น้อยมาลีการเกษตร มั่นใจใช้ ปุ๋ยโนฟิลเลอร์ ตรา “ซุปเปอร์ท้อป” เพิ่มผลผลิตปาล์มได้จริง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยืน ที่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายสิบปี ดังนั้นการให้ธาตุอาหารที่เหมาะสม และการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้อง จะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ  และรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะหลังจากปลูกปาล์มไปแล้วประมาณ 3 ปีขึ้น ต้นปาล์มน้ำมันจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 18-20 วัน

ทำให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ดูแลง่าย จัดการง่าย ให้ผลผลิตที่ดี ภายใต้การให้น้ำ และใส่ปุ๋ย อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมันเป็นหลัก

1.ผลผลิตปาล์มแบบไม่ขาดคอ-ดูแลรักษาต้นปาล์มด้วยอินทรีย์และเคมี
1.ผลผลิตปาล์มแบบไม่ขาดคอ-ดูแลรักษาต้นปาล์มด้วยอินทรีย์และเคมี

 

2.คุณมาลี-และคุณพิจิตร-สุทธิกร-มั่นใจในปุ๋ยเคมีคุณภาพ-ตราซุปเปอร์ท้อป
2.คุณมาลี-และคุณพิจิตร-สุทธิกร-มั่นใจในปุ๋ยเคมีคุณภาพ-ตราซุปเปอร์ท้อป

เช่นเดียวกับ คุณมาลี สุทธิกร และ คุณพิจิตร สุทธิกร สองสามีภรรยาที่ยึดอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมันบนเนื้อที่ 5 ไร่ ในพื้นที่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดมา อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ยังยึดอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ เป็นจำนวนมาก จึงเล็งเห็นว่าทั้งตนเองและเพื่อนบ้านต่างมีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกพืชตลอด ประกอบกับพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองที่มีร้านเคมีเกษตรตั้งอยู่

3.คุณมาลี-และคุณพิจิตร-สุทธิกร-เจ้าของร้านน้อยมาลีการเกษตร
3.คุณมาลี-และคุณพิจิตร-สุทธิกร-เจ้าของร้านน้อยมาลีการเกษตร

จุดเริ่มต้นในการเปิดร้านเคมีเกษตร

จึงเป็นที่มาในการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการหันมาเปิดร้านเคมีเกษตรขึ้นภายในพื้นที่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ในนาม “น้อยมาลีการเกษตร” ซึ่งการลงทุนเปิดร้านเคมีเกษตรในเบื้องต้นนั้นคุณมาลียอมรับว่าต้องกู้เงินจากแบงค์มาลงทุนประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อนำมาสร้างร้าน

ตลอดจนการจัดหาเคมีเกษตร และปุ๋ย-ยาคุณภาพ ที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช้มาวางจำหน่ายภายในร้านให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต ประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อปุ๋ย-ยาที่อยู่ห่างไกลออกไป ส่งผลให้ร้านเคมีเกษตรแห่งนี้เป็นที่รู้จัก และมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อปุ๋ย-ยา และเคมีเกษตร อย่างต่อเนื่อง

4.ปุ๋ยเคมีคุณภาพ-ตราซุปเปอร์ท้อป
4. ปุ๋ยโนฟิลเลอร์ เคมีคุณภาพ-ตราซุปเปอร์ท้อป

การใช้ ปุ๋ยโนฟิลเลอร์ ตราซุปเปอร์ท้อป ของ บ.ดาวฟ้าเคมี จก.

คุณมาลีเปิดเผยว่า ช่วงแรกได้นำปุ๋ยเคมีเข้ามาจำหน่ายให้กับเกษตรกรประมาณ 3-4 ยี่ห้อ ผ่านการสั่งซื้อจากเอเย่นต์รายใหญ่ภายในพื้นที่ด้วยเงินสดทั้งหมด ซึ่งปุ๋ยเคมีคุณภาพหนึ่งในนั้นก็คือ ปุ๋ยโนฟิลเลอร์  ปุ๋ยตราซุปเปอร์ท้อป ของ บริษัท ดาวฟ้าเคมี จำกัด ที่ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันภายในพื้นที่เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สูตร 15-10-30 ปุ๋ยตราซุปเปอร์ท้อป สำหรับปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นปุ๋ย โนฟิลเลอร์ ที่ไม่มีกากตกค้าง ละลายเร็ว และต้นปาล์มน้ำมันยังได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วน ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน ราคายุติธรรม ช่วยให้ชาวสวนปาล์มลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 25%   ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้ ปุ๋ยโนฟิลเลอร์  ปุ๋ยตราซุปเปอร์ท้อป ยังมีจุดเด่น คือ กระสอบใส ที่สามารถมองเห็นเม็ดปุ๋ยเคมีด้านในได้อย่างชัดเจน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับชาวสวนปาล์มน้ำมันมากขึ้น

5.คุณมาลียืนยันมั่นใจในปุ๋ยคุณภาพทุกล็อตการผลิต
5.คุณมาลียืนยันมั่นใจในปุ๋ยคุณภาพทุกล็อตการผลิต

การจำหน่ายปุ๋ยตราซุปเปอร์ท้อป

จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่าง คือ บริษัท ดาวฟ้าเคมี จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยคุณภาพ “ปุ๋ยตราซุปเปอร์ท้อป นั้น มีการบริการที่ดี ทั้งกับร้านเคมีเกษตร และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายที่ประทับใจ ภายใต้การให้ความรู้เรื่องเคมีเกษตร และเทคนิคการใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าที่สุด

นำมาซึ่งผลผลิตที่ดี ผ่านทางทีมงานของบริษัทที่จะเข้ามาบริการให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยสูตรต่างๆ แก่ร้านค้า  เพื่อให้ร้านเคมีเกษตรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อให้กับเกษตรกรที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เพื่อนำกลับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และตรงกับความต้องการของพืช อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าเคมีเกษตรด้วย

ส่งผลให้ ร้านน้อยมาลีการเกษตร สามารถจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพ ตราซุปเปอร์ท้อป สูตร 15-10-30 ได้มากขึ้น ประมาณ 90 ตัน ในปี 2560 หรือมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบเท่าตัว และมีแนวโน้มว่าจะมียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันมั่นใจปุ๋ยคุณภาพ  ปุ๋ยโนฟิลเลอร์  ตราซุปเปอร์ท้อป ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายังไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น ไม่ต้องผสมปุ๋ยใช้เองให้ยุ่งยาก ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน เพิ่มผลผลิตได้จริง

6.การบริการลูกค้าด้วยใจตลอดมา
6.การบริการลูกค้าด้วยใจตลอดมา

การบริการหลังการขาย

ที่สำคัญร้านเคมีเกษตรแห่งนี้ยังมีความเป็นกันเองให้กับลูกค้า บริหารด้วยใจ ใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือ ญาติๆ กัน เพื่อนบ้านกัน ทั้งนั้น ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดที่วิ่งเข้ามาสั่งซื้อปุ๋ยกับทางร้านแล้วไม่มีรถมาบรรทุกปุ๋ยกลับไปทางร้าน ก็จะมีบริการส่งปุ๋ยให้ฟรีถึงบ้าน และถึงสวนปาล์ม กันเลยทีเดียว เพื่อตอบแทนเกษตรกรที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของทางร้าน

7.ต้นปาล์มน้ำมันอายุ-10-กว่าปี-ของร้านน้อยมาลีการเกษตร
7.ต้นปาล์มน้ำมันอายุ-10-กว่าปี-ของร้านน้อยมาลีการเกษตร
สารปรับสภาพดินคุณภาพใช้เป็นสารรองก้นหลุมในช่วงปลูกพืชได้ดี
สารปรับสภาพดินคุณภาพใช้เป็นสารรองก้นหลุมในช่วงปลูกพืชได้ดี

การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ปัจจุบันคุณมาลีได้ขยายพื้นที่ร้านเคมีเกษตรออกไปอีก ด้วยการลงทุนสร้างโกดังมูลค่ากว่า 5 แสนบาท เพื่อเก็บรักษาปุ๋ยเคมีทุกสูตรเพื่อรองรับความต้องการของชาวสวนปาล์มน้ำมัน ทั้งในและนอกพื้นที่  ส่งเสริมให้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ ให้มีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยเคมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปาล์มไม่ขาดคอ เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณมาลียอมรับว่านอกจากการบริหารจัดการร้านเคมีเกษตรให้เจริญก้าวหน้าแล้ว คุณมาลียังมีปาล์มน้ำมันอีกจำนวน 60 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ หรือประมาณ 20 ต้น/ไร่ เป็นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 30 ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างดี ซึ่งขณะนี้ต้นปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 10 กว่าปี ที่มุ่งเน้นการจัดการสวนปาล์มด้วยตนเองทั้งหมด เน้นการดูแลสวนปาล์มแบบผสมผสาน ทั้งอินทรีย์และเคมี ใส่ปุ๋ย เนื่องจากอินทรีย์จะช่วยฟื้นฟูและบำรุงดินให้รากชอนไชได้ดี ต้นหาอาหารได้ดี

ทำให้ต้นปาล์มสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ ต้นไม่โทรม ใบเขียว ใบหนา ในขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมีจะช่วยผสมเกสร บำรุงทะลายให้สมบูรณ์ ให้ผลผลิตที่ดี น้ำหนักมาก เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปริมาณมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น นั่นเป็นเพราะคุณมาลีเลือกใส่ปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสำหรับต้นปาล์มน้ำมันเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี

จนกระทั่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้หันมาใช้ ปุ๋ยโนฟิลเลอร์  ตราซุปเปอร์ท้อป ของบริษัท ดาวฟ้าเคมี จำกัด ทั้งสูตร 15-10-30 และแม่ปุ๋ย 0-0-60 แล้วรู้สึกประทับใจ เพราะผลที่ได้ คือ จากต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่เคยออกทะลายให้ผลผลิตกลับออกทะลายมาให้เห็น ทะลายมีขนาดใหญ่ขึ้น เมล็ดปาล์มสมบูรณ์ขึ้น เมล็ดขยายใหญ่ขึ้น ต้นปาล์มโตเร็ว ต้นปาล์มสมบูรณ์ขึ้น ผลผลิตน้ำหนักดี  เพิ่มผลผลิตให้กับชาวสวนปาล์มได้เป็นอย่างดี

โดยจะมีอัตราส่วนการใส่ปุ๋ยแบบหว่านรอบทรงพุ่ม ระยะห่างประมาณ 1 เมตร จากโคนต้นประมาณ 3 กิโลกรัม/ต้น/อายุต้น 10 ปีขึ้นไป หรือใส่ปุ๋ยเพียง 2 กิโลกรัม/ต้น/อายุต้นน้อยกว่า 3 ปี ทุก 3-4 เดือน หรือในช่วงที่มีฝนตกจะทำให้เม็ดปุ๋ยละลายเร็ว พืชสามารถดูดอาหารได้เร็วขึ้น นอกจากปุ๋ยเคมี ปุ๋ยโนฟิลเลอร์  ตราซุปเปอร์ท้อป” จะเหมาะสำหรับชาวสวนปาล์มน้ำมัน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปาล์มไม่ขาดคอแล้ว

ซุปเปอร์ท้อป ยังมีปุ๋ยเคมีคุณภาพสำหรับชาวสวนยางพารา อย่าง สูตร 22-7-18 ที่ช่วยให้ต้นยางสมบูรณ์ ให้น้ำยางได้ในปริมาณที่มากขึ้น แม้อายุต้นยางพาราจะมีอายุมากแล้วก็ตาม นอกจากนี้ บริษัท ดาวฟ้าเคมี จำกัด ยังได้ผลิตสารปรับปรุงดินคุณภาพ ตรา คชสาร ขึ้นมารองรับการปรับสภาพดินในสวนปาล์ม สวนยาง และสวนผลไม้ ได้เป็นอย่างดี หรือจะใช้เป็นอินทรียวัตถุรองก้นหลุมในช่วงปลูกพืชได้ดี ช่วยบำรุงราก และบำรุงต้น ได้ดี

8.ผลผลิตปาล์มที่ดี-มีคุณภาพ-นำมาซึ่งรายได้ที่ดี
8.ผลผลิตปาล์มที่ดี-มีคุณภาพ-นำมาซึ่งรายได้ที่ดี

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ปัจจุบันคุณมาลีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ทุก 18-20 วัน ให้ผลผลิตประมาณ 1 ตันเศษ/รอบ ก่อนจะส่งขายให้กับลานปาล์มภายในพื้นที่ในราคากิโลกรัมละ 3.65 บาท และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตของชาวสวนมาก เพราะการทำสวนปาล์มน้ำมัน หากต้องการให้เกษตรกรอยู่ได้ ราคาผลผลิตจะต้องอยู่ที่ 4 บาทขึ้นไป และเป็นราคาที่เกษตรกรรับได้ มีรายได้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนภายในครอบครัวได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้คุณมาลียังได้ทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้เกษตรกรชาวสวนตั้งใจทำสวนตนเองให้มีคุณภาพ  ทำสวนในพื้นที่น้อยๆ แต่ให้ได้ผลผลิตที่ดี ด้วยการดูแลอย่างดี ใส่ปุ๋ยบำรุงพืชอย่างสม่ำเสมอ ดูแลสวนตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ต้องออกไปรับจ้างแรงงานที่ไหนก็มีรายได้พออยู่ พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9ได้ทุกคน

สอบถามเพิ่มเติม ปุ๋ยโนฟิลเลอร์ ร้านน้อยมาลีการเกษตร คุณมาลี สุทธิกร (พี่น้อย)-คุณพิจิตร สุทธิกร 16/3 หมู่ 3 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 โทร : 081-787-4827, 081-188-7817