ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลูก ป้อนโรงสี รับซื้อ 15,000 บาท/ตัน!

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปลูก ข้าวไรซ์เบอรี่ ป้อนโรงสี รับซื้อ 15,000 บาท/ตัน

“ข้าว” นอกจากเป็นอาหารหลักในการดำรงชีพของมนุษย์แล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนคนทำนามาหลายชั่วอายุคน ด้วยข้าวจากเกษตรกรชาวนาไทยนั้น เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ชาวต่างชาตินิยมทานเป็นพิเศษ ด้วยคุณลักษณะที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งข้าวจากเมืองไทยมีรสชาติที่อร่อยที่สุดในโลก มีกลิ่นหอม เนื้อนุ่ม เป็นที่ถูกอกถูกใจใครหลายๆ คน ที่ได้มาลิ้มลองข้าวจากเมืองไทย

แต่ด้วยหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย ทำให้ชาวนาผลิตข้าวได้น้อยลง อีกทั้งราคาผลผลิตยังตกต่ำ แทบไม่พอกับต้นทุนด้านการจัดการ ทั้งค่าปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่ากล้าพันธุ์ ทำให้ชาวนาจำนวนไม่น้อยต้องทิ้งท้องนา แล้วหันไปรับจ้างแรงงานอย่างอื่นเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวต่อไป

ปลูก ข้าวไรซ์เบอรี่ บนเนื้อที่เพียง 20 ไร่ จ.สุพรรณบุรี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเกษตรกรชาวนาอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังรักในอาชีพชาวนา ได้พยายามพัฒนาตนเอง รวมทั้งหาทางออกให้กับการทำนาในอนาคต โดยได้เน้นเรื่องของการแปรรูปผลผลิต และการปลูกพืช ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว รวมทั้งการหันมาปลูกพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการมากขึ้น

ดังเช่นเกษตรกรคนเก่งที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาในทุกๆ รูปแบบ เกษตรกรท่านนี้ คือ คุณสุรีพร เพิ่มมงคล หรือ คุณพร ผู้รักอาชีพในการทำนา จากบัณฑิตมหาวิทยาลัย ด้านบัญชี ที่หันมาเป็นเกษตรกรชาวนาเต็มตัว ด้วยความที่ต้องการนำความรู้ที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับอาชีพเกษตรกร

ฟรี! ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยยูเรีย ขนาดทดลอง(เมื่อแจ้งว่า จาก พลังเกษตร)ด่วน! จำนวนจำกัด

โทร 086 914 1111 , 089 555 5558

โฆษณา
AP Chemical Thailand

 

1.นาข้าวไรซ์เบอรี่
1.นาข้าวไรซ์เบอรี่

 

ข้าวไรซ์เบอรี่ราคา ขายปัจจุบัน

เพื่อการบริหารการจัดการแปลงนาที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกจากข้าวขาวธรรมดามาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แทน เนื่องจากตลาดมีความต้องการมากกว่า ด้วยผู้บริโภคนิยมทานข้าวไรซ์เบอรี่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผลผลิตที่ได้ยังมี ข้าวไรซ์เบอรี่ราคา สูงกว่าข้าวขาวธรรมดา

โดยปัจจุบันพี่พรสามารถสามารถขายข้าว  ข้าวไรซ์เบอรี่ราคา สูงถึงตันละ 14,500-15,000 บาท ในความชื้นปกติ โดยมีโรงสีรับซื้อผลผลิตให้ตลอด ด้วย ข้าวไรซ์เบอรี่ราคา และการจัดการที่ค่อนข้างง่ายกว่าข้าวขาวทั่วไป พี่พรจึงไม่รอช้าที่จะหันมาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ด้วยผืนนาทั้งหมดบนเนื้อที่ 20 ไร่

2.คุณสุรีพร-เพิ่มมงคล-เกษตรปลูกข้าวไรซ์เบอรี่บนเนื้อที่-20-ไร่-จ.สุพรรณบุรี
2.คุณสุรีพร-เพิ่มมงคล-เกษตรปลูกข้าวไรซ์เบอรี่บนเนื้อที่-20-ไร่-จ.สุพรรณบุรี
3.การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
3.การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

การเตรียมพื้นที่และขั้นตอนเตรียมเมล็ดพันธุ์ ข้าวไรซ์เบอรี่

ด้านการเตรียมพื้นที่นาในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ขั้นตอนแรกพี่พรจะเริ่มจากการตีดินให้แตก จากนั้นจะทำการย่ำเทือก ยกร่อง และแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูก ในขั้นตอนของการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่นั้นจะแช่นานกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นถึง 2 วัน 2 คืน เมล็ดถึงจะงอก เนื่องจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่จะงอกช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ

ในส่วนของการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่นั้นจะหว่านให้บางที่สุด เพื่อที่รวงข้าวจะสามารถโตได้เต็มที่ “ยิ่งหว่านเมล็ดบาง ลำต้นก็จะกอใหญ่ ได้น้ำหนัก แล้วก็ยังช่วยเรื่องการลดปุ๋ยยา โรคที่ตามมาก็น้อย เพราะอากาศเข้าถึงดิน” คุณพรให้ความเห็นการหว่านเมล็ดข้าวให้บางแบบลดต้นทุน

4.การใส่ปุ๋ยยูเรีย-46-0-0-ตราพลอยเกษตร-ของกลุ่ม-บ.ศักดิ์สยาม
4.การใส่ปุ๋ยยูเรีย-46-0-0-ตราพลอยเกษตร-ของกลุ่ม-บ.ศักดิ์สยาม

 

การดูแลและ การใส่ปุ๋ย ข้าวไรซ์เบอรี่

หลังจากหว่านเมล็ดข้าวไปแล้ว 1 อาทิตย์ พี่พรจะเริ่มใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ตราพลอยเกษตร ของกลุ่ม บริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม หลังจากนั้น 15 วัน จะเริ่มฉีดพ่นยาคุมหญ้า  เมื่อต้นข้าวอายุได้ประมาณ 1 เดือน ก็จะเริ่มงอกเต็มที่ จากนั้นจะเริ่มใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 16-8-8 ตราพลอยเกษตร

ต่อมาหลังจากนี้จะเริ่มฉีดพ่นยาป้องกันเพลี้ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพรได้ย้ำว่าก่อนที่จะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงลงไปต้องดูก่อนว่าแปลงนามีโรคเข้ามาแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มี ก็ยังไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้วย อีกทั้งระบบการจัดการนาข้าวแห่งนี้เน้นคุณภาพของผลผลิตมากกว่าปริมาณ โรคและแมลงจะไม่ค่อยเข้ามาทำลายอยู่แล้ว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่อต้นข้าวอายุได้ 60-70 วัน จะเริ่มใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 16-8-8 ตราพลอยเกษตร ในรอบที่ 2 เมื่อถึงช่วงข้าวเริ่มตั้งท้อง พี่พรจะใส่ปุ๋ยบำรุงสูตรเสมอ 15-15-15 ของพลอยเกษตร เช่นเคย  เพื่อให้ปุ๋ยไปเร่งการสร้างแป้ง เพื่อเพิ่มน้ำหนักของเมล็ดข้าว

ซึ่งในช่วงที่ต้นข้าวตั้งท้องจะต้องวิดน้ำเข้านาตลอด และพยายามอย่าให้น้ำขาดเด็ดขาด เพราะจะทำให้เมล็ดข้าวลีบ ร่วมกับการฉีดพ่นฮอร์โมนเพื่อบำรุงข้าว 1 ครั้ง จากนั้นฉีดพ่นยาเพลี้ยและยากันเชื้อราชนิดเม็ด เพื่อคุมและป้องกันเมล็ดข้าวลีบอีกทาง ช่วงนี้เราต้องบำรุงดูแลหน่อย ข้าวตั้งท้องต้องดูแลดีๆ

โดยเฉพาะเรื่องของน้ำ อย่าให้น้ำขาด ไม่เช่นนั้นการสร้างเมล็ดข้าวจะโตไม่เต็มที่ อีกทั้งเรื่องของโรคและแมลงด้วย แต่ช่วงเดือนเมษายนนี้จะดูแลง่ายหน่อย จะเป็นช่วงที่ชาวนาได้ข้าวมากที่สุด เพราะอากาศดี ฟ้าฝนก็ดี แล้วยิ่งเราดูแลเอาใจใส่แปลงนาดี ผลผลิตข้าวของเกษตรกรก็จะดีตามอีกด้วย

ฟรี! ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยยูเรีย ขนาดทดลอง(เมื่อแจ้งว่า จาก พลังเกษตร)ด่วน! จำนวนจำกัด

โทร 086 914 1111 , 089 555 5558

 

5.การบำรุงดูแลรักษา
5.การบำรุงดูแลรักษา

 

การจัดการแปลงนา ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

คุณพรยอมรับว่า การบำรุงดูแล รวมทั้งการจัดการแปลงนา ที่ดีนั้น มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดี มีคุณภาพ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของปัจจัยการผลิตปุ๋ย-ยา ต่างๆ ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากนำปุ๋ย-ยา ที่ไม่มีคุณภาพ มาใช้ในแปลงนา นอกจากจะทำให้ต้นทุนสูงแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทำให้เกษตรกรถูกพ่อค้ากดราคาผลผลิต วันนี้คุณพรได้เลือกใช้ปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีส่วนสำคัญในการช่วยการเจริญเติบโตของต้นข้าว โดยได้วางใจใช้ปุ๋ยตราพลอยเกษตร  ของกลุ่ม บริษัท ศักดิ์สยามฯ เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ ปุ๋ยเต็มสูตร เมื่อใช้แล้วต้นข้าวเขียวนาน เมล็ดข้าวอวบอ้วนใหญ่ ให้ผลผลิตที่ดี

6.ค้นข้าวเขียวนาน-เขียวทน
6.ค้นข้าวเขียวนาน-เขียวทน
7.ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่
7.ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่

ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ ( riceberry )

พี่พรยอมรับว่า “เชื่อมั๊ยข้าวทั้งแปลง 20 ไร่ ของพี่ พี่ใช้ปุ๋ยยูเรียแค่ 3 กระสอบ รอบแรก คือใช้น้อย แต่เห็นผลนาน ข้าวเขียวนาน เขียวทน ไม่มีต้นเหลืองให้เห็นเลย แล้วปีนี้พี่จะเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์ด้วย เพราะผลผลิตดี ได้คุณภาพ แบบนี้ อีกอย่างยังเป็นการลดต้นทุนเรื่องพันธุ์ข้าวที่จะปลูกได้ด้วย”

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุรีพร เพิ่มมงคล 52/2 หมู่ 9 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.090-742-7488

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวไรซ์เบอรี่ราคา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ riceberry ไรซ์เบอรี่