พันธุ์ไก่เนื้อ อาร์เบอร์ เอเคอร์ส เลี้ยงไก่เนื้อแค่ 40-42 วัน ขายในระบบประกันราคา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จากการเป็นเกษตรกรชาวไร่ ทำไร่มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม สู่การทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง หรือระบบประกันราคาเต็มตัว จากคำบอกเล่าของเครือญาติที่พัฒนาจนต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้เป็นที่น่าพึงพอใจ และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืน ได้ในอนาคต

นี่คือประสบการณ์จริงของ คุณไมตรี ปิ่นทอง อายุ 36 ปี ซึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงจากจังหวัดราชบุรี ที่มีความมุ่งมั่นและความอดทนสูง ทั้งนี้เดิมทีคุณไมตรีประกอบอาชีพทำไร่มาก่อน จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนมาทำฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยใช้ชื่อว่า “ทองเจือฟาร์ม” โดยได้คำแนะนำและคำปรึกษาจากญาติพี่น้องที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อมาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี และทำการศึกษาอย่างรอบคอบใช้เวลาประมาณ 1 เดือนเศษ

จึงตัดสินใจทำฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อขึ้นภายในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยทำสัญญาร่วมกับ บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ลงทุนให้ ซึ่งเป็นความพึงพอใจของคุณไมตรีที่เลือกเลี้ยงไก่เนื้อจากคำแนะนำของญาติพี่น้องที่รู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดีในระบบของบริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

ลูกไก่พันธุ์อาร์เบอร์-เอเคอร์ส
ลูกไก่ พันธุ์ไก่เนื้อ อาร์เบอร์-เอเคอร์ส
1.คุณไมตรี-ปิ่นทอง-เจ้าของทองเจือฟาร์ม
1.คุณไมตรี-ปิ่นทอง-เจ้าของทองเจือฟาร์ม

สภาพพื้นที่เลี้ยงไก่เนื้อ

ทองเจือฟาร์ม มองว่าบริษัทไทยฟู้ดฯ มีความมั่นคง มีการอำนวยความสะดวกในการหาซื้อลูกไก่ ตลอดจนการทำโรงเรือน รวมไปถึงอุปกรณ์ทั้งหลายที่ใช้ภายในโรงเรือน และสิ่งสำคัญก็คือ การประกันราคา ราคาที่บริษัทประกันจะอยู่ที่ 40 บาท/ตัว ซึ่งเป็นข้อดีต่อการดำเนินธุรกิจของทองเจือฟาร์มสามารถลดภาวะเสี่ยงในเรื่องของราคาได้ เพราะตลาดมีราคาค่อนข้างผันผวนอยู่ตลอดเวลา

หากจะพูดถึงโรงเรือนทางทองเจือฟาร์มจะเลี้ยงเป็นแบบโรงเรือนปิด หรือระบบอีแวป (Evap) คือ การปิดล้อมโรงเรือนรอบด้าน ใช้ระบบการจัดการเป็นแบบอุโมงค์ลม และแผ่นรังผึ้งเพื่อทำความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ การหมุนเวียนของอากาศ และความชื้นภายในโรงเรือน โดยมีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ใช้งบประมาณในการสร้างโรงเรือนละประมาณ 2.5 ล้านบาท

พันธุ์ไก่เนื้อ

ปัจจุบันทองเจือฟาร์มมีอยู่ 2 โรงเรือน บนเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ แบ่งทำฟาร์มเลี้ยงไก่ประมาณ 4 ไร่ ส่วนไก่เนื้อที่นำมาเลี้ยงจะเป็นพันธุ์อาร์เบอร์ เอเคอร์ส (Arbor Acres) คุณลักษณะของ พันธุ์ไก่เนื้อ นี้จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 40-42 วัน ลักษณะเนื้อจะนุ่ม ไม่เหนียว โอกาสเสี่ยงต่อโรคค่อนข้างน้อย และในปีหนึ่งๆ สามารถเลี้ยงได้หลายรุ่น เหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ ส่วนจำนวนไก่ที่เลี้ยงคุณไมตรีบอกว่าประมาณ 39,000 ตัว เฉลี่ยโรงเรือนละ 19,500 ตัว จำนวนกำลังพอดีกับขนาดของโรงเรือน ไม่หนาแน่นจนเกินไป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ส่วนอัตราการตายของไก่ระยะแรกจะมีการตายค่อนข้างสูง เนื่องจากคุณไมตรีขาดประสบการณ์และความรู้ แต่ระยะหลังก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากเข้าใจการเลี้ยงไก่เนื้อในระบบปิดมากขึ้น เพราะสามารถลดอัตราการสูญเสียของผลผลิตที่เกิดจากอุณหภูมิ และความชื้น ได้เป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจมา 1 ปีแล้ว มีไก่หมุนเวียนทั้งหมด 5 รุ่น

2.โรงเรือนไก่เนื้อ
2.โรงเรือนไก่เนื้อ
3.การเตรียมโรงเรือน
3.การเตรียมโรงเรือน

การบริหารจัดการโรงเรือนไก่เนื้อ

หลังจากจำหน่ายไก่เนื้อออกไป ทางฟาร์มจะมีการทำความสะอาดโรงเรือนโดยการเก็บมูลไก่ออกทันที โดยการบรรจุใส่ถุงอาหารไก่ มัดปากถุงให้มิดชิด ทำการกวาดพื้น แซะเศษมูลไก่ เศษแกลบ ออกจากโรงเรือน เพื่อเป็นการกำจัดกลิ่นและการสะสมของเชื้อโรค

จากนั้นนำอุปกรณ์ เช่น ถาดอาหาร รางน้ำ หรือกระปุกน้ำ มาทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้น หลังคา ด้านในจนทุกซอกทุกมุม หลังจากนั้นก็จะพักโรงเรือน (เล้า) ประมาณ 20 วัน เพื่อรอสัตวแพทย์มาตรวจ ก่อนที่จะนำลูกไก่มาเลี้ยงในรุ่นต่อไป

การเตรียมโรงเรือนก่อนที่จะมีการเลี้ยงไก่ (ลูกเจี๊ยบ)

การเตรียมโรงเรือนก่อนที่จะมีการเลี้ยงไก่ (ลูกเจี๊ยบ) ควรเตรียมวัสดุปูรอง โดยจะใช้แกลบประมาณ 9 ตัน/โรงเรือน ส่วนราคาแกลบขายกันในท้องตลาดที่ตันละ 1,800 บาท โดยปูที่ความหนาไม่เกิน 3 นิ้ว เพื่อลดปัญหาของไก่เรื่องข้อขา และอกอักเสบเป็นแผล ที่สำคัญควรมีการเตรียมน้ำและอาหารให้พร้อมก่อนการนำลูกไก่เข้าโรงเรือน และลูกไก่ที่ทางฟาร์มนำมาเลี้ยงจะมีอายุ 1-2 วัน

ดังนั้นจึงต้องมีการกกไก่กันก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน เนื่องจากช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน หากเป็นช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวจะใช้เวลาในการกกไก่ประมาณ 7 วัน เพราะว่าอากาศเย็น อุณหภูมิก็จะถูกควบคุมอยู่ที่ 36-37 องศาเซลเซียส

ส่วนอาหารและน้ำที่ให้จะเป็นระบบแบบ Auto ช่วงอาทิตย์แรกจะมีการให้วัคซีนป้องกันโรค และหลอดลมอักเสบ โดยทางฟาร์มจะมีหมอจากบริษัท ไทยฟู้ดฯ มาให้คำแนะนำ รวมถึงช่างเทคนิคที่จะมาคอยสาธิตและให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และเมื่อไก่อายุได้ประมาณ 10 วัน ก็จะมีการกลับแกลบ เพราะแกลบเป็นวัสดุดูดซับความชื้น และเป็นที่รองรับมูลไก่ภายในโรงเรือน ซึ่งจะสะสมกลิ่นก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซชนิดอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อไก่ที่อาศัยอยู่ท้ายโรงเรือน เช่น เป็นหวัด จาม ตาบวม ตาแฉะ หรืออาจตายได้ เนื่องจากขาดอากาศหายใจที่ดี เป็นระยะเวลานาน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทางฟาร์มกล่าวกับทีมงานว่าการเลี้ยงไก่เนื้อแบบโรงเรือนปิดสามารถลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคภายในฟาร์ม และที่สำคัญสามารถควบคุมขนาด คุณภาพของไก่เนื้อได้ดี ตรงกับความต้องการของตลาด โดยไม่ต้องคำนึงถึงความช่วยเหลือจากกลุ่มสหกรณ์ หรือทางภาครัฐแต่อย่างใด

4.ลูกไก่ช่วง-2-สัปดาห์
4.ลูกไก่ช่วง-2-สัปดาห์

การวางแผนในอนาคต

“ทองเจือฟาร์มมีการวางแผนไว้ว่าจะมีการจัดการที่ดีขึ้น อย่างเช่น มูลไก่ จะทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดจำหน่าย ลดปัญหาด้านพื้นที่จัดเก็บ และปัญหาในช่วงหน้าฝนที่ไม่สามารถจำหน่ายมูลไก่ในรูปแบบธรรมดาออกได้ และอีกหนึ่งโครงการจะประกอบอาชีพปลูกสวนปาล์มเพิ่มในพื้นที่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 25 ไร่ โดยอาศัยมูลไก่ที่มีอยู่บางส่วนใช้เป็นปุ๋ยในภาคเกษตร ซึ่งเป็นการลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด”

ปัญหาและอุปสรรคของทางฟาร์มก็คือ ขาดประสบการณ์ เพราะประสบการณ์ค่อนข้างน้อย ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากเครือญาติซึ่งเลี้ยงไก่เนื้อน้อยกว่าทางทองเจือฟาร์ม การดูแลและการจัดการจึงต่างกัน

5.ไก่เนื้อ พันธุ์ไก่เนื้อ
5.ไก่เนื้อ พันธุ์ไก่เนื้อ

ฝากถึงเกษตรกรที่ทำฟาร์มไก่เนื้อ

คุณไมตรียังฝากบอกกับเกษตรกรรายใหม่ว่าหากจะเริ่มต้นทำฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง และเชื่อว่าความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีความอดทน กำลังใจจากครอบครัว อย่าหวังเพียงโชคชะตาช่วยโดยไม่มีการวิเคราะห์ ทำแล้วต้องทำให้ดีกว่า

“การทำฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไทยฟู้ดฯ แนวทางการตลาดก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะตลาดฟาร์มไม่ต้องหาเอง เพียงแค่ดำเนินธุรกิจตามขั้นตอน ตามระบบที่วางไว้ แล้วศึกษาและพัฒนาตัวเอง ดูแลและเอาใจใส่กับฟาร์ม คุณก็จะประสบความสำเร็จได้”

หากต้องการสอบถามหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำฟาร์มระบบประกันราคา ติดต่อกับ คุณไมตรี ปิ่นทอง (คุณโก้) 109/3 ม.7 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.08-6164-3392

โฆษณา
AP Chemical Thailand