ชนิดเคลือบดำ ทำให้ตัดสินใจเลือกใช้ทันที ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน อายุการใช้งานนานถึง 6 ปี ไม่มีปัญหาใดเลยสักครั้ง การทำความสะอาดได้ง่าย ลดการก่อตัวของหินปูน การระเหยของน้ำมีความสม่ำเสมอ และคงความเย็นได้ยาวนาน ไม่มีการทรุดตัวระหว่างการใช้งาน ถึงแม้จะเปิดพัดลมแรงก็ไม่มีการอ่อนตัวของกระดาษ” เฮียเก่งกล่าวถึงความรู้สึกที่เป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์คูลลิ่งแพคจากฮิวเทค

4.ผลิตภัณฑ์ CeLPad ชนิดต่างๆ
4.ผลิตภัณฑ์ CeLPad ชนิดต่างๆ

ข้อดีของกระดาษคูลลิ่งแพด

บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตอุปกรณ์ควบคุมความชื้น และช่วยประหยัดพลังงาน โดยนำเข้าเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวีเดนสู่มือเกษตรกรไทย หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก คือ กระดาษคูลลิ่งแพค (Cooling Pad) ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ CeLPad วัตถุดิบของกระดาษนำเข้าจากประเทศฟินแลนด์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ซึ่งเป็นกระดาษ Kraft ที่ผลิตจากไม้สนคุณภาพดี ทำให้กระดาษมีประสิทธิภาพในการระเหยน้ำได้ดี มีความยืดหยุ่น และไม่ฉีกขาดง่าย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001:2015 และส่งออก 60 กว่าประเทศ โดยมีบริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นผู้จัดจำหน่ายกระดาษคูลลิ่งแพค และอุปกรณ์ฟาร์มอื่นๆ ด้วย

ปัจจุบันกระดาษคูลลิ่งแพคของบริษัทฮิวเทคได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่มากมาย และหลากหลายรุ่น อาทิ

  • CeLPad ธรรมดา สีน้ำตาล
  • CeLPad Xtream ลดการเกาะของแคลเซียม
  • CeLPad Nano ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
  • CeLPad Dark ป้องกันแสงสว่างเข้าโรงเรือน
  • CeLPad Jumbo สูง 2.50 (ตัดได้ทุกขนาด)
  • CeLPad Black+รุ่นเคลือบดำ ลดการเกาะของหินปูน เชื้อรา ทำความสะอาดได้ง่าย ยืดอายุการใช้งาน (หรือสี

อื่นได้)

เพื่อเป็นทางเลือกในการนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านปศุสัตว์ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ กรีนเฮ้าส์ และอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ในประเทศไทย นิยมใช้ คูลลิ่งแพค CeLPad รุ่นธรรมดา สีน้ำตาล และCeLPad รุ่นเคลือบดำ

5.ตัวอย่างการติดตั้งคูลลิ่งแพคชนิดเคลือบดำ (CeLPad Black+) ในโรงเรือนระบบ Evap
5.ตัวอย่างการติดตั้งคูลลิ่งแพคชนิดเคลือบดำ (CeLPad Black+) ในโรงเรือนระบบ Evap

คุณสมบัติของ CeLPad Black+รุ่นเคลือบดำ

“แผ่นคูลลิ่งแพคโดยทั่วไปที่ไม่เคลือบผิวหน้า เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะเริ่มมีการสะสมของคราบหินปูน  ตะไคร่น้ำ  และเชื้อรา บริเวณผิวด้านหน้า ทำให้เกิดการอุดตัน การไหลผ่านของอากาศไม่สะดวก อากาศไม่ถ่ายเท และส่งผลให้อุณหภูมิในโรงเรือนสูงขึ้น

แต่คูลลิ่งแพคของฮิวเทค รุ่นเคลือบดำ CeLPad Black+ จะมีสารเคลือบผิวหน้าชนิดพิเศษ ซึ่งจะให้การป้องกันสูงสุดถึง 3 ชั้น ได้แก่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-ชั้นที่ 1 สารเคลือบพิเศษผสมสารโมเลกุลละเอียดที่เล็กกว่าขนาดของโมเลกุลตะไคร่น้ำ หินปูน และเชื้อรา ทำให้ช่วยชะลอการก่อตัวของหินปูน ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา ได้

-ชั้นที่ 2 สารเคลือบพิเศษผสมสารหล่อลื่น ทำให้ผิวหน้าของ CeLPad รุ่นเคลือบดำสามารถล้างทำความสะอาดง่าย เพียงการฉีดน้ำ ช่วยลดการสะสมของหินปูน ตะไคร่น้ำ และเชื้อรา

-ชั้นที่ 3 สารเคลือบพิเศษเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พื้นผิว รักษาสภาพของพื้นผิวและช่องอากาศให้อยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่อยู่เสมอ

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของแผ่นคูลลิ่งแพค โดยเฉพาะฟาร์มที่มีปัญหามีหินปูนมาก CeLPad Black+ จะเป็นตัวช่วยที่ดี เพราะสามารถทำความสะอาดได้ง่าย จะช่วยยืดอายุการใช้งานคูลลิ่งแพคให้นานยิ่งขึ้น

ฝากข้อความถึงเกษตรกรทุกท่านว่า คูลลิ่งแพค คือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบอีแว๊ปสามารถผลิตอากาศที่มีการถ่ายเทในอัตราที่เหมาะสม และลดอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะผ่านการใช้งานระบบมายาวนาน การใช้ CeLPad ที่ดี และมีคุณภาพ จะทำให้การลดอุณหภูมิในระบบอีแว๊ปทำงานได้ดี และมีความสม่ำเสมอ

ส่งผลให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และกำไรได้มากขึ้น และเรามี คูลลิ่งแพค หลายรุ่น หลายแบบ และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน” คุณสุภาวดี วงศ์วรชาติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลฝ่ายขายและการตลาดของ บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด กล่าวยืนยันได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.บ่อบำบัดน้ำเสียของบุญยังฟาร์ม
6.บ่อบำบัดน้ำเสียของบุญยังฟาร์ม

แนวโน้มในอนาคต

หลังจากการคลุกคลีในวงการผู้เลี้ยงไก่เนื้อมายาวนาน เฮียเก่งมองว่าในอนาคตคงไม่คิดเพิ่มจำนวนไก่ เนื่องด้วยผู้เลี้ยงไก่ในประเทศไทยมีจำนวนมากแล้ว เพียงแต่อยากจะพัฒนาด้านคุณภาพ การนำเทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการ อยากให้พี่น้องเกษตรกรเปิดใจกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจตนก้าวเดินต่อไปอย่างมีคุณภาพ

แต่เฮียเก่งกลับเริ่มก้าวเดินใหม่อีกครั้งในธุรกิจการเลี้ยงปลาทับทิมบนเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีมีมากมายแต่กลับยังไม่มีการปรับใช้ในการเลี้ยงปลา เฮียเก่งจึงมองว่าตนอยากจะก้าวเข้าสู่วงการคนเลี้ยงปลาบ้าง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการนี้ให้ก้าวล้ำเหมือนอย่างในไก่เนื้อ

ถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจนี้ แต่บนความเสี่ยงนั้นย่อมมีโอกาสให้เราก้าวเดิน หากสามารถทำให้สำเร็จได้ นั่นก็หมายถึงว่า ตัวเราเองได้ก้าวนำผู้อื่นไปแล้วหนึ่งก้าว” เฮียเก่งกล่าวทิ้งท้ายถึงการสร้างธุรกิจใหม่

7.คูลลิ่งแพด CeLPad Black+ชนิดเคลือบดำ
7.คูลลิ่งแพด CeLPad Black+ชนิดเคลือบดำ

ฝากข้อคิดถึงคนเลี้ยงไก่เนื้อ

ฝากข้อคิดถึงคนเลี้ยงไก่เนื้อทุกคนว่า “ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเองทั้งนั้น หากคุณมองว่าคุณเลี้ยงไก่แล้วบริษัทเอาเปรียบคุณ มันก็จะเป็นเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆ คุณต้องมองในมุมของคุณเองว่าคุณทำอะไรได้บ้าง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ศึกษามาพอรึยัง อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ การลงทุนที่สูง แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคุ้มค่า ผมก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ บริษัท ฮิวเทค (เอเชีย) จำกัด ที่อยู่ 91 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถนนสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-185 2831-4 หรือผ่านทาง Website : Hutek-asia.com

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก คุณพัฒน์นธี แป้นทอง (เฮียเก่ง) เลขที่ 99 ม.9 ต.เมืองฝาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 322