พริกไทยซีลอน ปลูก ต้นพริกไทย 1 เสาหลัก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงถึง 60 กก./หลัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูก ต้นพริกไทย พริกไทยซีลอน

ในประเทศไทยมีการปลูกพริกไทยไม่ค่อยมาก จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแหล่งปลูกพริกไทยอันดับต้นๆ ของประเทศมักจะอยู่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการปลูกพริกไทยได้ขยายพื้นที่ออกไปทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจปลูกพริกไทยค่อนข้างมาก

ดังเช่น คุณอรนิชาภา สารสุวรรณ เกษตรกรหน้าใหม่ ที่เบื่อชีวิตการทำงานในเมือง หันหลังกลับมาหาครอบครัวเลี้ยงดูพ่อ-แม่ และสร้างรายได้ เนื่องด้วยที่หน้าบ้านเป็นที่โล่งไม่ได้ใช้งาน เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา จึงตัดสินใจปลูก ต้นพริกไทย สายพันธุ์ซีลอน เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ แถมยังสร้างรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อคิดได้เช่นนี้คุณอรนิชาภาจึงตัดสินใจลงปลูก ต้นพริกไทย และในระหว่างรอผลผลิตออก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 1 ปี คุณอรนิชาภาจึงนำต้นกล้าพริกไทยมาขายสร้างรายได้อีกด้วย ในพื้นที่คลอง 11 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

จุดเด่นของกิ่งพันธุ์ พริกไทยซีลอน ของคุณอรนิชาภา คือ การนำกิ่งต้นพริกไทย มาปลูก ซึ่งต่างจากสวนอื่นที่จะใช้กิ่งไหลในการขยายพันธุ์ ซึ่งการใช้กิ่งต้นในการปักชำนั้นมีข้อดี คือ จะทำให้ ต้นพริกไทย เกิดลูกเร็วขึ้น สภาพต้นจะแข็งแรง สมบูรณ์ และตายค่อนข้างยาก ซึ่งคุณอรนิชาภายอมรับว่า “ตั้งแต่ปลูก ต้นพริกไทย ที่ใช้กิ่งต้นมาปลูกนั้นยังไม่ตายแม้แต่ต้นเดียว”

1.แปลงพริกไทยคุณภาพจากต้นพันธุ์คุณภาพ
1.แปลงพริกไทย พริกไทยซีลอน คุณภาพจากต้นพันธุ์คุณภาพ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกไทย

สำหรับพริกไทยนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 8 เดือน ถึง 1 ปีเศษ หรือต้นสูงเต็มค้างจะดีที่สุด  เพราะหากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนได้อายุ จะทำให้ต้นโทรม และเหี่ยวเฉาได้ ดังนั้นระหว่างการเจริญเติบโตของต้นหากมีเม็ดพริกไทยอ่อนออกมาเกษตรกรจะต้องเด็ดลูกทิ้งทันทีเพื่อรักษาต้น

เมื่ออายุ ต้นพริกไทย ครบเหมาะแก่การไว้ลูกแล้ว เกษตรกรจึงสามารถบำรุงต้นเพื่อเลี้ยงลูกได้ โดยให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในการบำรุงต้นนั่นเอง ซึ่งพริกไทย 1 เสาหลัก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงถึง 60 กิโลกรัมต่อหลักเลยทีเดียว

การวางแผนด้านการตลาด

คุณอรนิชาภาทำแผนในการขยายพื้นที่ปลูกในอนาคต โดยการสร้างกลุ่มในชุมชนเพื่อให้สมาชิกหันมาปลูกพริกไทย และคุณอรนิชาภาจะเป็นผู้รับซื้อคืนทั้งหมด ซึ่งคุณอรนิชาภาได้มองตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการพูดคุยกับตลาดไทย ในการเปิดพื้นที่สินค้าเกษตร GAP เพื่อนำผลผลิตพืชผักที่ได้มาตรฐาน GAP ทั้งหมดสามารถเข้ามาจำหน่ายได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อีกทั้งพริกไทยเป็นพืชที่ไม่ต้องแปรรูป สามารถขายได้ทั้งพริกไทยสด และพริกไทยแห้ง (พริกไทยดำ) นี่คือข้อดีของพริกไทย อีกทั้งราคาพริกไทยตลาดค่อนข้างสูง 100 บาทขึ้นไป ต่อกิโลกรัม อีกทั้งต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ค่อนข้างดี

2.การขึ้นเลื้อยของต้นพริกไทย
2.การขึ้นเลื้อยของต้นพริกไทย

ลักษณะของพริกไทยคุณภาพ

พริกไทยเป็นพืชไม้เลื้อยที่เจริญในแนวดิ่ง สูงได้ประมาณ 10 เมตร หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการดูแล  มีลำต้นหลัก และแตกแขนงออกเป็นพุ่ม มีการสร้างรากพิเศษสั้นๆ บริเวณข้อ เพื่อยึดเกาะสิ่งรอบข้าง ช่วยในการพยุงลำต้น  ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว รูปรี เรียงสลับ โคนใบและปลายใบจะแหลม

หลังใบมีสีเขียวเข้ม มันวาว ท้องใบสีเขียวอ่อน ดอกมีลักษณะเป็นดอกย่อยสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน 50-150 ดอกต่อช่อ ผลทรงกลมแบบเมล็ดเดียว แข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มม. ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีแดง ติดผลประมาณ 50-60 เมล็ดต่อช่อผล

3.พริกไทยซีลอน ปลูก ต้นพริกไทย 1 เสาหลัก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงถึง 60 กก./หลัก
3.พริกไทยซีลอน ปลูก ต้นพริกไทย 1 เสาหลัก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงถึง 60 กก./หลัก

สภาพพื้นที่การปลูกพริกไทย

คุณอรนิชาภายอมรับว่าตนเองเพิ่งเข้ามาปลูกพริกไทยที่บ้านได้เพียง 2-3 เดือน เท่านั้น แต่ตนเองได้ศึกษาความรู้มานานหลายปี การปลูกพริกไทยในช่วงแรกนั้นจะลงทุนค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งพื้นที่ขนาด 50 ตารางเมตร นั้น ใช้ต้นทุนในการสร้าง รวมกิ่งพันธุ์ทั้งหมด 2.5 หมื่นบาท

การปลูกพริกไทยนั้น เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดิน โดยไถพรวนดิน และตากดินไว้ จากนั้นลงเสาหลัก โดยคุณอรนิชาภาใช้หลักปลูกทั้งหมด 28 หลัก 56 ต้น ระยะห่างประมาณ 1 เมตรเศษ ฝังเสาหลักสลับฟันปลา เนื่องจากพื้นที่แคบ ซึ่งยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่ต้องใช้ระยะห่าง 2-2.5 เมตร เพราะในอนาคตพุ่มพริกไทยจะใหญ่ขึ้น

จากนั้นขุดหลุมให้เสมอปากถุง และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกขี้วัว ที่ไม่ต้องขุดหลุมลึก เนื่องจากพริกไทยเป็นพืชรากลอย จะออกหาอาหารบนดินเท่านั้น ดังนั้นไม่จำเป็นต้องขุดหลุมเยอะ ในส่วนของการบำรุงต้น คุณอรนิชาภาจะเน้นการใช้ปุ๋ยคอก ขี้วัว เป็นหลัก ส่วนปุ๋ยเคมีจะใส่เพียงปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เท่านั้น และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อราทุก 7-10 วัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.คุณอรนิชาภา-สารสุวรรณ-ปลูกพริกไทย-จ.ปทุมธานี
4.คุณอรนิชาภา-สารสุวรรณ-ปลูกพริกไทย-จ.ปทุมธานี
5.การขึ้นโคกสูงรอบเสา
5.การขึ้นโคกสูงรอบเสา
การมัดเชือกฟางรอบเสาเพื่อช่วยพยุงต้นในการเกาะเสา
การมัดเชือกฟางรอบเสาเพื่อช่วยพยุงต้นในการเกาะเสา
6.ลักษณะใบใหญ่-เขียวเข้ม-สมบูรณ์
6.ลักษณะใบใหญ่-เขียวเข้ม-สมบูรณ์

สรรพคุณของพริกไทย

ด้านสรรพคุณทางยาพื้นบ้าน มีการใช้พริกไทยในอายุรเวทในแถบเอเชียใต้ ส่วนมากใช้รักษาและบรรเทาอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ขับพยาธิ แก้ลมจุกเสียดแน่น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ แก้อาการอาหารไม่ย่อย ระงับอาการอาเจียน ผ่อนคลายอาการไม่สบายจากอาหารเป็นพิษ

นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญในการลดความอ้วน พริกไทยดำนั้นได้รับการยอมรับ และยืนยันจากทีมวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าพริกไทยดำสามารถที่จะช่วยลดความอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดีเยี่ยม ด้วยสารประกอบที่ชื่อว่า Piperine (ไพเพอร์รีน) ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยขจัดและต่อต้านไขมันส่วนเกิน

7.ต้นพันธุ์พริกไทยคุณภาพจากกิ่งตอน
7.ต้นพันธุ์พริกไทยคุณภาพจากกิ่งตอน
8.ยืนยันคุณภาพต้นพันธุ์
8.ยืนยันคุณภาพต้นพันธุ์

การจำหน่ายต้นพันธุ์พริกไทย

ปัจจุบันคุณอรนิชาภาจะเน้นขายต้นพันธุ์พริกไทยผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก เช่น เพจ เฟสบุ๊ค “Orni Miki Tuk” และการเข้าไปให้ความรู้เรื่องพริกไทยในกลุ่มเกษตรต่างๆ ซึ่งได้กระแสการตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะลูกค้าโซนภาคอีสาน และจังหวัดอ่างทอง

ส่วนหนึ่งเกิดจากความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์พริกไทย ที่คุณอรนิชาภาเน้นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เมื่อถึงมือลูกค้าแล้วต้นจะเจริญงอกงามได้ดี เพราะเป็นต้นพันธุ์ที่คัดเลือกมาแล้ว อีกทั้งราคาขายยังไม่สูงนัก เพียง 65 บาท เท่านั้น และหากเกษตรกรสนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมากก็ยังต่อรองราคาได้อีกด้วย

สนใจสั่งซื้อต้นพันธุ์ พริกไทยซีลอน คุณภาพ สามารถปลูกได้เลย แข็งแรงทุกต้น ติดต่อ สวน พริกไทยซีลอน คลอง 11 คุณอรนิชาภา สารสุวรรณ หรือพี่ตุ๊ก 4/1 หมู่ 5 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.063-262-4044 Line : ornichapa, E-mail : [email protected]