ฟาร์มออร์แกนิก ผลิต ไข่ไก่อินทรีย์  มูลไก่ เป็นอาหารปลา ส่งยุโรป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยง ไข่ไก่อินทรีย์

ในประเทศไทยมีการทำธุรกิจฟาร์มแบบออร์แกนิกสากลเพียงไม่กี่แห่ง ที่เน้นเรื่องของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการใช้ยาปฏิชีวนะ และคุณภาพชีวิต อย่าง อุดมชัยฟาร์ม ฟาร์มไก่ไข่แบบอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เลี้ยงไก่ไข่ตอบรับกระแสของตลาดคนรักสุขภาพ

คุณธนเดช แสงวัฒนกุล ผู้จัดการอุดมชัยฟาร์ม ฟาร์มไก่ไข่ในจังหวัดสระบุรี ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยบริหารงานเป็นรุ่นที่ 2 ต่อจากคุณพ่อ เดิมเลี้ยงทั้งไก่ไข่ ไก่เนื้อ และหมู ตอนหลังค่อยๆ ลดลงไป โดยเลิกไก่เนื้อก่อน ต่อมาก็เป็นหมู เหลือไก่ไข่ไว้ เลี้ยงมาจนถึงปี พ.ศ.2546

ในตอนนั้นเป็นการเลี้ยงแบบทั่วๆ ไป คือ ใช้ยาปฏิชีวนะ และเลี้ยงในปริมาณที่มาก เพราะเน้นปริมาณ พอเกิดโรคไข้หวัดนก ทางฟาร์มเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของตลาด เพราะช่วงนั้นไม่มีใครกล้ากินไข่ ทำให้ไม่สามารถระบายไข่ไก่ออกจากฟาร์มได้ ทางฟาร์มจึงได้ลดกำลังการเลี้ยงลงเหลือ 10% จากที่เลี้ยง 500,000 ตัว เหลือเพียง 50,000 ตัว และได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยง เพื่อต้องการที่จะเน้นสุขภาพไก่ หากมีน้ำดี อากาศดี อาหารดี การจัดการดี และพันธุ์สัตว์ก็ต้องดีด้วย ถ้า 5 อย่างนี้ครบถ้วน การเลี้ยงไก่ก็ไม่ต้องใช้ยาเลยก็ว่าได้

ซึ่งคุณธนเดชเองก็รู้สึกว่ามีความสุขในการเลี้ยง สัตว์ก็ไม่ป่วย และก็ไม่ใช้ยา เพราะใช้หลักความคิดที่ว่า เลี้ยงให้เหมาะสม และเลี้ยงในระบบเฝ้าระวังเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ คือ เน้นสุขภาพสัตว์เป็นหลัก ไม่ให้ป่วย สัตว์ต้องแข็งแรง ที่เกิดจากการดูแล บริหารจัดการ คัดเลือกพันธุ์ และอาหาร จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และมีการปล่อยไก่ออกมาเดินเล่น เพื่อลดความเครียด ให้ไก่อยู่อย่างสบาย ไม่แออัด โดยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไก่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/ไก่ 5 ตัว

1.โรงเรือนไก่ไข่
1.โรงเรือนไก่ไข่
2.คุณธนเดช-แสงวัฒนกุล-เลี้ยงไก่ไข่-จ.สระบุรี
2.คุณธนเดช-แสงวัฒนกุล-เลี้ยงไก่ไข่-จ.สระบุรี
7.ไข่ไก่พร้อมจำหน่าย
ไข่ไก่พร้อมจำหน่าย ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์

การจำหน่าย ไข่ไก่อินทรีย์ และมูลไก่แห้ง

มูลไก่จะขายให้คนเลี้ยงปลา เขาจะชอบมาก เพราะปลานิลที่เขาเลี้ยงส่งออกไปทางยุโรป เมื่อมีการตรวจสารเคมีตกค้างปรากฏว่าผ่าน เพราะในมูลไก่ไม่มียาปฏิชีวนะ มีแต่เศษอาหารหลงเหลืออยู่ โดยมูลไก่แห้งจะขายในราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท มูลไก่ในเล้าจะไม่แฉะเหมือนในโรงเรือนอีแวป เพราะไม่มีความชื้น ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และไม่มีแมลงวันรบกวน

ทางฟาร์มมีอัตราการผลิตไข่อยู่ที่ประมาณ 20,000 ฟอง/วัน ขนาดของไข่ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์กลางๆ เช่น เบอร์ 3-4 ตลาดที่รองรับไข่ออร์แกนิกส่วนมากเป็นตลาดโมเดิร์นเทรดในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงเทพฯ โดยการทำแพ็คเกจ ทางฟาร์มจะมีการบรรจุภัณฑ์หลายขนาด เช่น

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  • กล่องที่มีกระดาษสีเขียว จะเป็นไข่ไก่สาวเอ๊าะเอ๊าะ นน.รวม 500 กรัมขึ้นไป/10 ฟอง
  • กระดาษสีชมพู จะเป็นไข่ไก่สาววัยทีน นน. 50-55 กรัม/ฟอง
  • กระดาษสีม่วง จะเป็นไข่ไก่สาวร่าเริง นน. 55-65 กรัม/ฟอง
  • กระดาษสีน้ำตาล จะเป็นไข่ไก่สาวรุ่นกระเตาะ นน. 55-60 กรัม/ฟอง

นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจในรูปอื่นๆ อีกมากมาย “กลุ่มลูกค้าที่นิยมไข่ไก่ของอุดมชัยฟาร์มส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น ทานไข่ไม่ได้ เนื่องจากแพ้ไข่ แล้วได้มาลองกินไข่ของอุดมชัยฟาร์มปรากฏว่าไม่แพ้ ก็กินมาจนถึงทุกวันนี้ สาเหตุของการแพ้อาจจะเป็นยาที่ตกค้างอยู่ในไข่”ส่วนราคาไข่ไก่ที่ขายออกสู่ตลาด คุณธนเดชจะเป็นคนกำหนดราคาเอง

โดยคิดจากต้นทุนการเลี้ยง เช่น ค่าอาหาร ค่าการจัดการ และกำไรเพียงเล็กน้อย โดยที่ให้ฟาร์มอยู่ได้ และผู้บริโภคก็สามารถซื้อได้ ซึ่งกำไรที่ได้มานั้นทางฟาร์มจะนำมาพัฒนาการเลี้ยงต่อไป เพื่อไม่ให้ไก่ป่วย ถ้าไม่ได้กำไรก็จะไม่มีทุนไปพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยง ส่วนราคาไก่ปลด หากตรงกับช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน สารทจีน ราคาจะแพงกว่าท้องตลาดประมาณ 5 บาท

แต่ถ้าบางช่วงต้องการขายออกเร็วเพื่อปรับปรุงโรงเรือน ก็จะขายในราคาปกติ โดยจะมีลูกค้าเจ้าประจำเข้ามารับ ลูกค้าส่วนมากที่ได้กินไก่ของอุดมชัยฟาร์มจะติดใจในเนื้อไก่ เพราะเนื้อจะมีลักษณะที่แน่น เนื่องจากไก่มีการออกกำลังกายอยู่ตลอด

3.การกกลูกไก่
3.การกกลูกไก่

การบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่

ข้อแตกต่างระหว่างการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระกับการเลี้ยงแบบกักขัง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการความสุข ไม่ใช่เลี้ยงสัตว์แบบเครื่องจักร ที่ใส่น้ำ ใส่อาหาร เข้าไป แล้วต้องให้ผลผลิตตามเป้าหมาย คนเลี้ยงต้องใส่ความรักเข้าไปด้วย ให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี เลี้ยงแบบไม่เน้นเชิงปริมาณ แต่เป็นการเน้นเชิงคุณภาพ เพราะไข่ที่ได้ทางฟาร์มจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุก 1-2 ครั้ง/ปี

“หลายๆ คนมองว่าการทำเกษตรอินทรีย์ทำยาก ความจริงแล้วไม่มีอะไรยากเลย เพียงแค่เราใส่เทคนิคลงไปเล็กน้อย สิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำ ก็ลองทำดู เรากลัวอย่างเดียว คือ โรคไม่ได้มาตรฐาน หรือโรคขี้เกียจ เพราะถ้าหย่อนมาตรฐานลง โรคต่างๆ ก็จะตามมาทันที เราต้องมีหลักการเลี้ยงแบบเฝ้าระวังเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ เหมือนตัวผมเองอายุ 60 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยนอนโรงพยาบาล เพราะ

  1. เราเลือกนอนในที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทดี
  2. เราอยู่ในที่ที่ไม่แออัด ไม่เสี่ยงภัย
  3. กินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว และเราควรรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายบ้าง ใช้ชีวิตให้เป็น ไม่เครียด

จึงเกิดคำถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า “แม่ไก่อารมณ์ดี” เพราะเราเลี้ยงให้เขาอารมณ์ดี เขาจะได้ให้ไข่ที่มีคุณภาพแก่เรา”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยงไก่แบบใช้สารเคมี ผู้เลี้ยงต้องคิดถึงต้นทุนการผลิต ใช้กรงตับ ไก่ต้องอยู่อย่างแออัด แล้วไก่ต้องทรมาน เพราะไก่จะยืนแล้วบิดไปบิดมา และนอน ไม่ได้ เพราะต้องอยู่หลายๆ ตัว/กรง ขนาดเครื่องจักรยังเสียหายจากการทำงานตลอดเวลา ไก่ คือ สิ่งมีชีวิต ก็ต้องเครียดได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันเมื่อไก่มีปัญหา ต้นทุนการเลี้ยงก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย เพราะต้องให้ยาและวิตามินต่างๆ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สารพิษต่างๆ ตกค้างในไข่ไก่ คนบริโภคไข่ที่มีสารตกค้างของยาปฏิชีวนะเข้าไป จึงทำให้เกิดการดื้อยา

4.ระยะลูกไก่
4.ระยะลูกไก่

สายพันธุ์ไก่ไข่

ไก่ที่เลี้ยงจะเป็นพันธุ์ไฮเซ็กซื้อเข้ามา ซึ่งผู้จำหน่ายสายพันธุ์มีการปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว แรกๆ จะสั่งนำเข้าเอง ใช้เอง โดยใช้ 3,000-5,000 ตัว แต่ระยะหลังมีการเปิดเสรี จึงเปลี่ยนมาซื้อกับ บริษัท แหลมทองฯ โดยเลือกพันธุ์ไฮเซ็กเพราะตนถนัดและคุ้นเคยมาก่อน การทำธุรกิจ คนเลี้ยงต้องรู้ ไม่ใช่เขาให้พันธุ์อะไรมาก็เลี้ยงๆ ไป ความต้องการของสัตว์ไม่เหมือนกัน ถึงแม้อาจจะใกล้เคียงกัน ซึ่งทางฟาร์มจะรู้นิสัยไก่ และคุ้นเคยกับพันธุ์ไฮเซ็กมากกว่า

การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยจะแตกต่างกับการเลี้ยงแบบกรงตับอย่างสิ้นเชิง เมื่อไก่อายุ 10 กว่าสัปดาห์ พนักงานจะเอากรงไข่เข้าไปวางไว้ เพื่อให้ไก่คุ้นเคย กระโดดขึ้นกระโดดลงให้เกิดความเคยชิน จากนั้นเมื่อถึงเวลาไก่จะขึ้นไข่เอง วิธีการเลี้ยงแบบนี้จะเหมือนการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ และทางฟาร์มจะมีการบังคับฝึกนิสัยของไก่

โดยให้กินอาหารในตอนเช้าเวลา 04.00-05.00 น. และเก็บไข่ในช่วงเวลาถัดไป หรือประมาณ 6 โมงเช้า หลังจากเที่ยงไปแล้วไก่จะมีเปอร์เซ็นต์ไข่น้อยลง ส่วนตอนเย็นช่วง 19.00-20.00 น. จะเริ่มปิดไฟ เพื่อให้ไก่ได้พักผ่อน ลักษณะการเลี้ยงจะเลี้ยงแบบไล่รุ่น ระยะเวลาที่เลี้ยงประมาณ 100 สัปดาห์ จึงจะปลด อัตราการให้ไข่ประมาณ 300 ฟอง/แม่/ปี

5.แปลงปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์
5.แปลงปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์

การให้อาหารไก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่ทั่วไปจะให้อาหารประมาณ 110-115 กรัม/ตัว แต่การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอย่างอุดมชัยฟาร์ม จะให้ 140 กรัม/ตัว ตรงนี้อาจมองว่าเป็นการสูญเสีย แต่ไก่จะได้กินอย่างเต็มที่ทุกตัว เพราะไก่ต้องใช้สารอาหารในการผลิตไข่ อีกส่วนหนึ่งเอาไปออกกำลังกาย ตัวไก่จึงไม่อ้วน

ลักษณะการเลี้ยงจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โรงเรือนสำหรับให้ไก่ได้ไข่ และหลับนอน อีกส่วน คือ พื้นที่สนามหญ้า เพื่อให้ไก่ได้มีพื้นที่ในการเดินเล่น หากช่วงที่สภาพอากาศไม่ดีก็จะไม่ปล่อยไก่ ลมแรงไก่ก็จะหลบเข้าเล้า แต่ถ้าอากาศดี มีร่มเงา ไก่ก็จะเดินออกไปเอง นี่คือธรรมชาติของไก่ ทางฟาร์มจะไม่เลี้ยงแบบปล่อยให้อยู่นอกโรงเรือนตลอดเวลา นั่นเป็นการเลี้ยงที่ผิด เพราะไม่สามารถควบคุมโรคได้ แต่อุดมชัยฟาร์มเลี้ยงแบบออร์แกนิกที่ควบคุมโรคได้ เพราะมีการจัดการที่ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หากมองถึงสภาพอากาศในประเทศไทยมีผลกระทบต่อการเลี้ยงเพียงเล็กน้อย เช่น ช่วงที่ทำให้ไข่เกิดความเสียหายมากที่สุด คือ ช่วงฤดูร้อน ไก่จะกินน้ำมากกว่ากินอาหาร ไข่ฟองเล็กจะเยอะ แก้ปัญหาโดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม และติดสปริงเกลอร์รดให้น้ำหยดลงที่ชายคา แล้วบังด้วยสแลนดำ เมื่อลมพัดมาก็จะเกิดความเย็นเหมือนคูลลิ่งแพด

ส่วนฤดูฝนกับฤดูหนาวจะไม่มีปัญหา เพราะไก่จะชอบอากาศในลักษณะนี้ ส่วนอาหารให้ไก่จะเป็นอาหารที่ทางฟาร์มผสมเอง วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบด้วยเมล็ดข้าวโพดป่น เกรดเอ ระดับพรีเมียม ใช้ 60% ปลาป่น (ปลาทะเล) 10% ถั่วเหลือง 15% รำ 15% โดยประมาณ

6.ถังหมักน้ำชีวภาพมะนาว
6.ถังหมักน้ำชีวภาพมะนาว

การให้น้ำหมักชีวภาพสำหรับไก่

นอกจากนี้ทางอุดมชัยฟาร์มยังมีการใช้น้ำหมักชีวภาพจากการนำผลไม้ตามฤดูกาล เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาหมักให้ไก่กิน เช่น มะนาว มังคุด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ  เป็นต้น หมักโดยใช้สูตรผลไม้ 3 ส่วน น้ำผึ้ง หรือน้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน และน้ำสะอาด 10 ส่วน จากนั้นปิดให้อากาศถ่ายเทได้เพียงเล็กน้อย เผื่อเวลาน้ำหมักเกิดการย่อยสลายจะมีฟองอากาศขึ้นมาให้สามารถถ่ายเทได้ ระยะเวลาในการหมักประมาณ 1 ปี สูตรการทำน้ำหมักได้จาก ชมรมบ้านสุขภาพ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงค์ ประธานชมรม

ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ

อัตราส่วนในการผสมน้ำหมักให้ไก่ได้กิน ให้น้ำหมัก 1: น้ำ 200 ผสม ให้แทนวิตามิน ทางฟาร์มได้พิสูจน์แล้วว่าไก่ที่กินน้ำหมักทุกวัน มูลไก่จะไม่เหม็น และควบคุมระบบทางเดินอาหารของไก่ด้วย หลังจากที่เลี้ยงแบบออร์แกนิก ทางฟาร์มจะหยุดให้ยากันบิด จากที่สมัยก่อนเลี้ยงไก่เล็กกลัวเป็นบิด ใส่ยากันบิดลงในอาหารซึ่งผิด เพราะไม่ต้องใส่ก็ได้ ส่วนน้ำหมักที่ให้ไก่กินต้องมีการเช็คที่ความเป็นกรด กระบวนการหมักต้องสะอาด ผลไม้ที่หมักต้องสด

เกษตรกรบางท่านบอกว่าเอาผลไม้อะไรก็ได้ อาจจะช้ำ หรือสุกเกินไป แต่ของทางอุดมชัยฟาร์มจะใช้ของที่สด และสะอาด เท่านั้น เพราะการหมักจะทำให้เกิดเชื้อราบางตัวที่ทำให้มีกลิ่นเหม็นหืน ฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมาก่อน ของอุดมชัยฟาร์มหมักแล้วไม่เคยเสีย ทั้งนี้มีงานวิจัยจากเภสัชกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำวิจัยกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่าผลไม้ที่นำไปหมักควรทำความสะอาดก่อน เพื่อให้เชื้อราตัวที่ไม่พึงประสงค์หายไป แล้วผลไม้ที่นำมาหมักต้องแยกชนิดด้วย ไม่ควรนำมาหมักรวมกันหลายๆ ชนิดมาหมักรวมกัน ถ้าจะใช้ค่อยนำมาผสมภายหลัง ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์

“ปัจจุบันมีน้ำหมักเก็บไว้หลายร้อยใบ เพราะทางฟาร์มเลี้ยงไก่หลัก 5 แสนตัว (ในอดีต) ตอนนั้นเราลงทุนเป็นล้าน เพราะเราไม่ซื้อวิตามิน ถ้าเราซื้อวิตามินปีหนึ่งก็ตกเป็นล้านกว่าบาท ถ้าไก่ป่วยค่ายาปีนั้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ลงทุนน้ำหมักแค่ล้านเดียวใช้ได้เหลือเฟือ ตอนนี้ก็ใช้ผสมน้ำให้ไก่กินทุกเช้า พอไก่กินน้ำเข้าไปจะปรับสมดุลร่างกาย แล้วช่วยเกี่ยวกับระบบการย่อย แล้วกลิ่นมูลไก่จะไม่เหม็น เพราะเราแยกน้ำและอาหารออกจากกัน เวลาไก่ถ่ายออกมามูลจึงไม่โดนน้ำ แล้วมูลไก่จะแห้ง ขายได้ราคา”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
8.ไก่รุ่น
8.ไก่รุ่น

การบริหารบุคลากร

ด้านแรงงานเลี้ยงไก่ จะแบ่ง 4,000-5,000 ตัว/1คน ทางฟาร์มจะไม่มีสัตวบาลประจำฟาร์ม เพราะคุณธนเดช มีลูกสาวเป็นสัตวแพทย์มาช่วยควบคุมดูแลแทน ส่วนพนักงานคัดไข่จะทำงานเวลาปกติ คือ เริ่มงาน 08.00-17.00 น. หากทำเกินเวลาก็จะมีค่าโอทีให้ ค่าแรงจ้างแรงงานจ่ายตามประกาศของกรมแรงงาน บางคนก็ได้สูงกว่า

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น มีที่พักให้ มีไข่ไก่ให้กินฟรี มีที่ดินว่างๆ ให้ปลูกพืชผักสวนครัว โดยสามารถเอามูลไก่มาเป็นปุ๋ยได้ หากเป็นแรงงานข้ามชาติก็มีการจดทะเบียนกับกรมแรงงาน มีพาสปอร์ต และมีประกันสังคม

9.ฟาร์มออร์แกนิก ผลิต ไข่ไก่อินทรีย์ มูลไก่ เป็นอาหารปลา ส่งยุโรป
9.ฟาร์มออร์แกนิก ผลิต ไข่ไก่อินทรีย์ มูลไก่ เป็นอาหารปลา ส่งยุโรป

ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงไก่ไข่

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีผลกระทบต่อฟาร์มเพียงเล็กน้อย แต่ลูกค้าที่บริโภคไข่ไก่จากอุดมชัยฟาร์มก็ยังมีเหมือนเดิม เพราะไข่ไก่ไม่ได้ขึ้นราคาบ่อย ทางฟาร์มยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ ทางอุดมชัยฟาร์มมีการยึดมั่นในหลักพอเพียง ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงที่ไข่ขาดตลาด หรือวิกฤตการณ์ต่างๆ “ตั้งแต่ทำฟาร์มออร์แกนิกมาผมเคยขึ้นราคาเพียง 2 ครั้ง เราถือว่าเราอยู่ได้ ผู้ค้าและผู้บริโภคก็ต้องอยู่ได้  เราก็พยายามประหยัดหน่อย และพยายามลดต้นทุนลงให้ได้ เช่น อาหารสัตว์ แต่ก็ต้องเน้นคุณภาพเหมือนเดิม”

สำหรับอุดมชัยฟาร์มเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิก ผลิตป้อนคนในประเทศไทยบางกลุ่ม ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คงน้อยมาก ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ อาจมีบ้างคงเป็นเรื่องค่าจ้างแรงงาน แต่หากมองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าดี เพราะคาดว่าแรงงานต่างประเทศจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น

ในฐานะนายจ้างก็ต้องจ้างลักษณะที่มีแรงจูงใจในเรื่องค่าแรง และสวัสดิการต่างๆ เพราะต้องเข้าใจว่าการทำงานในฟาร์มเป็นงานที่ละเอียดอ่อน และค่อนข้างหนัก การทำเกษตรแบบออร์แกนิกต้องขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวบุคคล หรือเฉพาะฟาร์ม การที่จะทำแบบลูกเล้า หรือคอนแทรกฟาร์มมิ่ง ก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องมาตรฐาน ความซื่อสัตย์ ความสามารถของแต่ละคน เพราะการทำฟาร์มในลักษณะนี้มาตรฐานค่อนข้างสูง หากมาตรฐานหย่อนลง คุณภาพไข่ก็จะหย่อนตามไปด้วย เพราะเหตุนี้คุณธนเดชจึงไม่รับทำเครือข่าย แต่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้

10.ระยะไก่แก่
10.ระยะไก่แก่

แนวโน้มในการเลี้ยงไก่ไข่

การทำธุรกิจย่อมมีคู่แข่ง แต่คู่แข่งที่สำคัญที่สุด คือ ตัวเราเอง เพราะทุกคนมีความสามารถ ทำธุรกิจคล้ายกันได้ อยู่ที่ว่าทำแล้วสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองได้ไหม เพราะนั่นคือตัววัดความสำเร็จในการทำธุรกิจ “การได้แชมป์มันยาก แต่การรักษาแชมป์ยิ่งยากกว่า รักษาแชมป์ยังไม่พอ ยังต้องพัฒนาตัวเองเพื่อมาตรฐานที่ดีกว่า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ซึ่งทางฟาร์มได้พัฒนาปรับปรุงมาระดับหนึ่ง จึงมุ่งตลาดแพ็คเกจจิ้ง ปรับปรุงการคัดไข่ โรงคัดไข่ปรับอากาศ เพื่อการจัดการที่ดี ลดปัญหาเรื่องของแมลงและกลิ่น รวมถึงต้องรักษาคุณภาพไข่ให้มีความสดอยู่เสมอ อย่าลืมว่าไข่ของอุดมชัยฟาร์มขายในตลาดระดับพรีเมียม จะต้องเป็นไข่ที่สด หากไม่มีความสด หรือความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐานของฟาร์มก็จะลดลง นั่นหมายถึงการทำธุรกิจที่ล้มเหลวนั่นเอง”

อาชีพใดก็ตาม โดยเฉพาะอาชีพเกี่ยวกับเกษตร หากมีความตั้งใจ และความซื่อสัตย์ รวมถึงต้องรู้ให้ถึงแก่นแท้ ไม่ใช่ทำตามกระแสนิยม เห็นเขาทำแล้วได้ดีเลยทำตามเขา คนเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่มีความอดทน และองค์ความรู้ ความสามารถ ทำไปเพียงเพื่อสนองความอยากของตัวเอง หากเป็นลักษณะนี้การทำธุรกิจก็จะเป็นเพียงแค่ได้ทำ สุดท้ายก็ขาดทุน” คุณธนเดชได้ให้ความเห็นทิ้งท้าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนเดช แสงวัฒนกุล ผู้จัดการ 64 ม.12 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์