วิธีรวยด้วย การเลี้ยงปลาสลิด ไซส์ใหญ่ แบบกึ่งพัฒนา  2 บ่อ ขนาด 37 ไร่ ผลผลิต 42 ตัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ทีมงาน นิตยสารสัตว์น้ำ ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม และสัมภาษณ์พิเศษเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดรายใหญ่ในตำบลแพรกหนามแดง คุณพยุง อมศิริ หรือสจ.พยุง กล่าวว่า เลี้ยงปลาสลิดมามากกว่า 10 ปี ไม่เคยพบคำว่าล้มเหลว เมื่อก่อนที่เริ่มเลี้ยงก็เริ่มจากการตัดหญ้าเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติให้ปลาสลิดได้กิน และได้เริ่มมาใช้อาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารวัวทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่แล้วตนก็คิดต่อว่าปลาสลิดต้องกินอาหารเม็ดลอยน้ำ

ซึ่งที่ผ่านมาไม่มี จนวันหนึ่งพบว่าบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้ฉีกตลาดเดิมๆ และทำให้อาหารเม็ดลอยน้ำเกิดขึ้นจริง ตนก็ยังไม่เชื่อว่าอาหารจะดี จนได้มาลองด้วยตัวเอง และเหตุผลที่ตนอยากใช้อาหารเม็ดลอยน้ำ คือ อาหารลอย สามารถมองเห็นได้ว่าอาหารหมดหรือไม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่เริ่มใช้อาหารปลาสลิดเบทาโกร ปัจจุบัน สจ.พยุง เลี้ยงปลาสลิด 2 บ่อ ขนาด 37 ไร่ ผลผลิต 42 ตัน

1.ปลาสลิด
1.ปลาสลิด

การเลี้ยงปลาสลิด

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย ที่สร้างนวัตกรรมใหม่อาหารปลาสลิดชนิดเม็ดลอยน้ำเป็นรายแรกในประเทศไทย ทางบริษัทได้มีการพัฒนาอาหารเพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ร่วมกับส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง

โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงปรับเปลี่ยนมุมมองเกษตรกรในวิธีการเลี้ยงแบบเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนาน ถึงจะได้ผลผลิตออกจำหน่ายตรงจุดนี้..อาหารปลาสลิดเบทาโกรจึงได้เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยง ลดต้นทุน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยง หากใครกล้าลองก็เปรียบเสมือนหนูลองยา แต่หากลองแล้วจะเป็นยาที่ดีมาก ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ และความมั่นคงในรายได้ของเกษตรกรไทย

2.คุณพยุง-อมศิริ-หรือ-สจ.พยุง
2.คุณพยุง-อมศิริ-หรือ-สจ.พยุง

 

 

3.บ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด
3.บ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด

พ่อแม่พันธุ์ที่เลือกใช้ต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์ จะคัดเลือกจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรรายอื่นๆ มาผสมกับของตน เพื่อป้องกันการเกิดเลือดชิด โดยที่ทางบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน เพราะหากพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ ก็เท่ากับว่าเกษตรกรได้กำไรไปแล้วครึ่งหนึ่ง และที่ตำบลแพรกหนามแดงน้ำในลำคลองมีน้อย ไม่สามารถคัดกรองความหนาแน่นตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนดมา

โดยวิธีการวิดบ่อขึ้นมานับจำนวน และปล่อยลงไปใหม่ ต้องประเมินจากสายตาประสบการณ์ในการเลี้ยง และด้วยวิธีการเช็คอาหารร่วมกันเท่านั้น หากปลาในบ่อเยอะเกินไป จะปล่อยปลากินเนื้อเข้าไปช่วย ทำให้ปลามีความหนาแน่นที่น้อยลง

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.บ่อเลี้ยงปลาสลิด
4.บ่อเลี้ยงปลาสลิด

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด

คุณค่าทางอาหารปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อาหารจมจะต่างกับอาหารลอย เมื่ออาหารจมจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา ทำให้สารอาหารละลายไปกับน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำมีสีเขียวเร็ว คือ “แพลงก์ตอนพืช” เกิดขึ้นมาก แต่ก็จะเป็นตะกอนตกอยู่ที่ก้นบ่อ

แต่เมื่อมากินอาหารเม็ดลอยน้ำ น้ำจะมีเขียวอ่อน หากมองในด้านวิชาการ การที่น้ำมีสีเขียวอ่อนจะช่วยในการอยากกินอาหารของปลา และออกซิเจนจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไปส่งเสริมด้านการเผาผลาญ การย่อยสลาย และการสร้างกล้ามเนื้อ อีกด้วย และการให้อาหารเม็ดลอยน้ำที่ใช้เป็นอาหารสำหรับปลาสลิดเป็นหลักแล้ว ระหว่างช่วงการเตรียมบ่อจะมีหญ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สจ.พยุง จะตัดเป็นร่องเพื่อให้หญ้าย่อยสลายเกิดเป็นอาหารธรรมชาติ ทำให้เกิดแพลงก์ตอน และไรแดง ซึ่งเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ดีมาก

5.อาหารปลาสลิดชนิดเม็ด
5.อาหารปลาสลิดชนิดเม็ด

การให้อาหารปลาสลิด

ใน การเลี้ยงปลาสลิด แบบกึ่งพัฒนา เป็นการเลี้ยงปลาโดยที่อาศัยธรรมชาติ ยังคงต้องกินอาหารธรรมชาติในช่วงแรก และก่อนมีการปรับเปลี่ยนพัฒนามากินอาหารเม็ด ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมบ่อต้องตากบ่อให้แห้งประมาณ 1 เดือน จะมีหญ้าขึ้นเองตามธรรมชาติ จะไม่มีการหว่านปูนขาว และดึงน้ำจากธรรมชาติเข้าบ่อ

ถึงเวลาพ่อแม่พันธุ์พร้อมที่จะวางไข่จะปล่อยออกมาจากบ่อ เมื่อพ่อแม่พันธุ์ได้น้ำใหม่จะมีการก่อหวอดวางไข่ และหากออกมาเป็นตัวอ่อนแล้ว เริ่มแรกจากจะกินอาหารที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติจากการตัดหญ้าในบ่อ เช่น พวกไรแดง และแพลงก์ตอน ประมาณ 1 เดือน และหลังจากนั้นอีก 1 เดือน จะให้อาหารสำหรับลูกปลาวัยอ่อน เพื่อให้ปลามีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น และหลังจากนั้นจะเริ่มให้อาหารสำหรับปลาสลิดโดยเฉพาะในช่วงแรกจะให้วันละ 1 มื้อ และตั้งแต่ปลาอายุ 8 เดือนขึ้นไป จะให้วันละ 2 เวลา

การให้อาหารปลาสลิดนั้นจะต้องสร้างล้อมเพิ่มไม่ให้อาหารลอยไปติดกอหญ้า ลดการสูญเสียอาหาร และสามารถดูได้อีกว่าปลากินอาหารหมดหรือไม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันอาหารโอเวอร์เกินไป ที่นี่จะใช้ล้อมในบ่อทั้งหมดประมาน 200 ล้อม เพื่อให้ปลามีการกระจายตัวเวลากิน ลดการแตกไซส์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องพบความแตกต่าง เมื่อเปลี่ยนมาใช้อาหารปลาสลิดเบทาโกรในระยะเวลาที่เท่าเดิม จุดมุ่งหวัง คือ ปลาต้องได้ขนาดใหญ่ เมื่อผลออกมาจะได้ปลาขนาด 5 ตัว/กิโลกรัม สัดส่วนของปลาใหญ่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลกำไรมากขึ้นตามไป จากแต่ก่อนเคยได้ผลผลิตของสัดส่วนปลาใหญ่อยู่ที่ 6 ตัน/บ่อ ในปัจจุบันเมื่อเปลี่ยนมาใช้อาหารปลาสลิดเบทาโกรจะได้สัดส่วนปลาใหญ่อยู่ที่ 28 ตัน ซึ่งจะเห็นชัดเจนว่าสัดส่วนของปลาใหญ่เพิ่มมากขึ้น ก็จะได้ราคาที่เพิ่มตามไป ได้กำไรจากการขายปลาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว 

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.บริเวณที่ขึ้นปลาสลิด
6.บริเวณที่ขึ้นปลาสลิด
วิธีรวยด้วย การเลี้ยงปลาสลิด ไซส์ใหญ่ แบบกึ่งพัฒนา 2 บ่อ ผลผลิต 42 ตัน
วิธีรวยด้วย การเลี้ยงปลาสลิด ไซส์ใหญ่ แบบกึ่งพัฒนา 2 บ่อ ผลผลิต 42 ตัน

ประโยชน์ของอาหารปลาสลิด จากบริษัท เบทาโกร จำกัด

การใช้อาหารปลาสลิดเบทาโกร ซึ่งเป็นอาหารปลาสลิดชนิดเม็ดลอยน้ำ มีประโยชน์มากมายในหลายด้าน และหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้อาหารปลาสลิดเบทาโกรแล้ว ที่เห็นได้ชัดเจนมี 2 ข้อหลักๆ ด้วยกัน คือ

1.ในด้านของสภาพแวดล้อมบ่อ คือ บ่อจะไม่เป็นเลน หน้าดินนวล ไม่ดำ ตากไม่กี่วันก็แห้ง ของเสียลดลงในอัตราส่วนที่พอดีกับธรรมชาติ มองได้ถึงความยั่งยืนเมื่อสภาพบ่อไม่เสื่อมโทรม ต้นทุนที่ใช้ในการปรับสภาพบ่อก็ลดลง และเมื่อข้อเสียน้อยไม่จำเป็นต้องฟื้นฟูมาก ความยั่งยืนก็จะอยู่ต่อไป

2.ในส่วนที่เห็นได้ชัดอีกส่วน คือ ส่วนของอัตราการเจริญเติบโต มีการเจริญเติบโตที่เร็วผิดปกติ อัตราส่วนของปลาใหญ่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของโภชนศาสตร์ที่สมบูรณ์ เมื่ออาหารดีส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี และใช้อาหารลดลงกว่าอาหารจม ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง

7.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด
7.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายดี เอาใจใส่ดูแล จะมีทีมนักวิชาการเข้ามาสุ่มไซส์นำไปตรวจทุกเดือน เมื่อเจอปัญหาก็จะแก้ไขได้ทันและตรงจุด การเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิด

คุณพยุงกล่าวทิ้งท้ายว่า.. “อาหารปลาสลิดลอยน้ำเบทาโกรเพิ่งเข้ามาในวงการได้ไม่นาน และนับเป็นรายแรกในประเทศไทย แต่อยากให้ทุกคนได้ลองแล้วจะได้รวยแบบผม” คำยืนยันจากผู้ใช้จริง หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดท่านใดสนใจ หรือต้องการปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงปลาสลิดให้พัฒนามากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อได้กับทาง ฝ่ายการตลาด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0-2816-5011 ต่อ 549